Boodskappe

LOT EINDIG TOE BANKROT (6)

LOT EINDIG TOE BANKROT (6)

Kom ons kyk vir laas na die twee persone se lewenswandel:

LOT

 • Lot was nét gered - niks meer!
 • Daar was geen vordering op die pad van die Here nie. Geen geestelike groei, geen vordering in heiligmaking.
 • Net so bolangs en oppervlakkig.
 • Geen offer is ooit vir die Here gebring nie. Geen werk is vir die Here gedoen nie. Alles moes net altyd lekker wees.
 • Sy redding het aan ‘n dun gare draadjie gehang.
 • Moontlik het hy dit nét gemaak vir die hemel.
 • Hy het geen geestelike nalatenskap agtergelaat nie.
 • Sy nageslag is ‘n verleentheid, die Moabiete en Ammoniete (Gen. 19:31-38).
 • Die geestelike nageslag van Lot (wat net so oppervlakkig met God omgaan soos Lot) is net so ‘n verleentheid vandag. 1Kor. 3:1 – “En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.”

ABRAHAM

 • Abraham het vanuit ‘n verhouding met God geleef wat net al meer intiemer geraak het soos die tyd aangestap het.
 • Abraham het gereeld offers vir God gebring. Ons kan sê in hedendaagse taal: Hy het nie ‘n diens, seldiens, geleentheid om ander te dien gemis nie.
 • Hy eindig so geseënd! Gen. 24:1 – “En Abraham was oud en ver op sy dae, en die HERE het Abraham in alles geseën.”
 • Abraham word die Vader van die Gelowiges (Rom. 4:16).
 • Hy het ‘n nalatenskap gelaat!
 • Hy het ‘n voorbeeld vir ons nagelaat, alhoewel hy nie volmaak was nie en selfs foute gemaak het. Hy het aan God vasgehou in die geloof tot die einde van sy lewe.
 • Wie in Abraham se voetspore volg sal verseker in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug (1 Thess. 4:16-17) wanneer Hy vir ‘n tweede keer verskyn vir die wat Hom verwag (Heb. 9:28).

GEBED

Hou my trou Here Jesus hou my trou! Daars ‘n stryd wat ek moet stry! Daars oorwinning te verkry! Gee my krag elke dag hou my trou! Amen!

LOT ENDED BANKRUPT (3)

LOT ENDED BANKRUPT (3)

THE CHOICES OF LOT

Gen 13:11 - "So Lot took for himself all the valley of Jordan, and went to the east, and they were parted from one another."

When Abraham gave Lot the choice to choose first, he chose according to the looks, of what looks good to the eye. He chose the Jordan valley with its water and green valleys, but Sodom and Gomorrah was also there.

Gen 13:12,13 – “Abram went on living in the land of Canaan, and Lot went to the lowland towns, moving his tent as far as Sodom. Now the men of Sodom were evil, and great sinners before the Lord." In the end Lot even went to live in Sodom. The city was full of sin.

A lot of Christians think that they are saved and they live under grace. I can do a little sin, it will not make me less a child of God. They look like the world, they taste like the world and they speak as the world.

Maybe that is what Lot was thinking as well. But now I ask the question? Where did he end up?

A man of God once said: " Sin will take you farther than you want to go, keep you longer than you want to stay, and cost you more than you want to pay"

Four kings ended up in Babylonia, they attacked Sodom and kidnapped Lot.

Gen 14:12 - "And in addition they took Lot, Abram's brother's son, who was living in Sodom, and all his goods." Remember, if you live in Sodom all that happen there will also happen to you.

PRAYER

Lord, please help us that we do not live a life according to this world. Don't let we cling on to it. Help us Lord not to run after the "gold and glamor" of this world. Help us to go after sanctification. A life style that shows the world that we are following Jesus alone.  Amen!

LOT EINDIG TOE BANKROT (5)

LOT EINDIG TOE BANKROT (5)

Dit bly een van die grootste en heerlikste waarhede van die Bybel dat ons as God se kinders, die geregtigheid van God is! Dis wat die Woord van ons sê (2 Kor. 5:21): “Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.”

Bogenoemde vers wil sê: Geloof in Christus; geloof in Jesus se plaasvervangende dood in my en jou plek, maak ons die geregtigheid van God!

Verstaan jy dit? ‘n Mens wat regtig God se genade in Christus verstaan, is so oorweldig, dat jy eenvoudig sprakeloos is oor God se goedheid! Jy kan dit nie verwoord. Dis net te wonderlik vir woorde!

Jy kan net nie langer in sonde bly en aanhou om sonde te doen nie. Dis soos wat ons lees in:

 • Rom. 6:1 – “Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?”
 • Rom 6:2 – “Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?”

Dit maak dat jy “uit liefde val” vir sonde en jy “val in liefde” vir die Here Jesus! Tydens ‘n geestelike kursus in die gemeente, merk een van die kursusgangers op: “As mens by die Here Jesus uitgekom het, dan wíl jy nie meer sonde doen nie.”

Jy sal voorwaar ‘n hart soos Abraham vir God hê en die Here voortdurend eerste stel in jou lewe. Jy sal geseënd wees aan die einde. Abraham het sterk geëindig. Lot het nie sterk geëindig nie.

Nadat ek self die Wynland Half Marathon in Stellenbosch voltooi het, sit ek en ‘n mede atleet op die paviljoen en kyk hoedat van die ander atlete klaar maak. Sommige kom daar aan soos oorwinnaars; hulle hardloop nog sterk en kragtig. Ander kom daar aan; halfdood, die stoom staan op hulle, amper ‘n verleentheid vir hulself. My vriend maak ‘n opmerking teenoor my terwyl ons na nog ‘n atleet kyk wat strompelend oor die eindstreep gaan: ”Só wil ek tog nooit in my lewe eindig nie.”

GEBED

Dierbare Here Jesus, help my om klaar te maak sóós wat ek met U begin het. Amen!

LOT ENDED BANKRUPT (2)

 LOT ENDED BANKRUPT (2)

We are looking at the lives of Abraham and Lot. They had a lot of things in common, but yest Lot ended up bankrupt, but all went to well with Abraham. And he becomes the fathers of believers. And we must acknowledge that God helped him in all the material things. God blessed him.

ABRAHAM BUILT ALTARS FOR GOD

We read in the Bible that Abraham built altars for God as he travelled from place to place in Canaan. 

Gen 12:7,8 - "And the Lord came to Abram, and said, I will give all this land to your seed; then Abram made an altar there to the Lord who had let himself be seen by him. And moving on from there to the mountain on the east of Beth-el, he put up his tent, having Beth-el on the west and Ai on the east: and there he made an altar and gave worship to the name of the Lord."

Shall we say that building altars in those times is the same as us going to church. So I will say that Abraham's life was a dedication life to God. He did not miss a church service. (he had faults) He is like the committed church members of today. He never missed a gathering.

But we do not read this about Lot. Nowhere in the Bible we read of one altar that Lot built for God. Maybe he did, but we do not read about it. Lot for me is like the church members that finds it hard to go to church meetings.

* Well I am a Christian, why must I go to church?

* I can worship the Lord at my house as well.

* I am to busy, I cannot attend church in the evenings as well

I know people that gave their hearts to God and never missed a single church service, but then they moved to other towns and never went to church again. They ended spiritual bankrupt.

Just think about it. Lot did not give all to God and his sons in-laws mocked God, and he ended up bankrupt. 

Abraham on the other end served God, and he ended up strong and full of joy!

LOT EINDIG TOE BANKROT (4)

LOT EINDIG TOE BANKROT (4)

As ek struikel en ek val,

Here help my nog ‘n maal ...

Nadat Abraham vir Lot bevry het uit gevangenskap van die konings van Babilonië (Gen. 14), gaan hy terug na Sodom en gaan woon wéér daar. Snaaks hoedat sommige mense net nie leer nie. Hulle maak dieselfde foute oor en oor en leer nie hulle les nie.

Daar is selfs Christene wat nie hul les leer nie. Hulle leef van die een “vrylating op borgtog” tot die volgende. Hulle luister nie, leer nie, hou nie op met dieselfde foute nie:

 • Leer nie, om nie skuld te maak nie.
 • Hulle hou aan verkeerde plekke besoek.
 • Wil nie luister: “Die eerste glasie beteken jou ondergang.”
 • Gee nie gehoor: “Bly weg van dobbel en die lotto speel.”
 • “Bly weg van pornografie, jy raak verslaaf daaraan soos aan dwelms.”
 • Intieme verhoudinge met verkeerde mense is nie goed nie.

Wanneer hulle as gevolg van hul eie toedoen in die ongeluk beland, dan moet die Here hulle weer en weer en weer ... daar kom uit red.

In die Rigter tydperk van Israel was daar 7 sulke kringlope. Israel raak afvallig van die Here en doen sonde. Dan kom ‘n uitlandse volk soos bv. die Filistyne en oorheers hulle en verdruk hulle vir etlike jare. Maar hierdie tyd van verdrukking noop hulle om die Here te soek wanneer hulle berou het. Dan roep hulle die Here om hulle te help en te verlos uit die hand van hulle verdrukkers. Dan is die Here maar weer genadig en help hulle nog ‘n keer deur ‘n rigter op te wek wat hulle dan lei na verlossing. So was daar verskillende rigters soos bv. Debora, Gideon en die baie bekende Simson. Mens sou verwag dat die volk van Israel darem een of ander tyd hulle les sou leer en by die Here sou bly, maar nee, hulle is net vir ‘n ruk verlos en dan drywe hulle weer weg van die Here. Oor en oor en oor ...

Terug by Lot se verhaal: Op die ou end word Sodom finaal met vuur en swawel verwoes en moes Lot vlug met sy vrou en twee dogters vir hulle lewe. Ongeag die direkte bevel om te vlug sê Gen. 19:16 – “Maar hy het nog getalm.” So traag was sy vrou om die plek te verlaat dat sy agter haar om gekyk het en in ‘n “soutpilaar” verander het (Sien Gen. 19:17). Lot ontkom met nét sy klere aan sy lyf en ‘n “sesbottelkan!” (Gen. 19:32)

Dus leer ek maar my lessies goed.

En slaag so my standerds met spoed!

LOT EINDIG TOE BANKROT (3)

LOT EINDIG TOE BANKROT (3)

LOT SE KEUSE

Gen. 13:11 – “En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei.”

Toe Abraham aan Lot die aanbod maak om eerste te kies, toe kies hy dadelik dit wat op die oog af so goed en mooi lyk. Hy kies die vrugbare Jordaan vallei met sy uitgestrekte groen en baie water ..., máár Sodom en Gomorra was ook daar.

 • Gen. 13:12 – “en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan.”
 • Gen. 13:13 – “En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die HERE.”

Lot het selfs later binne in Sodom gaan woon. Sodom simboliseer die sondige wêreld se lewenstyl.

Baie Christene dink: “Ek is mos nou geregverdig deur geloof en ek leef mos onder genade, ek kan maar leef soos ek wil en so bietjie sonde doen soos ek wil, dit sal my mos nie minder ‘n kind van God maak nie.” Hulle lyk soos die wêreld, reuk soos die wêreld, praat soos die wêreld en maak soos die wêreld.

Lot het seker ook maar so gedink en geredeneer. Maar ek vra die vraag: Waar het hy geëindig?

‘n Man van God het eenmaal gesê: “Sin wil take you farther than you want to go. Keep you longer than you want to stay and cost you more than you want to pay.”

Toe trek vier konings van Babilonië op na die Jordaan vallei en oorval Sodom en in die proses voer hulle ook vir Lot weg. Gen 14:12 – “Hulle het ook Lot, Abram se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek—want hy was in Sodom woonagtig.” Onthou; as jy in Sodom woon, gaan alles wat met Sodom gebeur ook met jou gebeur!

GEBED

Here, bewaar ons dat ons nie ‘n wêreldse leefwyse aan kleef nie. Help ons Here om nie agter die klatergoud van die wêreld aan te hardloop nie. Laat  ons heiligmaking na jaag; ‘n lewenstyl wat toon dat ons volg Jesus alleen na. Amen!

LOT EINDIG TOE BANKROT (2)

LOT EINDIG TOE BANKROT (2)

Ons doen ‘n vergelykende studie oor die lewe van Abaham en Lot. Terwyl hulle vele dinge in gemeen gehad het, neem ons kennis dat Lot eindig bankrot maar Abraham styg uit en word die vader van die gelowiges. Plus, ons kan dit nie ontken dat God hom ook op materiële gebied uitermate geseën het.

ABRAHAM HET ALTARE GEBOU VIR GOD

Ons lees hoedat Abraham altare gebou het van plek tot plek waar hy getrek het in Kanaän.

 • Gen. 12:7 – “Daarop verskyn die HERE aan Abram en sê: Aan jou nageslag sal Ek hierdie land gee. Toe bou hy daar ‘n altaar vir die HERE wat aan hom verskyn het.”
 • Gen. 12:8 – “En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bet-el en sy tent opgeslaan tussen Bet-el aan die weste— en Ai aan die oostekant, en daar vir die HERE ‘n altaar gebou en die Naam van die HERE aangeroep.”

Sal ons sê om ‘n altar vir God te bou is maar niks anders as ‘n vroeë vorm van aanbidding d.w.s. soos ons hedendaagse eredienste. So, kan ons sê Abraham se lewe was een van toewyding aan die Here – hy het nie ‘n diens gemis nie. (Alhoewel hy nie foutloos was nie.) Abraham kom oor een met die lidmaat (van vandag) wat nie ‘n enkele erediens mis nie. Oggenddiens en Aanddiens is hy of sy daar.

Maar ons lees dit nie van Lot nie. Nêrens lees ons ooit dat Lot vir die Here ‘n enkele altaar gebou het nie. Miskien het hy, maar ons lees dit nie. Lot is vir my die tipe gelowige vir wie dit te veel moeite is om die onderlinge byeenkomste by te woon:

 • “Ag, ek ís mos ‘n Christen, vir wat moet ‘n mens so baie kerk toe gaan.”
 • “Ek kan by die huis die Here net so goed dien.”
 • “Ek is so ‘n besige man, ek het nie tyd om nog in die aand ook kerk toe te gaan nie.”

Ek weet van mense wat nadat hulle so mooi met die Here begin het en nie ‘n enkele diens gemis het nie, verhuis het na ‘n ander dorp of na die stad en daar nie meer kerk “geloop” het nie. Die gevolge: Geestelike bankrotskap!

Dink weer: Lot dien die Here vrot; sy aanstaande skoonseuns het met sy godsdiens gespot en hy eindig bankrot! Abraham dien die Here vlot en hy eindig sterk; wat ‘n genot!

LOT EINDIG TOE BANKROT (1)

LOT EINDIG TOE BANKROT (1)

Daar is twee manne in die Bybel wat in dieselfde tyd geleef het en gelyk oor die wegspringlyn van die lewe gegaan het nl. Abraham en Lot.

 • Abraham was regverdig. Ons lees dit in Rom 4:3 - “Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken.”
 • Lot was ook ‘n regverdige. 2 Pet. 2:7 – “en die regverdige Lot ... wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense;”
 • 2 Pet. 2:8 – “want deur wat hy gesien en gehoor het, het dié regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke.” Drie keer word hy ‘n regverdige genoem.

Beide  het geleef voor die wet. Ons kan sê beide was gered en op pad hemel toe. Albei het aan die Here behoort. Tog is daar ‘n groot verskil in hoe hulle geëindig het:

 • Abraham was uiters geseënd aan die einde. Gen 24:1 – “En Abraham was oud en ver op sy dae, en die HERE het Abraham in alles geseën.”
 • Maar Lot verloor ‘n lot en eindig toe bankrot! “He did not end strong.”

WAT HET GEMAAK DAT HULLE SO WYD UITMEKAAR EINDIG?

Toe daar later twis ontstaan tussen die wagters van Abraham en Lot (Gen. 13:7), is dit Abraham wat inisiatief neem: Toe sê Abram vir Lot: Laat daar tog geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagters en jou wagters nie; ons is mos broers.” Hy gee die voorreg van keuse aan Lot (Gen. 13:9): “Lê die hele land nie voor jou oop nie? Skei jou tog van my af; gaan jy links, dan sal ek regs gaan, en gaan jy regs, dan sal ek links gaan.”

Beide was gered en geregverdig, maar Abraham was vol van genade, sagtheid, toegeeflikheid en minsaamheid. Die gesindheid van Fil. 2:3 – Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.” “You first, me second.”

Ons kan iets leer by hierdie gesindheid van Abraham. Hy was die senior en Lot die junior, maar hy behandel vir Lot asof hý die senior is. Kyk maar na diegene wat ander oplig en nie hulleself voorstoot nie en hulleself nie gedurig aanbeveel nie. Op die ou end eindig hulle verder as diegene wat hulleself gedurig probeer self verhoog.

GEBED

Here, gee my hierdie minsame gesindheid van sagtheid en teerheid teenoor andere. Help my om ander hoër te ag as myself. Maak my soos Jesus, wat vir ander geleef én gesterf het. Amen.”

IN ALLE DINGE IS EK ONDERRIG

 IN ALLE DINGE IS EK ONDERRIG

Dis ‘n slegte ervaring as jy by jou huis instap en jy loop jou vas in laaie wat uitgetrek is en jou klere wat uit die kaste gegooi is en jy met ‘n skok besef, daar is by jou ingebreek ....

Ja, ons is nog op die aarde waar diewe inbreek en steel (Mat. 6:17). Paulus het moontlik ook onder hulle hande deurgeloop as hy praat van “in gevare van rowers” (2 Kor. 11:26).

In Fil. 4:12 sê Paulus: “... in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig.” Hy sê: “Ek weet om verneder te word, ek weet om oorvoed te hê ... om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.”

Sommige mense ken nét die rooskleurige kant van die lewe: die “oorvloed” en die “versadig” kant. Maar hoe sal hulle ooit ander kan help en met hulle intens kan saam voel wat ‘n slegte ervaringe gehad het? Hulle sal nooit aan diesulkes kan sê: “Ek weet presies hoe jy voel.”

Daarom is dit, lyk dit my, nie doelloos om soms so ‘n smakie te kry van die “onlekker” kant van die lewe nie:

 • Hoe dit moet voel om jou werk te verloor.
 • Om op skool ‘n graad te druip.
 • Deur jou meisie of kêrel afgesê te word.
 • Om te ervaar as jou beste vriend sy rug op jou draai.
 • Selfs gevloek te word.
 • Onregverdig behandel te word.
 • Ander hulle neus op trek vir jou beste.
 • Om terug by die parkeer area te kom en jou motor is weg ...

Nou die dag skryf iemand op Facebook min of meer die volgende: “Voordat jy nie self dinge beleef het nie, moenie oordeel of moet ook nie eens probeer troos nie. As jy nog nie self saam met ‘n alkoholis gewoon het nie, moenie saam praat nie. Moenie ander probeer raad gee wie se dogter swanger is voor die huwelik, as jy nog nie deur dieselfde ding is nie. Moenie maak asof jy weet hoe hy of sy moet voel as jy dit nog nie beleef het nie.”

Jou “slegte” ervaringe is nie nét sleg nie. Jou slegte ervaringe bou karakter wat op geen ander manier bekom kan word nie, maak jou ryker om ander in nood te dien.

GEBED

Here, help my om na elke slegte ervaring, ryker en meer toegerus vir die lewe daaruit te stap. Amen.

HOU NIE BOEK VAN DIE KWAAD (3)

HOU NIE BOEK VAN DIE KWAAD (3)

1 Kor. 13:5 (NV) – “Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie.”

Is dit maklik om te vergewe? Om te vergewe soos God vergewe? Die Efe. 4:32 standaard?: “Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.”

Verseker is dit nie maklik nie. Dawid kon die slegte ervaring met Simeï nie uit sy geheue kry nie (2 Sam. 16:5-8), want na soveel jare het hy in sy laaste opdragte aan sy seun Salomo verseker dat hy vir Simeï terug vergeld vir daardie vernedering toe hy moes vlug uit Jerusalem (1 Kon. 13:5). Baie gelowiges verklaar dan ook: “Dis die moeilikste aspek van Christenskap.” Gevolglik die vele vertroebelde verhoudinge selfs onder gelowiges.

Joyce Meyer sê dat 80% van haar gehore sit vol onvergewensgesinde mense. Destyds het dr. Hannes Jonker as pastorale sielkundige dit onomwonde gestel dat ‘n hoë persentasie van selfs gelowiges ly aan psigosomatiese siektes as gevolg van dinge hulle aangedoen in hulle verlede, wat hulle nie agter hulle kan sit nie.

Ek het deur die jare gesien hoedat sulke mense, geweldig sukkel in die geestelike lewe.

 • Daar was die persoon wat vir my gesê het: “As ek in die kerk kom en ek sien vir so en so wat my te nagekom het, hoor en ervaar ek niks van die diens en die seën van die Here nie, want ek dink net aan dit wat die persoon my aangedoen het.” Genoemde persoon kon nooit geestelik groei nie. Elke keer het die persoon probeer om weer op te staan om na ‘n tydjie weer uit te sak.
 • ‘n Ander man kon nooit die Here vind nie. Sy vrou het gesê: “Hy kan nie vergewe as iemand hom te nagekom het nie.”

Tog bly dit na alles ‘n wilsbesluit en doen ek en jy dit omdat die Here dit van ons vra. Dink net hoe wonderlik kan dit gaan as mense elke keer sal vergewe soos God ons vergewe - in ons huwelike, gemeentes en gemeenskappe? Om die verlede agter jou te sit en weer van vooraf te begin. Dis die enigste manier vir huwelike en gemeentes om te oorleef.

Vergifnis is ‘n voltydse werk ... tot die dag van die koms van Jesus!

GEBED

Here, omdat U dit van my vra, vergeef ek. Omdat U my elke keer vergeef, vergeef ek. En omdat ek vergeef en ander vryspreek, hou U aan om my te vergewe. Ek dank U! Amen!

HOU NIE BOEK VAN DIE KWAAD (2)

HOU NIE BOEK VAN DIE KWAAD (2)

Efe. 4:32 – “Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.”

Mense vra: Hoeveel keer moet ek iemand vergewe vir dieselfde ding? Die anwoord: Ons moet vergewe soos God vergewe. D.w.s. elke keer! Hoe sal jy daarvan hou as jy met jou sonde na die Here gaan en jy moet verneem. “Nee, nou het jy te veel oortree en dieselfde ding verkeerd gedoen. Daar is nie meer vergifnis vir jou nie.” Dit sal iets allervreesliks wees! Maar prys die Here, gelukkig is daar nie so iets by die Here nie. Joh. 6:37 – “Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie.”

Jesus se sewentig maal sewe (Mat. 18:22) beteken vir my en jou:

 • Geen beperking op die hoeveelheid kere wat ek moet vergewe.
 • Wanneer iemand berou het – vergewe! (Luk. 17:3)
 • Wanneer hy vergifnis vra vergewe! (Luk. 17:4)
 • Iemand het gesê as hy nie berou het en nie vergifnis vra, hoef ek nie te vergewe nie. In Mark. 11:25 is berou, en die vra van vergifnis, nie ter sprake nie en tog wil Jesus hê ons móét vergewe. Mark. 11:25 – “En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe.”

Dus, vergeef en spreek vry; almal se alle ietsies, al vra hulle nie om vergifnis en al het hulle nie berou nie. Anders is jý die en wat sal ly. Die een wat in die nag nie kan slaap nie en is jý die gevangene. Joseph Mattera maak die stelling: “If a girl was raped by ‘n man when she was 12 years old, unless she forgives that man and allows Christ to heal her heart and allay her fears, in thay particular area of her life, her emotional growth will stop. Even when she reaches her later years she may still have the emotional maturity of a 12 year-old.” Ek kan nie anders as om met dit saam te stem nie, want ek sien dit in die praktyk.

Daarom is my en jou vergifnis in die Nuwe Testament onvoorwaardelik. Wanneer jy voor iemand staan met wie jy ‘n vete aangehad het nadat jy hom vergewe het:

 • Moet dit wees asof jy hom vir die eerste keer ontmoet (2 Kor. 5:16).
 • Jy het die deur toegetrek op die verlede.
 • Die ou goed bestaan nie meer vir jou nie – jy weier om daar oor te dink of te praat, want dis afgehandel.

Het jy al só vergewe?

GEBED

Here, vandag kom ek om almal onvoorwaardelik alles, maar alles te vergewe en vry te spreek! Ek sit dit vir eens en vir altyd agter my. Ek trek ‘n deur op die gebeure. In Jesus Naam, amen!

HOU NIE BOEK VAN DIE KWAAD (1)

HOU NIE BOEK VAN DIE KWAAD (1)

Mense is darem maar net nooit ons voorbeeld nie; selfs nie eens Bybelse karakters nie. Neem bv. vir Dawid, al word hy ook in die Bybel genoem ‘n man na God se hart (1 Sam. 13:14), is hy nie my voorbeeld van hoe ons moet vergewe nie.

Toe koning Dawid op die vlug geslaan het vir sy seun Absolom en hy nog in die buitewyke van die ou Jerusalem was, kom daar ‘n man met die naam van, Simeï, ‘n Benjaminiet, uit die geslag van Saul, wat die Koning verskriklik uitskel en vloek. Simeï, het hom daarin verlekker dat Dawid moes vlug en verneder word voor sy eie seun, want dit het hom gegrief, as ‘n lojale ondersteuner van koning Saul, dat Dawid uit die geslag van Juda, die koningskap by die Benjaminiete oorgeneem het.

Wat ‘n uiters onaangename ervaring en vernederende ervaring moes dit nie vir koning Dawid gewees het nie. Hier vlug hy vir sy eie seun met die wete dat omtrent die hele Israel, behalwe die stam van Juda, het die rug op hom gedraai en nou nog dít ook! Plaas jouself in Dawid se posisie. Hoe sou dit vir jou voel om so verneder te word voor jou lojales en te moet aanhoor (2 Sam. 16:7): “Weg, weg, jou bloedvergieter en jou deugniet!”

Gelukkig draai die wiel mos. Dawid, en sy lojale leër wen die geveg teen die magte van Absolom en laasgenoemde kom ook om. Dan, na verloop van tyd toe al die stof gaan lê het, keer Dawid weer terug met sy manne na Jerusalem en toe hy oor die Jordaan gaan, is Simeï eerste daar om die koning om vergifnis te smeek (2 Sam. 19:19, 20). Dawid se woorde is stomp (vers 23): “Jy sal nie sterf nie.”

Maar dan aan die einde van sy lewe toe hy die troon oor gee aan sy seun Salomo lees ons die volgende:

 • 1 Kon. 2:8 – Verder is daar by jou Símeï; hy naamlik het my gevloek met ‘n hewige vloek die dag toe ek na Mahanáim gegaan het; en hy het afgekom om my te ontmoet by die Jordaan, sodat ek vir hom by die HERE gesweer en gesê het: Ek sal jou nie met die swaard doodmaak nie.”
 • 1 Kon. 2:9 – “Maar nou moet jy hom nie ongestraf laat bly nie,”

Dit spyt my om dit te lees, want dit beteken Dawid het al die tyd boek gehou van die kwaad (1 Kor. 13:5 NV). Dis mos nie hoe die Here wil hê dat Sy kinders moet vergewe nie. Hy verwag dat ons sal vergewe soos Hyself (Efe. 4:32).

 • Hy dink daar nooit weer aan nie (Heb. 8:12).
 • Hy werp dit agter sy rug. (Jes. 38:17)
 • Hy verwyder dit van ons so ver soos die ooste verwyder is van die weste (Ps. 103:12).
 • Hy werp dit in die diepte van die see (Mig. 7:19).

GEBED

Hemelse Vader, dit is nie altyd maklik nie, maar help my om altyd te vergewe soos wat U vergewe. Amen!

HERE, OPEN ONS OË

HERE, OPEN ONS OË

Dit gebeur dikwels dat ons onsself vas staar teen die probleme waarmee ons te doen het, dat ons vergeet van die krag van God tot ons beskikking.

So is die dienskneg van Elisa die môre vroeg op, moontlik om te gaan water skep om ‘n drink dingetjie aanmekaar te slaan vir hom en sy heer. Maar toe hy by die stadsmuur kom en oor die vlaktes tuur, sien hy dat die stad is omsingel met die perde en strydwaens van die Arameërs. Wat ‘n ontnugtering en skok op die man se nugter maag na ‘n nag se slaap! Hy is nog nie behoorlik wakker nie en nou moet hy die dood in die gesig staar! Hy’t seker net daar omgevlieg, die wateremmer gelos en holderstebolder die nuus aan Elisa gaan oorvertel (2 Kon. 6:15): “Ag, my heer, hoe sal ons maak?”

Maar Elisa wat deur die Gees wandel, was op ‘n ander vlak as die dienskneg en het geweet, God is met Hom met al Sy mag en krag. Hy’s nie eens ontsteld oor die nuus van die dienaar nie, want hoor hoe antwoord hy die ontstelde en uitasem gehardloopde dienskneg (2 Kon. 6:16): “Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is.”

Elisa gaan nog ‘n stappie verder en bid die volgende gebed vir sy bevreesde dienaar (vers 17): “HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien.” Hy bid nie hierdie gebed vir homself nie, want sy oë was reeds geopen om in die geestelike realm te sien.

Die Here verhoor die gebed van Elisa net daar en wat ‘n heerlike openbaring, nie alleen vir die dienaar van Elisa op die stadsmuur van Dotan (vers13) nie, maar ook vir my en jou vandag wat die slegte omstandighede in die oë moet kyk (2 Kon. 6:17): “En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elísa.”

Dis so wonderlik om te weet dat God se engele ordes is om ons om ons te beskerm en verlos. Heb. 1:14 sê: “Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?” Dis vir my ‘n openbaring dat presies wat die vyand het, het God ook – net beter! Die Arameërs het perde en strydwaens gehad. Die dienaar met geopende oë sien God se perde en waens, maar God s’n oortref die vyand se perde en waens, want die Here s’n was van vuur! Halleluja!!! Die vyand het een derde van die hemelwesens; God het twee derdes!

GEBED

Here, ek dank U; wat die vyand ook al vandag teen my wil gebruik, U wapens is groter, beter en sterker! Amen!

NET EEN DING IS NODIG (6)

NET EEN DING IS NODIG (6)

Een Ding Is Nodig (vervolg)

Die Bybel noem dit telkens in die Ou Testament dat die aanbidders van die afgode word soos dit wat hulle aanbid.

 • 2 Kon. 17:15 – “En hulle het ... agter nietige afgode aan geloop en self nietig geword.”
 • Jer. 2:5 – “So sê die HERE: Watter onreg het julle vaders in My gevind, dat hulle ver van My afgewyk en agter nietige afgode aan geloop het en self nietig geword het?”

Mens word dit wat jy aanbid. Die wat die modes van die dag aanbid, lyk netso. Die wat geld agterna jaag, se lewens is omvat met geld. Die wat sport najaag kan oor niks anders praat nie. So ook ons as ek en jy al dag aan Jesus se voete sit en na Hom opkyk.

Jy word soos die Een aan wie se voete jy sit ... Jy kyk met Sy oë na ander mense. 2 Kor. 5:16 sê: “Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie.” D.w.s. ons kyk nie meer na mense soos wat die wêreld na mense kyk nie. Die wêreld meet mense aan die uiterlike en wat hulle besit om op ‘n manier voordeel daar uit te trek.

Maar wanneer ons soos Jesus word, omdat ons dag vir dag aan Sy voete sit, kyk ons met geestelike oë na ander. Ons kyk met evangeliese oë. Met oë van genade deur die bloed van Jesus. Jy sien mense se potensiaal en nie hulle foute raak nie. Wanneer gebeur dit? As ek sit aan Jesus voete …

Dit Moet Ons Lewenswyse Word

Om dit vir jou ‘n groter werklikheid te maak; stel jou voor elke keer wanneer jy Bybel lees, jy sit aan die voete van Jesus. Kniel as dit moontlik is en lees die Bybel vir afwisseling in ‘n knielende posisie. Maar heeltyd sien jouself asof jy by Sy voete kniel. Onthou Jesus is alomteenwoordig (Mat. 28:20), dus ís Hy daar by jou.

Wanneer jy daar opstaan stel jou voor jy is nog steeds aan Sy voete. Al spit jy met ‘n graaf in die tuin en kap jy met ‘n pik, is dit moontlik om in die gees, steeds aan Jesus se voete te sit. Al neem ons deel aan sport en doen ek en jy beroepswerk, kan ons ingesteldheid steeds wees asof ons aan Sy voete sit.

So ‘n ingesteldheid sal ons bewaar van sonde en die vleeslike.

GEBED

Wonderlike Here Jesus, hoe kan ek ooit weer gaan vir tweede beste as ek by die beste gekom net, nl. om aan U voete te sit.? Ek wil vir altyd daar bly! Ek maak dit my permanente woonplek. Amen!

NET EEN DING IS NODIG (5)

 NET EEN DING IS NODIG (5)

Een Ding Is Nodig (vervolg)

Luk. 10:42: Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.”

Kom ons kyk na die woorde van Jesus: “wat nie van haar weggeneem kan word nie.”

D.w.s. om aan Jesus se voete te sit of om vroeg in die more met Hom te ontmoet, is die dinge wat ewigheidswaarde het. Jy neem dit met jou saam op jou lewensreis. Dis goed wat jou gaan bybly lewenslank. Die openbaringe wat jy aan Jesus se voete kry, vervaag nooit nie.

 • Alle ander goed is net tydelik.
 • Gou word dit vergeet.
 • Al die kos en voorbereidings wat Martha met soveel spoed en ywer alhoewel met opregte bedoelinge reggemaak het, het na ‘n tydjie tot niet gegaan. Tydelike dinge is maar net tydelik.

Die Bybel leer dit vir ons:

 • Luk. 21:33 – “Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.”
 • Joh. 6:35 – “En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.”
 • Joh. 6:55 – “Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank.”

Ek hou baie van die Message se vrye vertaling van vers 42: “One thing only is essential, and Mary has chosen it--it's the main course, and won't be taken from her."

Om aan Jesus se voete te sit, is die hoofgereg!

Ken jy die woord, bykos of toekos? (Woorde wat ons in Calvinia se wêreld geleer het.) Dis die groente en rys en ander geregte wat saam met die hoofgereg, gewoonlik vleis genuttig word. Dit gaan eintlik oor die vleis, die ander kos is maar net daar om “die tafel vol te maak en mooi te laat lyk.” So is dit om aan die voete van Jesus te sit  - dis die hoofdis in die kind van God se lewe. Dit verander nooit, hoe oud jy ook al mag word en hoe lank jy ook al op die pad van die Here mag word.

As ‘n mens se voedsel nie alles bevat wat nodig is nie, dan moet ‘n mens ‘n voedselaanvuller of supplement gebruik. Aan die voete van Jesus is nie die aanvuller of supplement nie. Dis die hoof element van jou geestelik dieet!

JOU EIE GEBED

Vertel vir Hom dat Hy alles in jou lewe is en die tyd met Hom aan Sy voete die hoof element van jou geestelike voedsel is.

NET EEN DING IS NODIG (4)

NET EEN DING IS NODIG (4)

Een Ding Is Nodig (vervolg)

Soos ons al so baie gehoor het: Mense is so besig met die dinge van die Here dat hulle nie by die Here van die dinge uit kom nie. Dit mag ‘n cliché wees, maar dit bly die goddelike waarheid. Aktiwiteite, het in baie kerkmense se lewens, die soete gemeenskap met Jesus Self vervang.

Omdat inligting vandag so maklik beskikbaar is, het vele ‘n verhouding met boeke en preke op CD’s en DVD’s en met die bekende televisie predikers, maar hulle mis vir Jesus in die proses. Hulle kom nie aan die voete van Jesus uit nie. Iets wat hieraan verwant is, is ‘n tendens vandag; mense wil nie meer die Woord van God hoor nie. Hulle wil eerder hoor wat sê profeet so en so of wat sê prediker so en so. Ander dinge het die “middelaar” geword. Nee, Jesus alleen is die Middelaar!

Veral as ‘n mens nog jonk op die pad van die Here is, is daar die geneigdheid om agter elke geestelike byeenkoms aan te jaag. Hulle moet net die woord “Bybelstudie” hoor, dan hardloop hulle om daar te kom. Hulle moet net die woord “konferensie” hoor, dan sit hulle af om kilometers te ry. Hulle moet net hoor iewers in die land is die groot profeet, dan sal hulle alles doen om daar te kom. Hulle sal hulle moeg maak en uitput en baie geld gebruik, maar helaas hulle kom nie by die voete van Jesus uit nie. Mense verwar baie kennis as dieselfde om aan die voete van Jesus te kom.

Deur die jare het ek ervaar dat God se Woord is so ryk; in daardie stukkie wat ek vir die oggend lees, is alles ingebou wat ek nodig het en wat die Here vir my wil sê vir daardie dag.

Hoor wat sê ons Here Jesus (Luk. 10:42): Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.”

Wat bied die “goeie deel”:

 • ‘n Plek waar jy rus vind vir jou siel.
 • Waar jy God se stem vir jou persoonlik kan hoor.
 • Jy genees kan word na gees, siel en liggaam – jy heel kan word.
 • Jy geestelik kan groei.

Vanuit hierdie posisie vloei ál die ander dinge wat jy nodig het. Jy het krag vir die dag. Jy sal ‘n woord hê vir ander wat jou pad kruis. Jy straal iets uit, want jy het Sy teenwoordigheid geabsorbeer - radiasie a.g.v. Jesus se bestraling. Omdat Petrus in Jesus se teenwoordigheid geleef het, het hulle die siekes gebring en op die strate neergelê met die gedagte dat sy teenwoordigheid (Jesus se uitstraling) hulle sou genees (Hand. 5:15, 16).

As mense maar net by die voete van Jesus kan kom, dan het hulle by daardie een onontbeerlike ding kom. Die beste! Net één ding! Al die ander dinge onnodig en oorbodig!

As ek sit aan Jesus voete, spreek Hy woorde soet tot my.

Beste plek wat ek ontdek het, mag dit my aldag daar kry!

NET EEN DING IS NODIG (3)

NET EEN DING IS NODIG (3)

Wat leer ons verder uit die verhaal van Jesus en sy dissipels wat aan huis van Martha en Maria tuisgegaan het?

Ons Sal Moet Afskaal

Ek is oortuig dat as ‘n mens nét die dinge sou doen wat die Here wil hê, sal ons almal baie meer tyd hê. Ons sal selfs tyd hê om iewers te gaan sit en die skoonheid van die sonsopkoms en die ondergang van die son te bewonder. Daar is soveel mooi dinge wat by ons verbygaan sonder dat ons dit eens raak sien, want ons is net te besig en te haastig om by die volgende punt of taak te kom. Verseker sou ons baie meer tyd hê om aan die voete van Jesus te sit!

Die Predikerboek sê nege keer: “Alles ter vergeefs en ‘n gejaag na wind.” Ek onthou die Houtwerk dosent aan OKP wat na 42 jaar in die Onderwys afgetree het. Sy woorde: “Die meeste ( betreffende sy loopbaan) was ‘n gejaag na wind.”

Die dag wanneer ons voor God moet staan, wat sal tel? Die goed wat mense nou so naarstiglik najaag, sal dit ook in daardie dag saakmaak? Dit waarvoor jy nou jou kragte so tap en al jou energie in sit, sal dit regtig in daardie dag nóg so belangrik wees? As jy weet dat die dinge het geen ewigheidswaarde nie, skaal dit af of los dit sommer heeltemal en kom liewer aan die voete van Jesus.

Een Ding Is Nodig

Luk. 10:41 – Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge;”

Luk. 10:42 – “maar een ding is nodig.”

Jesus sê (sommer so in my eie taal): “Martha, los al daardie klomp goed waarmee jy so besig is. Ons kan almal later inspring en saamwerk en die kos maak en die huis regkry. Kom sit nou eers hier by My voete en luister na die Woord!”

 

Hoe belangrik is dit nie om die Woord te verneem van Jesus. Kyk net na die volgende verse:

 • Mat. 4:4 – “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.”
 • Joh. 6:63 – “die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.”

Moenie sê jy is te besig nie. Moenie sê jy het nie tyd nie. Moenie sê daar is sulke belangrike dinge wat jy moet doen dat jy nie soggens tyd het om eers aan die voete van Jesus te gaan sit nie. Jy beroof jouself van die ware lewe. Daarsonder droog jy uit soos biltong en gaan jy geestelik dood!

GEBED (Kyk eers of jy kans sien om hierdie gebed te bid.)

Here Jesus, omdat alles by keuses begin, kies ek vandag om nie my tyd met U af te skeep nie. Ook nie plaasvervangende boekies te lees nie, maar aan U voete soggens te sit en U Woord te lees. Amen!

NET EEN DING IS NODIG (1)

NET EEN DING IS NODIG (1)

Luk. 10:38-42

Wat sal jy doen as daar ‘n baie belangrike persoon by jou opdaag? Iemand na wie jy opsien en vir wie jy respek het. Hy sê dat hy by jou kom eet en by jou gaan oorbly. Maar dis nie al nie; hy het nog 12 groot, moeë en honger mans met hom saamgebring. Wat sal jy doen ...?

Vandag is dit nie so ‘n groot probleem nie, want met ons moderne tegnologie, kan mens vinnig ‘n plan maak en genoeg kos gaan koop by die supermarkte of by die kitskos plekke wat die heerlikste kos voorsien. Die geld moet net beskikbaar wees.

Maar in die dag van Martha en Maria (Luk. 10), was dit nie so maklik nie. Daar was nie yskaste, of vrieskaste, supermarkte of blikkies kos of kartonne melk nie. Om water te hê, moes iemand gou na die dorp se put gaan met ‘n emmer en gaan skep. Om melk te hê, moes die koei of die bok eers gemelk word. Om vleis te bekom, moes daar eers geslag word. Om kos gaar te maak, moes daar eers hout gekap word en vuur gemaak word en gewag word vir die kole.

Geen wonder dat Martha, die hoof van die gesin, soos blits moes planne maak en in hoogste versnelling moes beweeg om te sorg dat Jesus en sy dissipels kos kry. Eers is sy verbaas dat haar jonger suster Maria nie help nie. Dan is sy later omgekrap en gefrustreerd dat die suster daar by die voete van Jesus sit en verseg om te kom help. Martha wil óók graag hoor wat Jesus sê, want elke keer as sy daar naby verby beweeg, hoor sy net so ‘n sin snedetjie en dit is vir haar erg frustrerend dat sy nie behoorlik kan hoor wat Jesus sê nie. Sy is later sommer kwaad en vies vir almal en alles.

Mens kan jou voorstel; eers kap sy die potte en panne teen mekaar dat Maria die skimp kan vang en later maak sy aspres keel skoon, maar Maria sit. Toe sy dit later nie meer kon onderdruk nie, gaan staan sy by Jesus en sê emosie vol: Luk. 10:40 – “Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help.”

Maar Jesus antwoord (Luk. 10:41): “Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge.” Daardeur wil Jesus vir haar sê: “Jy maak jou moeg en op vir goed wat nie nodig is nie.” Hoe dikwels doen ons presies dieselfde; ons tap ons kragte en energie vir dit wat kon gebly het.

Gebed

Here, U het ‘n boodskap vir ons uit hierdie opgetekende geval in die Bybel. Net soos Martha maak ons onsself moeg en op, oor goed wat U nie nodig ag nie. Maar help ons om in hierdie dag die goed wat U as belangrik ag, ook hoog aan te slaan. Amen.

DRA MEKAAR SE SWAKHEDE (2)

 DRA MEKAAR SE SWAKHEDE (2)

Rom. 15:1 – En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie.”

Ons het almal mekaar op een of ander stadium van ons lewe nodig en niemand kan sê dat hy of sy is nét altyd sterk en kan op sy of haar eie aangaan vir die res van sy of haar lewe nie.

Daarom die tekste:

 • Rom. 15:1 – En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie.”
 • Gal. 6:2 – “Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.”

Hoe Dra Ons Ander Se Swakhede?

Deur gebed: Ons kan nie genoeg vir mekaar bid nie - voortdurend, ononderbroke. Wanneer jy aan iemand dink, bid sommer vir hom of haar. Die beste ding om te doen as jy jou “swak” broeder of suster ‘n foutjie sien maak, is wat ons lees in 1 Joh. 5:16 – “As iemand sy broeder ‘n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid.” Nie dit wêreldkundig maak nie, nét bid!

Wees ‘n skouer en ‘n oor: Selfs gelowiges is eensaam en weet nie wie hulle regtig kan vertrou nie. Sovele verlang net ‘n goeie vriend teenoor wie hulle, hulle harte kan uitpraat en van opgekropte frustrasie en ongelukkigheid ontslae raak. Gelowiges is nie volmaak nie en het ook vrese en hartseer. Laat ek en jy die skouer en oor vir hierdie mense wees, wat dit nooit verder sal neem as maar net na die Here in gebed.

Bied hulp aan: “Ai, hoe swaar is dit om alleen deur die lewe te moet gaan en jy het niemand om jou by te staan nie,” het iemand onlangs teenoor my genoem. Bied hulp aan en laat ander weet, jy is altyd daar om te help. Is dit nie wat Jesus van my en jou verlang nie? Dink weer aan ons teks: Rom. 15:1 – En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie.” In die gemeente waar ek bevoorreg is om die Here en ander te te dien, sê ons dikwels vir mekaar: “Ons is daar, vir mekaar.” Dis nodig dat ons dit dikwels teenoor mekaar sal bevestig: “Ek sal altyd daar wees vir jou.”

Liefde wat aanhou: Jou “swak” broer en suster gaan jou ongelukkig ook een of ander tyd teleurstel – net soos ek en jy ook maar kan teleurstel omdat niemand op aarde volmaaktheid bereik nie. Moenie dan die “afskryf” bediening beoefen nie. Vergewe en spreek vry en gee liefde wat aanhou net soos in ‘n huwelik.

Verswyg ander se foute: Kyk doelbewus weg van ander se foute en vertel dit nie oor nie. Jy sal sulke optrede van ander waardeer die dag wanneer jy ‘n fout maak! Onthou die Here stel nie so vreeslik belang in dit wat ander verkeerd doen nie, maar in dit wat ek en jy reg doen!

GEBED

Hemelse Vader, mag U genadiglik gee dat ek my broers en susters sal bystaan, opbou, motiveer en inspireer. Dáár sal wees vir hulle wanneer hulle my nodig het. Al skiet hulle te kort en al misluk hulle, dat ek hulle nog steeds sal lief hê en vir alles sal vergewe en vryspreek. In Jesus se Naam, amen!

DRA MEKAAR SE SWAKHEDE (1)

DRA MEKAAR SE SWAKHEDE (1)

Van ons vele foto’s wat ons met ons bergklim uitstappies teen Kasteelberg uit geneem het, is daar dié een waar ‘n sprinkaan op die rug van ‘n groter een sit.

Dit het my laat dink aan die teks in Rom. 15:1 – En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie.”

Uit hierdie teks is dit duidelik dat daar twee soorte gelowiges is; sterkes en swakkes.

Kom ons kyk wat sê die Woord oor hierdie saak. Om swak te wees (alhoewel gered), sal wees soos vers 14 van Efe. 4 dit  beskryf: “Sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;” D.w.s. onstandvastig:

 • Vandag is hulle hier, môre is hulle daar.
 • Vandag glo hulle dit, maar môre glo hulle weer iets anders.
 • Hulle word maklik op loop gejaag en op sleeptou geneem deur elke nuwe geit en gier en dwaallering.
 • Hulle emosies en gevoelens en die sintuiglik waarneembare vier hoogty in hulle lewens.

‘n Sterk Christen is net mooi die teenoorgestelde. Dis iemand wat volwassenheid in die Here bereik het. Wat onbeweeglik en standvastig agter Jesus volg (1 Kor. 15:58a). Soos beskryf in Efe. 4:13 – “totdat ons almal kom tot … ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus.” Iets om te begeer en dit moet elke gelowige se ideaal wees.

As iemand meen dat hy ‘n sterk Christen is, moet hy of sy nie enige ander gelowige verag nie en dink dat hy of sy beter is as ander, want  as gelowige is jy nie nét altyd sterk nie. Daar kom tye in elkeen lewe dat jy óók swak is en af voel in jou geestelike lewe. Dis ook so dat iemand is miskien sterk in seker areas van sy of haar geestelike lewe maar swak in ander areas van sy of haar lewe. Selfs al is jy baie sterk in alle areas, moet mens nog steeds waak met die oog op die waarskuwing in 1 Kor. 10:12 – “Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” Van die sterkstes het al geval. Noag, die wêreld bekende arkbouer, het nadat hy en 7 ander die grootste stortreën ooit op die aarde oorleef het, homself later gaan dronk drink (Gen. 9:21). Iemand vertel my van ‘n gelowige wat vir 30 jaar uitgestaan het as werktuig in die hand van die Here en toe die pad byster geraak het. Dus, moenie dink jy is so sterk dat jy nie kan val nie!

GEBED

Here, ek kom na U as een van U kinders wat vir U baie, baie nodig het. Ek durf nie op ander neer sien nie. Ek durf nie geestelik hoogmoedig raak nie en dink ek is beter as ander nie. Help my Here om in diepe afhanklikheid elke oomblik van die dag voor U wakend te leef. Amen.

GENADIG IS DIE HERE

 GENADIG IS DIE HERE

 Luk. 24:34 – “Die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn.”

Nadat die vreemdeling wat met die Ammausgangers saam geloop het Homself as Jesus geopenbaar het, het hulle teruggekeer na Jerusalem om vir die oorblywende elf dissipels te gaan vertel wat gebeur het. Daar aangekom vind hulle die oorblywende elf dissipels nie meer in twyfel oor die opstanding van Jesus nie, want hulle groet die twee manne van Emmaus met hierdie woorde: “Die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn.”

Dat die Here Jesus genadig en groot aan liefderike trou is, is inderdaad so! Hier verskyn Hy eerste van al die ander dissipels, aan die een wat Hom ‘n paar dae vantevore verloën het. Ook Paulus bevestig hierdie buitengewone verskyning van Jesus aan Petrus voor al die ander dissipels in 1 Kor. 15:5 – “En dat Hy aan Céfas verskyn het; daarna aan die twaalf.”

Die een wat drie keer ontken het dat hy vir Jesus ken uit vrees dat hy nie ook tereggestel sou word nie:

 • Luk. 22:57 – “Vrou, ek ken Hom nie.”
 • Luk. 22:58 – “Man, ek is nie.”
 • Luk. 22:60 – “Man, ek weet nie wat jy sê nie.”

Volgens Markus se beskrywing was die derde verloëning in die sterkste taal sodat die 1983 Afrikaanse vertaling dit soos volg weergee (Mark. 14:71): “Toe begin hy vloek, en hy sweer: ‘Daardie man van wie julle praat, ken ek nie.’"

Iemand sal opmerk en sê: “Wat! ‘n Man wat Jesus drie keer verloën het en by dit ook nog vloek! Dis mos ‘n onbekeerde man!”

Dat Jesus vir hierdie verloëner en “onbekeerde man” opsoek en ongekende genade bewys en dit voordat Hy aan enige van die ander dissipels verskyn – dis wonder genade uit die hemel! Met die doel om Hom te vertroos onder sy groot droefheid, bedruktheid, selfbejammering en selfveragting dat hy in ‘n oomblik van swakheid Sy Here verloën het en soos ‘n onbekeerde opgetree het.

Het jy geweet Petrus se verhaal herhaal homself elke dag in my en in jou lewe? Ja, ek en jy kom so dikwels dieselfde soort van ding oor! Ons is net so oorverseker voor die tyd: “Here dit sal ek nóóit oorkom nie ...” En dan later, heelwat later, staan ons verslae en bedremmeld net soos Petrus. “Ai, Here wat het ek tog aangevang! Kyk in wat se gemors is ek nou!”

So wonderlik om vandag vir jou te vertel, dat die res van die verhaal herhaal homself ook. Jesus, stoot jou nie weg nie. Net soos vir Petrus, kom soek Hy my en jou óók op; verskyn Hy aan my en aan jou om ons te vertroos en te herstel!

Kniel by die kruis! Lê by Sy voete ... nou weer tuis!

HERINNERINGE

 HERINNERINGE

Ons kuier by Bertus Theron, ‘n melkboer, en sy vrou René op Lemoenkloof onder die Piekenierskloofpas. Vir my is dit helende terapie om tussen die beeste te wees, want dit vat my terug na my kinderjare op Coenradenberg met my pa se mooi rooi Afrikaners. In my gedagtes gaan haal ek weer die kalwers oorkant die rivier, melk weer koeie met die hand, draai weer die room skeier ens.

Saans stap ek by die beeste verby wat klaar gemelk en gevoer is en wat reeds lê en herkou. Ek luister na die herkouende beeste en hulle asemhaling in innige tevredenheid – iets wat ek laas gehoor het toe ek op skool was. ‘n Fil. 4:7 vrede oordek die atmosfeer in die kamp en dit voel vir my ek kan sommer daar tussen hulle vernag.

Ook ons volksdigter, Toon van den Heever (In die Hoëveld) het die mooi herinneringe opgeroep as hy skryf:

Dan sweef ek na die Hoëveld op die wind

En soek in die maanlig al die mooiste plekkies uit

Waar ek kleiosse gemaak het as ‘n kind.

Oom Paul Kruger stuur hierdie boodskap na die Suid-Afrikaanse volk, kort voor sy dood uit Clarense Switserland, 1904: “Neem uit die verlede wat mooi is en bou daarmee julle toekoms.”

Wanneer Fil. 3:14 sê: “Ek vergeet die dinge wat agter is …”, het dit niks te make met die mooi en die aangename uit die verlede nie. Die dinge wat ons moet vergeet en waarop ons ‘n deur moet trek is die lelike en onaangename herinneringe en die sonde van die verlede. Die bedoeling van die Skrif is beslis nie dat ons die mooi uit die verlede moet vergeet nie.

 • Petrus praat in sy tweede Sendbrief verskeie male van herinneringe. Ek haal slegs twee tekste aan:
 • 2 Pet. 1:12 – “Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner ...”
 • 2 Pet. 1:13 – “En ek beskou dit as reg, so lank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek,”
 • Die hele Bybel herinner ons aan die werke en waarhede van God.
 • Worstelend met die dinge van die lewe, kom Asaf in Ps. 77 en besef die beste wat hy kan doen onder sy omstandighede is om homself te herinner aan die dinge wat God in die verlede gedoen het. Ps. 77:12 – “Ek dink aan die dade van die HERE; ja, ek wil dink aan u wonders uit die voortyd.”
 • Elke getuienis is ‘n herinnering aan en van die heerlike dade van God.

Daarom, kind van God, geniet elke herinnering uit jou eie ervaringswêreld wat jou aanmoedig om die Here te dien en jou lewe vul met die mooie. Mooi herinneringe is seker die naaste aan die volmaakte op aarde ...

GEBED

Dankie Here ook vir die mooi van die lewe soos aangename herinneringe. Amen.

SOOS GOEIE VYE

SOOS GOEIE VYE

Jer. 24

Dit is vlak voordat die Suidelike Ryk van Israel (Juda) in ballingskap weggeneem sou word uit hul geliefde land deur die koning van Babilonië waar hulle vir 70  jaar moes bly. In dié tyd gee die Here aan die profeet Jeremia ‘n gesig van twee mandjies vye. Die een mandjie bevat goeie vye en die ander mandjie is vol slegte vye. Die slegte vye word gesimboliseer deur diegene wat sou agterbly in Juda.

Die goeie vye stel voor hulle wat teen hulle sin ver van hul vaderland verwyder sou word na ‘n vreemde land wat hulle nie geken het nie. Wou hulle graag daar heen gaan? Sou dit vir hulle lekker wees om as ballinge uit hulle vaderland verwyder te word? Nee! Nooit! Inteendeel dit moes vir hulle vreeslik wees om as gevangenes weggevoer te word uit hul bekende geliefde land Israel waar hulle tempel was en waar hulle hul jaarlikse feeste en godsdiens beoefen het.

Luister nou: Tog sou dit vir hulle goed wees! Hoor net die beloftes wat die Here aan hulle gee:

 • Jer. 24:6 – “en Ek sal my oog op hulle slaan ten goede en hulle terugbring in hierdie land; en Ek sal hulle bou en nie afbreek nie, en hulle plant en nie uitruk nie.”
 • Jer. 24:7 – “En Ek sal hulle ‘n hart gee om My te ken, dat Ek die HERE is; en hulle sal vir My ‘n volk wees, en Ek sal vir hulle ‘n God wees, want hulle sal na My terugkeer met hul hele hart.”

Die ballingskap in ‘n vreemde land, wat hulle sou verneder en waar hulle soos slawe sou verkeer en wat hulle nie begeer het nie; het vir hulle geword soos die Skrif op ander plekke sê:

 • Heb. 12:11 – “Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.”
 • Rom. 8:28 – “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.”

Wat beleef jy tans in jou lewe? Waardeur gaan jy? Is dit ‘n slegte fase? Moet jy dinge verduur wat onverkwiklik en uiters onaangenaam is?

Dink aan daardie mandjie goeie vye, vroeg oggend afgepluk, heerlik koel en smaaklik! Só sal die Here my en jou te voorskyn laat kom aan die anderkant van die stryd.

GEBED

Vader, in U hande gee ons, ons lewens oor. Heilig ons en reinig ons. Louter ons deur die vuurgloed van beproewing om soos heerlike smaaklike vye aan die anderkant vir ‘n honger en behoeftige wêreld te voorskyn te kom. Amen!

ONS WONDERLIKE GOD!

ONS WONDERLIKE GOD!

In Deut. 4 is Moses besig om die volk op die vooraand van hulle intog in die land Kanaän vir ‘n laaste keer toe te spreek. Hy vertel vir hulle van die uniekheid van hulle God. Hy noem 4 eiesoortige eienskappe wat die God wat hulle dien alleen het en geen ander volk se gode kan met hulle God kers vashou nie.

SY NABYHEID

Deut. 4:7 – “Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die HERE onse God so dikwels as ons Hom aanroep?”

As jy ’n afgodsbeeld aanbid moet jy ‘n reis aflê om by die beeld te kom. Maar om die Here te ken, beteken, jy leef in Sy teenwoordigheid elke oomblik van die dag. As weergeborene is Hy nie net naby nie, maar ook ín jou (1 Kor. 6:19; Rom. 8:10, 11; Kol. 1:27 (NV); 1 Joh. 4:4).

SY WONDERLIKE WOORD

Deut. 4:8 – “En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou?”

Op hierdie aarde is daar nie ’n geskrif of ’n boek wat eens naby die uniekheid en standaard en betroubaarheid van die Bybel kom nie. Op hierdie Bybelboek kan enige mens sy lewe waag en toekoms bou sonder dat jy ooit ’n fout kan maak. Deur bloot net die inhou van die Woord van God toe te pas in elke situasie van jou lewe moet en sal jy suksesvol en geseënd wees.

SY STEM

Deut. 4:33 – “Het ’n volk die stem van God uit die vuur gehoor spreek, soos jý gehoor het, en in die lewe gebly.” Die antwoord is, nee, want elke ander afgod is morsdood en kan nie praat nie. Maar die God van Abraham, Isak en Jakob is ’n lewende God. Dat hulle nie beswyk het toe God met hulle gepraat het nie, is nog ’n wonderwerk!

SY VERKRYGING VAN SY VOLK

Deut. 4:34 – “Of het ‘n god probeer om vir hom ‘n nasie uit ‘n ander nasie te gaan neem deur versoekinge, deur tekens en wonders en deur oorlog en deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm en deur groot skrikwekkende dade soos die HERE julle God met julle voor jou oë in Egipte gedoen het?” Nee, nog nooit het so iets elders in die geskiedenis plaasgevind nie.

Maar kom ons praat Nuwe Testamentiese terme: Het daar ooit so ‘n groot verlossingsdaad van liefde plaasgevind soos wat ons God gedoen het toe Hy Sy Seun gegee het om gedood te word op die grusaamste wyse sodat slegte sondaars gered kan word?

“What a mighy God we serve ...”

GEBED

Liefdevolle Vader, dankie vir U nabyheid, U wonderlike Woord, dat U met ons praat en U unieke verlossings plan nl. U Seun Jesus wat in ons plek gesterf het! Lof aan U tot in ewigheid! Amen!

LET OP JOU WOORDE

LET OP JOU WOORDE

Efe. 4:29 – “Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.”

Die liggaams deel van wat ons almal seker die meeste gebruik maar waaroor ons die meeste moet waak, is die tong. Die volgende aspekte verdien aandag:

PRAAT WAT OPBOUEND IS

Dis die presiese woorde van die 1983 vertaling van bo genoemde vers: Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie; praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom.” Trag om jou nie te laat intrek by ‘n geskinder nie. Draai jou rug op sulke geselskap. Dis prysenswaardige om te soek in ander wat mooi is en hulle daarvoor aan te prys. As jy ander op bou, sal jy self opgelig word (Gal. 6:7).

PRAAT DIE WOORD (Mat. 4:4)

Mat 4:4 - “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.”

Dit sal onmoontlik wees om met die tong te sondig as ek en jy daarop let om nét te praat wat in lyn is met die Bybel. Dit sal tot seën en stigting wees vir almal om ons en dit sal Jesus verheerlik. Iets wat deesdae ons krag verteer is die aanhoudende grappies en liggsinnige goed wat oor ons lippe kom en selfs vanaf kansels kom. Efe. 5:4 – “ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging.” Laat ons lippe en mond oorloop van danksegging!

PRAAT MINDER

Vele besef nie dat hulle ander dood praat, in die rede val, gesprekke oor vat en ander grensloos irriteer met hul aanhoudende gepraat nie. Is ek en jy dalk een van hulle?

Spr. 10:19 (1983 Vertaling) – “Met baie praat bly die sonde nie uit nie; wie sy woorde tel, is verstandig.”

Pred. 5:1 – “Daarom moet jou woorde min wees.”

PRAAT NIE OOR JOU EIE PRESTASIES NIE

Spr. 27:2 – “Laat ‘n ander jou prys en nie jou eie mond nie; ‘n vreemde, en nie jou eie lippe nie.”

GEBED

Here, ek besef die groot moeilikheid wat die tong kan veroorsaak. Bewaar die deur van my lippe. Amen.

KLEIN OF GROOT SONDE?

 KLEIN OF GROOT SONDE?

Heel dikwels hoor ons die uitlating: “Daar is mos nie so iets soos klein of groot sonde nie; almal is mos gelyk.”

Dit is so dat alle sonde maak ons skuldig voor God. Maar as ons kyk na die uitsprake van die hele Skrif dan is daar regtig so iets soos klein en groot sonde:

SEKERE SONDE HAAT GOD EN IS VIR HOM ‘N GRUWEL

So lees ons in Spr. 6 die volgende:

 • Spr. 6:16 - Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel ‘n gruwel:
 • Spr. 6:17 – “trotse oë, ‘n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet,”
 • Spr. 6:18 – “‘n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop,”
 • Spr. 6:19 – “een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai.”

Maar ons lees dit nie van alle ander sondes nie.

VERSKILLENDE OFFERANDES IN DIE OU TESTAMENT

Sonder om in die detail van al die verskillende offerandes in te gaan; daar was vir elke tipe van sonde ‘n voorgeskrewe offer wat gebring moes word, omdat daar verskillende grade van sonde is.

VERSKILLENDE STRAWWE

In die voorskrifte aan Moses het God verskillende strawwe voorgeskryf vir verskillende sonde. Sommige sonde is met die dood gestraf. Ander minder ernstige oortredinge is ‘n ligter straf voor op gelê. Lev. 24:21 – “Hy dan wat ‘n stuk vee doodslaan, moet daar vergoeding voor gee; maar hy wat ‘n mens doodslaan, moet gedood word.”

GRADE VAN STRAFGERIG IN DIE HIERNAMAALS

 • Mat. 11:22 – “Maar Ek sê vir julle, dit sal vir Tirus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle.”
 • Mat. 11:24 – “Maar Ek sê vir julle dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou.”

Wat sê dit? Dit dui daarop dat sommige wat dinge uit onkunde gedoen of nagelaat het, se sonde en straf kleiner is as hulle wat al die kennis gehad het en tog in gebreke gebly het om gehoorsaam te word.

OM CHRISTUS TE BLY VERWERP

Niks kan erger wees as dit! Alle sonde kan nog vergewe word en jy kan selfs ‘n uiterlike of ‘n innerlike sonde hê wat teen jou staan en nog steeds God se kind wees deur die wedergeboorte en jy kan nog steeds hemel toe gaan. Maar wie Christus bly verwerp, al het hy of sy hóé vroom geleef, is verlore (Joh. 14:6)!

GEBED

Here Jesus, ek glo dat U op die kruishout vir my gesterf het. Was my met U bloed en reinig my! Ek neem U aan as mý persoonlike Redder en Verlosser! Amen!

GEWEEG EN TE LIG BEVIND (2)

 GEWEEG EN TE LIG BEVIND (2)

 Na aanleiding van boodskappie nr. 1, Geweeg en Te Lig Bevind, skryf Roza Combrink:

Jy weet, ek het ‘n radikale bekering in my lewe ervaar en ek is een van die "wie dink jy het die meeste lief?" - gevalle. (Ter verduideliking:  Sy verwys na Luk 7:43 -47. Vers 47: “Daarom sê Ek vir jou: Haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie liefgehad; maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief.” M.a.w. haar sondes was baie maar is vergewe en derhalwe het sy vir Jesus baie lief.)

Ek kan nooit vergeet waar ek vandaan kom en hoe diep ek uitgehaal is nie. In ‘n sekere dorp (P) het ek nogal vername, skatryk bure oral om my gehad. Maar weet jy, wanneer ek so na hulle ringe en voertuie en al wat ‘n duur ding is, gekyk, het, dan sien ek daai "arm, naak, blind, beklaenswaardig en betreurenswaardig" voor my (Sien Open. 3:17) en my hele wese krimp inmekaar van benoudheid in my siel oor hulle beklaenswaardige toestand. Hoe min hulle eintlik het, is om van te ween, sê ek vir jou. En hulle is nie eens bewus daarvan nie. Dis verskriklik!!! En dan brag hulle nou nogal met die baie geld (in my oë min) wat hulle het.

Jy getuig maar soos wat die Here Jesus vir jou ‘n gap gee (wat Hy gewoonlik doen, prys die Here) maar dis duidelik dat hulle "te veel het en van Hom vergeet het". En dis dan wat ek daai skaal sien in my gees en hoe hy nie na die regte kant toe sak nie, want daar is mos nou nie ‘n losprys vir die siel nie. Joe, ons kan net bid alhoewel ek partykeer voel ek wil onder my bed lê en bid!

........................

Geen wonder dat Jesus gesê het (Mar 10:23): “Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit, in die koninkryk van God ingaan!”

Ryk mense het verseker ‘n voorsprong in hierdie wêreld. Hulle is gewoond dat hulle geld wat stom is, maak reg wat krom is. Hulle koop hulle pad oop in hierdie lewe. Hulle meen ook heel dikwels dat hulle baie geld vir hulle al die geluk op aarde kan verskaf en hulle het niks van enige iemand nodig nie. (Ek wil nie veralgemeen nie – verseker is daar ook die uitsonderings.)

Maar o, daar kom ‘n dag! En hul moet dit ook verwag en dit gaan hulle tref met ‘n magtige slag! Dat hulle geweeg gaan word en dan sal al hul silwer en goud niks, maar niks weeg in God se ewige skaalpanne nie!

Al wat sal tel, vir alle mense: Het jy vir Jesus Christus die gekruisigde in jou lewe ontvang? As jy net ‘n bietjie daaroor twyfel, waarom nie nóú daar waar jy is, jou hart vir Hom oop maak nie? Bekeer jou deur te breek met ‘n sondige lewe. Bely en laat staan en volg Jesus na!

GEWEEG EN TE LIG BEVIND (1)

 GEWEEG EN TE LIG BEVIND (1)

Na vele jare besoek ek weer die plek waar ek gewerk het net nadat ek destyds uit die weermag gekom het. Na soveel jare is dit soos die koortjie lui: Alles verander maar Jesus nooit. Bokomo, het in die tussentyd Sasko geword. Die meul waarin ek as vakleerling meulenaar begin het, is vervang met ‘n ander moderner en groter meul langsaan.

Die moderne tegnologie in die verpakkings afdeling is net verstommend. Die verpakkings apparaat neem die pakkie en maak dit selfs oop. Dan word die regte hoeveelheid meel in die pakkie gestort en die pakkie beweeg aan op die vervoerband om verder bo verseël te word. Alles gebeur sonder dat ‘n mens se hand daaraan raak.

Maar toe vang iets my oog wat ek onmiddellik met die Woord kan verbind: Elke pakkie word geweeg nadat dit verseël is net voordat dit sy pad na die winkelrak moet vind. Die persoon wys my toe wat gebeur as hy ‘n pakkie met ‘n kleiner kg maat daarop plaas. Onmiddellik weeg die skaal dit as te lig en die volgende oomblik is daar ‘n arm wat die pakkie afstamp van die vervoerband sodat dit op die vloer val en nie saam met die regte na die eindbestemming beweeg nie.

In die nag wat koning Bélsasar sy dronkmans partytjie gehou het, het die hand teen die muur die woorde geskryf, as dit vertaal word (Dan. 5:17): “U is op die weegskaal geweeg en te lig bevind.”

Vreeslike woorde wanneer ‘n mens in die oordeelsdag voor God moet staan en rekenskap moet gee van jou lewe. “U is op die weegskaal geweeg en te lig bevind.”

Baie mense het verskillende idees van wat dit is waaraan ‘n mens moet voldoen om in die hemel te kom. Vir sommige is dit om ‘n goeie mens te wees. Het jy gereeld kerk toe gegaan? Het jy gegee vir die Here te werk? Was jy betrokke in die gemeenskap met die verligting van ander se nood? Hoeveel Bybel kennis het jy versamel?

Nee, in die dag van afrekening sal dit nét gaan om één saak! Wat het jy gemaak met Jesus Christus, God se Seun wat kruis toe is om die mens te red? Niks anders nie! Het jy Hóm aangeneem as jou Redder en Here van jou lewe of het jy Hom geïgnoreer?

Dan sal jou goeie werke en kerk bywoning en al jou kennis niks tel nie. Met hierdie dinge sal jy wees soos een wat geweeg en te lig bevind is. Maar mét Jesus as Redder wat jy aangeneem het (Joh. 1:12; Open. 3:20) sal jy wees soos die pakkie meel op die vervoerband op pad na die regte eindbestemming!

HOEVEEL VAN DIE WET MOET ONS ONDERHOU?

HOEVEEL VAN DIE WET MOET ONS ONDERHOU?

VRAAG

Hoeveel van die wet moet ons nog onderhou as gelowiges in die Nuwe Testament? Moet ons nog die Tien Gebooie onderhou?

MY ANTWOORD:

Al die uitsprake oor die wet moet gesien word in die lig van Gal. 3:13 (Plus vele ander ooreenstemmende tekste.) – “Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet …”

Losgekoop beteken soos wat ‘n slawe-eienaar van destyds ‘n slaaf gekoop het van ‘n ander eienaar om dan aan hom as die nuwe eienaar te behoort. Die slaaf is dan wettiglik die nuwe eienaar se eiendom en staan onder geen verpligting meer van enige opdragte van die vorige eienaar nie.

Só het Christus ons losgekoop van die Ou Verbond met ál sy wette en voorskrifte om nou aan Hom alleen te behoort in ‘n Nuwe Verbond. As losgekoopte het ek geen verpligtinge meer t.o.v. die vorige eienaar nl. die wet oor my lewe nie. Slegs die nuwe Eienaar, d.w.s. Jesus, se voorskrifte geld nou vir my. Soos Paulus dit ook stel in Rom. 7:4 – “So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood… , om aan ‘n ander te behoort, naamlik aan Hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra.”

So stel Joh. 2:5 dit in die eenvoudigste taal: “Net wat Hy (Jesus) vir julle sê moet julle doen.” Mag ek dan nou ook vra: Watter gedeelte van genoemde versie verstaan jy nie?

In die Bergpredikasie herhaal Jesus 9 van die Tien Gebooie met dieper betekenis daaraan gekoppel (Sabbat word nie genoem nie.) wat ons moet doen. Ons doen dit nie omdat ons nog onder die wet is en verplig is om die wet te onderhou nie, maar omdat dit Jesus, ons nuwe Eienaar se voorskrifte is.  Alles wat die Ou Testament sê is kosbaar en nuttig, solank ons net onthou dit was die skadubeeld totdat die werklikheid in die Nuwe Testament gekom het.

So, die vraag is: Is jy losgekoop of is jy nog nie losgekoop nie? As iemand dan nie losgekoop is van die hele wet nie, is hy of sy verplig om dit ten volle te onderhou. Watter pyn en stryd moet dit nie wees nie?! Daar is geen manier dat enige mens met menslike inspanning dit volkome sal regkry nie.

My gebed en begeerte en wens is dat al die wettiese mense en mense wat die evangelie probeer meng met die wet, losgekoop sal word! Dink net hoe kan hulle hul tyd beter benut as losgekooptes! Dan hoef hulle nie gedurig terug te gryp na goed wat verby is en elle lange studies te maak oor goed wat geen waarde meer het en niemand kan red en lewens kan verander nie.

Ek dank my God wat my losgekoop het deur die bloed van Sy kruis!!!

HEMEL TOE . . .

HEMEL TOE . . .

(Japie Muller)

Ek wonder soms of ons nie ‘n wanbegrip het oor die plek wat die hemel in ons begrip van die geloofslewe moet inneem nie. Hemel en hel is die twee grootste uiterstes waarmee ‘n mens in jou lewe gekonfronteer word. Die hemel, die grootste heerlikheid; en die hel, die verskriklikste werklikheid!

Soos enige persoon wat belang stel om ander mense vir die Here te wen, het ek deur die jare met talle mense gepraat oor hulle verhouding met die Here, die werklikheid van God, die lewe na die dood, die hemel en die hel, ens.. Dan sou ek in die verloop van so ‘n gesprek vrae vra soos: “Hoekom moet ‘n mens gered word? Hoekom het Jesus na die aarde toe gekom? Hoekom moet ‘n mens die Here Jesus aanneem?”, ens. - vrae om die persoon se insig oor hierdie gewigte sake te toets. Dan is dit verbasend hoe baie mense antwoord: “Sodat ek hemel toe kan gaan.” So baie mense het al in eerlikheid vir my gesê: “Weet jy, ek dink nie as ek nou moet sterf, sal ek hemel toe gaan nie.” Dan sê ek: “Vergeet eers van die hemel. Jou verhouding met God is nie reg nie!”

Ek dink ons vergeet ‘n baie belangrike waarheid, en verskraal sodoende die heilsboodskap. Hoe wonderlik die hemel ook al is / sal wees, “hemeltoegaan” bly steeds ‘n byproduk van ons verhouding met God. [Net so, is om hel toe te gaan ‘n byproduk van ‘n verkeerde verhouding met God.] Per slot van sake sal ons ook nie die “hele” ewigheid in die hemel deurbring nie. Dalk bring ons nog die “grootste deel” van die ewigheid op die Nuwe Aarde deur in die Nuwe Jerusalem.

Voor die sondeval was die mens in ‘n volmaakte verhouding met God. Deur sonde is daardie verhouding verbreek. Squire Parsons het ‘n liedjie geskryf:

“When I couldn’t go to where He was, He came to me.” Die enigste manier hoe daardie gebroke verhouding herstel kon word, was dat God Self moes kom mens word, en as “die mens Jesus”, die prys vir die mensdom se sondes betaal, om hom sodoende te herstel dat hy weer in die regte verhouding tot God kan staan. God se primêre doel met die koms van Jesus, Sy lewe, Sy dood, Sy opstanding, Sy hemelvaart en tans Sy Hoëpriesterlike werk, was / is om die verhouding tussen Homself en die gevalle mens te herstel, sodat hy die mens weer kan kry in gemeenskap met Hom, [d.w.s. in die regte verhouding met Hom] soos Adam en Eva in die regte verhouding met Hom was voor die sondeval.

Ek glo dus ‘n mens neem die Here Jesus aan as jou Verlosser, sodat Hy jou kan red, sodat die verhouding tussen jou en Hom herstel kan word. Dit is wat redding is. Redding is nie in die eerste plek ‘n kaartjie hemeltoe nie. Die basis van God se koninkryk is verhouding. En dit word verskraal, wanneer mense oorwegend van die hemel en die hel bewus gemaak word, wanneer saligheid ter sprake is. In Sy groot liefde, reik God na elke mens toe uit – om in die eerste plek die verhouding tussen Hom en die mens te herstel.

Selfs in die baie goeie EE 3 kursus, leer hulle jou om vir die sondaar te vra: “Het jy al in jou geestelike lewe op dié plek gekom, dat jy verseker weet, dat as jy vandag te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan?” Ek weet dit is ‘n eenvoudige en duidelike vraag wat sondaars seker die maklikste kan verstaan, maar selfs hierin word die indruk geskep: “Ek moet my dinge hier regkry, sodat ek hemel toe kan gaan.” Of: “As ek verkeerd lewe, dan mis ek die hemel.” Saligheid gaan in die eerste plek nie om ‘n plek nie, maar om ‘n Persoon – die Here Jesus Christus!!

The Pearl of Great Prize is nie die hemel nie – dis die Here Jesus.

Die beloning waarna elke Christen in die eerste plek behoort uit te sien, is nie die hemel nie – dis ‘n ewige verhouding met die Here Jesus. Niks is wonderliker hier op aarde nie en niks sal wonderliker “aan die ander kant” wees, waar dit dan ook al sal wees nie.

Eleanor Riley het ‘n liedjie oor die hemel geskryf wat o.a. deur Jimmy Swaggart gesing is:

If the walls are not jasper and the streets are not gold,

If the mansions will crumble and if folks still grow old;

Still I’d see everything my heart longed to see,

for if Jesus is there, it will be heaven for me.

Publish modules to the "offcanvs" position.