Boodskappe

OVERSLEPT - NO WORRIES

OVERSLEPT - NO WORRIES

Church Standard

What do you do if you overslept on a Sunday? Do you get up and go to church or do you go on sleeping. If I would ask R5 a story I would of been very rich. The story: "I woke up 30min before church, and realized I will not be in-time, so I stayed.

I have heard people that came late for church and because they are too shy to enter they turn around and went home.

Sport standard

David Vlok got a phone call from a friend asking him how things are going at the start line for the Comrades? He knew his alarm did not go off, and his friend who had to come and pick him up did not turn up. It was 4:45am and the race started at 5:30am. Now what would you do?

If it was church what would you have done? I know what a lot of people would have done.

But this guy, he got up and asked the hotel if they could take him to Pietermaritzburg, but they said no. He saw a old taxi outside and asked the man what he would change for a trip to there. He said R800. So the man said when the taxi driver gets back the hotel will pay him.

About 40km outside Durban the taxi ran out of gas. He crabbed R50 from the taxi driver and ran to the gas station to get gas. Finally he got to the starting point. But everybody was gone and the register guys were packed up. They said they could not help him. But he started to run and after 16 km he met the first people who also ran the comrades.

He finished the race the 11 hours and 13 minutes.

He explained the scenario to the judges and after a long struggle they gave him his time.

Will you go through this effort to go to church?

Heb 10:25 - "Not giving up our meetings, as is the way of some, but keeping one another strong in faith; and all the more because you see the day coming near."

PRAYER

Lord, my love for You drives me... Amen

TWEEHONDERD PRESENT VAS

TWEEHONDERD PERSENT VAS

Klaag. 3:54 – “Water het oor my hoof gestroom, ek het gesê: Dit is klaar met my!”

Efes. 3:20 – “En aan Hom wat mag het om te doen ver bo wat ons bid of dink ...”

Ek het weggeglip om voëls te gaan af neem die Maandagoggend by die rioolwerke van ons dorp. Saam met my in die motor was ‘n afgetrede mediese doktor van Springbok, tannie Aafke, tans hier woonagtig. Sy is ook lief vir fotografie en ek leer haar deur haar soms saam met my te neem.

Ons ry met die motor op al die strategiese plekke om die beste foto’s te neem. So sien ek ‘n Bloureier wat in die bome sit en ek ry nader. Ek sien die hard geworde oppervlak van die modderpoel na die reën, wat ons die afgelope tyd gehad het, en meen om daar oor te ry. Dit lyk hard bo en ek ry goedsmoeds daar in. Maar o wee ... daar sak die motor in. Ek besef meteens dat die onderlaag is nog die ene modder en ek weet hier sit ons!

Ek sê: “Tannie, hier sit ons! Hier kom ons nie uit nie”

Sy is die ene hulpvaardigheid en antwoord: “Ek sal uitklim en stoot.”

Ek: “Ho, moenie, dit sal niks help nie! Hier kom ons nie uit nie!”

Maar sy hou aan en dreig om uit te klim en ek besef sy gaan in daardie modder trap en self diep insak en haarself en die motor vol modder maak.

Ek sê met oortuiging: “Tannie Aafke, tweehonderd persent sit ons vas! Daar is nie ‘n kans dat ons hier kan uitkom nie.”

Ek ken van vassit. ‘n Tyd gelede het ek dieselfde oorgekom by die Radyndam toe ek stilgehou het in die modder en so gefassineer was deur die Bontelsies in die water langs my, dat ek vergeet het van die gevolge ... Al die stokke en bossies se aandra om onder die bande te kry, het my nie daar uitgekry nie. Die boer se plaaswerkers het my daar kom uittrek.

Ek maak my kant se motordeur oop en kyk hoe staan die wiele geswaai en meen om tog ‘n kans te waag deur in die diep spore agteruit te ry. Voorwaar daar gebeur ‘n wonderwerk, sonder dat die wiele eens maal, ry ek agteruit en is ek op harde grond!

“Pastoor, jy het gesê, tweehonderd persent ...!”

“Ja Tannie ... ek was verkeerd; vergewe my asb., want God is in staat om te doen ver bokant wat ons kan bid of dink!

Soveel kere dink ons:

 • Dis klaar met my!
 • Hier kom ek nie uit nie!
 • Dis verby met my huwelik!
 • Ek sal nie weer herstel nie – nie finansieel of liggaamlik nie.

Maar God ... is in staat om te doen ver bokant wat ons kan bid of dink!

Ps. 138 – “Die Here sal vir my alles goed laat afloop.”

GEBED

Here, hoe groot is U! U is in staat om my uit hierdie menslik onmoontlike situasie te red! Amen.

THE HOLY GHOST WITH US AND IN US

THE HOLY GHOST WITH US AND IN US

John 14:16,17 - "And I will make prayer to the Father and he will give you another Helper to be with you for ever, even the Spirit of true knowledge. That Spirit the world is not able to take to its heart because it sees him not and has no knowledge of him: but you have knowledge of him, because he is ever with you and will be in you. "

John 16:7 - "But what I am saying is true: my going is for your good: for if I do not go away, the Helper will not come to you; but if I go, I will send him to you."

Maybe you are one of those people who wish that you have lived in the time of Jesus and that you could walk the road with Him and His disciples.

If Jesus Was On Earth In The Flesh

Think about it if Jesus was still n flesh here on earth. How many times would you have seen Him Face to face to ask Him a question? Jesus starts in Egypt  and He visits every church and every household, then He moves down to Sudan and do the same, and the He moves downwards to every place. We will be able to see Him on TV when they broadcast His visits and stuff and the finally He comes to South Africa. So when He arrives here, will we be able to meet Him or even see Him - once in our live time?

That is why God gave us something better. Jesus says in John 16:7 that it is better if He goes away - " But what I am saying is true: my going is for your good: for if I do not go away, the Helper will not come to you; but if I go, I will send him to you."

Cause with the giving of the Holy Spirit here on earth everyone will have the privilege to speak to God, even at once.

Even the thought of this is awesome! Now we can ask Him anything and everything. The Holy Spirit through Jesus gives us all the support, all the answers and all the wisdom and knowledge we need, if we ask. This is so precious!

Every child of God wants Him to be near. And this is exactly what we have now. Jesus near and in us through His Holy Spirit.

Eph 4;17 - This I say, then, and give witness in the Lord, that you are to go no longer in the way of the Gentiles whose minds are turned to that which has no profit "

Col 1:27 - " To whom God was pleased to give knowledge of the wealth of the glory of this secret among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory "

PRAYER

Lord, as Your child I thank You so much for Your Closeness and Comfort in me through Your Holy Spirit...Amen

VERSLAAP EN LAAT, MAAR DIT MAAK NIE SAAK

VERSLAAP EN LAAT, MAAR DIT MAAK NIE SAAK

KERK STANDAARD

Wat maak jy as jy verslaap het vir kerk op ‘n Sondag? Die wekker het nie afgegaan nie – slaap jy maar aan of staan jy op en gaan jy nog steeds kerk toe? Wel, die storie wat my al skatryk kon maak teen R5 ‘n storie: “Ons wou só graag kerk toe gegaan het, maar toe verslaap ons. Toe ons op die horlosie kyk, toe is daar nog net ’n halfuur oor voor kerk. Nou ja, dan is daar mos nie ‘n káns om te gaan nie.”

Wat maak jy as jy laat by die kerk opdaag en die diens het al begin? Ek hoor dikwels hoedat besoekers laat kom vir kerk en dan te skaam is om in te kom en dan maar omdraai.

SPORT STANDAARD

So word David Vlok (akteur in Egoli) wakker gebel in sy hotelkamer in Durban die oggend van die Comrades in Pietermaritzburg. Sy vriendin vra: “Hoe lyk dit daar by die wegspring?” ‘n Duisend dinge flits deur David se kop en hy besef hy het verslaap. Hy het vergeet om die wekker te stel en die persone met wie hy sou saam ry na Pietermaritzburg, het hom nie eens gebel nie. Dis 4:45 vm. en die Comrades begin om 5:30 vm.

As dit nou ‘n kerk saak was, wat sou jý gedoen het? Ja, ek weet wat sou die meeste van ons gedoen het ...

Maar hierdie man is soos blits daar op en verneem dadelik by die hotel personeel of daar nie vervoer vir hom gereël kan word tot in Pietermartizburg nie. Ongelukkig nie. Hy sien ‘n gehawende huurmotor buite die hotel waar die bestuurder nog in droomland verkeer. “Hoeveel tot in Pietermartizburg?,” skree David die man wakker. “R800,” antwoord die huurmotor bestuurder deur die slaap terug. “Ek het nie nou kontant by my nie, maar die hotel sal jou betaal as jy terugkom,” reël hy somer namens hulle.

Ongeveerd 40 km buite Durban, gaan die huurmotor staan sonder petrol. Selfs dit het hom nie afgesit nie. Hy gryp R50 sonder toestemming uit die drywer se kontant houer en hardloop ‘n km ver om petrol by ‘n garage te gaan koop en hardloop weer die km terug.

Uiteindelik kom hulle naby die wegspringplek vir die Comrades – onthou alle toegang roetes is afgesper. Maar 3 km vanaf die begin punt begin hy reeds te hardloop. Dit is 6:15 vm toe hy daar aankom. Die matte wat die tyd moet registreer was reeds opgerol. Die beamptes weier dat hy mag hardloop, want sonder die amptelike registrasie van sy tyd, is hy buitendien gediskwalifiseer. Maar hy hardloop sonder dat hulle hom kon keer. 16 km vanaf die begin punt, haal hy die agterste hardlopers in. Hy voltooi die wedloop in 11 uur 13 min. en verduidelik sy dilemma aan die hoof beamptes wat einde te laas erkenning gee aan sy wedloop!

Sal ons tog dink aan bogenoemde storie as Sondag kom ... Sal ons, ons gehoorsaamheid aan God se opdrag (Heb. 10:25) meet teen die poging van ‘n ywerige atleet om nie ‘n Comrades te mis nie ...

GEBED

Here my liefde vir U dryf my ... Amen.

DIE HEILIGE GEES BY ONS EN IN ONS

DIE HEILIGE GEES BY ONS EN IN ONS

 • Joh. 14:16 – “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:” 
 • Joh. 14:17 – “die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.” 
 • Joh. 16:7 – Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

Moontlik is jy ook een van daardie mense wat meen dat dit sou darem wonderlik gewees het om in die tyd van Jesus toe Hy op aarde na die vlees was, saam met sy 12 dissipels, te kon leef. So meen mense hulle sou alles vir Jesus kon vra en om Hom net naby jou te hê, sou net fantasties wees!

As Jesus Na Die Vlees Op Aarde Was

So kom ons dink so bietjie saam oor die gedagte: Jesus na die vlees nog op aarde. Hoeveel keer sou jy regtig kans gehad het om Hom van aangesig tot aangesig te sien en jou vrae te vra?

Kom ons veronderstel dat Jesus moet deur die hele wêreld beweeg om by elkeen uit te kom en elkeen ‘n regverdige kans te gee. Hy begin in die noorde van Afrika in Egipte en hy preek daar in elke kerk in elke dorp en stad en besoek elkeen aan huis. As Hy daar klaar is, neem Hy die volgende land af na die suide, soos Sudan. Daar doen hy presies dieselfde en so werk Hy af na die suidpunt van Afrika sodat ons ook ons kans kan kry in S.A. Ons sal Hom seker kon sien op tv waar Hy preek by groot konferensies en ons sal Hom seker ook kon hoor op die radio. Moontlik het hulle onderhoude met Hom op tv en radio, en ons sal kon kyk en luister na dié.

Maar wanneer sal Hy einde ten laas in S.A. aankom en sal ek en jy Hom persoonlik kon sien en gesels? Hopelik, moontlik, dalk, miskien ... net één keer in jou hele leeftyd ...

Daarom het God vir ons iets baie beter beskik: Jesus sê (Joh. 16:7): “Dis is vir julle voordeling dat Ek weggaan.” Met die uitstorting van die Heilige Gees op aarde beteken dit nou dat God by elkeen van ons gelyktydig kan wees oral oor op die aarde! Net die gedagte, is so wonderlik! Nou kan ons Hom alles vra! Al die goed wat jy meen om te vra sou Hy na die vlees op aarde wees. Met die Heilige Gees in ons, (vir die wat Jesus as Here in hulle lewens aanvaar het) gee Hy leiding en wysheid oomblik na oomblik. Hy waarsku en beskerm! So kosbaar, so kosbaar!

Elke kind van God se begeerte is dat die Here naby moet wees. Dis presies wat ons nou as Sy kinders beleef ... Jesus naby en in ons deur Sy Gees! (Efe. 3:17; Kol. 1:27c)

GEBED

Here, as u kind sê ek baie dankie vir U nabyheid en U inwoning deur die Heilige Gees! Amen.

VREDE

 VREDE

(Net Skrifverse)

Die volgende teksverse het ek op kaartjies geskryf om gereeld te lees.

Ps. 23:6 – “Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.”

Ps. 29:11 – “Die HERE sal sy volk sterkte gee, die HERE sal sy volk seën met vrede.”

Ps. 85:9 – “Ek wil hoor wat God die HERE spreek. Ja, Hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote;”

Ps. 91:4 – “Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is ‘n skild en pantser.”

Ps. 91:10 – “Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie;”

Ps. 119:165 – “Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie.”

Pred. 3:24 – “as jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en lê jy, dan sal jou slaap soet wees.”

Jes. 26:3 – “U sal ‘n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U.”

Jes. 32:17 – “En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid.”

Jes. 43:5 – “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou;”

Mat. 11:28 – “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.”

Luk. 7:50 – “En Hy sê vir die vrou: Jou geloof het jou gered; gaan in vrede.”

Joh. 14:27 – “Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.”

Fil. 4:7 – “En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.”

2 Thess. 3:16 – “En mag Hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse! Mag die Here met julle almal wees!”

1 Tim. 6:6 – “Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins.”

2 Tim. 1:7 – “Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.”

Heb. 13:5 – “Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.”

GESUG EN BEGEERTES

GESUG EN BEGEERTES

Ps. 38:10 – “Here, voor U is al my begeertes, en my gesug is vir U nie verborge nie.”

Hoeveel keer het jy al gesug van dag ... toe jy gedink het aan seker goed? Daar is seker nie ‘n mens wat nie sug nie, by die gedagte daar is die goed in die lewe wat hinder.

Ja, ons almal het dinge waaroor ons sug aan die eenkant maar ook begeertes aan die anderkant. Dit lê soos twee pole teenoor mekaar:

 • Wanneer sal hierdie pyn in my liggaam ophou? Ek wens ek was gesond!
 • Wanneer sal hierdie moeilikheid in my huwelik stop? Ek begeer ‘n gelukkige huwelik.
 • Dis nie altyd lekker by hierdie werk van my nie. Ek wens ek het ‘n beter werk gehad.
 • Hierdie mense wat my dag versuur ... Ek wens ek kon op ‘n manier net van hulle ontslae geraak het in my lewe.
 • Hierdie droogte is so erg en die skape is besig om te vrek, die een na die ander. Wanneer gaan die reën tog kom?
 • My inkomste per maand is net van so ‘n aard dat ek net, net uitkom. Ek sou kon doen met ‘n miljoen!

Miskien kan jy nie met die genoemde voorbeelde assosieer nie. Jy het dalk ander versugtinge en ander begeertes. Maar luister weer na ons teks: Ps. 38:10 – “Here, voor U is al my begeertes, en my gesug is vir U nie verborge nie.”

Hier is die wonderlikheid van die saak: Die Here weet ... Hy weet van my en jou gesug en Hy weet ook van ons begeertes! Daar is van hierdie gesug en begeertes wat ek nie met mense kan bespreek nie. Iemand sê: “Ek wens ek het net iemand gehad teenoor wie ek my stryd bekend kon maak, want ek kan niemand vertrou nie.”

Hoe wonderlik dat God is daar vir my:

 • Hy weet van alles.
 • Ek kan alles met Hom bespreek en vertrou.
 • Ek kan alles in Sy bekwame hande gee en laat.

Ps. 37:4 – “en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.”

GEBED

Here, dis so wonderlik om te weet, U weet van alles wat my so plae en U ken ook die begeeres van my hart. Ek gee dit in U hande en ek laat dit in vertroue daar. Amen

PALM TREE CHRISTIANS

PALM TREE CHRISTIANS

Psalm 92:13 - "Those who are planted in the house of the Lord will come up tall and strong in his gardens."

A friend of mine had a palm tree, and so he took a ladder to climb up the tree was in his yard next to the pavement. When he got to the top, he saw a lot of stones in the leaves that touched the tree. Then he realized that it was by by-goers that threw stones at the tree to get the dates.

But what does the palm tree do? He does not through back the stones; he only let the fruit fall that was hit by the stone.

As a child of God we also sometimes experience the stone that is aimed at us. Fraudulent tongues, underhand tongues, malicious tongues and false tongues. It feels like stones that hit you, and you want to pickup stones and aim back.

But look at the palm tree. It keeps the stones and only give back fruit.

When Jesus died on the cross a lot of stones were tossed at Him:

Mat 27:42a - "A Savoir of others, he has no salvation for himself."

Mat 27:42b - "If he is the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will have faith in him. "

Mark 15:29 - "And those who went by made sport of him, shaking their heads, and saying, Ha! you who give the Temple to destruction, and put it up again in three days"

Jesus could of wiped them just there and then, But instead He said in Luke 23:24 - "And Jesus said, Father, let them have forgiveness, for they have no knowledge of what they are doing. And they made division of his clothing among them by the decision of chance"

Instead of stones Jesus gave them fruit. Gal 5:22 - "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, a quiet mind, kind acts, well-doing, faith"

PRAYER

Lord, please help us to be the palm tree that gives fruit instead of stones.. Amen!

THE OIL FILTER

THE OIL FILTER

Nahum 1:7 - "The Lord is good, a strong place in the day of trouble; and he has knowledge of those who take him for their safe cover."

The other Saturday it was time to service my car again, and by the grace of God I have the knowledge to do most of the changes myself. That does save a lot of money. We have a Mazda and lit is a strong little car and low on gas use.

But the oil filter is deep inside the car and difficult to reach.

So I did all the changes that was needed, and I prayed about the oil filter before I started, but no luck. I tried every way I could, but I just could not get it loose. And while I struggled I also prayed, but it did not work.

So I decided to do the spark plugs so that my arm could rest, then I will try the oil filter again! But still no luck. Then I decided to ask my neighbour for help, cause I know he is a man of great knowledge about these things, but when I knocked the children said that he is not home.

Then I thought about a brother in our church who is a mechanic. But when I called he did not answer his phone. The car had to be fixed because on the Saturday evening we had to ride around in town to pray.

So for the last time I went to God and begged Him to help me. I prayed Psalm 23 and Psalm 121, and I really asked God for wisdom.

When I touched the filter His anointing came over me, and I got it out.

Psalm 118:8, 9 - ''It is better to have faith in the Lord than to put one's hope in man

It is better to have faith in the Lord than to put one's hope in rulers."

IF YOUR RIGHT PLACE IS EMPTY

IF YOUR RIGHT PLACE IS EMPTY

When you are on the wrong place it means that your right place is empty. And to be on the wrong place can be very dangerous.

When I was in grade 6 one of my friends decided he don't want to play rugby cause he did not want to practice on the field that was full of thorns. We had a small school and everyone had to play to make the team full.

So that Wednesday when we practiced on the field he was riding his bike in the street, and every time he had a ice-cream or a cool-drink in his hand. We suffered on the field with the thorns and the heat. But then he drove with high speed past us and could not get his turn in time for the corner and he drove of the bridge and ended up with a broken arm and a lot of brushes and cuts. 

A while back I drove past that bridge and I wondered. If he did attend the rugby practice he would not have had the accident. I thought that he was at the wrong place at the wrong time. There is a saying that says: "I was at the right place at the right time"

I am one of the older generation that believe that there is only one right place for a child of God on a Sunday. And that place is in the church.

Heb 10:25 - " Not giving up our meetings, as is the way of some, but keeping one another strong in faith; and all the more because you see the day coming near."

* no wave can knock you of a rock if you decided to go on a fish trip

* no stream can wash you away when you are on your canoe

* you cannot fall from a bridge

Be at the right place at the right time

 

GETUIENISSE: VOORSIENING VAN WERK

GETUIENISSE: VOORSIENING VAN WERK

‘n Man verloor sy werk. Dis vreeslik! Iemand wat dit nog nie beleef het nie, kan regtig nie weet hoe dit moet voel nie.

Sy vrou het ‘n biduur groepie wat ‘n sekere dag van die week saam bid. Sy deel dit met hulle en vra voorbidding. Nadat hulle gebid het sê die een bejaarde tannie: “Terwyl ons nou vir jou man gebid het, het ek net ervaar, dat ‘n jongman gaan na julle voordeur kom en vir hom werk aanbied.”

Twee weke later is daar ‘n klop aan die voordeur. Toe die vrou gaan oopmaak, staan daar ‘n jongman: “Ek soek jou man, ek het hom nodig by ons firma.” Binne twee weke het hy werk! “Dis nou wel nie so ‘n goeie salaris soos by die vorige werk nie, maar loof die Here, ons is versorg!” 

Nog ‘n persoon is gevra om sy pos te ontruim. Bitter, bitter, bitter!

‘n Klompie dae daarna bel ek hom. Hy is toe op pad vir ‘n werksonderhoud. Ek sê: “Kom ons bid sommer so oor die telefoon.” Ek soek ‘n kniel plekkie en ek bid met hom saam so goed as wat ek kan in geloof dat die Here vir hom guns sal verleen vir die werksonderhoud. Toe ons klaar is, sê ek in geloof: “As broer die werk gekry het, laat weet my asb.”

So tydens die middaguur bel hy my: “Pastoor se gebed het gehelp. Ek het die werk gekry!”

Die Here sê in Sy Woord (Ps. 50:15): “En roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.” Die Here is aangeroep in die dag van benoudheid en die Here het so wonderlik die uitkoms voorsien. Nou is dit die tyd om die Here te prys en te dank vir Sy goedheid en getrouheid om in sy kinders se behoeftes te voorsien.

Laat ons die Here prys uit Sy Woord:

 • Ja, die Here is net goed en Sy goedheid is tot in ewigheid (Ps. 136)!!!
 • Nah. 1:7 – “Die HERE is goed, ‘n toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil.”
 • Ps. 121:1, 2 – “Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.”

GEBED

Dierbare Here Jesus, uit my hart sê ek vir U innig dankie vir die twee persone wat vinnig werk gekry het, nadat hulle U aangeroep het! Nou bid ek vir elkeen wat hier lees dat U hulle in hulle onderskeie beroepe en werke sal seën en dat hulle dit sal behou! As daar iemand is wat sy werk verloor het, dan vra ek dat U vir hom of haar genadiglik spoedig ‘n goeie werk sal gee. Amen!

PALMBOOM CHRISTENE

PALMBOOM CHRISTENE

Ps. 92:13 – “Die regverdige sal groei soos ‘n palmboom.”

Oom Jan Kruger van Vanrhynsdorp het eendag met sy leer teen een van die dadelpalms in sy erf opgeklim om die dadels by te kom, wat reg langs die sypaadjie gestaan het. Toe sien hy vir die eerste keer hoeveel klippe sit daar in die holtes net bokant die waaiervormige blare se aanhegting teen die stam van die palmboom. Dis klippe van verbygangers wat na die palmboom gooi in die hoop om van die dadels in die hande te kry.

Maar wat doen die palmboom? Dit gooi nie die klippe terug nie. Nee, die palmboom hóú die klippe. Al wat dit doen, is om sy vrugte te gee wat raak gegooi word en dan afval.

As kind van God beleef mens ook maar hoedat daar met klippe na jou gegooi word: Bedrieglike tonge, agteraf tonge, kwaadwillige tonge en valse tonge wat jou beskuldig. Dit voel soos klippe wat jou tref en die versoeking is daar om ook vir jou ‘n klomp klippe te versamel en terug te gooi.

Maar dink aan die palmboom: Dit hou sy klippe en gee net sy vrugte terug aan die klipgooiers.

Toe die Here Jesus op die kruishout gehang het, het die “klippe” ook op Hom gereën:

 • “Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie” (Mat. 27:42a).
 • “Laat Hom nou van die kruis afkom, en ons sal in Hom glo” (Mat. 27:42b).
 • “Ha, U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou” (Mark. 15:29).

Jesus kon ‘n magtige klip, ‘n meteoriet oor die spotters losgelaat het. Hy kon hulle almal in een oomblik weggevee het. Maar Hy het soos die palmboom Sy klippe gehou en net vrug gegee; die vrug van gebed en vergifnis (Luk. 23:34): “Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.”

Vandag, vroeër as wat jy dit verwag, kan ‘n klip jou tref. Dink dan aan die palmboom en hou die klip en openbaar die vrug van die Gees (Gal. 5:22): “Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.”

GEBED

Here, help my om soos die palmboom die klippe te hou en liewer maar. die vrug te gee. Amen.

DIE OLIEFILTER

DIE OLIEFILTER

Nah. 1:7 – “Die HERE is goed, ‘n toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil.”

Die ander Saterdag was dit weer tyd om die motor te diens. Deur die Here se genade kan ek self die nodige doen soos die olie aftap, oliefilter vervang, lugfilter opsit en die vonkproppe stel of vervang as dit nodig is. Dit spaar baie koste.

Die Mazda wat ons ry, is ‘n baie wonderlike ligte motortjie met goeie trek vermoeë en lae brandstof gebruik. Maar die oliefilter is so weggesteek en dit sit op so ‘n ongemaklike plek dat dit bitter moeilik is om dit van bo af met die hand by te kom.

Met dit in gedagte, bid ek vooraf en pak die taak die Saterdagoggend aan. Toe dit die oliefilter se beurt kom, beur ek met alle mag, maar ek kan dit nie beweeg  kry nie. My arm is later lam van alle style en maniere wat ek probeer. Dan probeer ek ‘n bo-oor greep, dan ‘n onderom greep, maar dis so ongemaklik dat ek net nie ‘n behoorlike greep op die oliefilter kan kry nie. Elke keer bid ek selfs, maar dis asof “die salwing net nie wil inskop nie.”

“Wel,” besluit ek, “laat ek dan maar eers die vonkproppe doen, sodat die arm eers kan uitrus vir ‘n latere probeerslag.”

Vonkproppe is klaar en ek pak weer die oliefilter - maar verniet. Magteloos en moedeloos staan ek daar rond en bedink allerhande planne. Toe dink ek aan my buurman. Hy is bedrewe met sulke klas van dinge en het dalk vir my daar ‘n oulike sleutel. Maar toe ek langsaan aanklop, sê die kinders dat hulle ouers nie tuis is nie.

Toe dink ek aan ‘n broer in die gemeente wat ‘n veldwerktuigkundige is en hy het al vantevore vir my ‘n wonderlike apparaat geleen om die oliefilter los te draai. Maar toe ek bel, is dit net die antwoordmasjien.

Die motor kan nie so bly staan nie, want op ‘n Saterdagaand ry ons deur die dorp en bid vir die dorp. Met die rug teen die muur en baie desperaat, bid ek vir ‘n laaste keer tot die God van Ps. 23 en die God van Ps. 121: “Here, asb. ek smeek U, help my genadiglik!”

Toe ek aan die oliefilter vat; daar “skop die salwing in.” Zoep! Los is hy!!!

Ps. 118:8 – “Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.”

Ps. 118:9 – “Dit is beter om by die HERE te skuil as om op edeles te vertrou.”

AS JOU REGTE PLEK LEEG IS

AS JOU REGTE PLEK LEEG IS

As ‘n mens op die verkeerde plek is, is jou regte plek leeg. Om op die verkeerde plek te wees kan baie gevaarlik wees.

Toe ek standerd 4 was, het een van die skoolmaats besluit om daardie jaar nie rugby te speel nie. Hy het nie kans gesien om op die krieketveld te oefen waar die duwweltjiedorings steek en die brandnetels brand nie. Hopefield, was maar ‘n klein skooltjie en elke seun móés noodwendig speel om die span vol te kry. Hoe die sport onderwyser ook al gesmeek en gepleit het, my skoolmaat staan by sy besluit.

So, terwyl ons ander dan op ‘n Woensdag namiddag spook en sweet op die krieketveld tydens die onder-13 rugbyspan oefening, ry ons maat met sy fiets op en af in die hoofstraat en kyk toe, hoe ons daar tussen die duwweltjies en brandnetels woed. Dán ry hy met ‘n koeldrank en dán met ‘n roomys. Op ‘n stadium ry hy die hoofstraat af met volle spoed om net voor die brug regs te draai na oom Ben Muis se viswinkel toe. Maar o wee, daar kan hy nie sy draai kry nie en is hy oor die rant van die afgrond net langs die brug. Hy val met fiets en al tussen die kragpaal en die ankerdraad tussen die bottelglase. Hy breek sy arm met veelvuldige snye oor sy gesig en bolyf en sy fiets afgeskryf.

Op ‘n dag ry ek weer deur Hopefield en ek hou stil by die brug oor die Soutrivier en ek staan by die presiese plek waar my maat afgestort het soveel jare gelede. Ek kon nie help om te dink: “Ja, as hy daardie dag liewer op die krieketveld was, sou hy nie hier kom af val het nie.” Ek maak ‘n verdere uitbreiding: “As ‘n mens op die verkeerde plek is, is jou regte plek leeg.” Mens hoor soms die uitdrukking van mense wat vooruit gegaan het in die lewe: “Hy was op die regte plek op die regte tyd.”

Ek is so outyds, maar so Bybels om te glo; daar is op ‘n Sondag, net een regte plek vir die kind van God. Dit is in die plaaslike gemeente tussen jou broers en susters (Heb. 10:25). Dis die veiligste plekkie wat daar kan wees:

 • Geen frats branders wat jou van die rotse kan afslaan as jy besluit het om liewer te gaan visvang by die see.
 • Geen stroom versnellings wat jou kano kan meevoer.
 • Geen diep waterkuile waarin ‘n mens kan verdrink.
 • Geen hangbrug waarvan jy dalk kan afval, ens.

Bly op jou nes, dan bly jy ongekwes!

VERLEKKER JOU NIE IN ‘N ANDER SE VAL

VERLEKKER JOU NIE IN ‘N ANDER SE VAL

 Esek. 26:2 – “Mensekind, omdat Tirus oor Jerusalem geroep het: Ha, ha! die poort van die volke is gebreek, dit is na my toe gedraai; ék sal vol word, dit is verwoes—“

Die Woord van die Here kom tot Esegiël om te profeteer teen die groot stad Tirus dat die verneder en deur vele dinge getref sal word, sodat dit ‘n stad van geringe betekenis sal wees. Esek. 26:4 – “Húlle sal die mure van Tirus verwoes en sy torings afbreek; ja, Ek sal sy puin van hom af wegvee en hom ‘n kaal rots maak.”

Hoe dan so? Hoekom so drasties en dit net omdat hulle “ha, ha” gesê het?

AGTERGROND

Jerusalem is in daardie tyd deur Nebukadneser ingeneem en verwoes. Alhoewel Tirus ver van Jerusalem was, het die Here gesien dat hulle spot en met veragting na Jerusalem kyk. Die inwoners van Tirus was handelaars en was ingestel om rykdom te verwerf. Met die val van Jerusalem het hulle hul daarin verlekker dat húlle nou alle winste wat na Jerusalem sou gaan, sélf sou ontvang. Die handelaars wat in Jerusalem sou aangaan, sou nou noodwendig húlle stad kom besoek. Hulle het gemeen dat die murasies van Jerusalem sou hulle voorspoed beteken.

AFLEIDINGE

 • Mens mag nie jou geluk op ‘n ander se ongeluk bou nie (1 Thess. 4:6).
 • Dit wat vir ons na nie so ‘n groot verkeerde ding lyk nie nl. om bly te wees dat jou opposisie verwyder is sodat die voordeel na jou kant kan kom, is vir die Here ‘n groot verkeerde ding! Lag dus nie as jou vyande onder gaan of val nie. Verbly jou dus nie as jou opponent se lig verander in duisternis (1 Pet. 3:9).
 • God sien en hoor as die vyande van die kinders van Here teen hulle spreek en dit sal hulle nie ten goede gereken word nie. Esek. 35:12 – “En jy sal weet dat Ek, die HERE, al jou lasterlike woorde gehoor het wat jy teen die berge van Israel gespreek het deur te sê: Hulle lê woes, hulle is aan ons gegee tot spys.” (Hier gaan dit oor Edom, maar die beginsel is dieselfde.)
 • Wanneer daar teen die kinders van die Here oortree word, is dit so goed soos daar word teen God Self opgetree. Esek. 35:13 – “So het julle dan jul groot gehou teen My met julle mond en julle woorde teen My opgehoop;”

GEBED

Here help my om versigtig te wees oor wat ek dink en praat van ander en selfs my vyande. Amen.

VRIENDSKAP (5)

VRIENDSKAP (5)

Ongelukkig het dit al so gebeur en dit gebeur nog so, dat van die intiemste vriendskappe verbrokkel en dat dit selfs uitloop op vyandskap. ‘n Voorbeeld is die tussen Dawid en sy raadgewer, Agitofel. Agitofel het vir jare sy heer die Koning, met die beste raad bedien asof hy uit die mond van God gespreek het (2 Sam. 16:23). Maar toe Absolom teen Dawid opstaan, het Agitofel teen Dawid gedraai en vir Absolom van die boosste raad voorsien om Dawid se ondergang te bewerk (2 Sam. 17:1-3).

Nog ‘n voorbeeld is die genoemde Absolom, wat as seun van sy vader Dawid, teen hom in opstand gekom het om die troon onregmatig te bestyg (2 Sam. 15).

Helen du Plessis, voorsien my die volgende feite oor ‘n gebeure in Ierland, n.a.v. ons reeks oor vriendskap. Ek deel haar skrywe met jou:

Gou ‘n storietjie oor versoening wat jy interessant sal vind.

In St Patrick se katedraal in Dublin, Ierland, is daar ‘n deur wat ‘n storie van vyf eeue gelede vertel. Daar’s ‘n gat in die deur wat nooit reggemaak is nie. In 1492 het twee families, die Butlers en die FitzGeralds stryd gekry oor een of ander hogere posisie in die dorpie. Die bakleiery het in ‘n mini oorlog ontwikkel en die Butler familie het in die katedraal ingevlug. Toe die FitzGeralds kom om vrede te probeer maak was die Butlers te bang om die deur oop te maak. Toe sny die FitzGeralds ‘n gat in die deur en die leier steek sy hand daardeur in ‘n vredesgebaar. Die twee families het

toe versoen en vyande het vriende geword. Hierdie verhaaltjie sluit so mooi aan by 2 Kor. 5:18 oor die “bediening van versoening” wat ons ontvang het.

Dit was die bekende Amerikaanse president, Abraham Lincoln, wat gesê het: “Hoe vernietig ‘n mens jou vyande? Deur van hulle vriende te maak.”

Maklik gesê, maar nie so maklik om te doen nie! Maar Jesus sê (Mat. 5:9): “Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.”

Die Woord moedig my en jou aan om die hand te gaan uitreik na die mense wat ons vyande is. Mense wat moontlik eens op ‘n tyd selfs ons vriende was. Die gat in die deur in die St Patrick katedraal in Dublin, Ierland … maan ons om eerste die hand te gaan uitsteek.

Mat. 18:15 is vir my so mooi: “As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin.”

Mag jou uitgesteekte hand jou broer of suster win vandag …

GEBED

Here hoe moet ons nie waak oor ons mooi vriendskappe nie! Gee ons die krag om as vredemakers ons met ons gewese vriende  en vyande te gaan versoen en hulle te win. Amen

VRIENDSKAP (4)

VRIENDSKAP (4)

Ware en opregte vriendskap is van die kosbaarste luukshede wat mens vandag kan besit! John Maxwell het vertel dat tydens sy universiteits dae het die sielkundedosent gesê dat as jy maar net één ware vriend het, moet jy jouself as baie geseënd beskou. Toe het hy gedink: “Ag nee man, wat praat jy dan nou! Ek het sommer baie vriende.” Maar hy sê dat hoe ouer hy word, hoe meer besef hy dat wat die dosent daardie dag gesê het tog die waarheid is ...

Ek wil maar net ‘n kosbare ervaring met jou deel; hoe warm ‘n vriend se kortstondige teenwoordigheid jou hart kan laat klop en die mooi herineringe wat jou bybly.

Tydens 2013 se Safari Halfmarathon sien ek iemand wat saam met my op Onderwysers Kollege was. In die hardloop lyk hy van agteraf soos ‘n “ouerige omie met grys hare.” Onmiddellik besef ek dat ekself seker ook so deesdae vir ander moet lyk ... Ek was besig om stadig nader te skuif en ek sê hardop sodat hy my kan hoor: “Hier hardloop iemand wat ek ken.” Sonder om om te kyk antwoord hy. “Piet ... ek het gewonder of ek jou gaan sien.”

Om te dink na al die jare herken hy my stem. Ons was drie jaar intieme vriende op OKP (1975 tot 1977). Bernard Smith het ‘n groot aandeel in my bekering gehad. In 2008 het ons mekaar weer gesien by die Safari Halfmarathon en heerlik saam gekuier. Daarna het ek hom skrams weer by twee wedlope gesien en dis al.

Vir net ‘n paar minute gaan ons by mekaar verby en gesels ons ‘n sinnetjie of twee:

Bernard: “Hoe gaan dit?

Ek: “Nie so waffers nie. Ek hardloop op my hakke, want ek het my kuit beseer.”

Bernard: “Sterkte! Geniet dit elk geval.”

Ek was so ‘n entjie voor hom uit toe ek hom die laaste woorde van agteraf hoor sê: “Ek luister jou elke aand op die radio.” “Dankie, man! Mooi gaan!” antwoord ek oor my skouer terug terwyl die klap geluide van sy hardloopskoene op die teer verdof.

Net daardie paar minute wat ons in ‘n wedloop by mekaar verbyskuif en dis asof ons nooit weg was uit mekaar se geselskap nie. Vir daardie paar oomblikke was dit ‘n stukkie vriendskap wat net aangegaan het waar dit laas opgehou het.

 • Die lekker gevoel van kameraadskap;
 • Die band wat ons aan mekaar bind in Christus.
 • Die stuk geskiedenis van student wees met al die gepaardgaande lawwighede.
 • Die begrip vir mekaar as atlete wat saam op die baan hardloop om die wedloop te voltooi.

Hoe baie is vriendskap nie vir ‘n mens werd in hierdie lewe! Wat was die vriendskap wat Dawid met Jonathan gehad het nie vir hom nie werd ...?

GEBED

Dankie Here vir kosbare vriendskappe waarsonder my lewe soveel armer sou wees! Amen.

Ns. Ek wil jou weer aanmoedig om gou met ‘n vriend te kontak en jou waardering uitspreek vir sy waarde in jou lewe.

VRIENDSKAP (3)

VRIENDSKAP (3)

Job 6:14 – “Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.”

Net om jou gedagtes te verfris: Job, die vroomste en rykste man van die Ooste is deur die Satan in sy liggaam aangetas en sit oortrek met sere op die ashoop en krap homself met ‘n potskerf. Sy drie vriende verneem van sy toestand en kom besoek hom. Dan sit hulle vir 7 dae in stilte en bekyk sy toestand om dan los te trek met ‘n hoogdrawende redevoering; iets wat klink soos ‘n filosofie lesing op universiteit. In plaas dat hulle simpatiseer of op ‘n manier vir Job troos in sy uur van nood, vind hulle net fout en breek om af in sy gemoed. Vir alles wat hy sê om homself te verdedig het hulle net ‘n antwoord terug en vind hulle ‘n rede vir sy toestand. Dis sy sonde en ongeregtigheid wat gemaak het dat hy sit waar hy homself bevind.

Die arme Job weet later nie meer hoe om homself te verweer nie as hy sê (Job 6:14): “Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.”

So, wat sê hy eintlik: “Nou maar as dit dan so is dat ek volgens julle nie meer die Here so mooi dien nie, nie meer so op standaard is nie; dan verwag ek dat júlle as my vriende ten minste by my sal staan. Dat julle nie nou julle rug op my sal draai nie. In hierdie vreeslike toestand waarin ek myself bevind, het ek so ontsettend julle morele ondersteuning nodig.”

Is dit nie ook maar wat ons almal verlang in die tyd wanneer ons seergekry het, swak is, moedeloos is, ‘n slegte ding oorgekom het nie? Dan het ek en jy nie ‘n klomp filosowe om ons nodig wat alles wil ontleed nie. Mense wat met oorsaak en gevolge ons net nog verder in ‘n put in praat nie. Nee, ons het dan vriende nodig wat ons met deernis en liefde sal bystaan:

 • “Ek staan by jou my vriend, maak nie saak wat gebeur.”
 • “Ek is hier vir jou.”
 • Jy’t al erger dinge as dit deurstaan.”
 • “Dit sal ook verbygaan.”
 • “Kan ek vir jou bid?”

Hierdie drie sogenaamde vriende van Job: Bildad, Elifas en Sofar, is ‘n goeie voorbeeld van hoe ons nié ons vriende moet bystaan in ‘n tyd van krisis nie.

Kyk net hoe sterk vertaal die Bible for Basic English hierdie vers (Job 6:14): “He whose heart is shut against his friend has given up the fear of the Ruler of all.”

As iemand my vriend is, staan ek by hom of haar al het hy of sy wát gedoen. Selfs al dien hy of sy nie meer die Here nie. My vriend, bly my vriend!

GEBED

Here, U staan my my, al faal ek U. So wil ek ook my my vriende staan, in die uur wanneer hulle dit nie gemaak het nie. Amen.

VRIENDSKAP (2)

VRIENDSKAP (2)

Jy Kan Jouself Wees Sonder Om Veroordeel Te Word

Dis ‘n luuksheid vandag, want ons leef in ‘n dag waar almal omtrent al die foute van ander ken en tog so graag wil oordeel en veroordeel. In hul eie oog is die balk sodat hulle beswaarlik kan sien, maar die splinter in die oog van die medemens moet pynlik en terdeë uitgehaal word (Mat. 7:3-5). Ek dink dat die bedoeling van genoemde Skrif gedeelte is: Jy sal lewenslank doenig wees om die balke uit jou eie oë te haal dat jy nie gaan klaar kry om by die splinter van jou medemens uit te kom nie.

Hoe kosbaar en wonderlik, as jy ‘n vriend het wat doelbewus jou tekorte ignoreer maar eerder op jou goeie hoedanighede fokus.

Vriende Praat Nie Uit Nie

Dis baie kosbaar as jy ‘n ware vriend het teenoor wie jy jou hart kan uitpraat en weet dis veilig; dit sal nie oorvertel word nie. Ons het almal sulke veilige vriende nodig. Maar watter doodskoot is dit nie vir mense om later te moet uitvind, dat die persoon wat hy of sy vertrou het en hulle hul hart ontbloot het, het alles iewers gaan uitblaker. Hoe vertrou sulke mense ooit weer!?

Vriende vergewe mekaar

Daar kom verskille en misverstande selfs tussen die beste vriende net soos in elke huwelik. Daarom voel ek dat die belangrikste element in verhoudinge, is die van vergifnis. As ons nie kan vergewe nie moet ons liewer nie vriende hê of mense om ons toelaat nie, want een of ander tyd oortree ons teenoor mekaar.

Hoeveel keer moet ek iemand vergewe en bygesê, die ander persoon vir my? Jesus se sewentig maal sewe (Mat. 18:22) beteken maar net:

 • Ek moet elke keer vergewe as hy of sy berou het en om vergifnis vra (Luk. 17:4).
 • Ek moet selfs vergewe en vry spreek al vra iemand nie om verskoning nie (Mark. 11:25).
 • Daar is geen beperking op die hoeveelheid kere nie.

WEES ‘N VRIEND TEENOOR ALMAL

Vriendskap moet verdien word. Ek moet eers ‘n goeie vriend wees teenoor ander, voordat ek kan verwag dat hulle my as ‘n vriend sal aanvaar. Dus, laat ek en jy die een wees wat uitreik na alle mense en ‘n vriend wees vir alle mense. Jou gebrek aan vriende beteken, jý is nie ‘n goeie vriend nie.

IN DIE GEMEENTE

Jesus het aan die einde van Sy aardse bediening begin praat van sy dissipels as “vriende” (Joh. 15:13-15). Hulle het so na aanmekaar gekom dat hulle vriende vir mekaar geword het. Volgens Jesus:

 • Doen vriende alles vir mekaar (Joh. 15:14);
 • Deel hul alles met mekaar (Joh. 15:15);
 • Moet hul selfs hul lewe vir mekaar aflê (Joh. 15:13).

In Jesus se gemeente is almal vriende …

VRIENDSKAP (1)

VRIENDSKAP (1)

VRAAG

Kan jy vir my vyf mooi eienskappe van goeie vriende noem?

MY ANTWOORD

Vriende Bid Vir Mekaar

As gelowiges is dit seker die mooiste en belangrikste ding wat ons vir mekaar kan doen. Die wêreld se mense sal al die ander mooi eienskappe van egte vriendskap hê, maar hulle sal weinig vir mekaar bid indien ooit. Hulle sal saam kuier en voortdurend kontak hê, maar hulle bid nie vir mekaar nie. Maar as gelowiges, moet ons mekaar dra in gebed. Daar is gelowige vriende wat ek een keer in die jaar sien, maar voortdurend bid ons vir mekaar. Hulle sê altyd: “Ons kan nie mekaar elke dag sien nie, maar ons kan elke dag vir mekaar bid.”

Tydens ons verlof gaan eet ons by ‘n plek in die Strand. Ons het skaars gesit of iemand noem my naam net agter my. Ons het 11 jaar laas regtig kontak gehad. Ons vriendskap kom uit die dae toe ons nog saam by Pinkster Park konferensies gehou het. Van die eerste dinge wat hierdie vriend sê: “Ek bid nog steeds vir jou.”

Maak erns met die woorde van die Skrif vir jou vriende as dit sê (Jak. 5:16): “Bid vir mekaar.”

Vriende Bou Mekaar Op

Ons almal hoor genoeg afbrekende en krenkende dinge elke dag. Dus, moet ons nie ook nog ons vriende oorval met negatiewe dinge en hulle voor stok kry oor een of ander ietsie wat hulle sou verkeerd gedoen het nie. Ons tye saam moet opbouend wees. (Getroudes moet nou kennis neem – getroudes is veronderstel om die beste vriende te wees!) 1 Thess. 5:11 geld ook vir vriende: “Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.” Die Nuwe Vertaling is so mooi:Praat mekaar moed in en versterk mekaar …”

Wanneer ek positiewe kommentaar oor vriende hoor, is ek vinnig om dit vir hulle oor te vertel. Maar negatiewe kommentaar hou ek vir myself, want ek weet as my vriend dit moet hoor, sal dit hom of haar dae neem om daar oor te kom en sal dit vir hom of haar ‘n paar nagte se wakker lê kos.

Wat verhinder jou om sommer nou ‘n teksboodskap, of stemboodskap te stuur of selfs ‘n telefoonoproepie te maak om ‘n vriend of vriendin te bemoedig en op te bou?

GEBED

Hemelse Vader, maak my die biddende vriend wat opbou met bemoedigende woorde. Amen!

VOLG HULLE VOORBEELD

VOLG HULLE VOORBEELD

Bevind jy jou in ‘n uiters benarde toestand? Dis al vir weke wat jy gebuk gaan onder hierdie las en jy weet nie herwaarts of derwaarts nie. Jy het al omtrent alles probeer om uit die ding te kom, maar voorwaar, daar kom nie beterskap nie. Vanuit ‘n menslike oogpunt is daar ook nie ‘n uitkoms nie.

Jy voel jy kan werklik nie meer nie. Jy’s by daardie plek waar Dawid was toe hy na God geroep het en dringend gesmeek het (Ps. 22:20): “Maak tog gou om my te help!want anders weet jy nie so mooi nie. Nog 4 ander plekke bid hy omtrent dieselfde woorde:

 • Ps. 38:23 – “Maak tog gou om my te help, Here, my heil!”
 • Ps. 40:14 – “Laat dit U behaag, HERE, om my te red; HERE, maak tog gou om my te help!”
 • Ps. 70:2 – “o God, maak tog gou om my te red, o HERE, om my te help!”
 • Ps. 71:12 – “o God, wees nie ver van my af nie; my God, maak tog gou om my te help!”

Met rûe stukkend geslaan met stokke. Moeg en uitgeput na gees siel en liggaam, sit Paulus en sy medearbeider in die gevangenis in die tronk van Filippi (Hand. 16:23-40). Daar is geen manier hoe hulle daar kan uitkom nie. Ver van hulle landsgenote. Hulle het geen ambassadeur om hulle saak by die owerheid te bepleit en geen kommunikasie met die buitewêreld nie.

Maar wat doen hulle? Hand. 16:25 – “En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing; en die gevangenes het na hulle geluister.” Toe dinge op sy ergste was met geen uitkoms, toe begin hulle God te prys en te eer met lofliedere so wat hulle kan. Dis darem geloof en oorgawe aan God! Sien jý kans om dit te doen?

Maar die gevolge van hulle lofprysinge, lees ons in Hand. 16:26 – “En skielik kom daar ‘n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak.” Selfs die mede gevangenes se boeie het los gegaan, wat wil sê dat Paulus en Silas het met sulke oorgawe gesing en God geprys dat ook hulle was aangeraak!

As dit vir jou voel jy is ook in ‘n gevangenis met jou probleme, doen dan presies dieselfde as wat die twee gelowige prisoniers in Hand. 16 gedoen het. Met dieselfde passie en oorgawe en begeerte om God groot te maak, prys jou God! Prys Hom dat Hy groter is as jou probleem. Prys Hom in geloof dat Hy is wat Hy is en kan doen wat die Woord sê Hy kan doen.

Ook Dawid kon aan die einde sê (2 Sam. 22:1): “En Dawid het die woorde van hierdie lied tot die HERE gespreek op die dag toe die HERE hom gered het uit die hand van al sy vyande.”

Jy het nou die resep. Nou net: Doen!

GRACE MAN OR PERFORM MAN (8)

GRACE MAN OR PERFORM MAN (8)

1 Cor 15:10 - "But by the grace of God, I am what I am: and his grace which was given to me has not been for nothing; for I did more work than all of them; though not I, but the grace of God which was with me."

The Perform Man

Proud

People like this never make mistakes according to them. They do not say that they are sorry. And they don't forgive you. Why - cause they have never received forgiveness from God.  They get angry for nothing. "I" is a big word in their vocabulary. They are ugly people, and difficult people.

It takes courage for a grace person to get along with a perform person.

END OF COMMENT

In the Old Testament people had to perform to please God, but because they could not they had to bring offers once a year, and still they were imperfect.  Heb. 7:19 and Heb. 9:9.     

But now after the cross of Jesus anyone can come to Jesus in faith for forgiveness.  You will receive grace and your sins will be forgiven. 2 Cor 5:21.

Keep your eyes on Jesus. From heaven he came down to earth. He walked and rode on a donkey. He washes others feet, even the one who betrayed Him. Jesus gave grace to people:

Your sins are forgiven

Go and sin no more

Father forgive them...!

Let us long for Him, desire Him and experience Him in our lives. Then His character will show through us. Then you and I will be grace people.                                                                                                                                                                         

VERGENOEGDHEID (2)

VERGENOEGDHEID (2)

(Getuienisse)

(Ons mense skryf sulke mooi dinge terug en ek kan dit nie alleen geniet nie. Daarom deel ek dit met jou nadat ek toestemming verkry het by die skrywers.)

Sandra 

Ai, hoe praat die Woord weer vanoggend met my, maak my oë weereens oop sodat ek besef, geld is nie belangrik nie en dat God op die regte tyd sal voorsien.  Ek is dankbaar en ek vra vanoggend vergifnis vir die Here dat ek my deur omstandighede van die wêreld laat omkrap, terwyl ek so geseënd is met dit wat God my gee.

Ek het gister so kwaad geword vir SARS omdat hulle net geld vat en vat en dan betaal hulle aan die einde so min uit aan mens.  Mens raak maar moedeloos as jy sien hoeveel mediese rekeninge jy kry en alles moet betaal word en die verhogings is nie daar nie, hoe verkeerd was ek nie weer nie, maar gelukkig vergewe die Here my.

RC

Jy moet my glo as ek vir jou vanoggend vertel dat dit juis Paulus is wat my vanoggend oorreed het om op te staan, God weereens te vertrou, al sien ek nou niks van Sy beloftes nie. Hy sien my desperaatheid om net met my te praat en my te laat weet dat Hy nog daar is. En hier, in die vorm van jou boodskappie, doen die Here presies dit en Hy BEVESTIG aan my alles wat Hy vanoggend vir my gesê het. Presies dit wat hier staan!!!! Dis dit wat my vanoggend oorreed het, want toe het ek alreeds die Bybel opsy gesit, nie lus om dit te lees nie en was ek besig om ‘n boek oor rotstuine deur te blaai omdat ek gevoel het die Here hoor nie. Uiteindelik het ek, oorreed deur Paulus se "vergenoegdheid", my ou Woordjie geneem, dit ondersoek, en daarna heerlik met die "Algenoegsame Voorsiener" gesels. Dankie vir jou! Liefies.

Japie Muller

Net gister vir twee mense gesê wat albei onvrede het a.g.v. verhoudinge wat nie reg is nie en kwadegevoelens, ens. - toe sê ek vrede is nie die afwesigheid van trauma nie - of die teenwoordigheid van 'n dik bankrekening, alles in jou guns, ens. nie, maar die bewustheid van die teenwoordigheid van die Here.
Meer nog - Paulus sê Hy is ons vrede.
So, wanneer ek onvrede het omdat dinge teen my werk, is omdat ek Hom nie toelaat om [vir] my vrede te wees nie. Ek konsentreer meer op my onguns / ongerief as op Hom.

Dis 'n wonderlike werklikheid wat ons gewoonlik [soos byna met alles] leer teen 'n prys. Maar dis 'n kosbare bate as jy eers geleer het dat Jesus [vir ons] vrede is.
Tog wonderlik die werking van die Here uit Hom en deur Hom VIR ONS. Kosbaar!

GEBED

Here, U is my vrede en my Bron! Ek is net van U vir alles afhanklik! Amen.

VERGENOEGDHEID (1)

VERGENOEGDHEID (1)

Daar is min dinge so wonderlik op hierdie aarde vir enige mens as om te kom by daardie plekkie waarvan Paulus praat in Fil. 4:11 – “Ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is.” Absoluut, wonderlik!

Paulus bevind homself in die tronk van Rome, verwyder van sy intiemste gelowige vriende in die Here. Die gemeentes waarvoor hy so lief geword het, is kilometers van hom verwyder. Hy sit ingeperk (Hand. 28:20) en kan nie sy apostoliese bediening uitoefen soos hy graag sou wou nie. Ontneem van alle aardse gerief of luukshede en tog sê hy dat hy “vergenoeg” is met daardie omstandighede.

Terselfdertyd is daar min dinge so sleg op hierdie aarde as om onvergenoegd te wees. Dis presies waar Agab, koning van die Noordelik Ryk van Israel, homself bevind het. Hy’s die koning van die land, maar hy verknies hom só oor die wingerd van ‘n enkele onderdaan, dat hy op sy bed gaan lê, met sy gesig na die muur gedraai en hy nie wil eet nie (1 Kon. 21: 4).

Agab, het alles wat sy hart kan begeer: Koningskap, rykdom, die eer en die mag wat die troon posisie hom bied. Sy eie landerye en wingerde moes seker dié van Nabot, by vere oortref het. Maar tog is daar, daardie één ding wat hy naarstiglik begeer nl. die wingerd van Nabot wat teenaan sy paleis lê (1 Kon. 21: 1). Hy het al vir Nabot aanbiedinge gemaak: ‘n Beter wingerd of die koopprys in silwer (vers 2). Maar Nabot hou eenvoudig vol dat hy nie sy erfdeel mag afstaan nie.

Die onvergenoegdheid van daardie één ding wat Agab nie kan bekom nie pynig en grief hom so, dat hy voel hy kan iets oorkom ...

Moontlik bevind jy jou ook vandag in ‘n soortgelyke situasie. Jy is onvergenoegd met jou omstandighede ... Dit mag wees dat jy ook ‘n “één ding” het, wat jy begeer, wat buite jou bereik is. Jy verknies jou daaroor vele kere en dit maak jou hele lewe diep ongelukkig.

Dink daaraan; Paulus is tevrede in ‘n tronk en Agab is onvergenoegd in die paleis. Agab, het alle denkbare aardse dinge en tog is hy diep ongelukkig. Paulus, het omtrent geen aardse besittings nie, en tog is hy gelukkig. Maar wat hy wel het (Agab nie), is die Here Jesus as Sy Redder! Hý is die grootste Faktor in sy hele lewe en bestaan. Dis ál wat vir hom regtig saak maak. Nie wingerde, grond, silwer of erfporsies nie. Hy praat en dink nie in sulke terme nie en hy is baie gelukkig! In sy Filippense brief wat ook vanuit die tronk van Rome geskryf is, praat hy 14 keer van blydskap! Jy sien, aardse rykdom bepaal nie ons blydskap of tevredenheid nie.

My en jou blydskap en vergenoegdheid lê net in één Persoon nl. die Here Jesus Christus. Om Hom te ken (Fil. 3:10)! Daarom, kyk doelbewus weg van die “een begeerlike ding” op aarde en kyk doelbewus na “die heerlikheid van onse Here Jesus Christus” (2 Thess. 2:14)!!!

Hy bied my verlossing, hoe goed is die Heer ...

Hy bied my genesing, hoe goed is die Heer ...

Ja, nooit sal ek vergeet hoe goed is Hy vir my!

GEBED

Here Jesus, verlos my van aardse begeerlikhede wat tog net tydelik is en versadig my met Uself!

VERGEET SO MAKLIK

VERGEET SO MAKLIK

Gen. 40:23 – “En die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet.”

‘n Mens voel sommer om jou te vererg vir die voorman van die skinkers wat uit die tronk gelaat is en toe van Josef vergeet het. In die tronk het Josef sy droom uitgelê toe hy baie bekommerd was nadat hy die nag ‘n ontstellende droom gehad het. Soveel so dat sy aangesig droewig was die volgende oggend (Gen. 40:7). Josef het dit raak gesien en na hom uitgereik en hom deur die Heilige Gees bedien en sy droom uitgelê. Sy ontstemde gemoed is gekalmeer deur die gunstige antwoord wat Josef hom gegee het (Gen. 40:13): “Binne drie dae sal Farao jou hoof verhef—jou in jou rang herstel; en jy sal die beker van Farao in sy hand gee net soos vroeër toe jy sy skinker was.”

DRIE GEDAGTES

Josef Was Sensitief

Josef was sensitief genoeg vir ander se nood selfs terwyl hy al vir 11 jaar onskuldig in die tronk was en gesmag het om vrygelaat te word. Maar hy sien ander se nood raak ondanks sy eie ongelukkige omstandighede.

Laat ons ook sensitief wees vir ander se innerlike nood, seer, behoeftes en ongelukkigheid. Al het ons self behoefte aan troos en bemoediging.

Ons Vergeet Ander Se Nood Sodra Dit Met Ons Goed Gaan

Ons vergeet tog so gou ander se nood en stryd wanneer dit met ons goed gaan. Daar is ‘n stuk vleeslike selfsug in die hart van die mens, en dit maak dat mense normaalweg net aan hulle eie behoeftes dink en die nood van ander vergeet. Mense sê maklik:

 • “As ek ooit weer werk kry, sal ek verseker nie ander sommer so leë hand wegstuur wat nie het nie.”
 • “As ek eendag ‘n huis het, sal my deur altyd vir almal en alles oopstaan.”

Maar net snaaks hoe vinnig hulle vergeet, wanneer dit met hulle weer goed gaan en die werk weer daar is en hulle hul eie huis het. Nét die mense wat hulle die dinge hoor sê het, onthou dan, maar hulle het skynbaar vergeet ...

Ons Vergeet Die Here

Ons veroordeel die voorman van die sinkers se ondankbaarheid teenoor Josef nadat hy hom so mooi in die tronk bedien het. Maar doen ons nie maar dieselfde teenoor die Here nie? Ons vergeet dikwels hoedat Jesus vir ons op die kruishout gesterf het en met Sy bloed vir ons sonde betaal het en swig voor versoekinge ...

Vergeet my siel dan nooit die Here, want nooit vergeet die Here my!

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (8)

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (8)

1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is,”

DIE PRESTEER-MENS (vervolg)

HOOGMOEDIG

Sulke mense maak nooit ‘n fout nie (Dis nou volgens hulle uitkyk in die lewe.). Hulle is ook te trots om ander om verskoning te vra, al is hulle ook verkeerd. Dis ook vir hulle die swaarste ding op aarde om ander wat teen hulle oortree het, vergifnis te skenk. Die rede? Hulle het self nog nooit vergifnis by God ontvang nie.

 • Wip hulle vir elke liewe ou dingetjie en dit kos genade om hulle weer tot bedaring te bring.
 • Die woordjie “ek” maak ‘n groot deel van die woordeskat uit.
 • Dis “lelike” mense.
 • Dis moeilike mense.

Dit kos genade selfs vir ‘n genade-mens om met presteer-mense oor die weg te kom. Hoekom? Omdat daar so min van die genadige Here Jesus in presteer-mense se lewe is.

SLOT

Onder die Ou Testament moes die mens presteer om God te behaag. Omdat hulle dit nooit kon reg kry nie, moes hulle die regte offer op die regte tyd bring om nog steeds onvolkome voor God te staan (Heb. 7:19; 9:9).

Maar nou, na die kruis van Jesus, kan enige mens kom met geloof in Christus se soenverdienste aan die kruis en jy word vrygespreek en jy ontvang genade en staan in volkome stand voor God (2 Kor. 5:21)!

O, kyk na Jesus! Die nederige Jesus:

Vanuit die hemelse troonkamer daal Hy neer tot in ‘n stal met mis, vlooie, muise en kokkerotte. Hy loop te voet en ry op die rug van ‘n donkie. Hy was ander se voete; selfs die een wat Hom sou verraai en Hom die grusaamste dood sou besorg!

Waar mense wat skuldig en onwaardig was, maar smekend gestaan het vir genade, het Jesus genade uitgedeel:

 • “Jou sonde is jou vergewe!”
 • “Jou sondes wat baie was, is jou vergewe!”
 • “Vrou, jou sonde is vergewe. Gaan heen en sondig nie meer nie!”
 • “Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”

Meer van Jesus in my en jou lewe! Kom ons dors na Hom – begeer Hom in ons lewe – beleef Hom in ons gees! Dan sal Christus in ons vrygestel word en sal Sý karakter eienskappe deur ons vrygestel word. Dan sal ek en jy Jesus vir ander wees; ‘n genade-mens ...

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (7)

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (7)

1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is,”

DIE PRESTEER-MENS (vervolg)

GEEN GENADE VIR ANDER NIE

So ‘n persoon het geen genade vir ander nie, omdat hy of sy nog nooit genade in Christus ontvang het nie. Gevolglik stel hy of sy voortdurend eise aan andere. Almal moet volgens sy of haar meriete, standaarde en voorskrifte presteer. Hy of sy meen hulle het die reg om ander te oordeel, te meet en te veroordeel.

Almal moet op sy of haar skaal van waardes geplaas word en indien ander nie daardie toets slaag nie, is hulle onaanvaarbaar vir hom of haar.

Die presteer-mens meet gewoonlik ander aan uiterlike prestasies:

 • Hoeveel geld die ander persoon het.
 • Die tipe motor waarmee ander ry.
 • Die kleredag en
 • Die geleerdheid van andere.

Voldoen ander nie daaraan nie, is hulle nie in sy of haar klas nie en meng hulle nie met die ander benede hulle stand nie.

Lees gerus Mat. 5:44-48. Ek haal net vers 46 en 47 aan:

“As julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie. En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie?

Jesus praat van heiden-liefde en heiden-genade, waar mense net meng met dié in hulle klas. Nee, ons as mense wat genade in Christus ontvang het, moet almal dieselfde ag.

Wee die stomme kinders wat sulke ouers het (presteer-mens gesindheid). Sy kinders móét eerste staan in die klas. As sy kind hardloop, móét dit altyd die vinnigste wees. As sy kind aan ‘n spring item deelneem, móét dit altyd die hoogste of verste wees. Of aan ‘n gooi item deelneem, móét dit die verste wees. Sy kinders móét presteer om by hom of haar aanvaar te word – stomme kinders!

So terloops, op hierdie manier word die verkeerde Godsbeeld ook aan die kind oorgedra. Kinders dink later hulle móét ook presteer en met werke God behaag om by Hom aanvaarbaar te wees vir die hemel.

GEBED

Here, omdat ek begenadig is in U geliefde Seun, Jesus Christus, het ek ook genade vir ander en vir my kinders. Amen.

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (6)

 GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (6)

1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.”

DIE PRESTEER-MENS

Dis die mens wat meen dat sy goeie ouers, sy kultuur, sy agtergrond, sy eie prestasies, regverdige lewe (en daar is die wat jou waarlik so dom is om te meen dat hulle vel kleur) verdien vir hulle ‘n plek in die hemel! Gevolglik is diegene se eienskappe net mooi die teenoorgestelde as die genade-mens s’n.

In plaas van dankbaarheid is daar:

ONDANKBAARHEID

Diesulkes meen hulle verdien alles in die lewe. Ja, die wêreld en die lewe skuld hulle iets. Ander skuld hulle altyd iets.

Hulle ken nie die woordjie “asseblief” nie. Dis soos toe ons destyds in die weermag was en die instrukteurs kursus gedoen het. Daar is toe aan ons geleer: “Jy vra nie asseblief nie. Jy gee slegs bevele!”

Die ondankbare presteer-mens staan altyd op sy regte. Hy of sy is net altyd te kort gedoen en ander het hom of haar net altyd iewers te na gekom.

Hy of sy is ondankbaar teenoor sy vrou of man, kinders, skool en die staat. Die staat en die skool en genoemde persone het net nooit genoeg vir hom of haar gedoen nie. Ook by die kerk word hy of sy altyd te kort gedoen.

My vriend by ‘n top restourant vertel my: “Sekere mense is net altyd maar ontevrede. Jy ken hulle later. Daar is net altyd ‘n fout met die kos of met iets moet hulle fout vind.”

So jammer dat diesulkes kan hulleself nie sien vir wat hulle is nie. Ander sien dit raak en as hulle gelowiges is, is dit tot oneer van die Koninkryk van God.

GEBED

Ag liewe Here, ek raak skoon skaam vir sulke ondankbaarheid. Verlos my van enige ondankbaarheid sodat dit nie ‘n steen des aan stoots vir ander word nie. Amen!

GENADE MENS OF PRESTEER MENS? (5)

GENADE MENS OF PRESTEER MENS? (5)

1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.”

NEDERIG

Net om weer die verband te kry waarmee ons besig is:

Ons praat oor die vraag: Is jy ‘n genade-mens of ‘n presteer-mens? Ek het begin om te sê wat is ’n genade-mens. Dis iemand wat genade by God ontvang het in dat God hom al sy sonde vergewe en vrygeskeld het in Christus. Dan as gevolg van hierdie groot genade daad, is daar sekere gevolge in sy lewe by die besef van hierdie groot weldaad van God aan hom.

Daar ontspring ‘n geweldige nederigheid in sy hart, want sy oë gaan oop vir die feit dat alles wat hy hét en alles wat hy ís en selfs wat hy ooit sal wees, is aan Christus te danke! Ek vra: Het jy al tot hierdie ontdekking gekom?

Die tweede gedeelte van 1 Kor. 4:7 stel dit soos volg: “En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie?

Die lidmate van die vroeë Korinthiër gemeente het gedink hulle kon spog met hul geestelike gawes wat hulle bedien het. Maar dan kom Paulus en sê vir hulle: “Nee, my ou maat; dis alles aan Christus te danke dat jy kan profeteer, in tale praat, dit uitlê en bid vir die siekes ens.” Inderdaad het ons alles ontvang en aan Christus te danke. As jy dan wil roem, volg Paulus se voorbeeld (Gal 6:14): “Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld.”

So ‘n mens (wat nederig is), sal altyd ander eerste om verskoning vra. Ek het destyds ‘n artikel in die Pinkterboodskapper gelees wat ‘n blywende indruk op my gelaat het: “As daar ‘n rusie tussen twee mense ontstaan, sal die persoon wat die naaste aan Christus is, altyd eerste die ander persoon om verskoning vra.”

Nét die nederige of die genade-mens kan dit doen! Die hoogmoedige sal eerder sterf voordat hy sal gaan buig en ‘n ander om verskoning of vergifnis vra.

Het jy ‘n nederige hart bekom, omdat jy genade in Christus ontvang het?

Hou my laag Here Jesus hou my laag

Dat die strome deur kan vloei na die siele nog geboei!

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (4)

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (4)

 1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.”

GENADE VIR ANDER (vervolg)

Peter Miller was ‘n gewone pastoor van ‘n klein plattelandse dorpie in Ephrata in die Amerikaanse staat Pennsylvania in die dae van president George Washington en die Revolusionêre oorloë.

‘n Man met die naam van Michael Wittman ook van Ephrata, het uit sy pad gegaan om die lewe vir past. Peter Miller moeilik en ondraaglik te maak. Hy het al wat skinderstorie oor die pastoor versprei. Hy het selfs eendag die pastoor te lyf gegaan.

Later word daar ontdek dat Michael Wittman ‘n verraaier van die regering is. Hy is verhoor en ter dood veroordeel.

Toe stap past. Peter Miller 70 myl (nagenoeg 112 km) te voet na die woning van president George Washington om te gaan pleit vir die lewe van Michael Wittman.

Die president se reaksie was soos volg: “Die versoek vir u vriend kan nie toegestaan word nie.”

“My vriend! Roep die pastoor onthuts uit. “Hy’s nie my vriend nie, hy’s my grootste vyand!”

“Wat!? Wil jy vir my sê, jy het 70 myl gestap om te kom pleit vir jou vyand?!”

Dit het so ‘n indruk op president George Washington gehad dat hy vir Michael Wittman begenadig het en hom vrygelaat het.

Wanneer jy genade van God ontvang het, het jy ook genade vir ander en selfs vir hulle wat dit nie eens verdien nie ...

GEBED

Help my Here Jesus om genade te hê vir hulle wat dit nie eens verdien nie. Amen.

Publish modules to the "offcanvs" position.