Boodskappe

DIE BASIS VAN JOU GELOOF?

DIE BASIS VAN JOU GELOOF?

Jesus het dikwels na geloof verwys:

In Mat 13:58 – “En Hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie.”

In Mat. 14:31 sien ons dat Jesus die sinkende Petrus se hand gegryp en gesê het: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?”

In Mat 9:2 lees ons dat Jesus het die draers van die verlamde man se geloof gesien.

In Mat 8:10 het Jesus Hom verwonder aan die geloof van die hoofman van Kapernaüm se geloof en gesê: “Voorwaar Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek so ‘n groot geloof nie gevind nie.”

Wat is die basis van ons geloof as gelowiges? Vir baie is dit:

 • Wanneer dit met hulle goed gaan – dan glo hulle maklik.
 • Wanneer hulle beursie vol geld is – dan het hulle geen probleem om te glo nie.
 • Wanneer hulle gesond is – dan voel die Here so naby.
 • Wanneer hulle voorspoedig is in hul werk en almal bewonder hul vir die suksesse wat hulle behaal. Kyk dan is dit darem maklik om te glo dat Joh. 10:10 die waarheid is, want die “lewe en oorvloed” is dan inderdaad hul deel!
 • Wanneer almal met hul saamstem en niemand hul teenstaan en kritiseer nie. Ja, dan is dit soos die ou koortjie sê: “Dan bid ek maklik heeldag en ek sing in die nag ...”
 • Of as daar wonderwerke gebeur in hul lewe of by die kerk waar hulle aanbid.

Ek vra: “Is dit die basis vir my en jou geloof? Wat van die dag as hierdie dinge ophou? Wat dan?

 • Wanneer die beursie nie meer vol is nie – is die Here dan dood?
 • Wanneer ons siek is – bestaan die Here dan nie meer nie?
 • Wanneer die mense ons kritiseer, dit sleg gaan by die werk en die wonderwerke opgehou het. Wat dan? Glo ons dan nie meer nie?

Jy sien wanneer my geloof afhanklik is van hierdie uiterlike en tydelike dinge, dán sal ons kort voor lank net soos Petrus by geleentheid sink. Hierdie dinge kan nooit ooit die basis wees van ons geloof nie, want dis dinge wat kom en gaan.

Die enigste basis is, Jesus Christus Self en Sy Woord. Heb. 12:2 sê: “Jesus, die Leidsman en Voleinder van ons geloof.” As ons Hom het in ons lewens en op Sy Woord staan, kan dit maar kom wat wil en gebeur wat wil! Nie vloedwaters en vuurvlamme kan ons ontwortel nie. Dís die sigbare (Mat 9:2) en groot (Mat 8:10) geloof!

GEBED

Here Jesus, alles sal verkrummel en vergaan. Net U en U Woord sal staan en dis waarop ek my voortgestaan baan! Amen.

WEERHOU NIE REDDING VAN ANDER

WEERHOU NIE REDDING VAN ANDER

Die ware lewe begin eers die dag wanneer ‘n mens gered word. (sela – peins ...) Dis die dag dat ‘n mens jou tot God bekeer en jou hart vir Jesus gee en weergebore word (Joh. 3:3). Voor dit, is ‘n mens dood in jou sonde en leef die mens in duisternis ver weg van God. Soos Efe. 2:1 dit stel: “En julle het Hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes.”

Dit bly die grootste wonderwerk wat daar op aarde kan gebeur en daarom kan ‘n mens nie die Here genoeg dankie sê nie. Om te dink dat Jesus neem my en jou plek op die kruis en sterf sodat ons daardeur gered kan word (1 Kor. 15:3)! Dit is net so oneindig wonderlik; ek raak elke keer in vervoering daaroor en kan nie daaroor uitgepraat raak nie. Dis soos ‘n droom (maar tog is dit ‘n werklikheid) om te kan sê:

 • As kind van God, is die hemel my voorland (1 Thess. 4:17)!
 • As Jesus nóú kom, word ek oorklee met ‘n verheerlikte liggaam (2 Kor. 5:2, 4)!
 • Word ek saam in wolke weggeneem (1 Thess. 4:17)!
 • Gaan ek saam met Jesus stap op strate van goud (Open. 21:21)! O, wat ‘n wonderlike Jesus en wat ‘n vooruitsien!

Daarom is dit seker ook die grootste liefdesdaad om aan ander die evangelie te verkondig, hoe eenvoudig ook al en ongeag die formaat of die aandeel aan iemand se redding. Dan is die teenoorgestelde seker ook waar. Die grootste leed wat ek ander kan aandoen, is om die evangelie van ‘n ander te weerhou! Dis niks minder as ‘n geestelike misdaad teenoor ‘n ander gepleeg!

Ons hoor van wrede misdade wat leierfigure deur die jare teenoor mense gepleeg het. Vergrype wat dan later bestempel is as misdade teen die mensdom waarvoor hulle swaar vervolg is. So is die uitwissing van die 6 miljoen Jode in die gaskamers deur die toedoen van Adolf Hitler beskou as  ‘n misdaad teen die mensdom tydens die Tweede Wêreldoorlog.

Maar is die weerhouding van die evangelie aan mense wat op pad hel toe is, nie net so erg of dalk nog erger!? Dit beteken: Ek is gered met al die volmaakte voorregte wat my aan die anderkant wag, maar ek verseg om iemand van Jesus die Redder te vertel wat afstuur op die ewige verdoemenis, terwyl dit in my vermoë is! Ek dink dis ‘n geestelike misdaad teen die mensdom!

Kinders van die Here en elkeen wat gered is, ons sal weer moet besin oor wat ons redding vir ons beteken. Ons sal weer moet nadink oor wat die implikasies is in die weerhouding van die evangelie aan ander terwyl dit in ons vermoë is om hulle te vertel!

GEBED

Here, mag my redding vir my nét so baie beteken soos die redding van ‘n ander se siel! Amen!

THE EXAMPLE OF MY PARENTS

THE EXAMPLE OF MY PARENTS

Malachi 1:6 - "A son gives honour to his father."

Ephesians 6:2 - " Give honour to your father and mother (which is the first rule having a reward)"

(Somebody wrote to me the following letter in connection with her parents)

This I remember about my parents:

Their extreme trust in the Upper Hand. Their standing together in difficult times. Yes was yes, and no was no. Their words was sprinkled with salt, and many came to them to feel the peaceful vibe that there was between them!.

His one son died at the age of 12 and the other one died at the age of 50.

I remember the preacher's words on my dad's funeral. "Uncle D was a poor man, but died as a rich man" Yes, his soul was rich cause he gathered there where moths and rust could not destroy. The church was not big enough for all his friends.

Hectares of ground supplied vegetables, and my father never wanted money. If I take it in the terms that we live in today he would have been very rich. Never did I hear my mother moan in bad times. She always helped others cheerfully.

I remember an uncle that lived near us was very rich and there were always fights about the ground and farm distributions. But a few days before he died he wanted one person next to his bed and that was my mother. She just needed to held his hand, he could not find peace over his riches.

PRAYER FOR PARENTS

Lord, the value of God-fearing parents is indescribable. Help every parent to be that example for their children. To raise their children in Your Name...Amen!

EVERYTHING YOU HEAR, TASTE OR SMELL

EVERYTHING YOU HEAR, TASTE OR SMELL

Everyone of us can listen when the "big guys" talk. They have made it far in life. We can surely learn something from them. One get quotes from the elder legends and even from the younger Idols of life. They will say what they held on to while they were climbing the steps to fame. Like a lot of other people I also save some of the sayings that they have made in the careers. 

Once they had a talk on the radio with a actress and songwriter (A.S) The lady said that everything she hears, taste and smell she put into her writing work. This lady that is a great theatre actress and one of our top ones in SA also have a message for us as believers in Christ. She says that everything she hears, taste or smell she must take to the Lord and ask:

* Lord, what do You want to say to me through this?

* Is there a message for me in this?

* Teach me from out my experience world

* Swing it for me spiritually

* Remind me of something out of Your Word

* What lesson is there for me?

* What agreement and likeness is there for me in regards to Your Kingdom?

If you can master this art, life would be a Godly experience. Other than Jesus prophetic reasons, He spoke out of experience and perceive. Not one of His reasons was from a book or papers. Jesus was the greatest prophet ever.

How precious if your whole life is Christ, and of Christ becomes your whole life.

Phil 1:21 - " For to me life is Christ and death is profit."

PRAYER

Wonderful Lord, I want to be constantly connected to You. In everything I want to see and experience Your greatness ...Amen!

NO CUL DE SAC (4)

NO CUL DE SAC (4)

Luke 1:37 - "  For there is nothing which God is not able to do."

If you ever felt dispirited or if you are feeling it now, take a look again at the man at the bath of Bathsheba. John 5:1-15

If there is anyone who never gave up trying it was him. For 38 years he tried to crawl, roll, sit and lay. He never stopped trying. (he had nothing else to do you would say)  And he kept on trying. But think about it. For 38 years he tried to get into the bath first. Cause when the angel stirred the water, the first one to get into it was healed. But he had two disadvantages. First he was lame, and second he had no one to help him into the bath.

I tried to work out how many non successful attempts he must of had. I means that I had to multiply 365 times 38 which gives us 13 870 days, then you have the leap years. This means those years divided by 4 which gives you 9.5, and then the total is 13 879 days that was not successful.

Just think about this man:

* changes are good that you did not struggle with failure after failure for 38 years?

* changes are good that you did not tried for 13 879 days without end?

Its not bad to think, well I have nothing better to do so try again for as long as it takes.

But then, Jesus turned up, He walked by! His Footsteps most probably went pass all the others, and came to a half at that man. Ah, today something is going to happen, and the 38 years of struggle is in the past!

Two short verses:

* John 5:8 - " Jesus said to him, Get up, take your bed and go."

* John 5:9 - "  And the man became well straight away, and took up his bed and went."

PRAYER

Lord, I will not give up! With faith in my heart working through Your Word, I trust you now with immediate outcome...Amen!!!

WAAR DIE TYRE DIE TEER TREF (3)

WAAR DIE TYRE DIE TEER TREF (3)

1 Tim. 5:4 (The Message) – “If a widow has family members to take care of her, let them learn that religion begins at their own doorstep and that they should pay back with gratitude some of what they have received. This pleases God immensely (ontsaglik, besonder).”

Veral hou ek van die woorde: “religion begins at their own doorstep.”
Dis ‘n valse beeld van vroomheid, wanneer mense groot uitreike reël vir daar ver, selfs in ander lande, maar in sy eie gemeenskap en onmiddellike omgewing is hy of sy ‘n nul op ‘n kontrak. Dis soos die man wat:

 • Die buurvrou se wasgoeddraad herstel, maar sy eie vrou se wasgoeddraad is stukkend en kort aandag.
 • Die Grieke in Griekeland wil bekeer, maar hy het nog nie eens die Griek in die kafee op die hoek, ‘n paar meter van sy eie huis, bearbei nie.

Of die vrou wat:

 • Die buurman se klere regmaak, terwyl haar eie man se klere gehawend is.
 • Skares toespreek oor hoe moet ‘n vrou liefde aan haar man bewys, terwyl haar eie man alleen by die huis sit en smag na ‘n bietjie aandag.

Mark. 5:19 – “Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê: Gaan na jou huis na jou mense toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat Hy jou barmhartig was.” Sien jy; ook Jesus het geglo, dat jy eers in jou eie huis begin, voordat jy ander daar buite kan gaan bearbei. So ook Paulus (1 Tim. 3:5): “Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra?”

Ek dank die Here elke dag vir die volmag en mandaat wat ons as gelowiges het in Mat. 28:19 om die hele wêreld in te gaan en die evangelie te verkondig aan alle mense. So was daar sendelinge deur die eeue wat na verafgeleë lande gegaan het en die grootste offers denkbaar gebring het om die heidene tot Christus te bekeer. Mag hulle offers en geloof ons altyd tot voorbeeld strek en ons hulle gedenk as helde van die kruis.

Maar met die nood op elke terrein wat hemelhoog is in elke gemeenskap; kry ek net al meer en meer die gevoel dat die klem, vanaf die “ver”, na die nood wat op ons voorstoep na ons roep, verplaas moet word en daar balans moet wees!

 • As ek nie die mense van my gemeenskap kan dien nie, kan ek ook nie die mense daar ver dien nie.
 • As ek nie die Here hiér plaaslik in die kleine kan dien nie, kan ek Hom ook nie daar ver in die massabyeenkoms dien nie!

Kom ons kyk waar is die nood, behoefte en onreg in ons eie gemeenskap en spring daar in. Wat van Saterdag met jou eie kerk se uitreikaksie saamwerk en deel wees van ‘n opelugdiens? Of as daar nog nie so iets is nie, dan gaan jy man-alleen met ‘n pak traktate en deel dit biddend uit onder die verbygangers.

GEBED

Here, stilbly en niks-doen, kan ons nie! Help ons om raak te sien waar die nood is en daar betrokke te raak in U Naam. Amen.

WAAR DIE TYRE DIE TEER TREF (2)

WAAR DIE TYRE DIE TEER TREF (2)

Die Engelse spreekwoord lui: Charity begins at home. Spreekwoorde is waarhede wat in gemeenskappe deur die jare ontstaan het en later tot universele waarhede ontwikkel het. Dis gewoonlik waarhede wat die toets van die tyd deurstaan het. Bogenoemde spreekwoord is ook een van hulle. ‘n Mens moet eers in jou eie huis en aan jou eie mense goed doen, voordat jy dit daar ver wil gaan doen. Dis ‘n skewe beeld van vroomheid om liefdadigheid daar ver te gaan bewys, terwyl jou eie huis in chaos is en mank gaan aan gebreke.

Ook die Bybel, is vol van hierdie waarheid:

1 Tim. 5:4 – “Maar as ‘n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon en vergelding te doen aan hulle ouers; want dit is goed en aangenaam voor God.”

1 Tim. 5:4 (The Message) – “If a widow has family members to take care of her, let them learn that religion begins at their own doorstep and that they should pay back with gratitude some of what they have received. This pleases God immensely (ontsaglik, besonder).”

Die Bybel (Ou Vertaling) praat van die mark of die markplein – daar waar die tyre die teer tref – waar mense leef en elke dag ‘n bestaan maak - voetsoolvlak. Jes. 59:14 – “So word dan die reg teruggedring en die geregtigheid bly staan van ver; want die waarheid struikel op die mark, en wat reg is, kan nie binnekom nie.”

 • Onbetrokke my hulle gemeenskap.
 • Onbetrokke by hulle eie gemeente se projekte.
 • Onbetrokke by die nood op straat.
 • Onbetrokke by hulle eie huis, eie huwelik en eie kinders. Hulle reis honderde kilometers om daar ver betrokke te gaan wees en goed te doen, maar hul is geen skynnende ligte tuis!

Dan struikel die waarheid op die mark!

Ek móét hierdie tyre-tref-teer-vers met jou deel in die Message Vertaling (Heb 13:16): “Make sure you don't take things for granted and go slack in working for the common good; share what you have with others. God takes particular pleasure in acts of worship--a different kind of "sacrifice"--that take place in kitchen and workplace and on the streets.” (Bepeins en oordink asb. hierdie vers vir die res van die dag.)

GEBED

Here, maak my ‘n praktiese mens wat waarneem en help, ‘n hand uitsteek en ‘n bydrae lewer net waar ek gaan. Amen.

WAAR DIE TYRE DIE TEER TREF (1)

WAAR DIE TYRE DIE TEER TREF (1)

Ek is nie regtig ‘n persoon vir daar ver nie – waar ek niemand ken en niemand vir my nie. Dis moeilik om ‘n passie te hê vir die onbekende, vir die daar-ver-situasies en die naamlose en gesiglose mense. As ander dit wel het, is dit wonderlik en goed, maar ek is ‘n persoon vir hiér! Hier plaaslik waar die dinge om my gebeur elke dag. Waar ek beweeg en ek die nood in en om my dorp ervaar. Hier in my eie gemeenskap waar ek leef.

 • Waar die noodkrete van mense duidelik gehoor kan word.
 • Waar jy duidelik die honger in die straatmense se oë kan sien.
 • Die slingerende dronk man oor die straat waggel op ‘n Saterdagoggend en sy wynbottel op die sypaadjie stukkend val en hy langsaan gaan kniel en sy frustrasie uitsnik.
 • Waar die taxi’s jaag en die musiek oorverdowend blêr.
 • Waar die dorp op ‘n Saterdag namiddag se strate stil geword het en oortrek is met papiere en rommel.
 • Die ydellike gebruik van die Naam van die Here gehoor word.
 • Die haweloses as halfverkluimdes onder die afdakke en op kartonne moet oornag.
 • Waar die ongereddes om jou wemel en hulle nie besef hulle het nog nooit by die Here Jesus uitgekom nie.

Die geleentheidspreker, Louis Malherbe, was seker die eerste wat dié woorde gebruik het: “Daar waar die tyre die teer strike.” Dit sê presies waar God wil hê dat Sy kinders betrokke moet wees - die sout en lig in die gemeenskap. Nie soseer in lesingsale, konferensie sentrums of selfs in kerkgeboue nie. Maar op voetsoolvlak - daar waar die gewone man daagliks ‘n lewe of ‘n bestaan moet maak en oorleef.

Wat sal dit ons voor God baat om die grootste Christelike massabyeekomste in ons land te organiseer (Ek het niks daarteen – wat my betref hoe groter hoe beter.) maar op die tuisfront verroer weinig van ons ‘n vinger:

 • Om die lot van die behoeftiges te verlig.
 • Om die evangelie hier plaaslik te leef en te verkondig.
 • Om met sop en brood die hongerige op straat te voed.
 • Om misdaad te bekamp deur gebedswandeling of gebedsritte.
 • Om onregte in die gemeenskap reg te stel.

Maar kom ons sê dis nou die “ander” mense daardie wat so maak. “Maar jy ...” (Mat. 6:3) Ja, wat doen jý; daar waar die tyre die teer tref vandag?

GEBED

Here, waar ek mense teëkom vandag, het ek ‘n bedieningsgeleentheid. Laat ek hulle beter agterlaat in Jesus Naam. Amen.

MY OUERS SE VOORBEELD

MY OUERS SE VOORBEELD

Mal. 1:6 – ‘n Seun eer die vader,

Efe. 6:2 – Eer jou vader en jou moeder—dit is die eerste gebod met ‘n belofte.”

(‘n Persoon skryf die volgende vir my oor haar ouers. Ek moet dit net deel met jou.)

Ek onthou hierdie van my ouers:

Hul ongelooflike vertroue in die Opperhand ... Hul saamstaan deur en in moeilike tye. Ja was JA en nee was NEE ... Hul woorde was met sout besprinkel en menigte het by hulle aangedoen vir daardie vredevolle (vibe) wat altyd daar was ...

Een seun op 12 aan die dood afgestaan, ander op vyftigjarige ouderdom.

Ek onthou die dominee se woorde op vader se begrafnis:  “Oom D. was 'n arm man maar is 'n ryk man dood.” Ja, sy siel was ryk want hy het bymekaargemaak waar mot en roes nie kon verniel nie. Die kerk was te klein en die polisie het 'n erewag gevorm in en by die kerk. Stoele is ingedra en mense moes indruk vir 'n sitplekkie.

Jaarliks het morge groente aan almal kos gegee sonder dat hy wou geld neem daarvoor. Vandag besef ek dat ons eintlik (gemeet in vandag se terme) skatryk was.

Nooit het jy moeder hoor kla in bitter swaar tye nie. Altyd blymoedig aan die sorg vir almal.

Ek dink nou aan 'n oom van ons wat vreeslik ryk was. Daar was bittere onmin oor plaasverdelings ens. Hy het dan ook erg neergesien op ons. Op sy laaste dae wou hy net één mens langs sy bed hê. Moeder moes daagliks langs sy bed gaan sit en net sy hand vashou. Sy siel was een groot geweeklaag, want sy baie geld het nie vrede gebaar nie.

GEBED VIR OUERS

Here, die waarde van Godvresende ouers is onbeskryflik! Help dan elke ouer om sy verpligtinge teenoor sy kinders na te kom deur ‘n navolgenswaardige voorbeeld te wees. Tyd te spandeer met hul kinders en hulle in die Here groot te maak. Amen.

ALLES WAT JY HOOR, PROE OF RUIK

ALLES WAT JY HOOR, PROE OF RUIK

Elkeen van ons kan doen, deur te luister wanneer die “groot ouens” praat. Hulle het dit immers gemaak in die lewe. Ons kan verseker iets by hulle leer. Mens sien dikwels aanhalings van hierdie beroemdes uit die verlede of selfs lewendes (celebrities) wat beskou word as lewende suksesse of “idols”. Dít was die dinge waaraan hulle vasgehou het in hulle opgangsfase en dit het hulle grootliks gehelp om suksesvol te word. Soos baie ander, versamel ek ook die sêgoed of aanhalings van hierdie hoë profiel figure in ‘n dokument op my rekenaar.

Op die radio is daar ‘n onderhoud gevoer met ‘n bekende dramaturg oor haar loopbaan as liedjieskrywer en verhoog persoonlikheid. Die bekende dame (A.S.) sê o.a.: “Alles wat ek hoor, proe of ruik sit ek om in my skryfwerk.”

Hierdie dame wat haar merk gemaak het in die teaterwêreld en die nommer een speelster vandag in S.A., het ook vir ons as gelowiges ‘n boodskap in ons loop met Christus nl.: Alles wat jy ervaar en beleef, wat jy hoor, proe of ruik; moet ek voor die Here ophou en vra:

 • Here, wat wil U vir my daardeur sê?
 • Is daar ‘n boodskap vir my?
 • Leer my vanuit my ervarings wêreld.
 • Swaai dit vir my geestelik.
 • Herinner my aan iets uit U Woord.
 • Watter lewensles is daar vir my?
 • Watter gelykenis of ooreenkoms is daar wat die Koninkryk van God betref?

As jy hierdie kuns kan bemeester, is die hele lewe een Goddelike ervaring en ‘n fees!

Uitgesluit die profetiese redes van Jesus oor die eindgebeure, was al Sy prediking vanuit dit wat Hy ervaar en waargeneem het. Nie ‘n enkele preek was uit ‘n teologiese handboek nie! Ons weet Hy was die grootste prediker ooit.

Hoe kosbaar as jou hele lewe Christus is en Christus jou hele lewe geword het (Fil. 1:21)!

GEBED

Wonderbare Here, ek wil voortdurend op gekoppel wees met U. In alles wil ek U grootheid sien en ervaar en beleef. Laat die eenvoudigste gebeure my teruvoer na U. Amen.

NO CUL DE SAC (3)

NO CUL DE SAC (3)

Luke 1:37 - " For there is nothing which God is not able to do."

Elijah And The Widow

The drought lasted so long that even the sprouting of the river Crith dried up so that Elijah did not even had water. And again Elijah was in cul de sac. The crows brought him bread and meat, but without water he will die. So what now?

1 Kings 17:8,9 - "   Then the word of the Lord came to him, saying, Up! go now to Zarephath, in Zidon, and make your living-place there; I have given orders to a widow woman there to see that you have food." (note, it was a pagan woman)

When he arrived things did not look so good. He asked the woman for a little bit of water and a piece of bread she answered in 1 Kings 17:12 - " Then she said, By the life of the Lord your God, I have nothing but a little meal in my store, and a drop of oil in the bottle; and now I am getting two sticks together so that I may go in and make it ready for me and my son, so that we may have a meal before our death."

But then Elijah prophesy in faith to the Spirit. 1 Kings 17:14 - " For this is the word of the Lord, the God of Israel: The store of meal will not come to an end, and the bottle will never be without oil, till the day when the Lord sends rain on the earth." (let us also speak in faith over our own situation)

! Kings 17:16 - "The store of meal did not come to an end, and the bottle was never without oil, as the Lord had said by the mouth of Elijah." Praise the Lord!!!

This reminds me of a pastor I have heard of. In the beginning of the 1900's he want over the border of Botswana and went to do missionary work. After 6 months his friends went to visit while he was busy building a hut. They looked at the sack maize meal and asked him how long have he been using the maize cause the sack still looked full. Then he realized that he was using the sack maize for 6 months now!

The Lord makes a plan, you can relax!

PRAYER

Lord, please change the cul de sac in a highway so that my heart can be happy...Amen!!!

GEEN DOODLOOPSTRAAT (4)

GEEN DOODLOOPSTRAAT (4)

Luk. 1:37 – “Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.”

As jy al ooit in jou lewe moedeloos en uitgeput was of is, van probeer ... en voel jy staan in doodloopstraat, dan moet jy tog net weer kyk na die geval van die man by die bad vn Bestesda (Joh. 5:1-15).

As daar nou iemand is wat aangehou het en weer probeer het, dan was dit hy. Vir 38 jaar sit, lê, kruip, rol, probeer en weer probeer, hy. En hy hou net aan ... miskien omdat daar niks anders vir hom was om te doen nie. Maar stel jou voor; vir 38 jaar probeer hy eerste in die water van die bad van Bestda kom, want wanneer die engel die water geroer het, het die een wat eerste daarin beland het, gesond geword. Elke keer was daar net altyd iemand voor hom. Hy het twee agterstande gehad nl. hy was verlam en hy het niemand gehad om hom ‘n bietjie te help nie.

Ek het al probeer uitwerk hoeveel onsuksesvolle pogings hy gehad het. Om dit te doen moet ons die dae van die jaar nl. 365 vermenigvuldig met 38. Dit gee ons 13 870. Plus die dae van die skrikkeljare wat nog tussenin kom. D.w.s. die aantal jare gedeel deur 4 en dit gee ons 9,5 dae. 13 870 + 9 = 13 879 mislukte pogings!

Dink gou in terme van die man wat die Bybel van vertel in Joh. 5:1-15, wat by die bad van Betesda gelê het:

 • Die kanse is goed dat jy nog nie 38 jaar aanhou na mislukking op mislukking nie.
 • Die kanse is goed dat jy nog nie 13 879 keer probeer en elke liewe keer misluk het nie.

Dis nie ‘n slegte ding om te redeneer; ek het ook niks anders om te doen, as om aan te hou om die regte ding te doen nie, al het ek misluk tot dese.

Maar dan daag Jesus op ... kom Jesus verby ... kom Jesus aangestap. Sy voetstappe gaan moontlik hierdie keer by al die ander verby maar kom tot stilstand by hierdie man. O, vandag gaan iets gebeur en is dit die einde van sy 38 jare lange mislukkings!

Net twee kort versies:

 • Joh. 5:8 – Jesus sê vir hom: Staan op, neem jou bed op en loop.
 • Joh. 5:9 – En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. 

GEBED

Here, ek sal nie moed op gee nie. Met geloof in my hart gewerk deur die Woord, vertrou ek U nou vir onmiddellike uitkoms! Amen.

NO CUL DE SAC (1)

NO CUL DE SAC (1)

Luke 1:37 - "For there is nothing which God is not able to do."

A friend of mine and I went to take some photos of birds one Monday morning on a farm. There is a big dam with a lot of water birds. The grass is dry and one struggle to see the road. And the next moment the left wheel fell into a hole. I tried to get out but with no success. When I got out I saw the chassis of the car was on the sand. The hole was deep that the wheel fell into and it had no grip.

The previous time we got stuck I said we were stuck 200%. But this time it was even worse. I took a spanner and tried to shuffle some of the clay away under the chassis, but with no success.

I was praying by myself when I got a plan. And it came from the Holy Spirit. I took the jack from the boot and lifted the left wheel up. My friend found a flat stone and shafted it in underneath the wheel.

I have put the car in rear gear and gave a lot of gas on the petrol pedal ... and out we were. And out loud I said: "There is nothing like a cul de sac for a child of God if He is with them"

Moses and the Israelite's were standing in front of the Red Sea. Behind them was the Egyptian army. They thought it was over for them. But then God came to their rescue. God opened up the Red Sea and the almost 6 million Israelite's went through on dry ground. 

Heb. 11:29 - "By faith they went through the Red Sea as if it had been dry land, though the Egyptians were overcome by the water when they made an attempt to do the same."

Isn't it wonderful to be a child of God!

PRAYER

Lord my God, please save me from this apparent cul de sac that I am in.... Amen!!!

GEEN DOODLOOPSTRAAT (3)

GEEN DOODLOOPSTRAAT (3)

Luk. 1:37 – “Want geen ding sal by God ontmoontlik wees nie.”

Elia En Die Weduwee Van Sarfat

Die droogte in die Noordelike Ryk van Israel hou net aan en aan todat selfs die spruitjie Krit opdroog en Elia sonder water sit, waar hy homself wegsteek vir koning Agab wat naarstiglik na hom soek om hom kwaad aan te doen. Weer bevind Elia homself in doodloopstraat. Al sou die kraaie aanhou om hom te versorg met brood en vleis; sonder water kan geen mens of dier of plant oorleef nie. Hoe nou gemaak?

 • 1 Kon. 17:8 – “Toe kom die woord van die Here tot hom en sê:”
 • 1 Kon. 17:9 – “Maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is, bly daar; kyk daar het Ek aan ‘n weduwee bevel gegee om jou te onderhou.” Let wel dit is ‘n heidense vrou!

Daar aangekom, lyk die situasie glad nie so rooskleurig nie. Toe Elia vir die weduwee vra vir ‘n bietjie water (hy is half dood van die dors) en ‘n stukkie brood (dis dae laas dat die kraaie vir hom kos gebring het) antwoord sy (1 Kon. 17:12): “Ek het nie ‘n broodkoek nie, net maar ‘n handvol meel in die pot en ‘n bietjie olie in die kruik.” Haar eie toestand is so swak dat die res van die vers vertel dat sy verwag om te sterwe nadat sy van die laaste bietjie vir haar en haar seun iets gemaak het. Maar dan profeteer Elia in geloof deur die Heilige Gees (1 Kon. 17:14): “Die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee.” Laat ons ook in geloof, lewe spreek oor ons eie situasies.

Vers 16 vertel vir ons dat dit presies so gebeur het: “Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat Hy deur die diens van Elia gespreek het.” Prys die Here!

Ek het die getuienis gelees van ou past. Henning van Brakpan (past. Hansie Henning se oupa) wat in die begin van die 1900’s op sy eie oor die grens van ons land getrek het om te gaan sendingwerk doen in vandag se Botswana. Na iets soos ses maand kom daar mense uit S.A. hom opsoek waar hy vir homself ‘n hut gebou het. Terwyl hulle saam eet, vra die kuiermense: “Hoe lank eet julle al aan daardie sak meel wat daar in die hoek staan wat nog so vol is?” Toe besef past. Henning en sy mense eers dat hulle al 6 maande oor die grens is en alhoewel hulle net mieliepap eet, die sak nie gesak het nie!

Die Here maak ‘n plan, dat Sy kinders kan ontspan!

Selfs in die nag, dat sy kindertjies kan lag!

GEBED

Here, verander die doodloopstraat in ‘n groot deurpad, sodat my mond gevul kan word met gelag! Amen.

GEEN DOODLOOPSTRAAT (2)

GEEN DOODLOOPSTRAAT (2)

Luk. 1:37 – “Want geen ding sal by God ontmoontlik wees nie.”

ELIA IN HONGERSNOOD

Toe die Here God ‘n droogte oor die Noordelike Ryk van Israel geroep het, sou almal ly. Jak. 5:17 sê Elia was ‘n mens net soos ons. Hy sou noodwendig ook dit alles moes beleef. Vir 3 jaar en 6 maande sou dit nie reën nie. Ons lees in 1 Kon. 17:1 dat daar selfs nie eens dou op die aarde sou wees nie.

Ek was nou in Namakwaland en Boesmanland saam met ‘n uitreik ... daar is plekke waar daar vir 8 jaar laas gereën het. Dit is ‘n emosionele skok wanneer jy daar aanland en dit aanskou!

Die mense van Namakwaland het darem nog yskaste en daar is groot winkels in Springbok en vragmotors wat die kos en voer uit ander dele van die land kan aanry. Maar dink jou in die situasie van die mense in die tyd van die droogte waarvan ons lees in 1 Kon. 17. Vele diere sou sterf en selfs mense was nie uitgesluit nie. Doodloopstraat vir Elia?

Die Here maak ‘n plan dat Sy kinders kan ontspan! Die Here gee aan Elia bevel om homself te gaan wegsteek by die spruitjie Krit, sodat hy uit die spruit kon water drink. Maar hoor nou (1 Kon. 17:4): Ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou.” Ken jy ‘n kraai? Weet jy watter groot wonderwerk is dit?!

Ek neem deesdae foto’s van voëls en het baie van elkeen se gewoontes geleer. ‘n Kraai is ‘n skelm vuil roofvoël wat gewoonlik heel eerste vlieg van al die voëls as jy nader kom. Hulle weet dat hulle verkeerd doen deur ander diere se kleintjies se oë uit te pik en is voortdurend op die vlug uit vrees vir vergelding. Ek het al grappenderwys gesê Spr. 28:2 verwys na die kraai: “Die goddelose vlug sonder dat daar ‘n vervolger is.” Sy gewete jaag hom. Ek het nog nooit gesien dat hulle ‘n stukkie vleis sal deel nie.

Kyk dan met nuwe oë en waardering na 1 Kon. 17:6 – “En die kraaie het vir hom smôrens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis , en hy het uit die spruit gedrink.”

Het die Here verander? Nee! (Heb. 13:8) Laat ons Hom bly vertrou vir elke skynbare doodloopstraat!

GEBED

Here, U maak vir my ‘n plan en in U sal ek ontspan. Amen!

GEEN DOODLOOPSTRAAT

GEEN DOODLOOPSTRAAT

Luk. 1:37 – “Want geen ding sal by God ontmoontlik wees nie.”

Ek en tannie Aafke Howe (afgetrede mediese dokter van Springbok) is toe weer saam die Maandagoggend om te gaan voëls afneem op die plaas van Hentie Smit, nl. Paardefontein. Daar is ‘n groot dam waar baie watervoëls swem. Dis ‘n lus vir die oog om daar aan te land en oor die dam te tuur. Die gras is droog en mens kan nie behoorlik die paadjie sien nie en die volgende oomblik val die motor se linkerwiel in ‘n diepgat. Ek probeer om die motor uit te kry, maar ons kan nie vorentoe of agtertoe nie. Toe ek uitklim, sien ek die motor se onderstel, aan die linkerkant, lê vas op die grond. Die gat is so diep waarin die linkerkantse wil geval het dat die wiel in die rondte maal en nie vastrapplek het nie.

Die vorige keer toe ons vasgesit het, het ek gesê: “Tweehonderd persent vas.” Maar sowaar nou was dit erger! Hoe nou gemaak? Ek probeer in die harde kleigrond die bank wegwerk waarop die motor se onderstel lê, met die wigkant van die sleutel  waarmee jy die wielmoere losdraai, maar ek maak nie regtig vordering nie.

Terwyl ek hoorbaar by myself bid, kry ek ‘n plan! Beslis van die Heilige Gees! Ek gaan haal die domkrag agteruit en begin die voorstel van die motor oplig sodat die linkerkantse voorwiel van die grond af kom. In die tussentyd het tannie Aafke ‘n dik plat klip ontdek en diê het ons onder die voorwiel gesit.

Die motor in tru-rat ... koppelaar uit en petrolpedaal in en ... uit is ons! O, die Here is so goed wat uitkomste bied vir sy kinders!

Ek sê kliphard sodat selfs die voëls my moes gehoor het: “Daar is nie so iets soos ‘n dooploopstraat vir die kind van die Here, as God vir en met jou is nie!”

Moses en die hele volk van Israel staan vlak voor die Rooi See. Agter hulle is dit een stofwolk soos die weermag van Egipte met hulle strydwaens op hulle afpyl. Die spiese en swaarde se lemme glim omhoog in die sonlig. Menslik gespoke ... dis verby met hulle! Totdat God ingryp! Die Rooi See gaan oop en die ‘n hele volk van 6 miljoen trek droogvoets deur! Verstom jou net weer in hierdie een vers (Heb. 11:29): Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars, toe hulle dit probeer, verdrink het. 

Is dit nie wonderlik om aan so ‘n God te behoort nie?!

GEBED

Here my God, verlos my ook vandag van hierdie skynbare doodloopstraat in die Naam van Jesus Christus! Amen!

‘N NUWE JAAR - DRIE DINGE

‘N NUWE JAAR - DRIE DINGE

 LEEF DIEP AFHANKLIK VAN GOD

Daar is nie ‘n beter manier om die jaar aan te pak nie. Moenie jou dag begin alvorens jy nie die Here gesoek het in gebed en by die lees van Sy Woord nie. Dit was immers ons Here Jesus se lewenstyl (Mark. 1:35): “En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na ‘n eensame plek vertrek en daar gebid.”

Sê dit hardop vir die Here: “Here Jesus, ek is diep afhanklik van U vir hierdie dag. Ek waag nie ‘n tree as U dit nie rig nie. Ek kan nie ‘n woord spreek as U dit nie in my mond lê nie!”

Ek onthou die lied uit my kinderdae in die Halleluja sangboekie (lied 254):

Hou U my hand, ek is so swak, so hulp’loos;

Ek waag geen tree as U nie met my gaan!

Hou U my hand, want dan, o liewe Heiland,

Val vrees vir kwaad my nie gedurig aan!

WEES DANKBAAR

Kyk na elke dingetjie om jou met groot dankbaarheid (1 Thess. 5:18). Daar is altyd ander wat met minder moet klaarkom as jy. Moenie fokus op die goed wat jy nié het nie, maar kyk liewer na die baie wat jy wél het. Hef jou hande op voor die Here en sê: “Dankie Jesus, U het my met so baie geseën!” Daar is nie plek vir swartgalligheid in die lewe van ‘n dankbare mens nie.

Ek is uitgeroep om vir ‘n bejaarde man te gaan bid wat kanker het. Hy’s uiters verswak en in vreeslike pyn. Dis geen mooi gesig om te aanskou hoe hy daar opgekrul op sy sy in die bed lê nie. Sy bene uitgeteer en nie meer by sy volle positiewe nie. Wil jy nie nou net die Here dank waar jy is, dat jy nie kanker het nie?

WEES BRUIKBAAR

Werk vir die Here so wat jy kan. Sorg dat jy saam met ander gelowiges as jou geestelike husigesin werk. Geen taak is te gering of te groot om vir ons Here Jesus te doen nie. Die tyd is besig om uit te loop vir elkeen van ons. Jesus sê in Joh 9:4 - “Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie.”

GEBED

Here, my beste vir U in hierdie jaar wat voor lê! Inspireer my en begeester my wanneer die druk toeneem. Salf my en bekragtig my met U Heilige Gees vir ‘n vrugbare 2020! Amen.

KERSBOODSKAP - HOEKOM ANTWOORD JY NIE?

KERSBOODSKAP - HOEKOM ANTWOORD JY NIE?

Kyk, as daar nou iets is wat elkeen van ons sommer goed vies maak; dan is dit wanneer jy iemand op sy selfoon wil kontak, maar hy antwoord nie sy foon nie. Ja, soos iemand gesê het: “Dis genoeg om enige goeie mens se bloed te laat kook!”

Is dit nie ook maar wat gebeur het in Betlehem toe Jesus se aardse vader en moeder daardie nag aangeklop het van deur tot deur en gevra het vir ‘n plekkie (Luk. 2:7)? Smekend en desperaat het Josef gepleit terwille van die verwagtende Maria, wie enige oomblik kon kraam! Maar vir almal en vir alles was daar plek daardie nag, net nie vir die Seun van God wat die lig sou bring vir die stikdonker wêreld nie (Joh. 1:9). Hulle is weg gewys en weg gewys tot einde ten laaste daar darem ‘n ou afskeep plekkie was in die stal. Simbolies van duister harte wat die donkerte meer lief gehad as die Lig (Joh. 3:19, 20).

Vandag doen mense nog steeds dieselfde met Jesus as wat hulle met sy aardse vader en moeder gedoen het. Hy sê in Open. 3:20 – “Kyk, Ek staan by die deur en ek klop. As iemand My stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.” Hy staan en klop en klop aan iedereen se hartsdeur, maar menigte verseg om oop te maak. Weereens, vir almal en vir alles is daar vandag plek, maar nie vir Jesus nie. Net soos met die stal; Jesus kan wel die afskeep plekkies en tydjies kry.

Jesus klop nie net nie, die vers sê: “As iemand My stem hoor ...” D.w.s. Jesus roep ook: “Mag ek ook maar binnekom? Is daar nie ‘n plekkie vir My nie?

....................

Ek is net oor een ding baie besorg. En dit is dat die rolle dalk eendag omgeruil kan word vir diegene wat nie nou die “hemelse selfoon” oproep van Jesus wil antwoord nie, omdat hulle sien dis die hemelse nommer. Die dag wanneer húlle gaan roep en God ook nie hulle “selfone” gaan antwoord nie! Spr. 1:28 – “Dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie.”

Saggies en teer klink die roepstem van Jesus nóú in jou gees! Antwoord dan tog deur jou hartsdeur vir Hom wawyd oop te maak en Hom binne te nooi.

GEBED

Here Jesus U is so welkom in my hart. Kom binne en ek bied U die troonkamer van my hart verewig! Amen!

WAAROP FOKUS JY?

WAAROP FOKUS JY?

Terwyl ons besig is om aan te tree vir die Swartland Halfmarathon op Moorreesburg een jaar, sien ek ‘n mede atleet van ons klub en ek vra: “Hoe gaan dit?”

“Jong daar is maar baie skete maar kom ons los dit liewer.”

“Ja,” merk ek op, “as ek en jy nou op al ons skete en pyne begin konsentreer dan moet ons nou-nou in die bed gaan lê.”

Waarop fokus jy? Sommige is voortdurend besig om op die negatiewe te fokus en gevolglik moet hulle voor sononder vir hulle ‘n bed in die hospitaal reserveer.

Toe die twaalf spioene die land Kanaän gaan verken het, was daar die tien wat net die negatiewe raak gesien het (Num. 13). Die reuse en die versterkte stede. Gevolglik kom hulle met ‘n negatiewe boodskap terug en beïnvloed die hele volk ook negatief. Hulle sê (Num. 13:31): “Ons kan nie ...”

Net Josua en Kaleb het veral op die positiewe gefokus en die lieflike druiwe en vrugbare grond raak gesien en bo alles die wonderlike God wat hulle dien wat hulle uit Egipte deur die Rooi See en deur ‘n verskriklike woestyn gelei het. Hulle kom met ‘n positiewe boodskap terug en sê (Num. 13:30): “Ons kan ...”

Annalise Hofmeyr was ‘n dogter in die Sondagskool op Vredendal en het vir ons dié oulike liedjie geleer:

Twaalf man gaan spioen in Kanaän

Tien verbrou, twee vertrou.

Wat sien hulle daar in Kanaän?

Tien verbrou, twee vertrou.

Party sien die reuse groot en sterk

Party het die druiwe opgemerk.

Party sien ‘n God en die saak kan werk.

Tien verbrou, twee vertrou.

Alhoewel Abraham foutjies gemaak het, het hy wel later by die punt gekom waar die Woord van hom sê (Rom. 4:19): “En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent honderd jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie.”

Nie gelet! Nie gelet!

GEBED

Here Jesus, my oë is op U. Op U grote krag wat ‘n Rooi See kan kloof en ‘n volk in ‘n woestyn kan voed. Wat ‘n vrou op neëntigjarige leeftyd ‘n seun laat kry het. U sal ook vir mý die uitkoms en die oorwinning bewerk! Amen!

VRAE EN ANTWOORDE DEUR ENGEL GABRIËL (3)

VRAE EN ANTWOORDE DEUR ENGEL GABRIËL (3)

(‘n Jongman aan tik verslaaf, worstel met vrae in sy hart. Ek is gevra om die rol van die engel Gabriël te speel en daarop te antwoord.)

 1. Wat gaan ek vir mense antwoord as hulle my uitvra daaroor?

As jy jou hart vir Jesus gee, en jy word vervul met die Heilige Gees, kan jy ander baie leer en hulle vertel van die ware lewe in Christus!

 1. My lewe was perfek en hoekom moes dit oor my pad kom.

Alles, sê die Bybel werk ten goede (Rom. 8:28) dus kan God ook uit hierdie slegte dinge iets goeds laat gebore word.

 1. Is dit ‘n toets vir my?

As jy dit sien as ‘n toets, moet jy groot genoeg wees om te erken dat jy dit nie geslaag het nie. Maar in die Here se skool is daar altyd ‘n hereksamen. Dié kan jy slaag as jy vandag stop en die Here aankleef.         

 1. Ek wil stop maar hoe?

Erken jy kan nie op jou eie – jy het hulp nodig. Die beste hulp om by te begin is die Here Jesus. Hy sê (Mat. 11:28): “Kom na My toe julle almal wat vermoeid en belas is.” Gee jou hart vir Jesus en vertrou die Here om jou te verlos. Deur Sy krag is jy tot alles instaat sê Fil. 4:13. Dan verder, die Here gebruik ook mense. Jy het ook mense nodig soos die kleingroep waarvan ek jou al gesê het.

 1. Hoe gaan ek dit aan my ouers verduidelik?

Vra die Here vir moed en kalmte en vertel vir hulle die hele waarheid. Hulle sal aanvanklik geskok wees, maar dan sal hulle besef hulle moet jou bystaan.

 1. Hoe kon ek so vinnig verslaaf geraak het?

Maklik! – die duiwel se goed is sterk sleg en verwoestend! Die duiwel speel nie speletjies nie, hy is ernstig boos!

GEBED:

Lieflike Jesus, ek dra weer aan U op die vele jongmense wat aan dwelms verslaaf is. Hulle ouers is rasend bekommerd en desperaat. Sal U dan in U grote liefde en erbarming, U hand na diesulkes uitstrek en hulle verlos en inhaak vir die Koninkryk van God. Amen!

VRAE EN ANTWOORDE DEUR ENGEL GABRIËL (2)

 VRAE EN ANTWOORDE DEUR ENGEL GABRIËL (2)

(‘n Jongman aan tik verslaaf, worstel met vrae in sy hart. Ek is gevra om die rol van die engel Gabriël te speel en daarop te antwoord.)

 1. My ouers verdien nie dit nie. Hoekom het die duiwel my gekies?

Voorwaar, jou ouers verdien dit nie. Die duiwel kies almal, maar hy slaag net met hulle wat vir hom “ja” sê.

 1. Hoe kan dit my lewe opmors?

Deur aan te hou om tik of ander verdowingsmiddels te gebruik en jou hart toe te sluit vir die Here Jesus.

 1. Hoe gaan ek ooit weer normaal aanpas in die samelewing?

Begin om na ‘n klein omgee-groepie te gaan soos jou kerk se selgroepe of die CAD (Christelike Afhanklikheid Diens) en op klein skaal weer opgeneem te word in die samelewing.

 1. Wat gaan die mense van my dink?

Dis belangriker om te vra: “Wat gaan God van my dink?” Dus, reik uit na die Here en vergeet eers van die mense.

 1. Gaan ek nog vriende hê?

Daar is baie ander soos jy in soortgelyke omstandighede, wat jou vriende sal wil wees. Maar benewens hulle is daar opregte Christene wat graag jou vriende sal wil wees soos by die selgroep of die CAD.

 1. Gaan mense na aan my, my kan vergewe?

God se vergifnis is in die eerste plek belangriker, maar die mense sal jou ook vergewe as daar by jou ware berou en omkeer is.

 1. Hoe gaan ek weer ‘n normale gesprek voer met mense?

Wanneer jy ingeskakel is by ‘n klein groep, sal jy vinnig weer leer om met mense normaal te gesels.

GEBED

Here, ons bid vir die hordes van jongmense en selfs ouer mense wat vasgevang is in substansverslawing en elke ander soort verslawing. Verlos hulle van die kettings van die dood wat hulle bind wat hulle lewens en toekoms verwoes. In Jesus Naam, amen!

VRAE EN ANTWOORDE DEUR ENGEL GABRIËL (1)

VRAE EN ANTWOORDE DEUR ENGEL GABRIËL (1)

(‘n Jongman aan tik verslaaf, worstel met vrae in sy hart. Ek is gevra om die rol van die engel Gabriël te speel en daarop te antwoord.)

 1. Wat het my besiel om dit te doen?

Almal op hierdie aarde vra hierdie vraag een of ander tyd as hulle droog gemaak het. Dit wys net, spyt kom altyd te laat!

 1. Hoekom met my, want dis nie hoe my ouers my groot gemaak het nie?

Jou ouers het jou goed groot gemaak, maar dis jý wat ‘n bose besluit geneem het om af te wyk van jou ouers se voorbeeld en goeie opvoeding.

 1. Wat het ek verkeerd gedoen om dit te verdien?

Die Bybel sê (Gal. 6:9): “Wat jy saai, sal jy maai.” Jy het gesaai toe jy die tik begin gebruik het en nou maai jy eenvoudig die gevolge.

 1. Sielkundiges sê dis my ouers se skuld. Wie kan mens deesdae glo?

Jy moet besef alle mense is onvolmaak. Dus, kan jy niemand glo nie. Jy kan nét mense glo, wanneer hulle in ooreenstemming met die Bybel praat. Slegs die Bybel is God se waarheid. In jou geval, sal jy eendag voor God alleen staan en sal jou ouers nie vir jou rekenskap gee oor jou gebruik van tik nie.

 1. Hoe kan dit verkeerd wees, dis dan so lekker?

Lekker maak nie dat dinge noodwendig reg is nie. Die duiwel maak dat sonde gewoonlik baie lekker lyk en is. Maar op die ou end bring dit die dood van die hel mee. Spr. 14:12 – “Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.” Dis dalk vir ‘n oomblik lekker, maar mediese feite bewys dat dit jou liggaam aftakel tot die punt dat jy ‘n vroeë dood sal sterf.

 1. Ek kan dit hanteer. Ek het niemand se hulp nodig nie.

Dis maar net ‘n manier van praat en dink om jou self te regverdig en aan te hou met die verkeerde. Die feite is: As jy nie dringend hulp kry nie, gaan jou hele lewe en toekoms daarmee heen wees. Jy kan jouself nie help om uit die wurggreep van tik te kom nie.

 1. Daar is niks fout met my nie. Los my uit.

God het die mens mooi en goed geskape, maar deur die toedoen van die Satan, is die hart van die mense besoedel met die geneigdheid tot die verkeerde. Daarom kies mense dikwels die verkeerde. So was jou kesue om tik te gebruik ‘n verkeerde keuse en nou is dit besig om jou te vernietig.

GEBED

Here, wees genadig oor elkeen wat worstel met ‘n afhanklikheids probleem. Breek die bande wat hulle bind in Jesus Naam! Amen!

WAT SAL DIE MENSE SÊ

WAT SAL DIE MENSE SÊ

Ons is in hierdie wêreld en kan ons nooit losmaak van mense of leef asof ander nie bestaan en asof ek en jy die enigste wesens op aarde is nie. Wat ons doen en wat ons sê, raak verseker andere om ons.

Jesus het gesê (Mat 5:16): Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.” Die Here verwag dat ons ‘n voorbeeld sal stel van Hom aan Wie ons behoort, om te leef soos Sy kinders, sodat ander deur ons voorbeeld getrek sal word na die Koninkryk van God. Dan maak dit baie saak wat die mense sal sê.

Daar is mense wat reken hulle kan maak en breek soos hulle wil en niemand het iets oor hulle handelswyse te sê nie en hoef nooit aan enige persoon ooit rekenskap te gee nie. Nee, mense sal altyd praat onder mekaar en oor mekaar en gevolglik het ons as gelowiges ‘n baie groot verantwoordelikheid om reg te leef. Rom. 14:16 – “Laat dan van die goeie wat aan julle behoort, nie kwaad gespreek word nie.”

Selfs Jesus het by geleentheid gevra (Mat. 16:13): “Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is?”

Máár wanneer dinge indruis teen die wil van God, moet ons dieselfde gesindheid handhaaf as wat ons aantref in:

 • Hand. 4:19 – “Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: Of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis; (Hand. 4:20)  want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie.”
 • Hand. 5:29 – “En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.”

Ons oorgawe en gehoorsaamheid aan God, as gelowiges, is hoër as teenoor enige ander mens of groep of instansie. Self hoër as teenoor myself en my eie begeertes. As die wil van God van my iets eis en dit druis in teen wie ook al, dan kan ek en jy regtig sê soos die omie gesê het: “Te helle met die mense!” God kom eerste en dán die mense en wat hulle sou sê.

GEBED

Here, dis nie maklik om te moet standpunt inneem teen wat die mense sê as dit teen U wil is, maar help my om by U te staan al moet ek ook alleen staan. Ek bid dit in Jesus se Naam, amen!

The Message of Wouter Basson

The Message of Wouter Basson

The other day I was asked to open a ceremony. So I thought I would give my message and go cause I had a lot of things I had to do. But when I saw who the speaker was I decided to stay.

View years back he was the head of the chemical warfare in South Africa, and worked in America and later in Russia. Every time he was successful and came back with all the info of the countries.

After 1994 he did not want to receive the amnesty that was offered to him. He said he did his job and he did not kill anyone. That meant that he was confronted by the court for 25 years and he was in jail 2 times. He felt is stress in his body.

HIS MESSAGE

Feel Good About Your Body - get exercise. It stimulates your brain. In court you are in front of your enemy when all gets tired.

Rom 12:1 - " For this reason I make request to you, brothers, by the mercies of God, that you will give your bodies as a living offering, holy, pleasing to God, which is the worship it is right for you to give him"

Don't Hate

It poisons your thoughts if you hate and then you cannot think straight.

Col 3:13 - " Being gentle to one another and having forgiveness for one another, if anyone has done wrong to his brother, even as the Lord had forgiveness for you"

Give It To God

Give it to God and forget about it. Don't even tell others. Before you know it He made a plan, He made it work out.

Psalm 65:3 - " Evils have overcome us: but as for our sins, you will take them away. "

PRAYER

Lord, I honour You as my God. In Jesus Christ came my salvation ... Amen!

WAARHEEN? (2)

WAARHEEN? (2)

Te wees soos Jesus,

Te wees soos Hy.

Ek verlang te wees soos Hy.

So rein en heilig,

So sag en ned’rig.

Ek verlang te wees soos Hy.

Ek glo as gelowige, hou jy ook van die woorde van bogenoemde lied. Maar snaaks, wanneer die Here begin werk in ons lewens en veral wanneer Hy Sy agente stuur en gebruik om hierdie doel in ons lewens te bereik, dan skop ons ‘n vreeslike bohaai op en steek ons viervoetig vas.

Kom ons skep die scenario: Jy is getroud en daar is drie kinders in die huis. Jou skoonma bly ook saam met julle. Toe jy die woordjie “skoonma” lees, toe weet jy hier kom ‘n ding: Ja, sy meng in, in jou huwelik, sy kritiseer jou vrou / man en vind fout met die opvoeding van die kinders. Met die gevolg, daar is gedurig konflik en argumente. Jy voel as hulle maar net:

 • Die Here wou dien soos jy;
 • Sag en inskiklik wou wees soos jy;
 • Verdraagsaam wou wees soos jy - dan sou dit soveel makliker gegaan het in die huis.

Wat doen ons? Ons plaas die blaam vir die ongelukkigheid in die huis totaal en al op die skouers van die ander – dis hulle skuld. Ons vra selfs vir mede-gelowiges om saam te bid dat die Here tog vir skoonma en die moeilike vrou / man sal verander.

Soveel kere gaan ons gebede rondom die “moeilike mense” in ons lewe: Húlle moet verander sodat húlle dit vir mý makliker kan maak. Nooit sal ek vir een oomblik daaraan dink:

 • Dat dit dalk ék is wat moet verander!
 • Dat die Here besig is om vir skoonma en my moeilike vrou / man te gebruik as Sy werktuie om mý te skaaf en te skuur sodat ék kan word soos die lied hier bo se woorde lui.

GEBED:

Ag Here, hoe swaar dit ook al mag wees; gebruik net wie U wil as deel van U plan, om my aan U beeldnis gelykvormig te maak. Amen!

WAARHEEN? (1)

WAARHEEN? (1)

Waarheen is die Here met ons lewens as Sy kinders op pad? Wat is God se einddoel met ons lewens hier op aarde? Die antwoord: Jesus gelykvormigheid! Baie hou nie van hierdie antwoord nie en sal dadelik sê dat dit nie hier op aarde te bereik is nie. Wel, ek kan niks anders antwoord nie, want dit is na alles wat die Skrif sê (Efe. 4:13) – “Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;”

Verseker kan ons nooit God of Jesus wees nie. Maar in ‘n seker sin kan ons tog sóós Hy wees ...

 • Soos Hy, optree teenoor sondaars (Mat. 11:19).
 • Soos Hy, liefde openbaar onder die moeilikste omstandighede (Luk. 51:22).
 • Soos Hy, heilig en in oorwinning oor sonde leef. 1 Pet. 1:15 – “Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word.”
 • Soos Hy, ‘n gebedswandel met die Vader hê. (Het jy ooit vir mnr. Bertram Friend van Japan Sending geken? Indien nie, moet ek jou tog eendag van hom vertel.)
 • Soos Hy, alles opoffer terwille van ander – dink aan sendelinge (David Brainerd en vele ander) wat in Sy Naam alles opgeoffer het.
 • Soos Hy, duiwels uitdryf, die siekes genees en kragtige dade doen (Mark. 16:17-18; Joh. 14:12).

Dís die uitdaging wat die Woord tot my en jou as gelowige rig. Kyk na 1 Joh. 2:6 – “Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het.” (Lees asb. hierdie vers nog drie keer oor.)

Miskien, toegegee, kan ek dalk nie altyd en oral presies soos Jesus wees nie, maar ek kan te minste probeer! Die kommentaar van The People’s New Testament is o.a. die volgende oor Efe. 4:13: “If we cannot attain fully to it in the flesh, we certainly can aim at it and grow more and more into Christ's likeness.” Dis soos iemand gesê het: Mik na die sterre; miskien slaan jy die straatligte raak.”

Ook Paulus het verklaar (Fil. 3:12): “Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp.” My kommentaar dan oor Christelike volmaaktheid: Dis die voortdurende najaag om soos Christus Jesus te wees sodat ons al nader en nader aan Sy beeld kom totdat ander later Christus in my en jou herken.

Te wees soos Jesus (x2)

Ek verlang te wees soos Hy

So rein en heilig

So sag en nederig

Ek verlang te wees soos Hy

DIE BOODSKAP VAN DR. WOUTER BASSON

DIE BOODSKAP VAN DR. WOUTER BASSON

‘n Tyd gelede moes ek ‘n boodskappie bring by ‘n groot aand geleentheid van Kaap Agri. My gedagte was om net die boodskappie te bring en dan weer pad te gee weens baie werk.

Maar daar gekom, verneem ek wie is die spesiale spreker van die aand. Niemand anders as die veel besproke dr. Wouter Basson. Net daar besluit ek om te bly en te luister. Wat ‘n goei spreker met ‘n briljante brein. Die gehoor het letterlik aan sy lippe vir ‘n uur en langer gehang.

Hy was destyds die hoof van die chemiese oorlogvoering van die ou S.A. Hy is na Amerika gestuur onder die dekmantel dat hy ‘n asielsoeker is wat probeer om weermag opleiding te ontdduik, om hulle geheime rondom chemiese oorlogvoering uit te vind. Terug in S.A. en hy word Rusland toe gestuur onder dieselfde vermomming dat hy ‘n asielsoeker is wat weermag opleding in S.A. probeer ontduik. Weereens is hy suksesvol met al hulle geheime terug in S.A.

Na 1994 het hy geweier om amnestie te aanvaar, omdat hy beweer dat hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy het net opdragte uitgevoer en geen mense dood gemaak nie. Maar dit het beteken dat hy vir 25 jaar in die hof vervolg is. Hy was selfs 2 keer in die tronk.

Hy praat toe die aand met sy gehoor oor konflik- en streshantering wat hy vir die afgelope 25 jaar aan sy lyf gevoel het.

SY BOODSKAP:

 1. Jy Moet Goed Voel Oor Jou Lyf

D.w.s jy moet genoeg oefening kry. Dis goed vir jou in elke opsig. Hy sê nuutste navorsing toon dit stimuleer die brein wat Alzheimer teenwerk. As jy fiks is kan jy soveel beter en langer konsentreer. In die hof is jy jou opponete een voor, wanneer dit laat raak en almal is moeg. (Rom. 12:1. Teksverse deur myself ingesit)

 1.  Jy Moet Nie Haat Nie

Dit maak dat jy nie kan reguit en nugter dink nie. Jou hele gedagte wêreld draai om die persone wat jou te nagekom het en jy loop later met bitterheid en onvergewens gesindheid. Jy kan geen logiese planne maak nie, so vasgevang is jy in haat en vergeldingsplanne. Vergewe, spreek vry, sit dit agter jou en gaan aan met jou lewe. (Kol. 3:13)

 1. Jy Gee ‘N Saak Net Een Keer Vir God

Daarna los jy dit. Jy praat nie weer daaroor nie. Jy vertel dit nie eens vir ander nie. Jy vergeet daarvan. Maar na verloop van tyd, as jy net weer sien, is die saak reg en het dit gebeur, want God is so groot en so magtig en is die Hoorder van gebed. (Ps. 65:3)

GEBED

O Here ek aanbid U as my God! In Christus het daar vir my redding gekom. Amen.

VYANDE (2)

VYANDE (2)

Ek hou van wat Abraham Lincoln gesê het: “Hoe wis ‘n mens jou vyande uit? Deur van hulle vriende te maak.”

In 2 Kon. hoofstuk 6 is ‘n mooi voorbeeld. Die koning van Aram het telkemale aanvalle op Israel geloods, maar dan het Elísa die koning van Israel gewaarsku en het hulle voorsorgmaatreëls getref. Hieroor was die koning van Aram bekommerd, want vir hom het dit voorgekom asof dit die werk van ‘n verraaier uit sy eie geledere was. Maar sy manne sê (2 Kon. 6:12): – Elísa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaapkamer spreek.”

Daarop stuur die koning van Aram sy manne om vir Elísa te gaan vang wat in Dotan was. Toe Elísa en sy dienskneg die môre wakker word, was Dotan omring met die perde en waens van hulle vyande. Absoluut wonderlik die woorde van Elísa aan sy verskrikte dienskneg (2 Kon. 6:16): “Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is.” Die oomblik dat Elísa bid dat die Here die oë van sy dienskneg moet open, sien hy dat die Here het dieselfde magte, maar net beter ... van vuur!

Toe die Arameërs dan nader kom na die stad om Elísa gevange te neem het hy gebid dat die Here hulle met blindheid slaan en op sy gebed, doen die Here dit. Toe sê hy vir hulle (2 Kon. 6:19): “Ek sal julle lei na die man wat julle soek.”

Ek geniet die humorsin ook in die Bybel. Sien nou hoe stap die klomp Arameërs agter Elísa aan soos die muise in die storie van “The Pipe Piper.” So lei Elisa sy vyande tot binne in die hoofstad van die Noordelike Ryk (Israel), nl. Samaria. Toe bid Elísa weer dat hulle oë geopen moet word en die Here doen dit op sy gebed. Toe die koning van Israel sien wat aan die gebeur is, skreeu hy vir Elísa (vers 21): “Moet ek verslaan.”

Kyk nou wat antwoord Elísa (2 Kon. 6:22): “U mag nie verslaan nie. Sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na hulle heer trek.” Die verhaal sluit af met hierdie woorde (vers 23): “En die bendes van die Arameërs het verder nie meer in die land van Israel gekom nie.”

Paulus praat ook van ons vyande en sê hoe ons gedrag teenoor hulle moet wees (Rom. 12:20): As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.” Die 1983 Vertaling sê: maak jy hom vuurrooi van skaamte.”

Moenie terug antwoord op al die valse beskuldiginge nie, bewys praktiese liefde. Rom. 12:21 – “Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.”

GEBED

Here, die voorbeelde uit U Woord is so kosbaar. Help my om net so te doen. Amen.

TWO HUNDRED PERCENT

TWO HUNDRED PERCENT

Lam. 3:54 - "Waters were flowing over my head; I said, I am cut off."

Eph 3:20 - " Now to him who is able to do in full measure more than all our desires or thoughts, through the power which is working in us"

I went to take some photos one morning at the sewage works in our town. An old friend aunt Aafke went with me. She also likes photography.

As we rode I saw a grey heron in a tree. I looked at the road and saw that it is early dry and will be save to ride over, but all of a sudden the car got stuck in the mud. So under the hard mud it was still very wet.

My friend with me said that she will try to push the car, but I said no, we are really stuck. She still insisted but I said no. We are stuck 200%.

I remember a while back when I was so fascinated by the beauty of the flowers along the way that I also got stuck. The farmer’s workers had to come and pull me out.

My friend said: "You said 200%?"

So I said I know I did and I am sorry, and I know God can even do more than what we asked for.

How many times do we not think;

* it is finished with me

* I am stuck

* my marriage is over

* I will not recover (financially or my body)

God can do more than I can think

Psalm 138:8 - "The Lord will let all things go well"

PRAYER

Lord, You are able to save me from any difficulty I may face... Amen

VYANDE (1)

VYANDE (1)

Kan en mag ‘n kind van God vyande hê?

Ja, ongelukkig het die kind van God ook vyande. Spr. 16:7 – “As die HERE behae het in die weë van ‘n man, dan laat Hy selfs sy vyande met hom vrede hou.” “As die HERE behae het in die weë van ‘n man,” dan beteken dit tog die persoon behoort aan die Here.

Nou hoe is dit dan dat ‘n kind van God vyande kan hê? Moet ‘n kind van God dan nie mooi leef teenoor almal sodat almal van hom sal hou en niemand in kwaaivriendskap met hom sal verkeer nie?

Terwyl ‘n gelowige uit sy pad moet gaan om liefdevol teenoor almal oor te kom, moet ons net onthou daar is twee koninkryke. Die koninkryk van lig, waartoe die gelowige behoort en die koninkryk van duisternis, waartoe die ongelowige behoort. Hierdie twee groepe praat nie dieselfde taal en terme nie. Hulle staan nie vir dieselfde waardes nie en volg nie dieselfde heerser nie en het ook nie dieselfde eindbestemming nie. Die nie-gelowige het die duiwel as sy heerser en volg hom na terwyl die kind van God die Here navolg en vir Sý waardes leef. Dis voor die handliggend dat die twee groepe kan nie vir lank langs dieselfde vuur sit nie.

Rom. 12:18 – “as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.” Hierdie vers roep my en jou op om van ons kant alles moontlik te doen om mooi met ander saam te leef maar ongelukkig is daar op hierdie aarde mense wat voorwaar nie maklik is om mee saam te leef nie. Jy gaan uit jou pad om hulle gelukkig te hou, binne die raamwerk van die Woord, maar ... iemand het hulle genoem: “Onklaarkomstige mense wat ‘vervaardig’ is om dit vir ander moeilik te maak.”

As jy ongemaklik voel met sulke mense in jou lewe, hier is darem troos: Dit skyn te lyk dat al die ware kinders van God het vyande gehad:

 • Abraham het rondgetrek in Kanaän met vele vyande om hom.
 • Josef het net getrag om goed te doen, maar die put en tronk was sy voorland deur sy vyande se toedoen.
 • Daniël, word drie keer deur die engel Gabriël genoem “geliefde man” (Dan.9:23; 10:11, 19) maar sy vyande konkel teen hom tót hulle hom binne-in die leeukuil het.
 • Paulus, het die godsdienstige Jode as sy vyande gehad, wat hom al sy dae gegee het.
 • Jesus, ons Here en Verlosser, het hulle doodgemaak.

Watter kans het ons dan om te meen ons kan vyandskap vryspring? (1 Joh. 3:13)

GEBED

Here, help my om te midde van moeilike mense vir U te skyn. Amen.

Publish modules to the "offcanvs" position.