Boodskappe

DIE REGTE PLEK OP DIE REGTE TYD (3)

DIE REGTE PLEK OP DIE REGTE TYD (3)

Pred. 9:11 – Weer het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges ...”

Ek voel gelei om jou in ‘n neutedop te vertel van enkele gevalle waar die Here my op die regte plek op die regte tyd neergesit het tot Sy eer:

 • Na ‘n klomp vertragings en frustrasie die dag, stap ek eers halfdrie die middag by ‘n restaurant in vir ‘n middagete (Spur in Bellville). Toe ek die deur oopmaak, staan daar ‘n man met ‘n breë glimlag met sy hand uitgesteek: “Piet Smit, kan jy my nog onthou?” Toe is dit een van die orkes lede uit my onbekeerde dae en ek kry kans om teenoor hom te getuig. Ek vind toe uit dat hy kom vanaf Worcester en het net vir ‘n oomblik daar kom sit om vir sy vrou te wag.
 • Ons hoor tydens ons verlof van die goedkoop eet plek bo-op Friedmen en Couhan in die Strand. Ons het skaars gaan sit toe ‘n stem agter ons my naam noem: “Ek soek al die jare na jou. Ek bid nog steeds vir jou.” Toe is dit ‘n vriend uit Pinkster Park se dae (11 jaar terug).
 • Ek kry ‘n datum by die hospitaal  om die spesialis te sien (breuk). Daar kry ek vir oom George Osche. Ons getuig so – ek getuig in Afrikaans en oom George tolk in Engels vir ‘n sangoma wat langs my kom sit het. Ek hoor nie eens toe my naam genoem word en dit my beurt is vir die ondersoek. Later vind ek uit hulle het vir my ‘n verkeerde datum gegee. Maar op die regte plek op die regte tyd om die sangoma te bedien.
 • In ons eerste gemeente stap ek by ‘n huis verby en ‘n vrou wat soveel hartseer beleef, sien my verby stap en bid: “Here, laat daardie man vandag hier in kom en vir my bid.” En sonder dat ek ‘n stem hoor, draai ek in my voetspore om en klop aan …

Die geseëndste en gelukkigste mense op aarde, is hulle wat deur die Heilige Gees gelei word (Rom. 8:14). Wat onder beheer en kontrole van die Here leef. Bring dit i.v.m. Ps. 127 wat sê: As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou … Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet—net so goed gee Hy dit aan sy beminde in die slaap!”

DIE REGTE PLEK OP DIE REGTE TYD (2)

DIE REGTE PLEK OP DIE REGTE TYD (2)

Pred. 9:11 – Weer het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie; en ook die brood is nie vir die wyse of ook rykdom vir die slimmes of ook guns vir die verstandiges nie; want tyd en lotgeval tref hulle almal.”

Net weer ons gedagtes verfris: Salomo sê wanneer dit kom by die wedloop van die lewe, dan speel bloot natuurlike talent of vermoëns nie die deurslaggewende rol nie. Dáár is ‘n Hoërhand wat daar bepaal hoe ons sal vaar. As jy jou hand in God se hand geplaas het, dan lei Hy jou om op die regte tyd op die regte plek te wees.

Ester

Ester wen ‘n skoonheidskompetisie en so kom sy in die plek van koningin Vasti wat haar teenoor die koning misgaan het (Ester 1, 2). Toe Haman die ganse Joodse volk wou ombring toe is Ester klaar in posisie – op die regte plek op die regte tyd!

Ester 4:8c vertel vir ons hoedat Mordegai, die oom van Ester aan “haar die saak kon meedeel en haar kon opdra om na die koning te gaan om hom genade te vra en by hom ‘n voorspraak te wees vir haar volk.” In vers 14 van dieselfde hoofstuk sê hy aan haar: “wie weet of jy nie met die oog op ‘n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie?”

Paulus

Ons bevind onsself nie altyd in rooskleurige situasies nie, maar ek glo dat God gee vir Sy kinders buitengewone genade, wanneer hulle in swaar omstandighede vir Hom moet uitstaan. So bevind Paulus homself saam met Silas, sy medewerker, in die tronk van Filippi (Hand. 16). Hulle rûe is stukkend geslaan en “hulle voete is in die blok vasgemaak” (vers 24). Maar tydens die middernagtelike ure, al lofsingende, gaan die tronkdeure oop en val die boeie van almal af in die gevangenis (vers 26). Siele word gered en gedoop en ‘n gemeente word geplant. Op die regte plek op die regte tyd en alles eindig wel onder God se bevel!

DIE REGTE VIS EN DIE REGTE HOEK

In Mat. 17:27 sê die Here Jesus vir Petrus wat om te doen om hulle belasting te betaal: “Gaan na die see toe, gooi ‘n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom; en as jy sy bek oopmaak, sal jy ‘n stater kry; neem dit en gee dit aan hulle vir My en vir jou.” Die regte vis en die regte hoek kry mekaar – absoluut wonderlik! Die Here werk op sekondes!

GEBED

Here Jesus, hier is my hand, sit my op die regte plek op die regte tyd in hierdie dag! Amen!

DIE REGTE PLEK OP DIE REGTE TYD (1)

DIE REGTE PLEK OP DIE REGTE TYD (1)

Pred. 9:11 – Weer het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie; en ook die brood is nie vir die wyse of ook rykdom vir die slimmes of ook guns vir die verstandiges nie; want tyd en lotgeval tref hulle almal.”

Die boek Prediker is geskrywe deur die wyse Salomo. Hy skrywe oor die dinge “onder die son” (Pred. 1:3, 5 ens.) – die natuurlike dinge. Hy was ‘n fyn waarnemer en hy sê dat hy o.a. die volgende gesien het in die lewe: Natuurlike talent en vermoëns bepaal nie noodwendig jou lewe nie. Dit is so dat in gewone wedlope, wen die vinnigste. Die persoon met natuurlike talent wat baie oefen, sal elke keer wen teen die persoon met  minder talent.

 

Maar daar is ook so iets soos die “wedloop van die lewe.” Daar, sê Salomo, het hy gesien, is daar ander kragte wat werk. Daar is ‘n Hoërhand wat werksaam is vir die wat op Hom vertrou. Hierdie Hoërhand kan jou op die regte plek op die regte tyd bestel. As God die Beheerder van jou lewe is, beskik hy vir my en jou op die regte plek op die regte tyd.

Rut

Lees gerus Rut. 2:2-3. Van al die graanlande in die hele Israel het sy beland op die land van Boas om te gaan grane optel. Boas, die man met die goeie hart, die vermoënde man, familie van haar oorlede man se pa (Elimeleg), die losser en die een met wie sy sou trou.

Op die regte plek op die regte tyd! Wie het dit bewerk? Nét die Here kan so werk! Want daar was die dag dat sy ‘n keuse gemaak het vír die ware God van Israel. Toe sy verklaar het teenoor haar skoonmoeder, Naomi (Rut. 1:16): “U God is my God.” Van daardie dag af het God haar hand gevat en haar gelei.

Josef

Weens sy broers se toedoen beland hy in die put en van daar word hy verkoop as ‘n slaaf en beland in Egipte. Van daar beland hy onskuldig in die tronk. Maar dan word hy vanaf daardie laagte punt in sy lewe, verhef tot net onder die koning.

Maar op die ou end verklaar hy teenoor sy broers:

 • Gen. 45:5 – “Want om lewens te behou , het God my voor julle uit gestuur.”
 • Gen. 45:8 – “Julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God.”

Hierin is ‘n wonderlike les vir ons almal: Wanneer dit swaar gaan en selfs wanneer dinge vir ons geen sin maak nie, is die Here nog steeds in beheer en is Hy besig met ons. Maar uit die moeras van omstandighede kan die Here, net soos in die geval van Josef, nog steeds Sy doel met ons bereik.

GEBED

Here hoe prys ek U dat u agter die skerms aan die werk is vir U kinders. Amen.

DIE DUIDELIKE NAAMBORD

DIE DUIDELIKE NAAMBORD

‘n Seker broer het begin werk by ‘n gastehuis op ‘n plaas. Die mense van die gastehuis het hom in hul vertroue geneem en gesê dat hulle nie baie goed doen op daardie stadium nie en dat hy saam moet dink aan planne om die gastehuis te promoveer sodat besoekers sal kom besoek en oorbly.

Eers het hy voorgestel dat hulle die webtuiste moet verbeter sodat wanneer mense op die internet soek vir ‘n gastehuis, dit die oog sal vang. Dit is gedoen, maar tog was daar geen noemenswaardige verbetering nie.

Op ‘n dag maak hy die opmerking: “Ons moet ‘n naambord voor by die hek van die plaas opsit. Die mense weet nie waar sit die plaas nie.” Hierop het die vrou van die gastehuis reageer: “Maar daar ís ‘n naambord op by die ingang.”

By ondersoek, sien hy toe dat daar is wel ‘n naambord op, maar dit hang skeef en die letters is onduidelik en dit is so toegegroei van die plante, dat dit beswaarlik sigbaar van die groot pad af is. Gou, gou het hy met die hulp van ‘n paar werkers, die plek gaan skoonmaak en die naambord op dateer en dit mooi en stewig opgerig met die letters en aanwysings baie mooi duidelik.

Dit resultaat? Mense het die bord vanaf die grootpad raak gesien en begin besoek aflê en kort voor lank was hulle almal verbaas oor die toeloop van mense by die gastehuis. Dit het so opgetel dat hulle oor naweke so baie mense begin kry het, dat hy gevra is om op Sondae te werk. (Hierteen het hy hewig kapsie gemaak.)

Hierin is ‘n geweldige boodskap vir my en jou as Christen en as kerk van ons Here Jesus Christus. Ons is elkeen ‘n naambord of ‘n rigtingwyserbord wat ander die pad moet aandui na Jesus Christus. Prys die Here - wat ‘n edele en wonderlike roeping! 1 Pet. 2:9 – “Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom (nie van jouself of jou denominasie of die TV prediker) wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,”

Sommige “naamborde” is so toe onder die gras van wêreldse aktiwiteite en so versteek dat geen mens kan sien, hoe om by Jesus uit te kom nie. Wat van ‘n bietjie “gras uittrek” en die “naambord” meer duidelik kry dat al die klem van jou lewe op Jesus kan val? Sodat elke soekende siel maklik die pad na Jesus kan vind.

GEBED

Moet ek gaan met leë hande, moet ek só my Heer ontmoet? Nee, Here, ek kan nie so vrugteloos en onproduktief as U kind leef nie. Heilig en reinig my lewe in die bloed van die kruis van Jesus Christus en maak my lewe ‘n duidelike advertensie bord vir Jesus. Amen.

 

GEEN REKORD (2)

GEEN REKORD (2)

DIE STRAWWE VAN 1714 (Sensitiewe lesers word afgeraai om hierdie paragraaf te lees.)

Die strawwe van die moordenaars van Frans Joosten op 3 Januarie 1714 in die omgewing van die huidige Hermon in die Swartland, gaan alle perke van wreedheid te bowe! Wat dit so ondenkbaar maak; dis nie seerowers of ‘n barbaarse klomp rampokkers sonder wette wat dit beveel en uitgevoer het nie. Dis aan die destydse Kaap gevel in ‘n wettige hof en onder hulle bevel uitgevoer:

 • Maria Joosten, sou aan ‘n paal vasgemaak word en gewurg word met ‘n tou. Daarna moes sy herstel en sou haar gesig en haar hare verbrand word om dan verder verwurg te word totdat sy dood is.
 • Die een slaaf se hand sou afgekap word en daarna beginnende by sy tone sou elke been in sy liggaam gebreek word deur die toediening van houe met ‘n ysterstaaf. Geen genadeslag sou bewys word. D.w.s. hy sou ly totdat hy van pyn sterwe.
 • Die ander slaaf sou in ‘n pen moes gaan sit wat tot by sy nek sou uitsteek. Geen genade sou bewys word.

Die strawwe hier bo genoem, is so erg dat ek om verskoning vra dat ek dit moes plaas. Die strawwe aan die destydse Kaap spreek van die ergste brutaliteit en onmenslikheid! Máár het jy al gedink hoe sal die hel wees? Hoe erg sal dit gaan met enigeen wat die reddende hand van Jesus na hom of haar uitgestrek, weier? In die hel sal ook geen genade bewys word nie. Diegene wat tot die hel gevonnis word, omdat hulle Christus se soenoffer verwerp het, sal daar brand en geskroei word vir ewig! Mark. 9:44 – “waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.” Hoe erg die strawwe van die moordenaars van Frans Jooste ook al was, hulle sou slegs vir ‘n paar uur ly of hoogstens ‘n dag of wat (soos laasgenoemde geval hier bo vermeld) en dan was hulle dood en sou hulle geen pyn meer voel nie. Maar dink na oor die straf van die hel ... Nooit sal die helse pyne en strawwe ophou nie!

Tog sal niemand ooit die Here kan beskuldig dat Hy onredelik of onregverdig is om iemand tot die hel te verdoem nie. Want daar word nóú deur die Heilige Gees oor die hele aarde heen gepleit (Joh. 16:8) en alle denkbare menslike pogings word aangewend om mense by die kruis van vergifnis te kry.

Die evangelie van genade is die mooiste en wonderlikste boodskap wat daar op die ganse aarde is! Geen wonder dat Paulus was bereid om alles in te sit vir hierdie evangelie. Hand. 20:24 – “Maar ...  ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God.”

Daarom gryp na Jesus se reddende hand wat na joue uitgesteek is (1 Tim. 6:12). Ontvang vryspraak en ewige vergifnis in Hom. Al jou rekords van oortredinge word uitgewis verewig! Geen straf, net ‘n hiernamaals, ewig wonderlik in die teenwoordigheid van Jesus die Redder!!!

GEEN REKORD (1)

GEEN REKORD (1)

Die manier waarop dinge in die sekulêre wêreld geskied en die wyse waarop dinge in die Koninkryk van God werk, verskil soos dag by nag. Neem nou maar bv. hoe werk dinge ten opsigte van oortredinge in die wêreld en dié in die Koninkryk.

In ‘n boek oor die geskiedenis van die Swartland het ek die volgende verhaal opgespoor wat gebeur het in 1714: Toe die buurplaas se eienaar opdaag op die plaas van Frans Joosten (naby die huidige Hermon) was Joosten net soek. Eers het sy vrou vertel dat hy na die beeste gaan kyk het. Maar na ‘n paar dae toe Joosten nie opdaag nie, is onraad bemerk. Stories het die rondte begin doen dat sy vrou, Maria en sy twee slawe moontlik iets te doen het met sy verdwyning. Vanaf Januarie tot Augustus 1714 is die saak behoorlik ondersoek en is die drie persone onder kruisverhoor geneem en is ander ondervra oor die saak, tot alles uiteindelik uitgepluis is. Die hof het bevind dat die twee slawe vir Joosten vermoor het op dieselfde dag kort voor die buurman daar opgedaag het, terwyl sy vrou ook aandadig was. Die strawwe wat aan elkeen in die hof van die destydse Kaap die Goeie Hoop uitgelê is, is so wreed dat dit voel jy beswyk net by die aanhoor daarvan. (Sien Riebeek’s Castle by Gabriel, Luoise Athiros and Mike Turner p. 57.) Later sou hulle skedels en dele van hulle liggame naby die plaas vertoon word as afskrikmiddel.

Om te dink na 300 jaar is al die gebeure nog op rekord. So ook in die hedendaagse gebeure. Vir elke oortreding word ‘n saak geopen en word alles noukeurig op rekord gehou. As iemand later weer oortree, word daar weer na sy vorige oortredinge gekyk en in aanmerking geneem vir vonnis oplegging. Nooit word dit uitgewis. Al dien jy ook jou vonnis uit. Die rekords bly bestaan.

Maar in die Koninkryk ... Is dit net die teenoorgestelde. As ek as oortreder na die Here Jesus kom en my sonde met berou bely; hoor net hoe mooi is dit:

 • 1 Joh. 1:7 – “Die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.”
 • 1 Joh. 1:9 – “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.”

My oortredinge, ongeregtigheid en sonde voor God is nie net vergewe en ek is nie net daarvan gereinig nie, maar God doen nóg ‘n ding: Hy wis alle rekords daarvan uit. Die bladsye in die hemelse anale van my oortredinge word vernietig, vir altyd!:

 • Jes. 43:25 – “Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie.”
 • Heb. 8:12 – “Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.”

GEBED

Here, ek dank U vir die bloed van Jesus! Dit was my en reinig my van alle sonde en delg alle slegte rekords uit! Amen!

ROOMYS GODSDIENS TEENOOR DISSIPELSKAP

ROOMYS GODSDIENS TEENOOR DISSIPELSKAP

 Werklike gevalle:

 • “Ek soek ‘n kerk waar dit lekker is.”
 • “My man soek ‘n kerk waar hy gemaklik voel.”
 • “Ons sal nou deur die dorp gaan van kerk tot kerk tot ons by ‘n kerk kom waar dit die lekkerste is en dan sal ons daar aansluit.”

 

Daar is ‘n suster in die gemeente wat wanneer sy sulke stories hoor, net één antwoord het: “Mens kan darem net sien dis die laaste dae waarin ons leef. Die Bybel waarsku juis dat in die laaste dae sál dit so gaan.”

Sy is inderdaad reg, want die Bybel spel dit vir ons in geen onduidelik taal uit:

 • 2 Tim. 3:1 – “Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.”
 • 2 Tim. 3:2 – “Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees,”
 • 2 Tim. 3:4 – “... meer liefhebbers van genot (Oom Abraham Kotze van Brakputs was oortuig dat daar was ‘n vertaling wat die woord “sport” daAr gebruik het.) as liefhebbers van God;”
 • 2 Tim. 3:4 (Message) – “addicted to lust, and allergic to God.” (Verslaaf aan plesier maar allergies vir God.)

Nog ‘n broer in die gemeente noem dit “roomys godsdiens.” Vir sommige moet dit net altyd lekker wees, anders het hulle nie deel daaraan nie. Die lekkergeloof. So terloops, die woord “lekker” kom nie eens een keer voor in die Nuwe Testament nie (1953 Vertaling).

Bogenoemdes het nog nie ‘n enkele treetjie agter Jesus aangeloop nie. Hulle het nie die vaagste idee van wat sê Jesus oor dissipelskap nie – wat dit beteken om ware volgelinge van Jesus te wees nie:

 • Luk. 14:26 – “As iemand na My toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie wees nie.” Jesus moet belangriker wees as jou familie en selfs jou eie wil.
 • Luk. 14:27 – “En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie, kan my dissipel nie wees nie.” “Kruis dra” beteken die noodwendige stryd wat jou deel word wanneer jy die Here Jesus voluit volg.
 • Luk. 14:33 – “So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my dissipel wees nie.” Jy moet Jesus liewer hê as al jou besittings.
 • Joh. 13:35 – “Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.” Om uit te hou saam met moeilike mense (gelowiges) met eienaardige gewoontes en hulle selfs lief te hê in een gemeente of selgroep! Jou nie van hulle af te skei of ‘n nuwe kerk te gaan stig nie.

Dissipels, is duidelik in ‘n ander klas as hulle wat die roomys godsdiens beoefen!

GEBED

Here, vandat ek my hart vir U gegee het, is ek klaar met wat my pas en wat vir my lekker is. Ek volg U, ongeag hoe maklik of gemaklik dit is, of selfs wat die gevolge is. Amen.

EMOSIONELE BESLUITE (3)

 EMOSIONELE BESLUITE (3)

 Jak. 1:20 – “Want die toorn van ‘n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie.“

Hoe verkeerd kan dinge vir ‘n mens loop as jy in jou drif en woede besluite neem en handel ...

Neem nou die geval van Karel wat met sy motor op pad werk toe is in die vroeë oggend verkeer. Maar in die spits verkeer stamp iemand sy motor. Dit voel vir Karel hy kan iets oorkom. Hy is klaar gespanne met die dinge wat oral druk en die waarskuwings wat hy by die werk gekry het, omdat hy knaend laat opdaag en dit van weë soggens se stadsverkeer. Nou nog dit ook! Net daar vererg hy hom bloedig. Hy spring uit sy motor en storm op die man af wat in sy motor sit, ook oorbluf en geskok met die botsing.

Verwoed pluk Karel die man uit sy motor en staan met ‘n gebalde vuis gereed om hom toe te takel. “Jou dit se dat ... ek sal jou sus en so ...!” Maar dis toe dat die polisieman daar van die oorkant die straat vir Karel met sy vuis in die lug sien staan. Van waar die polisieman staan en kyk, lyk dit vir hom asof Karel besig is om iemand met die vuis by te kom. Blitsig tree die geregsdienaar tussenbeide en arresteer vir Karel.

Karel is laat vir werk en verloor sy werk ... Sy vrou het gesê dat as hy sy werk verloor, gaan sy hom skei.

Al die drama, en dit net omdat ‘n man in sy drif en in sy woede opgetree het. Daarom dat ‘n mens so moet waak om nie jou humeur te verloor nie, want as jy jou humeur verloor, verloor jy kop en as jy jou kop verloor doen ‘n mens en sê ‘n mens dinge waaroor jy later bitter, bitter spyt is. Groot skade word aangerig wat jy moontlik nie weer kan regmaak nie. Dit kan nét vergewe word ... en nie almal kan vergewe nie!

Ons ouers het ons almal geleer om eers stadig tot tien te tel ... Wat ‘n goeie les as ons dit net al slag sal toepas. Dit wil sê, koel eers af. Word eers kalm. Wag eers voordat jy in jou opgewerkte toestand ‘n besluit neem.

Een van die beste wenke wat ‘n kollega my destyds gegee het oor skryfwerk: “Jy moet koel na jou skryfwerk kyk vir ‘n tweede keer.” ‘n Mens raak so weggevoer met jou skryfwerk, dat jy nie besef hoeveel onverantwoordelike emosionele uitsprake jy maak nie. Dieselfde geld vir ‘n emosionle opgewerkte mens.

GEBED

Here Jesus, sal U my in hierdie dag bewaar van ondeurdagte emosionele besluite en uitsprake! Amen.

EMOSIONELE BESLUITE (2)

 EMOSIONELE BESLUITE (2)

 Heb. 13:15 – “Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.”

 Kom ons neem dit ‘n treetjie nader na die geestelike dinge. Hoe sal dit gaan met die kerk van ons Here Jesus Christus as die gelowiges:

 • Net sal bid wanneer hulle so voel?
 • Net sal Bybel lees wanneer hulle lus is?
 • Net getuig wanneer dit hulle pas?
 • Net kerk toe gaan wanneer dit vir hulle gemaklik is?
 • Die Here se tiende gee wanneer hulle so voel?

 Jare gelede vra ek vir ‘n volwasse broer in die Here wat altyd oorloop van vreugde en blydskap in die Here: “Jy is altyd vol vreugde en blydskap. Jy prys die Here onder alle omstandighede en niks kry jou onder nie. Sê my, hoe kry jy dit reg?” Sy antwoord het my verstom: “My broer, as ek die Here moes loof en prys soos wat ek voel, dan sal ek niks doen nie. Maar dis ‘n keuse wat ek gemaak het; ‘n wilsbesluit.”

 Hoe werk die dinge daar by jou? Bid jy en lees jy Bybel en gaan jy kerk toe wanneer jy daarna voel?

 Die Bybel wil nie hê ons moet wees soos kaf wat deur die wind verstrooi word nie of soos ‘n golf van die see wat heen en weer deur ons emosies beweeg word nie. God soek standvastige gelowiges; nie vandag hier en môre weer op ‘n ander plek. Vandag glo ons dit en wil dit in almal se kele afdruk, en môre hardloop ons weer weg met ‘n ander siening.

 Standvastige gelowiges is mense wat ‘n besluit geneem het vir en in die Here: “Ek dien die Here ongeag watter omstandighede oor my pad kom!”

 2 Kor. 5:7 – “Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.”

 GEBED

Here, ek gaan my nie laat beweeg deur my sintuiglike sintuie nie – nie wat ek sien of hoor of voel. Maar U Woord sal my beweeg en U Gees sal my dryf! Amen!

EMOSIONELE BESLUITE (1)

 EMOSIONELE BESLUITE (1)

Gen 3:6 - “Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë.”

 • Wie sal inkomste belasting betaal omdat hy so voel?
 • Wie sal altyd binne die spoed ry omdat hy of sy so voel?
 • Wie van ons sal by die stopteken stilhou waar daar geen verkeer is, omdat ons so voel?

 Ek wil waag om te sê: “Niemand! Nie een van ons sal, as ons volgens ons gevoel moet handel nie!” Maar goeie landsburgers doen dit, want dit is soos die advertensie oor die betaal van die televisie lisensie dit uitdruk: “Dis die regte ding om te doen.”

Emosionele besluite, dit wat bloot op gevoel gegrond is, is nie goeie besluite nie. Inteendeel, dit kan baie sleg wees. Die besluit van die eerste mense paar om te eet van die verbode vrug was ‘n besluit op grond van wat hulle oë gesien het en hoe hulle gevoel het. As hulle sou gevra het: “Wat is die regte ding om te doen?” Sou hulle God gehoorsaam gewees het toe Hy gesê het:

 • Gen. 2:16 – “Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,”
 • Gen. 2:17 – “maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.”

 Dan sou ons die sondeval en die vervloeking van die aarde vrygespring het.

Die regte ding om te doen, oral en onder alle omstandighede, is om die Woord te gehoorsaam, hoe swaar dit ook al mag wees. Maar die gevolge sal altyd maksimum geseënd wees!

 GEBED

Here Jesus, Koning van my hart, ek wil U altyd dien en altyd volg, ongeag hoe swaar dit teen die vlees in druis en hoe my vlees ook al rebelleer! Gee my die krag deur U inwonende Heilige Gees om oor die gevoel en emosie te triomfeer. Ek bid dit Vader in Jesus se Naam, amen!

DIE GEKNAKTE BOOMPIE

 DIE GEKNAKTE BOOMPIE

'n Bergklim ervaring bly vir my altyd ‘n uitstaande gebeurtenis!. Dit is vir my in een woord net wonderlik! Die natuurskoon, die oefening, die gevoel van vryheid, die kameraadskap met die mede klimmers en die Here se grootsheid in die natuur, is iets wat nie met woorde beskryf kan word nie.

Een van die tonele bly my by. Daar is ‘n boompie wat iewers in tyd platgetrap is of seergekry het of miskien was daar ‘n rots daar oor. Gevolglik het dit gebuig net daar waar dit bo die grond verskyn. Toe het dit grondlangs, dwars oor die paadjie, verder gegroei. Maar aan die anderkant van die paadjie waar geen mense voete trap nie, het dit weer begin regop kom. Dit het my laat dink; ons word ook maar dikwels in die lewe platgetrap. Soveel voete wat oor ons trap en soos ‘n jong boompie knak ons langs die lewenspad.

Ek dink aan:

 • Kinders op skool wat ‘n graad druip en ‘n jaar van hulle lewe moet herhaal.
 • Of die verleentheid van ‘n ongewenste swangerskap.
 • Of sommer net ‘n belediging en krenkende woord van iemand wat jou soos ‘n dwars klap tref.
 • Depressie wat oor jou toesak soos die nag donkerte.
 • Egskeiding.
 • Jy verloor jou werk.
 • Die verlies van ‘n geliefde deur die dood.
 • Die beëindiging van ‘n kosbare vriendskap.
 • Of in ‘n oomblik van swakheid en versoeking, val jy in sonde ...

Dit alles word verteenwoordig deur die prentjie van die gebuigde boompie daar bo teen Kasteelberg.

Hoe dikwels voel ‘n mens nie na sulke ervaringe:

 • Dis verby met my!
 • Ek sal nooit weer herstel nie!
 • Uit hierdie ellende sal ek nooit weer kom nie!

Maar as ‘n boompie weer kan boontoe groei, dan is daar mos ook herstel vir my en vir jou! Miskien gaan jy tans deur ‘n donker wolk; wees net sterk o kind van God.

Nog ‘n keer; as ‘n geknakte boompie kan boontoe  groei, is daar ook herstel vir my en vir jou. ‘n Mens se liggaam en geestelike kant het ‘n natuurlike vermoë om weer te herstel met tyd. Maar benewens die natuurlike, as ons die Here aanroep, kom sy bonatuurlike krag in werking.

 Staan op die belofte in Ps. 138:8 (NV) – “Die Here sal vir my alles goed laat afloop.”

 MY GEBED VIR JOU

Here so dra ek elkeen aan U op wat deur die lewensomstandighede platgetrap en geknak is in die lewe. Rig U hulle weer op deur U genade en krag. Amen.

DIE EEN LERAAR EN DIE EEN BOEK

 DIE EEN LERAAR EN DIE EEN BOEK

2 Tim. 4:3 – Want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede.”

 As mense die Een Leraar sal aanvaar - en die een waarheid van die Woord hul eie maak, sal daar o.a. nie die behoefte bestaan om vir hulle ‘n menigte leraars te versamel volgens hulle eie begeerlikhede nie.

 Vandag is dit hierdie wonderlike leraar en hierdie wonderlike kerk en net môre dan is dieselfde leraar en dieselfde kerk nie meer goed genoeg nie en is dit weer ‘n ander wonderlike ...

LW: Paulus praat van die "gesonde leer."  Bly maar by die Een Leraar en die een Boek en jy is besig met die gesonde leer. 'n Mens kan nooit geestelik "hoër" leef as jou kennis, aanvaarding, belewenis en uitleef  van die Woord nie.

 Laat my so dink aan Leon Goosen se lied:

1. Oral in die kerke sit die mense

Besig om aan godsdiens vas te klou ...

 

2. Ons luister na die een preek na die ander.

Van die een kerk na ‘n ander val ons rond.

In plaas daarvan dat ons na Jesus luister,

Val die saad in klipperige grond.

Sport geniet seker maar die meeste aandag in ons land en die sportsoort wat heel voor trek is dan seker maar rugby. Wanneer die Springbokke speel moet die skares en radios en tv’s hulle kant bring ... en selfs Eskom ... want niemand wil mis nie. Verstommend die kennis van die entoesiastiese kykers van die spelers en die skeidsregters en die spel!

 Die oortuiging waarmee hulle praat, en met soveel vrymoedigheid - in kantore, op die sypaadjies, op die straathoeke, by die vulstasies, in besigheidsplekke - maak nie saak wie hulle hoor nie en wat ander mense se opinies is nie – dis soos die vloedgolf van ‘n herlewing!! As daar 'n verbod moet kom in hierdie land om nie oor rugby te praat nie, sal jy sien hoeveel rugby-martelare daar sal wees!

VRAAG:

Wanneer gaan ons kom by die plek dat ons so vasklou aan die Een Leraar en die een Boek dat ons, ons nie sal laat beweeg van al die dwalinge en nuwe geite en giere en tendense en eerder oor Jesus en Sy Woord met entoesiasme sal praat en bereid sal wees om daarvoor as martelare te sterf?

DIE OOR BEDIENING

 DIE OOR BEDIENING

 Iemand vertel my dat tydens ‘n biduur-aand het die persoon vir die Here gevra: “Here wys my wat is my bediening?” Die volgende oomblik sien sy ‘n oor. Daaruit was dit vir haar duidelik dat die bediening wat die Here vir haar in gedagte het, was om ‘n oor vir ander te wees.

 ‘n Oor is nie ‘n mond nie. ‘n Oor kan nét luister en niks oorvertel nie. Maar ‘n mond of ‘n tong kan baie gevaarlik wees en kan verskriklik seermaak en groot skade aan ander berokken. Mense met die oor bediening, is veilige mense. Spr. 20:19 – “Wie met kwaadsprekery omgaan, maak ‘n geheim openbaar; laat jou dus nie in met een wat sy lippe laat oopstaan nie.” Spr. 25:9 – “Verdedig jou saak teen jou naaste, maar openbaar ‘n ander se geheim nie,”

 “Oop mond” mense haal vir hulself baie moeilikheid op die hals. In Namakwaland het ‘n broer (PL) altyd gesê: “’n Toe mond is ‘n heel mond.” Spr. 21:28 – “‘n Man wat goed toeluister, spreek vir altyd.”

 Sommige is baie goeie vertellers maar hulle is swak luisteraars. Hou bietjie mense dop. Sommige moet altyd die praatwerk in die geselskap doen, maar die oomblik as ander praat, is hulle gedagtes elders; hulle begin iets te skryf of met die selfoon te woel. ‘n Houding van: Ander kan my niks leer nie en hulle gepraat, mors my tyd.

 Om te kan luister vra van my en jou baie liefde.

 • Soms moet jy die storie vir die soveelste keer aanhoor (verduur), want jy wil nie die verteller die genot ontneem om sy storie klaar te maak nie.
 • Soms moet jy na onaangename dinge luister, maar teenoor wie moet die person praat as jý nie luister nie.
 • Want soms herhaal die persoon homself.
 • Die ou omie is so omslagtig.
 • Die ou tannietjie is so langdradig en jou kosbare tyd is in gedrang …

 “Oop monde” leer niks, maar “oop ore” leer baie.

 Ons het meer “ore” nodig in die dag waarin ons leef om vernielde mense by te staan - minder praters en monde. John Maxwell haal iemand aan en die persoon sê min of meer die volgende: “Hoe wen jy mense? Met jou ore? As iemand sien jy het tyd om te luister, sien hy of sy, jy stel regtig in hom belang.”

 GEBED

Sowaar Here, vandag is ‘n baie groot wonderwerk nodig. Gee my ‘n oor vir ander se nood! Amen!

DAWID EN GOLIAT (2)

 DAWID EN GOLIAT (2)

(Roza Combrink)

 En toe, op ‘n dag, sommer so uit die bloute,
verskyn daar ‘n vyand en hulle veroorsaak ‘n benoudte!
Die kiinders van Israel se senuwese hang aan drade -
want die hengse lang man spog met die vreeslikste dade!!
Hy lyk soos iets uit n Sci-Fi movie; gepantser van onder tot bo,
en hy maak ‘n bespotting van die volk wie in die Lewende God glo!
Vir 40 dae aaneen, rek hy sy groot mond,
en die Israeliete se moed sak tot - never mind die voete - binne in die grond.

Eliab, Abinadab en Samma is ook daar,
en Isai is bekommerd, want sy seuns is in gevaar.
"Dawid, vandag sal jy die skape aan die Heer moet toevertrou,
want jy moet gaan kyk hoe gaan dit met jou broers - en onthou -
ek hoor hierdie Goliat is ‘n gevaarlike kalant,
so wees tog versigtig en bly aan veiligheids kant."
Maar Dawid is opgewonde; hy's gepantser met God se krag.
As Goliat maar net geweet het wat op hom wag!

Eliab gooi ‘n haffy toe hy Dawid daar sien staan.
Hy dog die mannetjie is nuuskierig - wil weet wat gaan aan!
Dawid kyk na Goliat - hy voel hoe sy geloof groei.
Hy's lus vir hierdie groot mond wat God's slagordes so verfoei!
"Is jy van jou kop af?" skreeu Eliab. "Sien jy nie in watter penarie ons is?"
Maar Dawid herroep ‘n leeu en ‘n beer, en sodoende word sy geheue verfris.
Gewis! Goliat is groot! Kan seker ‘n man of twee op sy plek sit!
Maar Dawid vrees die Here, en hy het al groter gesien as dit!
Kalm sê hy; "Ag nee boetie. Wat gaan nou met jou aan?
Doller as kopaf kan dit seker nie gaan?'
Met net ‘n slingervel, 5 gladde klippe en geloof,
swaai hy; laat los en tref die Fillistyn in sy hoof.
Met sy eie swaard word Goliat onthoof
en die hele volk begin die Here loof!
Met die vyand se kop in sy hand, stap hy by Eliab verby.
Hy glimlag skeef en stamp hom in die sy.
"En toe, wat het ek jou gesê?"
Eliab glimlag verlig - "Nie doller as kopaf nie, né!"

DAWID EN GOLIAT (1)

Een van die gedigte van Roza Combrink. Onthou daar is ‘n ouderdoms beperking: Slegs vir dié jonger as 90. En jy lees op eie risiko.

DAWID EN GOLIAT (1)

(Roza Combrink)

Die koning van Israel is nou heeltemal die kluts kwyt,
en oor die koningskap van Saul, is die Here baie spyt.
Samuel treur oor hom en die Here moet hom aanspreek;
"Kom Samuel. Ek wys jou hoe alles in mekaar steek.
Alles is nie verlore nie, want Ek is nog in beheer,
en in Betlehem is daar ‘n man wie as koning kan regeer.
Neem die olie, jou horing en ‘n koei,
en laat Ons, ons met die welstand van My volk bemoei."

Samuel kry omtrent die horries; vir Saul is hy bang,
want die nugter alleen weet wat hy alles kan aanvang!!
Maar God is beslis – ‘n koning moet hul kry,
want dis alweer tyd dat iemand die volk bevry!

Die sewe seuns van Isai lyk soos konings - elke een.
Maar God sê; "Nee, op nie een van hulle rus My seën!"
Nou weet Samuel glad nie. Het hy verniet gekom?
Want hy is hier om ‘n koning te salf - en waar kry hy hom?
"Is al u kinders hier?” vra Samuel met ‘n tikkie hoop.
"Nee," se Isai. "Daar is nog een wat agter die skape aanloop."
Toe die jonge Dawid inkom, ervaar Samuel die Salwing van die Gees;
en hy het geweet - dis met hom wat die Here God sal wees.

DIE BLOKHAMER-EFFEK (3)

 DIE BLOKHAMER-EFFEK (3)

 Kenneth Copeland en Jerry Savelle is twee name wat as predikers internasionale bekendheid verwerf het. In hulle begin jare het Kenneth Copeland rond gegaan en gepreek en Jerry Savelle was sy assistent.

 Slegs Kenneth Copeland het gepreek en Jerry Savelle het al die handearbeid gedoen, soos die klank toerusting voor die tyd op te stel en die pak van die stoele in die saal en die opnames van die boodskappe.

 Broer Jerry het so verlang om ook te kan preek en begeer om meer as net stoele rond te skuif en klank apparaat te hanteer. Maar dis al wat hy toegelaat was op daardie stadium.

 Jerry onthou die eerste diens. Kenneth Copeland het gekom en gesê: “Môre oggend om 9 uur is ons diens. Stel die klank op en pak die stoele uit.” Broer Jerry getuig dat al wat hy van klank geweet het, was om die muurprop in te druk en die skakelaar aan te sit. “Wel, jy gaan my seker wys hoe om alles te doen,” het Jerry Savelle verbouereerd gevra.

“Nee, jy moet die Here vertrou daarvoor,” en Kenneth het omgedraai en gaan slaap.

 Hy trek daar los en begin bid so wat hy kan en vra vir die Here hoe moet hy alles gedoen kry. Die hele nag woed hy om die saal vir die volgende dag se diens in gereedheid te kry. ‘n Uur voordat die diens die volgende oggend sou begin, kom Kenneth Copeland in om te kontroleer of alles reg is. ‘n Halfuur vantevore het broer Jerrry die klank aangekry na ‘n hele nag se gesukkel.

 Maar i.p.v. om geprys te word, kry hy ‘n blokhamer hou teen die kop: “Nee, ek wil dit andersom hê. Die stoele aan daardie kant van die saal en die kansel aan hierdie kant.”

 Jerry voel om vir broer Copeland te sê: “Sien jy hierdie bloedbelope oë soos ek die hele nag moes wakker bly om die saal reg te kry! Nou kom jy vir my sê, ‘n paar minute voor die diens moet begin, ek moet alles omdraai. Maak dit nou saak watter kant is watter kant!” Hy’s so op die punt om sommer sy goed te vat en te loop, toe hy hom bedink (in Engels soos hy dit vertel het): “If that’s the way he wants it, that’s the way he’s gonna get it.” En dan voeg hy by: “That’s why I am ‘n blessed man today!”

 Soek jy verhoging in die geestelike lewe en in jou gemeente? Begin om die stoele te pak en dit weer op te pak en andersom te pak as die leierskap dit vra, sonder om te brom, want Fil. 2:14 sê: “Doen alles sonder murmurering en teëspraak.” Luk. 16:10 – “Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou;” Voordat jy nie ‘n goeie volgeling word nie, kan jy ook nie ‘n goeie leier wees nie. Die beste leiers is ook die beste volgelinge.

DIE BLOKHAMER-EFFEK (2)

 DIE BLOKHAMER-EFFEK (2)

“Pastoor, hoekom moet die mense tog so van ‘n mens skinder en praat? Mens verwag dit mos nie van kerkmense nie. As dit nog die wêreldse mense was, dan kan ek dit nog verstaan. Maar sjoe, dis die kerkmense!”

“My sussie, kom sit vir so ‘n bietjie berading. Kom ons lees ‘n ou versie of twee uit die goeie Swartboek. Pred. 7:21 en 22.”

“Is jy reg? Kan ek maar lees? Onthou die Woord kan soms soos ‘n blokhamer ‘n mens ‘n hou teen die  kop gee né.”

 • “Jy moet ook nie let op al die woorde wat die mense spreek nie, sodat jy nie hoor dat jou dienaar jou vloek nie.”
 • “Want jou eie hart weet ook van baie gevalle dat jy (hier kom nou die blokhamer) self ook ander gevloek het.”

“Jy het seker nou nie ander gevloek nie, maar voor jy jou kom kry, het jy ook maar van ander gepraat. Of hoe?”

“... e, ja pastoor …” Rooiskaam laat sak die suster haar kop.

OPMERKINGS

 • Ons moet nie alles wat mense van ons sê as skinder opneem nie. Dis net natuurlik dat mense sal uitvra oor ander en dis mos nie skinder as jou jongste doen en late feitelik oorvertel word nie.
 • Leef soos wat Rom. 13:3 dit stel: “Doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang.” Oorlede oom Abraham, Kotze van Brakputs, ander kant Bitterfontein het gesê: “Jy maak daarna.” M.a.w. dis jou eie skuld dat die mense van jou praat, want jy het verkeerde dinge gedoen.
 • Hoe dikwels verwag ons van ander om ‘n hoër standaard te handhaaf as wat ons self doen. Ons verwag dat ander moet volmaak wees, terwyl ons self nie volmaak is nie.
 • Verwag dat ander sal foute maak, net soos jy ... Ons is nog op die aarde met onvolmaakte dinge en onvolmaakte mense. Natuurlik moet ons nie skinder nie en die goue reël waarna elkeen moet strewe is: “Praat altyd mét mense en nooit ván mense nie behalwe wanneer jy kan goed praat .”

Die Engelse “blokhamer” in die Message is net so ‘n voltreffer:

 • Ecc. 7:21 – “Don't eavesdrop on the conversation of others. What if the gossip's about you and you'd rather not hear it?”
 • Ecc. 7:22 – “You've done that a few times, haven't you--said things Behind someone's back you wouldn't say to his face?”

DIE BLOKHAMER-EFFEK (1)

DIE BLOKHAMER-EFFEK (1)

In 1978 bevind ek my in die midde van ‘n yslike dilemma. Ek is ‘n vierde jaar Houtwerk student aan OKP (Onderwysers Kollege Paarl) en die dosent en ek verskil. Ek maak ‘n gomma-gomma sitkamerstel. Die dosent (TR) wil dat ek die ontwerp moet aanpas en die sitplekke moet laat sak sodat daar ‘n rant om elke bank is. Dan kan die kussings daarin pas en kan die kussings gereeld omgedraai word. Ek wil dit nie so hê nie, want die banke staan teen mekaar en indien iemand gaan sit tussen die twee banke dan gaan sit hy of sy met sy of haar stuitjie op daardie rant. Dis ‘n pynlike ervaring; vra my!

“Mnr. Smit, as jy nie gaan maak soos ek wil hê nie, gaan ek jou ignoreer vir die res van die jaar! Jy kan dit later by jou huis eendag verander as jy wil.” Die dosent is ‘n uitstekende ontwerper, maar voorwaar ek was vas oortuig dat hy nie so onbillik kan wees om sy smaak op my af te dwing nie en ek moet daarvoor betaal. Ek was lus om die rektor van die Onderwys Kollege te gaan spreek.

Toe breek die kort pouse aan en op daardie spesifieke dag was daar ‘n CSV biduurtjie in een van die klaskamers. Ek drentel aan om daar te gaan troos soek vir my ontstelde gemoed. ‘n Eerstejaar swartkop dametjie lees een teks voordat ons sal bid. Sy lees 1 Pet. 2:18 – Diensknegte, wees julle here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is.” Kyk ook gou na die 1983 vertaling: “Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontsag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik.”

Soos ‘n blokhamer in die Houtwerkklas tref dit my teen die kop!!! Wat!!! Wil die Here regtig hê ek moet my onderwerp aan ‘n dosent wat so onbillik en onredelik is? Dis mos mý meubels wat ek met mý geld moet betaal en ek gaan dit eendag in mý huis gebruik! Moet ek nou vir die res van my lewe ontevrede wees omdat die dosent sy wil op my kom af forseer!?

Later die aand bel ek ‘n tannie van my wat volwasse in die Here is. Haar antwoord: “My kind, as die dosent een plankie daar wil hê, sit sommer twee daar!” Nou’s ek eers kwaad! Niemand verstaan nie! Almal kies kant teen my!

Gedurende die nag stoei en worstel ek met die Here. Teen die oggend ure wen die Here en Sy Woord ...

“Mnr. ek sal maak soos u wil hê.”

Die vrede en die seën in die Here daarna!!! Die les wat ek vroeg in my geestelike lewe kon leer om my te onderwerp aan die gesag oor my aangestel. So terloops, het jy geweet dat die beste leiers is ook die beste volgelinge? Sommige leer nooit daardie les nie en sukkel en worstel en het stryd, lewenslank ...

Jy? Al die les geleer? Die blokhamer, doen die ding!

DIE ALGEMEENSTE GEBEDE

 DIE ALGEMEENSTE GEBEDE

1 Thess. 5:17 – “Bid sonder ophou.”

Fil. 4:6 – “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.”

Ek is van mening dat die twee soorte gebede wat ons die meeste moet bid die volgende moet wees:

Here Help My

Vir die groot take en die goed wat vir ons ‘n probleem is, sal ons normaalweg bid. Maar vir die eenvoudige dinge wat ons voel ons darem goed kan doen, bid ons gewoonlik nie. Hoekom sal ek dan bid as ek dit al toe oë kan doen, is ons redenasie. Maar sonder gebed is dit maar nie dieselfde nie. Wanneer ons bid, selfs oor die kleinste sakie, toon dit vir die Here ons is afhanklik van Hom en vloei daar ‘n salwing weens Sy ingryping en teenwoordigheid wat andersins daar nie sou gewees het nie en alles verloop so mooi.

So dikwels misluk die sogenaamde maklike goed en dan sal ons bid ... So hoekom nie maar van die begin af bid nie? Hoekom nie maar sommer oor alles bid nie? Ja, ons hele dag moet gevul wees deels met hierdie eerste soort gebed: “Here help my!”

Dankie Here

Ons leef in ‘n dag waar vele mense so ondankbaar is en hulle dink die lewe skuld hulle iets. So verkeerd; ‘n mens moet hard werk om iewers te kom in die dag waarin ons leef. In baie gevalle gaan dit soos met die tien melaatses waar net één uit die tien teruggedraai het en vir Jesus dankie gesê het vir die genesing.

Veral  is daar baie jongmense wat wil begin waar die ouergarde geëindig het. Dis asof hulle nie besef, die ouer mense het vir jare en jare gewerk en studeer om te kom waar hulle gekom het.

Ek gun vir ander die beste en beter as myself maar laat my toe om so iets te vertel oor myself en my vrou se begin jare. Ons het nie geld gehad vir hotelle en gastehuis nie. Ons het in die motor geslaap. Ons het nie geld gehad vir restaurante en koffiewinkels nie maar het ons kos ingepak en ons koffie saam gery. Daarom is ons vandag so dankbaar en is ons maar altyd besig om vir die Here dankie te sê vir die kleinste dingetjies in ons lewens.

Leef dus biddend: “Here help my” en nadat die Here jou gehelp het, sê dan: “Dankie Here!” Op dié wyse leef jy ons bogenoemde teksverse.

DAG EN DATUM (7)

DAG EN DATUM (7)

 VYF BELANGRIKE DINGE IS NODIG (vervolg):

 Ek praat nou al geruime tyd met jou oor die gedagte dat elke gelowige ‘n dag en datum van bekering moet hê en die opvolg van elke bekering is baie belangrik. Daar is die 5 dinge wat nodig is om jou bekering vas te maak. Voordat ek nou die 5de noem, wil ek net eers weer die vorige 4 dinge noem:

 • Glo die Here en moenie langer twyfel nie.
 • Vertel vir iemand dat jy jou hart vir Jesus gegee het.
 • Bid – begin jou dag met gebed en bid deur die dag.
 • Lees die Woord getrou.

 KERK (Word deel van die plaaslike gemeente)

By wedergeboorte beskou God jou as deel van Sy Koninkryk (1 Kor. 12:13). Nou moet dit in die praktyk ook tot gestalte kom deurdat jy inskakel by die plaaslike gemeente. Dit is dus van uiterste belang dat jy sal weet, God het jou nie gered om as individu op jou eie aan te gaan nie. Nee, Hy voeg jou by Sy trop waarvan Hy Self die Opperherder is (1 Pet. 5:4). God se metode is Sy gemeente. Ons lees in Hand. 2:47 – “En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.”

 Dáár wil Hy jou versorg en toerus. Dáár moet jy jou bediening ontdek en diensbaar word om vanuit die plaaslike gemeente (saam met die res van die Koninkryk van God) die wêreld te bereik.

 Daar is geen onnodige lede in die liggaam van Christus of die gemeente nie (1 Kor. 12:20-22). Elke lid is nodig – het ‘n taak sodat die liggaam as ‘n eenheid kan funksioneer.

 Reg van die begin was daar die twee soorte byeenkomste nl.:

Die Kleiner byeenkomste

 • Hand. 2:46 - “En dag vir dag het hulle … van huis tot huis brood gebreek ...”
 • Rom 16:5 - “Groet ook die gemeente by hulle aan huis.”

 Die Groot Byeenkomste

 • Hand. 1:15 - “En in dié dae het Petrus in die midde van die dissipels opgestaan—die skare van persone daar bymekaar was omtrent honderd en twintig.”
 • Hand. 2:46 – “En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die temple.”

 Een van die belangrikste dinge vir elkeen wat pas sy hart vir Jesus gegee het, is om by so ‘n Nuwe Testamentiese gemeente en by sy selgroepe in te skakel. (Vermy splintergroepe of die wat uit skeuring en ongelukkigheid ontstaan het – as die wortels nie reg is, is die vrug ook nie reg nie.)

GEBED

Here, ek bid vir elkeen wat U gevind het en Sy reis met U gaan voortsit. Mag U hulle help om hierdie 5 dinge in hulle lewens in te bou. Maak hulle nuttige Koninkryk burgers en ek kyk uit na die fees aan die anderkant saam met hulle!

DAG EN DATUM (6)

DAG EN DATUM (6)

VYF BELANGRIKE DINGE IS NODIG (vervolg):

LEES DIE BYBEL

Om te dink dat ons almal so maklik toegang het tot die Bybel, die grootste Boek wat ooit geskryf is en wat ons met reg kan aanneem as die enigste wat deur God stukkie vir stukkie geïnspireer is. Alle ander boeke is bloot deur mense geskryf en selfs Christelike boeke is maar mense se kommentaar oor die Woord van God.

Ek wil jou sterk aanbeveel om die boek Johannes te neem as ‘n begin en te trag om ‘n hele hoofstuk op ‘n dag te lees. Die boek Johannes is geskryf met die doel dat jy (Joh. 20:31): “deur te glo (geloof in Jesus) die lewe kan hê in Sy Naam.”

Ons kan sê: Tydens gebed praat ons met God, maar by die lees van die Woord, praat God met ons. Niks en niemand kan jou meer leer as wat die Woord Self sê nie. Dis die hoogste gesag en alles en almal moet buig voor die uitsprake van die Skrif.

Moenie so oppervlakkig wees en met so min tevrede wees deur so op ‘n drafstap en in die verbygaan vroeg oggend op pad werk toe ‘n korringkorrel uit ‘n dosie te trek en dit as genoegsaam vir die dag te beskou nie. Nee, kom eenkant en lees die Woord nadat jy daar oor gebid het. Soek die Here se wil en stem vir jou lewe in jou bepaalde omstandighede. Ons moenie dat luiheid ons van die allerbeste weerhou nie!

 • By die lees en aanhoor van die Woord sal jou geloof gebou word en twyfel sal verdwyn. Rom. 10:17 – “Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.”
 • Die lees van die Bybel bewaar jou van sonde. Ps. 119:11 – “Ek het U woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.”
 • Valse profete sal jou nie kan verlei of op ‘n dwaalweg lei nie. Ps. 119:105 – “U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.”

Heb. 5:12 praat van mense wat van weë die tyd al geestelik baie ver moes gewees het, maar nog steeds by die melkkossies is – mense wat nooit regtig by die Woord uitgekom het nie. Maar vestig jy die gebruik, vroeg in jou geestelike lewe nl. om elke dag die Woord stelselmatig en biddend te lees en jy sal groei, groei, groei!

GEBED

Here. help my om ywerig U Woord te lees, te bepeins en ook te doen. Gee ‘n liefde in my hart vir U Woord. Amen.

DAG EN DATUM (5)

DAG EN DATUM (5)

VYF BELANGRIKE DINGE IS NODIG (vervolg):

GEBED

(Ek praat met jou oor die 5 basiese dinge wat nodig is nadat jy jou hart vir die Here gegee het en om geestelik te vorder.)

Gebed is om met God te praat. Iemand het gesê dat dit is die asemhaling van die siel van die mens. Dit koppel jou aan die Here en hou jou geestelik aan die lewe. Dit dien grootliks om verhouding met God te bou.

Ons behoort elke dag op bepaalde tye te bid en ook tussenin. Die Here Jesus is hierin vir ons die voorbeeld. Hy was ‘n man van gebed. As Hy die behoefte daaraan gevoel het, hoeveel te meer nie ons nie.

Ons probleem is dat ons woorde op raak wanneer ons bid. Om dit te oorkom, leer om jou binnekamer gebed op te deel in 4 afdelings nl.:

Aanbidding

Aanbid God vir Wie en Wat Hy is. Bewonder Hom in jou eie woordeskat! Besing Sy lof! Sien op na Hom as die Almagtige, die God wat alomteenwoordig, almagtig en alwetend is! Noem op al die eienskappe wat jy reeds ken van Hom en prys Hom uit jou hart. Baie mense gebruik die Psalms om die Here te aanbid uit die spesifieke gedeeltes wat bestaan uit lofprysinge (Ps. 66:1-9).

Danksegging

Dank Hom vir jou redding. Dink aan al die baie goeie dinge wat die Here uit Sy skatkamer aan jou daagliks voorsien (Fil. 4:4; 1 Thess. 5:18). Eer Hom vir die Woord, vir die nag se heerlike verkwikkende nagrus, dat jy kon bad of stort, vir passende en heel klere, vir jou gesondheid, kos ens. Hiermee kan jy letterlik heeldag mee besig wees.

Voorbidding

Bid ook vir ander mense en hul omstandighede. D.w.s. bid weg van jouself. Dis goed om ‘n gebedslys te hou waarop mens die volgende kan aanteken: Name van ongeredde familie en vriende, siekes, behoeftiges en die name van sendelinge, evangeliste en leraars.

Jouself

Heel aan die einde van jou gebed, kom jy by jouself en eie behoeftes wat jou familie betref (Luk. 11:3).

As jy gebed en genoemde beginsels kan deel maak van jou lewe, sal jy ‘n kragtige geloofslewe hê en nie so maklik twyfel oor die dag en datum van jou redding.

DAG EN DATUM (4)

DAG EN DATUM (4)

 VYF BELANGRIKE DINGE IS NODIG (vervolg):

VERTEL VIR ANDER

Rom. 10:9 – “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;”

Rom. 10:10 – “want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.”

Jesus het vir Legio aangemoedig om te gaan vertel wat met hom gebeur het: Mark. 5:19 – “Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie (Om saam met Hom te beweeg.), maar vir hom gesê: Gaan na jou huis na jou mense toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat Hy jou barmhartig was.”

Hierdie is vir my baie belangrik! As iemand regtig deur is met die Here, sal hy daarvan vir ander gaan vertel. Mense wat nie regtig die Here in hulle lewe ontvang het nie sal nie gaan vertel nie. As Jesus deur Sy Gees in jou woon, sal jy nie anders kan as om te vertel. Hoe meer jy vertel en praat oor Jesus hoe ‘n groter werklikheid word Hy vir jou.

Dis belangrik dat jy vir iemand sal vertel wat dit sal waardeer en jou nie sal afbreek of met jou sal spot nie. Ook Jesus het gesê dat ons nie ons përels voor die varke moet gooi nie (Mat. 7:6). Bel en vertel vir iemand wat jy weet al jare vir jou bid soos miskien jou eie ma of pa. Hoe bly sal hulle nie wees om te hoor nie!

Nog ‘n rede waarom ons vir ander moet vertel van ons oorgawe aan Jesus, is dat daardie mense dien dan as kontrole vir jou wandel met die Here. Hulle gaan jou dophou en kyk of jy regtig ‘n nuwe koers ingeslaan het. Dis mos nie ‘n probleem nie - jy is mos ernstig met die Here! En om te getuig van die Here Jesus maak sommer van jou ‘n evangelis wat die goeie nuus begin versprei en ander kan ook gered word deur jóú getuienis!

Kyk net hoe wonderlik is dit wat gebeur het in Samaria waar die vrou by die put vir Jesus ontmoet het. So opgewonde was sy, dat sy die kan waarmee sy na die put gegaan het, net daar laat staan het en haar terug gehaas het om vir die mense in die dorp te gaan vertel (Joh. 4:28). Vers 39 (MSG): Many of the Samaritans from that village committed themselves to Him because of the woman's witness: "He knew all about the things I did. He knows me inside and out!"

GEBED

Here, ek bid vir elke nuwe bekeerling, dat hulle sal vertel van wat met hulle gebeur het, toe hulle Jesus aan geneem het. Mag deur hulle getuienisse ook vele ander na die Here kom. Amen.

DAG EN DATUM (3)

DAG EN DATUM (3)

‘n Persoon wat sy sonde bely, sy hart vir Jesus gee en weergebore word, kan vergelyk word met ‘n babatjie wat gebore word. Dis ‘n delikate proses en net soos wat daar besondere sorg nodig is met ‘n pasgebore babatjie, net so moet daar spesiaal omgesien word na hulle wat gebore word in die Koninkryk van God.

VYF BELANGRIKE DINGE IS NODIG:

GLO DIE HERE

As jy jou hart so pas vir Jesus gegee het en jy opgestaan van jou knieë waar jy gebid het, wil ek jou aanmoedig om die Here en Sy Woord te glo. Waarom sal jy aan jou redding twyfel? Jy het op grond van Sy beloftes en saligheidsplan in Sy Woord na Hom gekom. Sal die Here dan nie Sy kant van die beloftes en kontrak nakom as jy jou deel gedoen het nie? Natuurlik sal Hy!

Num 23:19 – “God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?”

Jy moet glo op grond van Sy Woord dat:

 • Jou sondes vergewe is (Efe. 1:7) en dat God dink daar nooit weer aan nie (Heb. 8:12; 10:17).
 • Dat die bloed van ons Here Jesus jou gewas en gereinig het (1 Joh. 1:7, 9).
 • Jesus nou deur die Heilige Gees in jou hart of gees woon (Open 3:20; Rom. 8:9, 16; 1 Kor. 6:19).
 • Jy geregverdig is (Rom. 5:1).
 • Jy weergebore is (Joh. 3:3, 5; Tit. 3:5).
 • Vlekkeloos en blaamloos voor Hom staan op grond van jou geloof in die kruisdood van Jesus (2 Kor. 5:21).
 • Jy nou gered is (Hand. 16:30, 31).
 • Sy kind is (Joh. 1:12).
 • Jou naam geskryf is in die boek van die lewe (Open. 15:20).
 • Op pad hemel toe is (2 Kor. 5:2)!

Dis nodig dat ‘n gelowige hierdie waarhede oor en oor moet hoor en hom- of haarself daaraan moet herinner. Bedink dit, bid dit, praat dit en dank die Here voortdurend daarvoor. Op die manier sal dit vir jou ‘n al groter werklikheid word en jou geloof toeneem.

Skryf jou dag en datum voor in jou Bybel; dit word later ‘n kosbare juweel om jou te herinner.

DAG EN DATUM (2)

DAG EN DATUM (2)

In die vorige skrywe het ek aangetoon dat ‘n mens ‘n dag en ‘n datum moet hê. D.w.s. ‘n doelbewuste dag waar jy by die punt kom dat jy ‘n besluit vir die Jesus maak. (Daarna groei jy vir die res van jou lewe, maar daar moet ‘n begin wees.) Dit bestaan uit twee stappies:

 1. Sonde bely en daarmee breek.

Spr. 28:13 – “Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.”

1 Joh. 1:9 – “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.”

1 Joh. 1:7 – “die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.”

 1. Die Here Jesus aanneem as jou persoonlike Saligmaker.

Joh. 1:12 – “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;”

Open. 3:20 – “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.”

OORGAWE GEBED

Bid die volgende gebed in alle opregtheid in geloof:

Hemelse Vader, ek kom na U vir redding. Ek bely my sonde. Laat die bloed van Jesus wat Hy op die kruis van Golgota gestort het, ook vir my reinig. Vergewe my vir alles wat ek verkeerd gedoen het, alles wat ek verkeerd gesê het, alles wat ek verkeerd gedink het, alles wat ek versuim het om te doen. Ek breek met die ou en lou lewe om U as Here te volg.

Al was my sonde soos skarlaken, laat dit nou wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, laat dit nou word soos wol. U Woord sê, as ons, ons sonde bely, U is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Here Jesus, nou dat my hart skoon gewas is, nooi ek U as die Ere Koning om daar te kom woon. Word U die leiselhouer van my lewe. Word die kaptein van my lewenskippie. Ek nooi U in my lewe as die Here van my lewe.

Skryf my naam in die Boek van die lewe. Ek gaan U volg Here. Ek gaan U dien. Leer my hoe om U te behaag. Help my om kort rekeninge met U te hou. As ek per ongeluk sondig, om dit dan dadelik te bely.

Dankie Here, U red my enU verlos my! Ek word nou kind van God! Ek aanvaar in die geloof dat ek nou U kind is en op pad hemel toe. In Jesus Naam. Amen!

DAG EN DATUM (1)

DAG EN DATUM (1)

VRAAG

Moet ek ‘n dag en ‘n datum van bekering hê om gered of weergebore te wees om daardeur te kwalifiseer om hemel toe te gaan?

ANTWOORD

Ek is van oortuiging dat elke mens ‘n datum moet hê. Dis wel waar dat nie almal het dieselfde agtergrond nie. Sommige mense het letterlik groot geword in die kerk, terwyl ander nie die binnekant van ‘n kerk ken nie. Vir die persoon wat buite die kerk en kerkverband groot geword het en dan tot bekering kom, sal dit ‘n ingrypende en radikale gebeurtenis wees. Die uiterlike sonde sal doelbewus afgelê word en dit sal vir die persoon self en vir ander mense ook baie duidelik wees. Neem as voorbeeld die besetene van Gadara in Mark. 5. Toe hierdie man vir Jesus aanneem, het sy hele lewe voor almal se oë letterlik en figuurlik radikaal verander – hy was gekleed en by sy verstand en almal kon dit sien (vers 15).

Die verandering vir ‘n kerkmens sal miskien in al die gevalle nie so dramaties wees nie, maar iewers moet hy of sy tog ‘n besluit vir Jesus maak, waar hulle hulle sonde bely (meer innerlike en verborge) en laat staan en vir Jesus kies (Spr. 28:13; Joh. 1:12). Geen mens word outomaties ‘n kind van God gebore nie. Mens moet mos weergebore word – die wonderwerk waar die Heilige Gees die gees van die mens wederbaar. Joh. 3:5 – “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”

Baie kan nie hulle dag en datum onthou nie, maar ek sê: “Natuurlik het jy ‘n dag en ‘n datum. Ek wil glo jy kan dit net nie onthou nie of is nie so heeltemal meer bewus daarvan nie.”

“Wel,” sê ek voorts: “As jy dan onseker is of jy ‘n dag en ‘n datum het; kry dan vir jou ‘n dag en ‘n datum. Die Here sal jou nie kwalik neem as jy bietjie onseker is en toe maar vir jou nog ‘n datum gekry het nie. Ek is oortuig God sal niemand kwalik neem omdat hy of sy ernstig is oor sy ewige eindbestemming en selfs 2 datums het nie. Of selfs 3. Selfs honderd datums kan jou geen skade doen nie. Maar een te min nl. géén, kan nie goed wees nie, want dan mis jy die hemel!

Ek het by geleentheid die hand van mnr. P.W. Botha geskud. Ek kan nie meer die presiese dag en datum onthou nie, maar ek onthou die geleentheid baie goed. So kan iemand ‘n datum van ontmoeting met Jesus hê, maar alhoewel hy of sy nie meer die datum kan onthou nie, weet hulle van die geleentheid en kan die besonderhede daarvan plaas.

As jy onseker is, hoekom nie hierdie dag jou datum maak nie?

WANNEER ANDER JOU TE NA KOM

WANNEER ANDER JOU TE NA KOM

Daar is ongelukkig mense in hierdie lewe met skerp tonge wat ander seer maak. Onbedagsame mense wat praat voordat hulle dink. Selfs die onbeskofte tipe wat nooit respek vir ander en hulle gevoelens geleer het nie.

Hoe gemaak wanneer jy onder genoemdes se tonge en onbedagsame optrede moet deurloop? Daal jy as kind van God tot op hulle vlak en doen jy ‘n toepassing van ‘n tand vir ‘n tand en ‘n oog vir ‘n oog beginsel? Skel en vloek jy terug? Probeer jy hulle terugvergeld?

Wat Leer Die Woord?

1 Pet. 3:9 – “Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.”

Nie alleen belet die Woord my as gelowige om terug lelik te wees nie, maar om hulle selfs te seën! Ja, die ongelowiges soek vergelding en sal terug baklei, maar as kind van die Here, is ons in ‘n ander klas. Ons is Jesus se volgelinge. Wat leer ons van Hom in die verband?

1 Pet. 2:23 – “toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie gedreig het nie; maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel;”

 • Jesus het nie terug uitgeskel nie.
 • Jesus het ook nie gedreig nie. Iets soos: “Wag maar julle dag kom, julle sal almal braai in die hel!” Hy het nie dit gedoen nie.”
 • Jesus het dit alles aan Sy Vader oorgegee.

Ons lees die volgende van Jesus in Jes. 53:7 – “Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders—ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.” In Jesus se verhoor voor Pilatus staan daar geskrywe (Mat. 27:14): “En Hy het hom (Pilatus) op geen enkele woord geantwoord nie..” In Sy voetstappe moet ons volg, sê 1 Pet. 2:21.

Exod. 14:14 – “Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.”

Een van my geestelik voorgangers (past. Bukkie Kotze) het by geleentheid gesê: “Ons enigste stryd, is om nie te stry nie.”

GEBED

Here, voorwaar hierdie pad is nie maklik nie. Help ons Here om die voetstappe van Jesus na te volg! Stry U vir ons die stryd. Amen.

DIE GROOT PRYSUITDELING (7)

DIE GROOT PRYSUITDELING (7)

1 Kor. 9:24-27

JY KAN AFVALLIG RAAK

1 Kor. 9:27 – Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie.”

Paulus het besef dat al is hy in die wedloop op pad hemel toe. Al is hy ‘n prediker en selfs ‘n apostel wat kerke geplant het oor Europa en die grootste wonders en tekens gesien het. Al het hy vele persoonlike openbaringe van die Here ontvang, hy nog steeds “verwerplik” voor God kan staan aan die einde van die dag indien hy nie waak nie.

Daar is die siening van sekeres: “Eenmaal gered, altyd gered. Eenmaal ‘n kind van God, altyd ‘n kind van God.”

Hoe mooi dit ook al mag klink, strook dit nie met die hele Woord of die praktyk nie. ‘n Mens kan een teksie uit die Bybel neem en enige ding omtrent bewys. Maar dis nie hoe ons met die Woord van die Here om gaan nie. Ons moet altyd kyk na die volle openbaring en ál die tekste in ag neem.

 • Mat. 24:13 – “Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.”
 • Luk. 9:62 – “En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.”
 • Luk. 17:32 – “Dink aan die vrou van Lot.”
 • Joh. 15:6 – “As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.”
 • Heb. 10:38 – “Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie.”

Hoekom sal die Bybel waarsku teen afvalligheid indien die moontlikheid nie bestaan het nie?

Oom George Oche van Kwaziza Bantu het my die anderdag vertel van die persoon wat vir 30 jaar uitgestaan het vir Christus. Hy self het opgekyk na die persoon as voorbeeld en toonbeeld van toewyding. Maar helaas, hy het afvallig geword.

Iemand vertel my van ‘n familie betrekking wat ook ‘n leraar was. Toe sien hulle hom op Facebook besig om ‘n verslawende gewoonte te beoefen … Hulle verneem toe hy is nie meer in die bediening nie.

Daar is plekke wat ek en jy as kind van God doelbewus nie moet besoek nie. Daar is sekere goed wat ons oë nie moet sien nie. Dinge wat ons nie doen nie. As dit swaar is vir jou; sien dit as die”kastyding” waarvan Paulus praat.

Here hou my, )x2

Here hou my in die holte van U hand.

As ek struikel en ek val,

Here red my nog ‘n maal.

Here, vergewe my en red my nog ‘n maal.

DIE GROOT PRYSUITDELING (6)

DIE GROOT PRYSUITDELING (6)

1 Kor. 9:24-27

SEKERHEID

1 Kor. 9:26 – Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie;”

Watter sekerheid het die atleet wanneer hy by die wegspring lyn staan voordat die wedloop begin? Geen atleet kan met absolute sekerheid voor die wedloop verklaar dat hy of sy gaan wen nie, want soveel dinge kan langs die pad gebeur en daar bestaan altyd die moontlik dat daar ‘n vinniger opponente is.

Maar vir die wat deelneem aan die geestelik wedloop, wil die Here hê, dat hulle sekerheid sal hê dat hulle aan Hom behoort en waarheen hulle op pad is. Niemand kan die Here dien as hy of sy nie sekerheid van saligheid het nie. Die Bybel is vol daarvan:

 • Job 19:25 – Maar ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.” Job, (moontlik die oudste boek in die Bybel) het al geweet dat Hy aan die Here behoort en dat sy toekoms in die Here vas is.
 • Rom. 8:16 – “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;”
 • 2 Kor. 5:1 – “Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons ‘n gebou het van God, ‘n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele.”
 • Heb. 6:11 – “Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe;”
 • 1 Joh. 5:13 – “Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.”

Toe ek 1 Mei 1977 van my knieë opstaan, nadat ek my hart vir die Here gegee het, het ek geweet my sonde is vergewe. Ek het geweet, as die Here Jesus kom op die wolke gaan ek saam. Ek het geweet as ek daardie nag sou sterwe, ek behoort aan die Here. Jy sien, God het die wonderwerk van wedergeboorte tot binne in die kern van my wese, in my geestelike hart gedoen. ‘n Mens kan nog twyfel watter kleur jy is, want jy kan dalk kleurblind wees. Maar oor my redding kan ek nie twyfel nie!

Daar was die man en vrou in die dorp wat my laat kom het die Saterdagmiddag na hulle besigheid. Toe alles stil was, het ons eenkant gegaan en hulle het gesê: “Ons het nie sekerheid dat ons aan die Here behoort nie. Ons soek ook ‘n dag en ‘n datum.” Ek het met hulle saam gebid en hulle het ‘n doelbewuste oorgawe aan die Here gemaak om nooit weer daarna oor hul sekerheid te twyfel nie.

OORGAWE GEBED VIR DIE WAT SEKERHEID VERLANG

Here, ek neem hierdie dag as my dag van redding. Was my Jesus in U kosbare bloed en delg al my sonde uit soos ‘n miswolk voor die son. Kom in my hart en woon daar as die Koning van my lewe. Ek dank U vir sekerheid gewerk deur die Heilige Gees. Amen!

DIE GROOT PRYSUITDELING (5)

DIE GROOT PRYSUITDELING (5)

1 Kor. 9:24-27

DIE BELONING (vervolg)

Nou die aand by die prysuitdeling van die Atletiekklub waaraan ek behoort, is die pryswenners beloon. Wat ‘n mooi geleentheid om te sien hoedat talent en deursettingsvermoë en harde werk beloon word! Sertifikate, toekennings en bekers in alle kategorieë is oorhandig. Dis mooi en dis goed en dis reg!

Maar met alle respek teenoor die aardse pryswenners van aardse wedlope; daar kom die dag van die groot prysuitdeling waar hulle wat die Here Jesus gekroon het as hulle Redder en Verlosser van hul lewe en Hom gevolg het tot die einde toe (Mat. 24:13), beloon sal word.

Dink jou nou bietjie in aan die beloning vir die kind van die Here aan die anderkant!Open. 21:7 – “Hy wat oorwin, sal alles beërwe;” “It is something out of this world!”

 • Die woorde van Jesus:

·         Mat. 25:23 – “Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.”

·         Mat. 25:34 – “Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.”  Net dit alleen sal al beloning genoeg wees!

 • Vyf krone kan beëerf word:

·         Die kroon van die lewe vir die martelare – vele is martelare in hulle huwelike. Bly getrou, daar wag ‘n kroon (Open. 2:10).

·         Die onverwelklike kroon vir die wat heilig geleef het (1 Kor. 9:25).

·         Die kroon van roem vir die wat siele gewen het (1 Thess. 2:19).

·         Die kroon van heerlikheid vir die getroue herders (1 Pet. 5:4).

·         Die kroon van geregtigheid vir die wat die koms van Jesus lief het (2 Tim. 4:8).

 • Die Nuwe Jerusalem wat sal neerdaal op die aarde om in te woon met strate van goud, die stad met fondamente van edelgesteentes, die twaalf poorte waarvan elkeen in die vorm van ‘n pêrel is, kristal helder water wat uit die troon kabel, die boom van die lewe ens.
 • ‘n Glansryke lewe met geen siekte of pyn, geen ongeregtigheid, geen armoede, geen misdaad, geen trane ens. Die afwesigheid van korrupsie en misdadigers en verkragters en die duiwel en sy demone. Maar vreugde en vrede en ewige geluk!
 • Bo alles: Die Vader, wat ons so liefgehad het dat Hy Sy Seun gegee het en Jesus ons beminlike Redder en die wonderlike Heilige Gees!!! Ons sal saam met Hulle daar woon - verewig!!!

GEBED

My Koning, woorde is te min en te eenvoudig as ek vandag vir U kom loof en eer en dank vir die beloning wanneer ek die Here Jesus aanneem in my lewe en Hom volg! Ek prys U tot in ewigheid! Amen!

Publish modules to the "offcanvs" position.