Boodskappe

VERKWALIK NIE DIE HERE NIE (2)

VERKWALIK NIE DIE HERE NIE (2)

Ja, doen ons as mense nie dikwels presies dieselfde as Naomi nie? (Sien Rigters 1) Sodra dinge skeef loop:

 • Die lewe werk nie vir ons uit nie.
 • Die huwelik is soos ‘n sinkplaatpad.
 • Ons misluk.
 • Ons voel beswaard.

Dán vra ons daardie ongemaklike vrae van: Waar was die Here dan? Kon die Here nie gekeer het nie? Hoekom het die Here dit toegelaat? As Hy dan ‘n God van liefde is, waarom is daar soveel lyding?

Moet ons nie liewer onsself ondersoek nie, want die Here is ‘n goeie God wat nie die kwaad ingedagte het nie. Hoeveel keer neem ons besluite sonder die Here soos Naomi in die eerste boodskappie uiteengesit.

Joshua

Elke keer dat hierdie Godsman nie die Here gevra of geraadpleeg het nie, het hy en Israel misluk. Toe hulle Ai, die klein vesting moes gaan inneem, het hulle misluk. Die manskappe het na hulle verkenning, aanbeveel dat hulle met ‘n klein groepie manskappe die vesting Ai sal kaf loop (Jos. 7:2, 3). Ons lees nie dat Josua gebid en vooraf vir die Here gevra het nie. Met die gevolge. Hulle moes vlug en van die manne van Israel sneuwel in die geveg. Die treurmara wat homself afspeel in die afloop ...

 • Jos. 7: 7 – “Ag, Here Here, waarom het U hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek
 • Jos. 7:7b  ... “Het ons tog maar besluit om oorkant die Jordaan te bly!”
 • Jos. 7:8 – “Ag Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyand die rug gegee het?”

So kom die Gibeoniete met lis in daardie tyd en vertel ‘n klomp leuens: “O, ons kom van ‘n baie ver land. Kyk net hoe verslete is ons sakke en skoene, want ons moes ‘n groot afstand aflê om hier te kom. Ons padkos het ons vars in ons sakke gesit, en nou is dit al oud en muf. Sluit met ons ‘n verbond van vrede, want ons het gehoor van julle God wat so sterk is.” (My verkorte parafrase van Jos. 9:4-13)

Daar staan Josua, leier van die volk van Israel. Hy moet nou ‘n besluit neem. Alles lyk en klink so eg. Alles voor die berg lyk so goed, maar hy sien nie agter die berg nie ... Ons lees in Jos. 9:14 – “Maar die mond van die Here het hulle nie geraadplaag nie.” Hulle het nie gebid nie!

So sluit hulle die verbond en toe dit later uitkom dat die Gibeoniete woon net agter die eerste bult, toe sit hulle het die gebakte pere ...

GEBED

Here, ek wil U ken in al my weë, dan sal U my paaie gelyk maak. Amen.

WILL YOUR NAME BE FOUND?

WILL YOUR NAME BE FOUND?

I just want to look up the number of the old age home Bersig in Riebeek Wes, so I took the phone book and looked for the number. I looked under the name Bergsig but it was not there. I looked under the name Old age home but it was not there. I tried home for elders but nothing was found there as well. I wanted to phone them to find out when is their lunch, because I did not want to visit them during that hour. At in the end I had to let go, cause no were I could find the name in the book.

And then another seen played before my eyes. One day at the Throne of God the same thing will happen.

Rev 20:12 - "  And I saw the dead, great and small, taking their places before the high seat; and the books were open, and another book was open, which is the book of life; and the dead were judged by the things which were in the books, even by their works. "

Rev 20:15 - " And if anyone's name was not in the book of life, he went down into the sea of fire. "

See the picture playing of in your mind. Imagine Koos van Staden (Not real name) is standing before the Throne of God and they are looking for his name in the big Book of Life.

" Look under the letter "K" my name must be there, I went to church"

" Here is no such name "

" Actually my name is Jacobus, so please look under "J" Remember I gave great amounts of money for the church "

"Here is no such name nor surname. There is a lot of Koose and a lot of Jakobusse but no one of them has the surname van Staden from Malmesbury "

" Now I know what is wrong! Look under the "v" for van Staden. Now I know you will find my name. I know cause my father was a minister at church. And I read a devotion of Piet Smit and a lot of other spiritual people "

What a consternation it will not be that day when people must find out with great sadness and shock and disillusionment that their names is not in the book of live! That their good deeds did not mean anything.

Paul also talked about this.  Phil 4:3 - " And I make request to you, true helper in my work, to see to the needs of those women who took part with me in the good news, with Clement and the rest of my brother-workers whose names are in the book of life. "

They all were blood washed people who confessed their sins and gave their hearts to God. They stopped to live a sinful life and followed Jesus Footsteps.

PRAYER

Father, please wash me in the Blood of the Lamb. I take Your Son Jesus Christ as my Savoir. Please write my name in the Book of Life. I ask this of You Father in the Name of Jesus .. amen!!!

VERKWALIK NIE DIE HERE NIE (1)

VERKWALIK NIE DIE HERE NIE (1)

Hongersnood tref die land van Israel in die tyd van die Rigters en ‘n vrou met die naam van Naomi en haar man Elimeleg en hulle twee seuns Giljon en Maglon, besluit om na die land van Moab te gaan. Daar trou die seuns met twee heidense vroue. In die tyd, sterf haar man en die twee seuns.

Uiteindelik breek die einde van die hongersnood aan in Israel en Naomi besluit om terug te gaan na haar land van oorsprong met haar een skoondogter, nl. Rut.

Haar toestand was glad nie goed nie:

 • Maar man het gesterf.
 • Haar twee seuns is dood.
 • Sy moes sleg gelyk het van verwaarlosing (Rig. 1:19).
 • Net een skoondogter is by haar.
 • Sy verloor haar grond.
 • Sy was soos ‘n slaaf in Israel.
 • Die lewe het nie vir haar uitgewerk nie.
 • Sy was in ‘n toestand van depressie n.a.v. haar uitsprake (Rig. 1:13, 20, 21).

Dan begin sy die Here te verkwalik en blameer vir alles wat verkeerd geloop het in haar lewe:

 • In Rut 1:13 sê sy dat die hand van die Here is teen haar uitgestrek.
 • In Rut. 1:20 beweer sy dat die Almagtige, haar baie bitterheid aangedoen het.
 • In vers 21 verklaar sy dat alhoewel sy vol weggetrek het, is dit die Here se skuld dat sy leeg teruggekeer het. Sy sê, dis deur God se toedoen dat sy soveel kwaad aangedoen is.

Vele doen vandag ook dieselfde. Laat dinge net verkeerd loop, dan hoor ons:

 • Waar was die Here?
 • Kon die Here dan nie gekeer het nie?
 • Hoekom het die Here dit toegelaat?

Maar kyk ons na Naomi se verhaal dan kan ons ook vra: Wie het besluit om weg te trek uit Israel? Die Here het haar nie beveel nie en sy het nie die Here geraadpleeg nie. Sy het self besluit. Die land Israel was haar grond gebied waar Sy die Here moes vertrou het. Ons lees nie van een persoon wat gesterf het in Israel tydens die hongersnood nie. Haar besluit was een groot fout. Sy moes eerder die Here geraadpleeg het.

GEBED

Here, bewaar my van besluite wat nie uit U is nie en om U dan te blameer wanneer dinge nie uitwerk nie. Amen.

DON'T BE OFFENDED (7)

 DON'T BE OFFENDED (7)

Mat 11:6 - " And a blessing will be on him who has no doubts about me. " WHY ARE PEOPLE OFFENDED?

It is when the circumstances becomes offensive that you need to keep your eyes on the Lord Jesus, and right then and there you must refuse to look at your circumstances.

It is then that you must say:

* Lord, even though I do not understand now;

* Lord, even though I do not know what is going on,

* Lord, even though I understand nothing;

* Lord, I not even count on my feelings.

* Lord, I will trust in You;

* Lord, I know You will fight the fight for me.

* Lord, I know You will never forsake me!

* Lord, I know that You are for me.

* And Lord, I know You are always good!

This is the time that you must for stay down, but you must stand up and fight. You must go forward. Don't go and lay down under the Juniper tree like Elijah. Say out loud every Bible verse you know that’s got to do with your circumstances.

I made this song up for myself, but it also help a lot of people in the past.

"I was knocked down, but I got up again. God gives me new courage, and I am on my way again."

When the attacks of life come, cling in all circumstances onto the Lord. Be desperate for the Touch of the Lord like:

* The woman who had blood flow

Mat 9:21 - "Because, she said to herself, if I may but put my hand on his robe, I will be made well."

* The Canadian woman who said to Jesus

Mat 15:27 - "But she said, Yes, Lord: but even the dogs take the bits from under their masters' table "

* Job that said in his bad circumstances

Job 13:15 - "Truly, he will put an end to me; I have no hope; but I will not give way in argument before him "

* What we read about Abraham

Rom 4:18 - " Who without reason for hope, in faith went on hoping, so that he became the father of a number of nations, as it had been said, So will your seed be."

PRAYER

Lord, a lot of people became apostate and felt offended at one stage or another. But I refuse to do this in the Name of Jesus. I refuse to stare blindly at my circumstances or other people. I will keep my eyes settled on You for outcome until the end ... amen!!!

SAL JOU NAAM GEVIND WORD

SAL JOU NAAM GEVIND WORD

“Net gou die Ouetehuis in Riebeek Wes se nr. in die telefoonboek opsoek om te vergewis ek kom nie weer daar tydens die etenstyd aan nie.” Bergsig, is die naam van die Ouetehuis. Vinnig gly my oë langs die letter b af, maar daar is nie ‘n Bergsig nie. “Wel, miskien is dit onder Tehuis vir Bejaardes.” Ek blaai na die t’s, maar ook daar is nie so iets nie. “Ag, dis seker maar onder, Ouetehuis.” Maar by die o’s vind ek dit ook nie. “Wag so bietjie, miskien is dit onder, Huis Bergsig. Nóú, sal ek dit kry.” Ook nie. Geen Bergsig onder die b’s. “Nou ja, dis nou maar nie daar nie,” laat vaar ek die opsoekery gelate.

Op daardie oomblik kom ‘n ander toneel by my op. By die groot wit troon oordeel sal iets soortgelyk plaasvind:

 • Open. 20:12 – “En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen.”
 • Open. 20:15 – “En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.”

Sien nou die prentjie voor jou oë afspeel. Daar staan Koos van Staden (denkbeeldige naam) voor die troon en sy naam word gesoek in die boek van die lewe.

“Kyk onder k vir Koos. My naam moet daar wees, want ek het darem baie kerk toe gegaan.”

“Hiers nie so ‘n naam en van nie.”

“My naam is eintlik Jakobus. So, kyk asb. onder j. Onthou, ek het groot bedrae geld vir die kerk gegee. My naam sál daar wees.”

“Hier is nie so ‘n naam en van nie. Hier is baie Koosse en Jakobusse maar nie ‘n Koos of ‘n Jakobus van Staden van Malmesbury nie.”

Nóú weet ek wat’s fout! Kyk asb. onder my van. Kyk onder v. Dis die hele ding. Kyk tog onder v vir Van Staden. Nóú sal my naam gevind word. Hoe dan anders, my pa was ‘n bekende dominee vir jare op die dorp. En ek self het elke weeksoggend die geestelike epos boodskappie gelees van Piet Smit en dit aan vele gestuur.”

...

Wat ‘n konsternasie sal dit nie wees in daardie dag, wanneer mense met diepe hartseer en groot ontnugtering moet kennis neem dat bloot goeie werke nie jou naam verseker in die boek van die lewe nie. Paulus het gepraat van (Fil. 4:3) “medearbeiders wie se name in die boek van die lewe is.” Hulle was almal bloedgewaste kinders van God. Mense wat hulle sonde bely en laat staan het en die Here Jesus aangeneem en gevolg het.

GEBED

Vader, was my in die bloed van die Lam. Ek neem U Seun, Jesus Christus aan as my persoonlike Verlosser. Skryf my naam in die boek van die lewe. Ek bid dit Vader, in Jesus se Naam. Amen!

DON'T BE OFFENDED (6)

DON'T BE OFFENDED (6)

Mat 11:6 - "And a blessing will be on him who has no doubts about me. "

Why Are People Offended?

Years ago in a previous church there was a certain person who was angry with everyone and everything. He is angry with his wife and with everyone at church, and maybe at himself as well. He was offended and did not attend church.

Then came the end of the year and everyone that was part of the AGS church went to Pinkster Park in the Strand where we held our yearly conference. That specific year pastor Phillip Gerber was the main speaker. The Lord used him wisely in the gift of the Holy Spirit. Especially through the word of knowledge. 1 Cor 12:8 - "For to one are given words of wisdom through the Spirit; and to another words of knowledge through the same Spirit " He called the people forward as the Lord laid it on his heart. And he served them according to the guidance of the Holy Spirit.

The conference was on for a few days when I was told just before the service that that family I was telling you about in the previous paragraph also came through to attend the service. As we always do, we gathered in the prayer room and hour before the evening service and prayed. And I asked two things of the Lord. I asked the Lord that the brother would come to the service and I asked the Lord that he would use pastor Gerber to call him to come to the front, to help him with the things that were wrong in his life.

While we as pastors took our places in the front I could not help but to see that the brother was sitting in the back. In my heart I whispered "thank You Lord" The pastor was busy talking for a while before he invited people to come to the front. He asked pastor Roos to go and fetch the man sitting in the back. So it happened that he came and stood in front. And hear what pastor Gerber said. "Here is a man that is deeply disappointing by life, because he took his eyes of Jesus and looked at the world"

Heb 12:2 - " Having our eyes fixed on Jesus, the guide and end of our faith, who went through the pains of the cross, not caring for the shame, because of the joy which was before him, and who has now taken his place at the right hand of God's seat of power. "

Isn't this true? Is this not the essence of our problems? We take our eyes away from the Lord, and we start to look at people and our circumstances.

People will always disappoint us and circumstances will not always be what we want. But Jesus will never disappoint us! He is the best! He cannot change or get better cause He IS the BEST! And He is PERFECT! 

PRAYER

Lord, I choose to look away from the negative and to turn my eyes on You ,,, Amen!!!

PRAKTIESE CHRISTENSKAP EN DIENSLEWERING

PRAKTIESE CHRISTENSKAP EN DIENSLEWERING

Iemand sê dat hy sal wil betrokke raak by die kerk, maar dan net in ‘n raadgewende hoedanigheid ... Dit laat ‘n mens dink aan die spreekwoord: Die beste stuurlui staan aan wal. Self nie op die boot nie, maar wil vir die kaptein en die bemanning vertel hoe moet daar gevaar word.

Soos die laaste keer toe die Springbokke teen die All Blacks gespeel het. Waar was die “beste rugbyspelers”? Beslis nie op die veld nie ... te oordeel aan die wyshede wat te hoor was voor die TV skerms!

Jesus sê (Mark. 10:45): “Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.” Jesus, DIE GROOTSTE VAN ALMAL was ‘n dienskneg! In die Bybel was ‘n dienskneg ‘n slaaf van destyds. In die Boek Jesaja is daar ‘n deurlopende tema nl. Die Kneg van Die Here, wat na Jesus se koms en bediening heenwys. Dit was Hy inderdaad!

 • Hy het ander (Sy juniors) se voete gewas.
 • Aan melaatses (die uitgeworpenes van destyds) geraak.
 • Aan huis van sondaars en die armes gekom en straatvroue (die skuim van die samelewing) bedien.

Hy het gedoen en gedemonstreer en daarom het Sy prediking en lering oortuig en impak gehad! Hy het geleer soos een wat gesag gehad het. Sy preke het Hy nie op internet gaan soek nie, maar Hy en Sy preke was een en dieselfde ding! Wat Hy gepreek het, het Hy geleef en wat Hy geleef het, het Hy gepreek.

Moses was die grootste leier in die hele Ou Testament. Maar sy grootheid lê juis daarin dat na hom 36 keer verwys word as die kneg of dienskneg van die Here!

In die sekulêre bedryf kry ons wel raadgewende ingenieurs maar ek het nog nooit in die Bybel gelees van Christene slegs in ‘n raadgewende hoedanigheid nie. Dis onmoontlik om as gelowige onbetrokke te wees, op die kantlyn te staan, bloot net ‘n toeskouer te wees en dan vir ander te wil leer. Dit oortuig nie. Past. Fillip Gerber het destyds gesê: “Kom wys my eers en doen eers, dán leer jy my.”

‘n Christen is ‘n dienskneg. Hy loop voor in praktiese dienslewering. Hy kan buk en kniel en optel en skoon maak as dit nodig is. Hy kan selfs sy hande vuilsmeer as daar ‘n oproep op hom gemaak word as dit van hom verlang word ... sonder om te murmureer.

GEBED:

Here Jesus, U was ‘n dienskneg. Maak my soos U! Amen.

DON'T BE OFFENDED (6)

DON'T BE OFFENDED (6)

Mat 11:6 - "And a blessing will be on him who has no doubts about me. "

Why Are People Offended?

Years ago in a previous church there was a certain person who was angry with everyone and everything. He is angry with his wife and with everyone at church, and maybe at himself as well. He was offended and did not attend church.

Then came the end of the year and everyone that was part of the AGS church went to Pinkster Park in the Strand where we held our yearly conference. That specific year pastor Phillip Gerber was the main speaker. The Lord used him wisely in the gift of the Holy Spirit. Especially through the word of knowledge. 1 Cor 12:8 - "For to one are given words of wisdom through the Spirit; and to another words of knowledge through the same Spirit " He called the people forward as the Lord laid it on his heart. And he served them according to the guidance of the Holy Spirit.

The conference was on for a few days when I was told just before the service that that family I was telling you about in the previous paragraph also came through to attend the service. As we always do, we gathered in the prayer room and hour before the evening service and prayed. And I asked two things of the Lord. I asked the Lord that the brother would come to the service and I asked the Lord that he would use pastor Gerber to call him to come to the front, to help him with the things that were wrong in his life.

While we as pastors took our places in the front I could not help but to see that the brother was sitting in the back. In my heart I whispered "thank You Lord" The pastor was busy talking for a while before he invited people to come to the front. He asked pastor Roos to go and fetch the man sitting in the back. So it happened that he came and stood in front. And hear what pastor Gerber said. "Here is a man that is deeply disappointing by life, because he took his eyes of Jesus and looked at the world"

Heb 12:2 - " Having our eyes fixed on Jesus, the guide and end of our faith, who went through the pains of the cross, not caring for the shame, because of the joy which was before him, and who has now taken his place at the right hand of God's seat of power. "

Isn't this true? Is this not the essence of our problems? We take our eyes away from the Lord, and we start to look at people and our circumstances.

People will always disappoint us and circumstances will not always be what we want. But Jesus will never disappoint us! He is the best! He cannot change or get better cause He IS the BEST! And He is PERFECT! 

PRAYER

Lord, I choose to look away from the negative and to turn my eyes on You ,,, Amen!!!

NIE AANSTOOT NEEM (7)

NIE AANSTOOT NEEM (7)

Mat. 11:6 – “En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.”

Dis wanneer die aanstootverwekkende omstandighede op jou toesak dat jy jou oë vas genael op die Here Jesus moet hou en weier om na die omstandighede te kyk! Dis dán wat jy moet sê:

 • Here, al verstaan ek nie;
 • Al weet ek nie wat nou aan gaan nie.
 • Al verstaan ek niks nie!
 • Maar ek sal nie op my gevoel vertrou nie.
 • Ek vertrou op U!
 • U sal vir my stry!
 • U sal my nooit verlaat nie.
 • God is vír my!
 • Die Here bly goed!

Dis dan dat jy nie moet gaan lê nie, maar opstaan en vorentoe beur. Moenie onder die besembos gaan lê soos ‘n Elia nie. Kwoteer elke Bybelvers wat jy ken oor jou omstandighede.

Hierdie eie gemaakte liedjie het my self en vele al gehelp:

Ek was platgeslaan,

Maar ek gaan weer aan.

Jesus gee my nuwe moed.

Nou’s ek weer op spoed!

Wanneer die aanstote kom, werp jou teen alle omstandighede op die Here. Word desperaat vir die aanraking van die Here soos:

 • Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het en gesê het (Mat. 9:21): “As ek maar net Sy kleed kan aanraak.”
 • Die Kananese vrou wat vir Jesus gesê het (Mat. 15:27): ”Die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval.”
 • Job wat onder sy onvergelyklike haglike omstandighede nóg gesê het (Job 13:15): - “Kyk, al wil Hy my ombring—ek hoop op Hom.”
 • Abraham van wie ons lees in Rom. 4:18 dat “Hy het teen hoop op hoop geglo …” (teen alle verwagtinge).

GEBED:

Here, menigte het afvallig geword omdat hulle op een of ander stadium aanstoot geneem het. Maar ek weier dit in die Naam van die Here. Ek weier om my blind te staar teen omstandighede of mense. My oë hou ek op U gevestig vir die uitkoms tot die einde toe! Amen!

DON'T BE OFFENDED (5)

DON'T BE OFFENDED (5)

Mat 11:6 - " And a blessing will be on him who has no doubts about me. "

WHEN ONE FEELS THAT THE CLAIMS OF GOD IS TO HIGH AND INCOMPREHENSIBLE

Where did Abraham's thoughts went when he heard that he have to sacrifice his son? Gen 22:2 - " And he said to him, Take your son, your dearly loved only son Isaac, and go to the land of Moriah and give him as a burned offering on one of the mountains of which I will give you knowledge " 

Thousands, no millions or shall we say that 90% of all people would have been offended. Still, Abraham was not. Maybe God is asking something else of you? What is your answer? "No Lord, now You are going to far" "Please don't ask this of me" God knows what is standing between Him and you...!

There were the disciples of the Lord. And what did Jesus tell them?

John 6: 58 - "This is the bread which has come down from heaven. It is not like the food which your fathers had: they took of the manna, and are dead; but he who takes this bread for food will have life forever "

John 6:60 - "Then, hearing this, a number of his disciples said, This is a hard saying; who is able to take in such teaching? "

WHEN YOUR PRAYERS IS NOT ANSWERED

Or if it is not answered the way you wanted it? This we see in the Bible. Hag 1:9 - " You were looking for much, and it came to little; and when you got it into your house, I took it away with a breath. Why? says the Lord of armies. Because of my house which is a waste, while every man takes care of the house which is his."

Hag 1:6 - "Much has been planted, but little got in ..."

I remember the time I had a very bad tonsillitis. Normally I do not use medicine. I trust the Lord for healing. But it did not stop even though I prayed and others prayed with me. I cannot sing and in the sermon I talk with most difficulty. When I swallow it feels like my throat is tearing apart. It was now 4 days. In the end I used medicine and all the advice I could get. But it is grace that helped me not to be offended.

For 14 days Paul was in a storm on the sea that threatened his life and that of the others. For 14 days they did not see the sun, nor the stars and the moon. Don't you think that Paul would of prayed like never before? And yes, he did. He prayed with power and meaning. A lot of his prayers were answered in the past. But this time the storm was raging for days and it did not look as if God was answering. Only after 14 days a angel appeared to encourage him.

Acts 27:24 - "Saying, Have no fear, Paul, for you will come before Caesar, and God has given to you all those who are sailing with you."

Paul was not offended when his prayers were not answered. And you ...?

NIE AANSTOOT NEEM (6)

NIE AANSTOOT NEEM (6)

Mat. 11:6 – “En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.”

HOEKOM NEEM MENSE AANSTOOT

Jare gelede in ‘n vorige gemeente was daar ‘n seker persoon wat kwaad was vir almal en alles. Hy’s kwaad vir sy vrou en vir almal in die gemeente en seker ook vir homself. Hy’t aanstoot geneem en het nie kerk toe gekom nie.

Toe breek die einde van die jaar aan en almal wat deel was van die AGS naby die Kaap, stroom na Pinkster Park in die Strand waar ons jaarliks ‘n wonderlike konferensie gehou het. Dié spesifieke jaar was oorlede past. Phillip Gerber die hoofspreker. Die Here het hom baie wonderlik gebruik in die gawes van die Heilige Gees, veral wat ‘n woord van kennis betref (1 Kor. 12:8) en het die mense vorentoe geroep soos die Here aan hom geopenbaar het en hulle dan bedien deur die leiding van die Heilige Gees.

Die konferensie was al ‘n paar dae aan die gang toe ek een aand net voor dienstyd verneem dat daardie gesin van wie ek jou in die eerste paragraaf vertel het ook aangeland het op Pinkster Park. Soos die gebruik was, het ons ‘n uur voor die aanvang van die aanddiens begin bid in die bidkamer vir die diens van die aand. Ek het twee dinge vir die Here gevra. Dat die broer sal diens toe kom die aand. Dit alleen sou al reeds ‘n groot wonderwerk wees. Verder het ek gevra dat die Here daardie aand vir past. Gerber sal gebruik om die broer vorentoe te roep om die ding wat verkeerd is in sy lewe te openbaar.

Terwyl ons as pastore op die verhoog ons plekke ingeneem het, kon ek nie help om die broer heel agter in die gebou te sien nie. In my hart het ek geprewel: “Ag, dankie Here!” Past. Gerber was so ‘n tyd aan die gang toe hy mense begin uitroep en hy sê vir past. Johan Roos om daardie broer daar agter in die saal te gaan haal. So gebeur dit dat hy die broer tot op die verhoog roep en luister nou die woorde wat past. Gerber gebruik het: “Hier staan ‘n man wat diep teleurgestel is in die lewe (en LW), want hy het sy oë van die Here afgehaal en na mense begin kyk.” (Heb. 12:2)

Is dit nie waar nie? Is dit nie die wese van ons probleem nie? Ons haal ons oë van die Here af en begin kyk na mense of die omstandighede.

Mense gaan altyd teleurstel en omstandighede sal nooit presies wees soos ons dit begeer nie. Maar Jesus stel nooit teleur nie! Hy is die beste! Hy kan nie verbeter of verander nie, want Hy is klaar die beste en volmaak!

GEBED

Here ek kyk doelbewus weg van die negatiewe en ek vestig my oë op U. Amen

NIE AANSTOOT NEEM (5)

NIE AANSTOOT NEEM (5)

Mat. 11:6 – “En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.”

WANNEER ‘N MENS VOEL DIE EISE VAN DIE HERE IS ONVERSTAANBAAR OF NET TE HOOG

Waar het Abraham se gedagtes gaan draai toe die Here met die opdrag van Gen. 22:2 kom: “Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moría en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys.”

Duisende, nee miljoene, nee miskien moet ons sê, almal sou aanstoot neem. Tog het Abraham nie. Miskien vra die Here iets anders van jou. Hoe antwoord jy? “Nee, Here, nou gaan U darem te ver! Moenie van my dít verwag nie!” God weet wat tussen Hom en jou staan ...

Daar’s die dissipels van Joh. 6 toe Jesus sê: “As julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie.” (vers 53) Die Bybel sê (Joh. 6:60): “En baie van Sy dissipels het gesê toe hulle dit hoor: Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Vers 66: “Hieroor het baie van Sy dissipels teruggegan en nie meer saam met Hom gewandel nie.” Hulle het aanstoot geneem.

WANNEER JOU GEBEDE NIE VERHOOR WORD NIE

Of as dit nie verhoor word soos jy dit wou gehad het nie. So ‘n geval het ons in Hag. 1:9 – “Julle het uitgesien na baie, en kyk dit het min geword;”

Vers 6: “Julle het baie gesaai, maar min ingebring.”

Ek onthou die keer toe ek so vreeslik mangelontsteking gehad het. Normaal weg gebruik ek nie medikasie neem. Ek vertrou die Here vir genesing. Maar dit hou aan en aan hoe ek ook al bid en ander vir my bid. Ek kan nie sing nie en preek met die grootste moeite. Wanneer ek moet sluk voel dit, dit skeur hier in my keel uitmekaar uit. Vir 4 volle dae hou dit so aan. Ek gebruik later medikasie en enige raad en middel wat enige een wat verby kom het, net om die pyn te oorkom. Om dán nie aanstoot te neem aan die Here of die evangelie, is genade!

Vir 14 dae is Paulus op ‘n skip met ‘n storm wat hulle lewens bedreig (Hand. 27). Vir 14 dae sien hulle nie eens die son of die sterre in die nag nie (vers 20). Dink jy Paulus sou nie bid en roep na die Here so wat hy kan terwyl sy eie lewe en die van ander bedreig word nie? Natuurlik het hy gebid met mag en mening. Hoeveel wonderlike gebedsverhoring het hy nie in die verlede gehad nie! Maar hierdie keer hou die storm aan en aan en dit lyk ook asof God nie sy gebed verhoor nie. Eers na 14 dae verskyn ‘n engel aan hom om hom moed te gee (Hand. 27:24): Moenie vrees nie, Paulus; jy moet voor die keiser staan, en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar.”

Paulus het nie aanstoot geneem toe sy gebede nie verhoor is soos hy dit wou hê nie. En jy ...?

NIE AANSTOOT NEEM (4)

NIE AANSTOOT NEEM (4)

Mat. 11:6 – “En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.”

DIE ROL WAT DIE DUIWEL SPEEL

Kyk, as daar nou één ding is wat die duiwel goed kan doen, dan is dit om my en jou wys te maak die Here het ons in die steek gelaat.

 • “Sien jy nou, die Here het Sy rug op jou gedraai.”
 • “Sien jy, die Here het jou vergeet.”
 • “Die Here gee nie regtig vir jou om nie, want dan sal jy mos nie so gely het nie.”
 • “Sien jy nou, die Bybel werk nie vir jou nie.”
 • “Die Here hoor nie jou gebede nie.”

Het jy óók al so gevoel nadat jy iets probeer het en dit toe misluk het?

Maar ek sê: “Prys die Here, gelukkig is dit nie die waarheid nie! Dit mag so lyk en selfs so voel, maar dit kan nooit die waarheid wees nie, want in Ps. 27:10 sê God se Woord wat nie kan lieg nie: “Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem.”

Hoe lieflik as ‘n mens in sulke oomblikke jouself met die Woord, in die Here kan versterk en tekste kwoteer en oor jou lewe en situasie bely:

 • Heb. 13:5 – “Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.”
 • Mat. 28:20 – “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.”
 • Jes. 41:10 – “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.”

Almal kan jou die rug toe keer maar nét nie die Here nie!!!

‘n Dame stuur my ‘n sms: “Ek het vooraf gevas en gebid en toe vir mense gaan bid, maar niks het sigbaar gebeur nie. Hoe moet ek daaroor voel en dink?” Ek sms net die volgende aan haar terug: “Moenie aanstoot neem nie – Mat. 11:6.”

GEBED

Dierbare Here Jesus, verlos my vandag van hierdie gevoel van hopeloosheid, neerslagtigheid en mismoedigheid. Vul my hart en lewe met U Goddelike krag! Kom deur die Heilige Gees en laat U Woord van hoop my lewe oorheers. In Jesus Naam, amen!

DON'T BE OFFENDED (2)

DON'T BE OFFENDED (2)

Mat 11:6 - "And a blessing will be on him who has no doubts about me."

When Circumstances Does Not Work Out

A lot of people took offense in the past when things did not work out according to their will.

A pastor friend of me (who died) told me about the time he worked in a certain town. He had a good job in Cape Town, but he felt in his heart that the Lord is calling him to work for Him. So he quit his job. He went to a small community (in the old days) with a few people and the income was low. His salary was so low that he and his family could not live of it. He tried to provide for them in the beginning, and he had long talks with God, but in the end he had to pack up and go back to Cape Town. Sad that it had to end that way. A lot of people would have been offended.

On their way back they stopped alongside the road under a tree. They sang a song "God will make a way ..."

He was not offended. And a few years later God made a way for him and opened doors for him to work for the Lord again. By the way, he was my first pastor.

John G lake is in Pentecostal churches well known. He came to South Africa in 1908 joined by Thomas Hezmalhalch and some other people. And that is where the A.G.S church came from. The Lord used him extremely powerfully. The Lord used him in the ministry through wonders and signs. But his wife paid the highest price when she died shortly after they arrived here. In his diary he wrote on Christmas 1910: " What memories sweep my soul today. overwhelmed at the remembrance of my darling wives death. I laid down and God permitted my tears to flow freely." (Isak Burger 1987)

Years ago I had to lead a funeral of a baby that was only 4 months old who died by crib death. So sad and tragic-full. I still feel it in my heart today. Not all experiences for believers here on earth is easy, or have a happy ending. The happy ending is in the afterlife - in heaven. If you feel that your circumstances is not working out, remember that bad things happened to others as well, and they did not feel offended towards God. Your happy ending is with God in the life after death in heaven.

PRAYER

Lord, thank You that Your Word is assuring me that the pain I have now is nothing compared to the glory I will have in heaven ... amen!

Rom 8:18 - "  I am of the opinion that there is no comparison between the pain of this present time and the glory which we will see in the future. "

DON'T BE OFFENDED (1)

 DON'T BE OFFENDED (1)

Mat 11:16 - "But what comparison may I make of this generation? It is like children seated in the market-places, crying out to one another "

This made me think of a wonderful friend in knew that was a good child of God. His name was Carl Steenkamp. He told me that one of the greatest lessons he had to learn was not to be offended by the gospel. Because every one that walks a path with God must know that some ware along the line they will be disappointed. You will feel that:

* I am complacent

* Things did not work out the way I wanted

* Why did the Lord let me go through this?

Then it is so easy to get offended and to become bitter towards God, and you want to withdraw yourself from the world. Just as a young married couple finds out that a marriage is not only moonshine and roses, so must a believers know that it's the same for them on their walk with God.

People

People are surely one of the sources of disappointment. Not the one outside the church, not the villain and the ones far from you. But it is your brothers and sisters that share a church with you that hurts you and you that hurt them.

False People In The Church

While I was on holiday I talked with a friend and he shared the following with me: "Exactly there where you are standing, I was standing. I drove out here to talk to him, to listen to him and to pray with him. His marriage was breaking up and it did not work out for them. I even cried with him. A year later he walked away with my wife" 

Can anyone trust the fellow people again after a shock like that? Then you feel like Jeremiah.

Jer 9:4 - "  Let everyone keep watch on his neighbour, and put no faith in any brother: for every brother will certainly be tricking his brother, and every neighbour will go about saying evil. "He also lost his ministry in the church. Thousands of people would of turn their backs on the church and on the Lord. And they would of asked why the Lord let this happen?

But praise the Lord, my friend was not offended. His is still a child of God!     

NIE AANSTOOT NEEM (3)

NIE AANSTOOT NEEM (3)

Mat. 11:6 – “En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.”

VOEL DIS NIE DIE MOEITE WERD NIE

Jy sit so baie in, maar jy kry so min terug. Jy sloof jou af terwille van die Here in die geloof dat dinge sal verbeter en reg kom, maar dinge kom net nie reg nie.

Hoeveel getroude vroutjies beleef dit nie? Hulle mans is ongered en dien nie die Here saam met hulle nie. Hulle doen alles wat hulle kan om hul mans by die Here te kry. Hulle staan spesiaal vroeg op om vir hulle mans te bid. Hulle vas en doen die byna bomenslike om hulle mans te behaag, sodat hulle uiteindelik na Jesus sal kom. Jaar in en jaar uit, maar niks gebeur nie.

Iewers langs die pad wil-wil die moedeloosheid jou oorval. Jy’s sommer lus en los alles:

 • Gaan nie meer kerk toe nie.
 • Bid en vas nie meer nie.
 • Dien nie meer die Here nie, want dit lyk dan dit help nie ...

Dis seker ook hoe Johannes die Doper op ‘n stadium moes gevoel het. Hy’t alles opgeoffer vir die Here. In die woestyn van Judea het hy opgetree en soos ‘n askeet geleef terwyl hy gepreek en die hordes wat aan die begin na sy bediening gestroom het gedoop het in voorbereiding op die koms van die Messias (Mat. 3). Hy waag dit selfs om vir Herodus aan te spreek oor die vrou van sy broer met wie Herodus saamgebly het (Luk. 3:19) en daaroor word hy opgesluit soos ‘n misdadiger. Ewe skielik het sy bediening tot ‘n stilstand gekom en na maande se afsondering in ‘n donker kerker van rotte en luise wat byt, begin selfs hý te twyfel. D.m.v een van sy lojale volgelinge kry hy dit reg om ‘n boodskap na Jesus deur te stuur (Mat. 11:3): “Is U die Een wat sou kom, of moet ons ‘n ander een verwag?

Om te dink dat selfs Johannes die Doper twyfel op ‘n stadium ... wonder op ‘n stadium. Die persoon van wie Jesus gesê het (Mat. 11:11): Voorwaar Ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie.” (Groter as almal voor die kruis van Jesus.) Vir my persoonlik is dit ‘n geweldige troos en bemoediging dat die grootste uit die Ou Bedeling ook gewonder het, is dit die moeite werd ...

Maar hoor Jesus se antwoord spesifiek aan die adres van Johannes en ook vir my en jou (Mat. 11:6): “Salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.”

GEBED

Here, U is die moeite werd om te volg tot die einde toe! Amen.

YOU MAKE THE CHOICE

YOU MAKE THE CHOICE

This two incidents confirms it again. Each and every person is an individual, and they choose who and what they want to be. 

Normally the area (external factors) will play a roll in what the child will be like one day. If the parents live a certain life, the child will most likely follow the same path. But yet, no one has to follow the bad path and example that their parents had.

Manasseh, the son of king Hezekiah. King Hezekiah was a good king and he followed the Lord. Maybe you remember the story where he got a bad letter from the king of Assyria, and he went to the temple and "showed" God the letter asking guidance. 2 Kings 19:14 - "And Hezekiah took the letter from the hands of those who had come with it; and after reading it, Hezekiah went up to the house of the Lord, opening the letter there before the Lord. "

The example that Manasseh got from his father was very good, but still Manasseh became one of the most ungodly man. 2 Kings 21:9 - "Manasseh made them do more evil than those nations did, whom the Lord gave up to destruction before the children of Israel."

My comfort to parents that brought up their children in the ways of God, but their children hardened their hearts towards God - Do not dilate yourself because of it. Yes, it's sad that they left the teachings of their parents, but realize that every person is an individual and make their own choices.

Josiah had a father that did not walk a path with God (Amon) 2 Kings 21:20 - "He (Amon) did evil in the eyes of the Lord, as Manasseh his father had done. " Verse 21 - "He went in all the ways of his father, being a servant and worshiper of the false gods to which his father had been a servant." But his son Josiah became one of the good kings of Judah. While he was king one of the law books was found in the house of the Lord under the rubble. But when he read it he torn his clothes. 2 Kings 22:11 - "  And the king, hearing the words of the book of the law, took his robe in his hands, violently parting it as a sign of his grief " He gave his heart to the Lord and began with reforming at the temple. He became a good king in the Lord. Read the following about him. 2 Kings 23:25 - "Never before had there been a king like him, turning to the Lord with all his heart and with all his soul and with all his power, as the law of Moses says; and after him there was no king like him."

You do not have to follow that bad example of others. You do not have to stay in the mud puddle. Get up and shake the bad things of in the Name of the Lord, and follow Jesus in all sincerity.

PRAYER

Oh Lord, what a privilege to be able to choose. Today I choose to forget what lies behind me, and to walk the path with You until the end ... amen!!!

NIE AANSTOOT NEEM (2)

NIE AANSTOOT NEEM (2)

Mat. 11:6 – “En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.”

WANNEER OMSTANDIGHEDE NIE UITWERK

Vele het in die verlede aanstoot geneem wanneer dinge nie uitgewerk het soos wat hulle dit graag sou wou hê nie.

‘n Pastoor wat al oorlede is, het by geleentheid vir my vertel hoedat hulle in ‘n seker dorp vir die Here gewerk het. Hy het ‘n goeie beroep in Kaapstad beoefen en gevoel die Here het hom geroep om te preek en derhalwe sy beroep laat vaar vir die bediening. Dit was in die ou dae; die gemeentetjie baie klein en die inkomste karig. Ek onthou hy het vertel dat sy traktement was £16 in die maand. Alhoewel dit baie meer werd was as die geld waarde vandag, kon hulle as gesin op geen manier daarmee uitkom nie. Aanvanklik kon hy homself dra. Maar na baie worstelinge met die Here en met homself moes hy eenvoudig oppak en weer terugkeer Kaapstad toe - terug na ‘n sekulêre beroep. So hartseer en ongelukkig as dinge so moet eindig. Vele sou aanstoot neem.

Langs die pad het hulle onder ‘n boom gestop en het hulle met oorgawe gesing: “Ek weet die Here maak ‘n weg vir my ...” Hy het nie aanstoot geneem aan die evangelie nie en die Here het etlike jare later weer vir hom ‘n deur geopen om voltyds vir Hom te werk. (So terloops, hy was my eerste pastoor.)

John G. Lake is in Pinkster en Charismatiese kringe alombekend vandag. In 1908 kom hy met sy gesin saam met Thomas Hezmalhalch en ‘n klein gevolg as sendelinge na S.A. waaruit die A.G.S. ontstaan het. As jy nie kennis dra oor John G. Lake, kan jy gerus op die internet meer oor hom gaan lees. Die Here het hom buitengewoon kragtig gebruik in die bediening van wonders en tekens. Maar sy vrou betaal die hoogste prys en sterf nie lank na hulle koms na S.A. In sy dagboek skryf hy op Kersdag 1910: “What memories sweep my soul today, overwhelmed at the remembrance of my darling wife’s death. I laid down and God permitted my tears to flow freely ...” (Geloofs Geskiedenis van die A.G.S. van S.A. – dr. Isak Burger, 1987, p. 147)

Jare gelede moes ek ’n begrafnis hou van ‘n baba wat maar 4 maande oud was wat in die wiegie dood aangetref is. So hartseer en tragies; dit roer my hart tot vandag toe.

Nie al die ervarings en ondervindings van gelowiges hier op aarde het ‘n “happy ending” nie. Die “happy ending” is in die hemel in die hiernamaals.

As jou omstandighede tans so is dat jy ook voel, “dinge het nie vir my uitgewerk soos ek gedink het nie,” onthou vele ander is daardeur en het nie aanstoot geneem aan die Here nie. Jou ware gelukkige einde is saam met Jesus in die hiernamaals!

GEBED

Here, dankie dat U Woord leer (Rom. 8:18) dat die lyding van die teenwoordige tyd, nie op weeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word in die hiernamaals nie! Amen.

SPIRIT AND BODY, FAITH AND WORKS - BALANCE (2)

SPIRIT AND BODY, FAITH AND WORKS - BALANCE (2)

Balance Is One Of The Most Difficult Things In Life

Think about your car again. If you let go of the steering wheel the cars does not want to move straight on its own. It moves to the left or the right, doesn't matter if you are driving in the middle of the road.

We talked about the thought that if someone invites Jesus into their lives, it only goes well for a while, they start to add works to their faith, thinking that it would please the Lord. The Bible do mention works, but it must be done with the right intentions. Works must be the evidence of your faith in Jesus. James 2:14 - "What use is it, my brothers, for a man to say that he has faith, if he does nothing? will such a faith give him salvation? "

Hopefully believers discover it themselves or others can help them with love to see it. They must know that works cannot earn you a place in heaven. Isaiah 64:6 - "For we have all become like an unclean person, and all our good acts are like a dirty robe: and we have all become old like a dead leaf, and our sins, like the wind, take us away."

When people realize it they go to the opposite side. It's only "grace" and after a while they live like the world, and sanctification does not exist for them anymore. Heb 12:14 - "Let your desire be for peace with all men, and to be made holy, without which no man may see the Lord." They totally become like the world. There is no fruit that shows in their life. Mat 3:8 - "Let your change of heart be seen in your works." Their in no balance between their spirit and body, and faith and works.

Only Jesus Christ is our perfect example. Jesus was the only one who was Word bound but not legalistic. Jesus was the most Free Person but never worldly. We are inclined to be Word bounded but then we start to judge other people. Or when we are free we get worldly. That is why we must keep our eyes on Jesus. Heb 12:2 - "Having our eyes fixed on Jesus, the guide and end of our faith, who went through the pains of the cross, not caring for the shame, because of the joy which was before him, and who has now taken his place at the right hand of God's seat of power. "

What does your life looks like? Are you saved through the Blood of Jesus? Believing that Jesus died for you on the cross, in your place? Eph 2:8,9 - "Because by grace you have salvation through faith; and that not of yourselves: it is given by God:  Not by works, so that no man may take glory to himself. " But at the same time you must do God's work, not to be saved but because you want to be obedient to Him through the Holy Spirit that lives in you.

How does your spiritual car moves. Does it turn left or right? Or is there balance. Or does it keep straight in the middle of the road because it is following Jesus?

PRAYER

Lord, I thank You that You have saved me through Your death on the cross. Thank You that Your Spirit came into me so that I could be reborn again. Now I am following You in obedience to all Your assignments ... amen!!!

SPIRIT AND BODY, FAITH AND WORKS - BALANCE (1)

SPIRIT AND BODY, FAITH AND WORKS - BALANCE (1)

Try something when you drive again. Let go of the steering wheel for a few seconds. If the balance of the tires is good your car will keep on going straight. But if it goes left or right the balance and enlightenment of the tires is out.

It looks to me that we as believers have the same problem. Paul wrote to the Galatians and talked to them about the same thing. They began so good on their walk with Jesus. They embraced the wonderful gospel. They believed in the death of Jesus on the cross and they believed that He saved them from hell. But after a while their walk with Jesus were filled with legalism. He said to them in Gal 3:3 - " Are you so foolish? having made a start in the Spirit, will you now be made complete in the flesh? "

Gal 1:6 - "I am surprised that you are being so quickly turned away from him whose word came to you in the grace of Christ, to good news of a different sort " 

What was the reaction of Paul towards this?

* Gal 1:8 - " But even if we, or an angel from heaven, were to be a preacher to you of good news other than that which we have given you, let there be a curse on him."

* Gal 5:2 - "  See, I Paul say to you, that if you undergo circumcision, Christ will be of no use to you. "

* Gal 5:3 - "  Yes, I give witness again to every man who undergoes circumcision, that he will have to keep all the law. "

* Gal 5:4 - "   You are cut off from Christ, you who would have righteousness by the law; you are turned away from grace. "

I'm making the statement that this is the path that most of us are walking. We give our hearts to Jesus and find joy in Him! But then we start to add little things with it. "I must still do this or that ..." We hear things from other believers and we add more things. In the beginning it is all to please Him. But after a while we connect it to our salvation. And then, even worse we look at others’ lives. If they don't do things like we do they are beneath our standards. And yes, then we believe that they will not be saved.

PRAYER

Dear Lord, please help me not to hold on to legalistic attitudes. Let me go of the Pharisee attitude, not to seek fault with others. Help me to be steadfast in the freedom that Jesus gave ... Amen !!!

NIE AANSTOOT NEEM (1)

NIE AANSTOOT NEEM (1)

Mat. 11:6 – “En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.”

Onwillekeurig dink ek aan een van die mooiste kinders van die Here wat ek geken het nl. oom Carl Steenkamp van Calvinia. Hy het so dikwels dit teenoor my genoem dat die grootste les wat hy ooit moes leer, was om nie aanstoot te neem aan die evangelie nie. Want almal wat die pad van die Here loop, moet weet; iewers gaan jy langs die pad teleurgestel word. Jy gaan voel:

 • Ek is te nagekom.
 • Dinge het nie uitgewerk soos ek verwag het nie.
 • Hoekom het die Here my deur hierdie ding laat gaan?

Dan is dit so maklik om aanstoot te neem en bitter te word dat ‘n mens sommer voel om jou te onttrek aan almal en alles. Net soos wat ‘n paartjie wat gaan trou moet hoor dat die huwelik is nie net maanskyn en rose nie, net so moet jong gelowiges ook maar hoor, dit geld óók vir die pad met die Here.

MENSE

Mense is seker die grootste bron van teleurstelling op die geestelike pad. Nie die mense buite die kerk nie – nie die skurke en die mense daar ver kan my en jou seer maak nie. Maar my broers en susters saam met my in dieselfde gemeente. Húlle het die potensiaal om my die seerste te maak. Ék het die potensiaal om húlle die diepste teleur te stel.

VALSES BINNE IN EIE KERK

Tydens ‘n vakansie staan ek by ‘n vriend buite ‘n dorp en deel hy my die volgende mee: “Presies daar waar jy nou staan, het ek gestaan. Ek het spesiaal uitgery om die persoon hier te kom ontmoet om hom by te staan in sy wankelende huwelik. Hier het ek saam met hom gebid. Hier het ek saam met hom gehuil. Sy huwelik het nie uitgewerk nie. Maar ‘n jaar later loop hy weg met mý vrou!”

Kan ‘n mens ooit weer vertroue kry in jou medemens na so ‘n skok ervaring? Dan voel ‘n mens soos wat Jeremia moes voel. Jer. 9:4 – “Pasop  elkeen vir sy vriend, en vertrou op geen broer nie; elke broer is net ‘n onderkruiper en elke vriend gaan om met kwaadsprekery.” Stel jou vir ‘n oomblik in sy skoene. Hy verloor o.a. sy bediening. Duisende sou aanstoot geneem het en sou hulle rug op die kerk en op die Here gedraai het en sou gevra het: “Kon die Here wat ek dien dan nie my huwelik beskerm het nie?”

Prys die Here! My vriend het nie aanstoot aan Jesus geneem nie! Hy dien vandag nog die Here met net soveel oorgawe!

JY KIES SELF

JY KIES SELF

Hierdie twee gevalle bevestig dit net weer: Elke mens is ‘n individu en hy of sy kies self wie en wat hy of sy wil wees.

Normaalweg speel die omgewing (eksterne faktore) ‘n rol in hoe ‘n kind eendag gaan uitdraai. As die ouers ‘n bepaalde lewenstyl handhaaf, is die kanse baie goed dat die kinders dieselfde pad gaan loop. Tog hoef niemand noodwendig die slegte voorbeeld van sy of haar ouers te volg nie.

Manassa, was die seun van koning Hiskia. Hiskia was ‘n goeie koning wat die Here baie mooi gedien het. Miskien kan jy die geval onthou waar hy na die tempel is en die dreig brief van die koning van Assirië in diepe afhanklikheid voor die aangesig van die Here gaan uitsprei het (2 Kon. 19:14). Die voorbeeld wat Manassa van sy vader gekry het, was nét goed. Tog word hy (Manassa) een van die goddeloosste konings wat Juda ooit gehad het. Hier is ‘n aanhaling uit 2 Kon. 21:9 – “Manassa het hulle (volk) verlei om meer kwaad te doen as die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uit verdelg het.”

My troos aan ouers wat hulle kinders in die vrese van die Here groot gemaak het, maar die kinders dien nie die Here nie: Moenie julleself verwyt of skuldig voel oor julle kinders se gedrag nie. Ja, dis jammer dat hulle afgewyk het van die voorbeeld van julle as die ouers, maar besef; elke mens is ‘n individu en hy of sy kies self die pad wat hulle wil loop.

Josía, daarenteen het ‘n vader gehad (Amon) wat die Here hoegenaamd nie gedien het nie. Hier is ‘n aanhaling uit 2 Kon. 21:20 – “Hy (Amon) het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here,”

Vers 21 – “Hy het geheel ... die drekgode gedien wat sy vader gedien het en hom voor hulle neergebuig.”

Maar Josía word een van die goeie konings van Juda. In sy tyd is die wetboek in die huis van die Here gevind onder al die rommel met al die afvalligheid wat voor sy tyd plaasgevind het. Maar toe hy dit lees, het hy sy “klere geskeur” (2 Kon. 22:11) en hom tot die Here bekeer en met hervormings begin en een van die goeie konings van Juda geword. Lees net hierdie pragtige aanhaling oor sy lewe (2 Kon. 23:25): En voor hom was daar geen koning soos hy nie wat hom tot die HERE bekeer het met sy hele hart en met sy hele siel en met al sy krag volgens die hele wet van Moses, en ná hom het nie een soos hy opgestaan nie.”

Jy hóéf nie die swak voorbeeld van ander om jou te volg nie. Jy hóéf nie in die modder te bly sit nie. Staan op en skud die slegte dinge van jou af in die Naam van die Here en volg Jesus in alle opregtheid!

GEBED

O Here, wat ‘n voorreg om te kan kies! Ek kies vír U! Ek kies vandag om te vergeet wat agter is en vir die res van my lewe saam met U te stap! Amen!

GEES EN VLEES, GELOOF EN WERKE – BALANS (2)

GEES EN VLEES, GELOOF EN WERKE – BALANS (2)

Balans is een van die moeilikste dinge in die lewe.

Dink maar weer aan jou motor. As jy die stuurwiel los dan wil die motor nie reguit vorentoe vanself loop nie. Dis of links of regs wat dit afwyk, selfs al ry jy in die middel van die pad waar die pad oppervlak veronderstel is om neutraal  te wees.

Ons het gesels oor die gedagte dat nadat iemand die Here in sy of haar lewe gevind het, dan is dit net ‘n tydjie of hy of sy begin om werke by die geloof te voeg in die mening om die Here beter te behaag. Die Bybel praat inderdaad van werke en dit moet met die regte motief gedoen word. Werke, behoort die bewys te wees dat my geloof in Jesus Christus eg is. Jak. 2:14 – “Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof (Die onegte geloof wat net uit woorde bestaan.) kan hom tog nie red nie?”

Hopelik ontdek gelowiges dit self of ander kan hulle in liefde daarop wys, dat dit nie iemand se werke is wat hom of haar ooit kan red nie. Die bekende Jes. 64:6 sê dit tog al te duidelik: “Al ons geregtighede is soos ‘n besoedelde kleed.”

Met hierdie ontdekking, gaan vele weer oor na die teenoorgestelde kant. Dan is dit net “genade” en kort voor lank lyk hulle lewens net soos die wêreld en heiligmaking (Heb. 12:14) bestaan nie meer vir hulle nie. Hulle verwêrelds totaal en al. Daar is geen vrug wat by die bekering pas (Mat. 3:8), die balans tussen gees en vlees, geloof en werke bestaan nie meer nie.

Nét die Here Jesus is ons volmaakte voorbeeld! Jesus was die mees Skrifgebonde Persoon, maar nooit wetties nie. Jesus was ook die vryste Persoon, maar nooit wêrelds nie. Ons is so geneig om wanneer ons net op die Woord konsentreer, wetties te word en ander te begin oordeel. Of wanneer ons vry raak, raak ons wêrelds. Daarom hou die oë op Jesus (Heb. 12:2)!

Hoe lyk jou lewe? Is jy gered deur die bloed van die Lam? D.w.s. gered deur genade deur jou geloof in Christus Jesus se kruisdood in jou plek (Efe. 2:8, 9). Maar terselfdertyd doen jy ook die werke en voer jy God se opdragte uit. Nie om daardeur gered te word nie, maar omdat jy gered ís en omdat jy aan Hom gehoorsaam wíl wees as uitvloeisel van die Heilige Gees se aandrang wat nou in jou woon.

Hoe loop jou geestelike motor? Beur dit links of regs? Of is daar balans? Dit hou mooi koersvas agter Jesus aan in die middel van die pad.

GEBED

Here, ek dank U dat U my gered het deur my absolute vertroue in die kruisdood van Jesus Christus! Dankie dat U Gees die wonderwerk van wedergeboorte in my geesmens kom doen het! Nou volg ek U na, in gehoorsaamheid aan ál U opdragte. Amen!

THEIR PERFORMANCE WAS EXCELLENT

 THEIR PERFORMANCE WAS EXCELLENT

Without me having all the details, the next subject inspired me a lot.

They did an experiment in the USA on teachers and students. They chose a few schools and nominated 5 of the best teachers from them. Also they chose 20 of the best students for them from those schools with the highest IQ. The teachers had to teach them for a year.

After that year they took all the rapports and info and compared them. They found that all the students grades went up with 20% from those students who did not receive that special teaching.

Well, everyone of us will think that is how it is suppose to be. But after the "investigation" they brought something else to light. The teachers that was chosen was not the best, and the students was randomly chosen, and not by their IQ. One thing that was told to them, is that they were the best, the teachers and the students, that is why they gave their best.

REMARKS

 • It is nice to be appreciated, so for that you give your best.
 • No one likes to be looked down on, and if that happens you under perform.  John Maxwell said that people evaluate each other with a point system of 1-10 on their foreheads. And they will perform according to the point you give them.
 • So see to it that you are surrounded by people who builds you up. And remember to be the one that also build others up.Gal. 6:7 - "Be not tricked; God is not made sport of: for whatever seed a man puts in, that will he get back as grain."
 • God thinks a lot about you. So much that He gave His only Son for you! So that you can be saved by faith in His Blood on the cross. (John 3:16)
 • God believes in you that you will also make it to heaven, otherwise He would not have given His Son to you!

GEES EN VLEES, GELOOF EN WERKE – BALANS (1)

 GEES EN VLEES, GELOOF EN WERKE – BALANS (1)

Maak ‘n toets as jy motor bestuur. Los die stuurwiel vir so ‘n rukkie. As die wiele perfek belyn en gebalanseerd is, behoort die motor nog steeds reguit vorentoe te beweeg. As dit egter na links of regs afwyk dan skort daar ietsie met die belyning of balansering.

Dit lyk my ons het maar dieselfde stryd ook in die geloofslewe. Paulus skryf aan die Galasiërs en spreek hulle aan oor dieselfde ding. Hulle het so mooi met die Here Jesus begin. Hulle het die wonder evangelie omhels: Geloof in Jesus Christus en Sy kruisdood red van die hel. Maar soos wat hulle verder met die Here die pad geloop het, het daar ‘n stuk wettiesheid bygekom. Hy sê vir hulle (Gal. 3:3): Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees?” Iewers langs die weg het ander predikers (die wettiese broers) gekom en het dié vir hulle ‘n “ander evangelie” (Gal. 1:6) kom verkondig. Iets soos: “Christus se kruisdood is nie genoeg vir julle om gered te word nie, julle sal nóg goed moet byvoeg van die wet soos o.a. die besnydenis.”

En Paulus se reaksie hierop? In die sterkste taal het hy dit teengestaan:

 • Gal. 1:8 – “Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!”
 • Gal. 2:21 – “Want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterwe.”
 • Gal. 5:2 – “Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie.”
 • Gal. 5:3 – “En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou.”
 • Gal. 5:4 – “Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval.”

Ek maak die stelling, dat die meeste gelowiges min of meer dieselfde pad loop. Ons kom tot bekering en vind ons vreugde in Jesus! Maar omdat ons ernstig met die Here is, begin ons “goedjies” byvoeg. “Ek moet nog dit ook doen en nog dat ...” Ons sien dinge by ander Christene en ons hoor hoe ander die Here dien, en ons voeg nog by. Aanvanklik maar net met die gedagte om Hom te behaag. Maar kort voor lank dan koppel ons ook ons redding daaraan. En dan nog erger, ons begin op ander se lewens let. As hulle nie ook doen soos ons nie, dan is hulle nog benede die “standaard” en moet hulle nog bykom. En ja, is hulle sommer ook nie gered nie ...

GEBED

Ag Here, maak my tog los van ‘n wettiese ingesteldheid. Maak my los van ‘n Fariseër gees om ander met ‘n valkoog dop te hou om ‘n foutjie by hulle te bespeur. Help my om vas te staan in die vryheid waarmee Christus my vrygemaak het en nie weer onder ‘n juk van diensbaarheid te kom nie. Amen!

TWO CHARACTERISTICS THAT GOD LONGS FOR

 TWO CHARACTERISTICS THAT GOD LONGS FOR

God was searching for two characteristics in His people in the days of Jeremiah:

RECOGNITION

Jer 2:6 - " And they never said, Where is the Lord, who took us up out of the land of Egypt; who was our guide through the waste of sand, through an unplanted land full of deep holes, through a dry land of deep shade, which no one went through and where no man was living? "

The Lord wanted so much that His people would recognize that it was He who leaded them through the desert. That is was Him who supplied them with everything they needed. But they did not do it. What did they do instead? Jer 2:5 - " These are the words of the Lord: What evil have your fathers seen in me that they have gone far from me, and, walking after what is false, have become false? " The Word says that they themselves became void.

Where do you and I stand? When we have achieved something, do we give glory to God? Do we still tell people about God's goodness?

* Oh, the Lord is so good, look what He did for me?

* Just look how God blessed me!

* It was the Lord, all glory to Him!

Or do we just keep quiet, giving no glory top Him? Maybe we think in our hearts that we are good, or we are clever, or maybe we think that if it was not for me...!

THANKFULNESS

Jer 2:7 - "  And I took you into a fertile land, where you were living on its fruit and its wealth; but when you came in, you made my land unclean, and made my heritage a disgusting thing. "

After God took His people into the promised land, one would expect that there would be thankfulness and appreciation in their hearts. That they would see all the beautiful things that God has given them. But no, there was no thankfulness! They have taken it for granted. They did not thank God.

If you want to touch God's heart on this day, give recognition to Him for His goodness, for every little thing. Thank Him throughout the whole day:

I want to honour You Lord

I want to praise Your Name

Forever by Your side

Oh Lord, I don't want to stop.

HULLE HET DIE BESTE PRESTEER

HULLE HET DIE BESTE PRESTEER

Sonder dat ek al die feite en die detail het, het die volgende geval my opnuut geïnspireer:

In die V.S.A. is ‘n eksperiment gedoen met onderwysers en kinders. Uit ‘n streek met vele skole het hulle 5 onderwysers gekies wat hulle aangedui het as die beste uit al die ander onderwysers. Toe het hulle uit die verskillende skole die beste leerders gekies met hoogste I.K.’s en aan elkeen van die 5 onderwysers, elk 20 kinders gegee om vir ‘n jaar te onderrig.

Na afloop van die jaar is al die verslae en punte vergelyk en is daar bevind dat die uitgesoekte kinders met die uitgesoekte onderwysers, 20% beter presteer het as die ander skole se ooreenstemmende leerders.

Nou sal elkeen van ons dink: Wel, dis mos net logies. In sulke ideale omstandighede met top onderwysers en beste leerders as puik presteerders móét hulle mos noodwendig die beste doen en verbaas dit nie ‘n mens dat hulle gemiddeld 20% beter gevaar het as die ander leerders in die normale skool opset. Maar toe het hulle die ware feite aan die lig gebring.

 • Die 5 onderwysers was nie regtig die beste nie. Hulle is sommer net voor die voet gekies.
 • Die leerders is nie gekies op grond van hulle skolastiese vermoëns nie. Dis bloot 100 name gekies uit die groot totaal van leerders.

Die enigste verskil tussen hierdie 5 onderwysers en die 100 leerders en die res; daar is vir die eersgenoemdes gesê dat hulle die beste is. Gevolglik het hulle gewerk en presteer asof hulle die beste is.

OPMERKINGS

 • Dis lekker om gewaardeer te word en gevolglik gee mens jou beste vir hulle wat jou waardeer.
 • Niemand hou daarvan om op afgekyk te word nie en noodwendig presteer jy swakker. Dit strook met John Maxwel se siening dat mense instinkmatig ‘n 1 tot ‘n 10 op ander se voorkoppe plaas en dan presteer hulle ooreenkomstig.
 • Daar is oorvloed van mense en omstandighede wat jou eerder sal afbreek. Sorg dus doelbewus daarvoor dat jy omring is met mense wat jou aanmoedig.
 • Wees jyself ‘n goeie aanmoediger vir ander, want onthou wat jy saai, gaan jy maai (Gal. 6:7). Ander sal jóú komplimenteer en aanmoedig.
 • God dink baie van jou. So baie dat Hy Sy Seun, Jesus Christus nie ontsien het, maar Hom gestuur het om in jou plek te sterf sodat jy deur geloof in Sy kruisdood gered kan word (Joh. 3:16). Hy het geloof in jou, dat jy dit ook sal maak vir die hemel, anders sou Hy nie Sy Seun vir jou laat sterf het nie.

SODAT JY OOK KAN WEET

SODAT JY OOK KAN WEET

Daar is die eeue oue vraag wat deur die meeste, indien nie alle mense in die beskaafde wêreld, gevra word: Waar het die seuns van Adam en Eva vroue gekry? Ek onthou dat ek ook dié vraag vir die dominee gevra het as skoolseun toe ons deur die katkisasie klasse gegaan het. ‘n Bevredigende antwoord het my maar altyd uitgebly.

MOONTLIKE OPLOSSING

Dalk het God nóg mense op die aarde iewers geskape behalwe vir Adam en Eva en ook ‘n geslag uit hulle begin en het die twee groepe later by mekaar uitgekom. Die antwoord op dié moontlikheid, lees ons in Hand. 17:26 – “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon.”  So, dis baie duidelik dat ons is almal familie op hierdie aarde van mekaar van Adam se kant af. Niemand se bloed is slegter of beter as ‘n ander. God tref net een onderskeid tussen mense en dis op ‘n geestelike vlak. Voor God is jy òf ‘n gelowige òf ‘n ongelowige. Jy’s òf gered òf ongered. Mal. 3:18 – “Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.”

BAKENS

 • Gen. 5:3 – “Toe Adam honderd en dertig jaar oud was, het hy ‘n seun verwek ... en hom Set genoem.”
 • Gen. 5:4 – “En hy (Adam het seuns en dogters gehad.”

Vers 4 is ‘n baken waaruit ons baie afleidinge kan maak. Vir die eerste keer hoor ons dat daar ook dogters was van die eerste mensepaar. Maar slegs die seuns se name word genoem in die Bybel sodat na 130 jaar daar slegs 3 name is: Kain, Abel en Set. Hoekom so min? Ons moet onthou dat die Bybel stel veral belang in die bloedlyn van Christus en daarom word ander name nie hier genoem nie.

Nog ‘n baken voordat ons afleidinge gaan maak is Gen. 1:28 – “En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde,” Hierdie eerste mense van Genesis was hoogs vrugbare mense met sterk stamselle. Hulle sou kon “aanteel soos konyntjies”; selfs tweelinge en vierlinge ...

GEVOLGTREKKING

 • Adam en Eva kan onmoontlik die opdrag gehad het om vrugbaar te wees en na 130 jaar net drie kinders gehad het. Daar moes al baie gewees het.
 • Dake’s Kommentaar maak die stelling dat na 130 jaar daar al maklik 500 000 mense op aarde kon wees.
 • Hulle moes dus met mekaar getrou het. Voor die wet, was daar geen beperkinge op ondertrou nie. Eers in Lev. 18 met die koms van die wet lees ons van hierdie beperkinge. So bv. stuur Abraham vir sy dienskneg om vir seun Isak ‘n vrou te gaan soek uit sy eie familie (Gen. 24:3,4). Ook Isak gee aan sy seun Jakob dieselfde opdrag (Gen. 28:1, 2):  Jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanaän nie. … gaan haal vir jou … ‘n vrou uit die dogters van Laban, jou moeder se broer.”

TEKSTE WAT DUI OP BAIE MENSE

 • In Gen. 4:14 sê Kain: Elkeen wat my kry sal my doodslaan.” Hy verwys na die baie mense wat reeds op die aarde is benewens Adam en Eva (sy broer Abel is nou dood).
 • Ons lees in Gen. 4:16 dat Kain gaan woon het aan die ooste kant van Eden. Vers 17: “En Kain het sy vrou beken.” Nie gekry! “Beken” beteken; seksuele gemeenskap. Hy het dus reeds ‘n vrou gehad. Daar is nou ‘n kind verwek.
 • Gen. 4:17(b) – “Daarna bou hy ‘n stad ...” ‘n Stad is groter as ‘n dorp en spreek van baie mense.

God se Woord is wonderlik, al die antwoorde is daar! Buig jou hart voor die God van die Woord!

TWEE EIENSKAPPE WAT GOD VERLANG

TWEE EIENSKAPPE WAT GOD VERLANG

God het twee eienskappe by Sy volk gesoek in die dae van Jeremia:

ERKENTLIKHEID

Jer. 2:6 – “En hulle het nie gesê nie: Waar is die HERE wat ons uit Egipteland laat optrek het, ons in die woestyn gelei het, in ‘n land van wildernis en kuile, in ‘n land van droogte en doodskaduwee, in ‘n land waar niemand deurtrek en waar geen mens woon nie?”

Die Here wou so graag hê dat Sy volk sou erken dat dit Hý was wat hulle deur die lang reis deur die woestyn gelei het en in hulle behoeftes voorsien het. Maar hulle het dit nie gedoen nie. Inteendeel hulle het gedoen wat Jer. 2:5 sê: “Hulle het ver van die Here afgewyk en agter nietige afgode aan geloop.” Met die gevolge sê die Woord dat hulle “self nietig geword het.”

Hoe is dit met my en jou gesteld? Wanneer ons iets bereik het, gee ons erkenning aan die Here deur dit hardop te bely of dit prontuit vir ander te vertel:

 • “O, die Here is so goed! Kyk net hoe het die Here my gehelp!”
 • “Kyk net hoe het die Here my geseën!”
 • “Dis nét die Here, Hy kry ál die eer.”

Of bly ons net stil en spreek geen erkentlikheid teenoor die Here uit nie. Ons dink in ons hart: “Kyk net hoe wonderlik is ek! Ek is darem maar slim. Ek wil dit nou nie so hardop sê nie, maar as dit nie vir mý was nie ...”

DANKBAARHEID

Jer 2:7 – “En Ek het julle gebring in ‘n land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet; maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis ‘n gruwel gemaak.”

Nadat die Here Sy volk Israel in die beloofde land ingebring het, sou ‘n mens verwag dat daar ten minste dankbaarheid en waardering in hulle hart sou wees. Dat hulle sou raaksien al die mooi dinge waarin God hulle ingelaat het. Maar helaas, geen dankbaarheid. Alles is maar net vanselfsprekend aanvaar. God is nie gedank nie!

As jy die Here se hart wil roer in hierdie dag, gee erkenning aan die Here se goedheid vir elke klein dingetjie en dank Hom die heeldag deur:

Daarom wil, ek U nou eer

U lof besing o Heer.

Verewig aan U Sy,

O Heer, ek kan dit nie beter kry!

Lot Ended Bankrupt (5)

 Lot Ended Bankrupt (5)

It remains one of the greatest and most glorious truths of the Bible that we as God's children are the righteousness of God. It's that the World tells us. 2 Cor 5:21 - "For him who had no knowledge of sin God made to be sin for us; so that we might become the righteousness of God in him."

The above verse says that - Faith in Jesus! Faith for the fact that Jesus took the sin on Him for you and me! It makes us the righteous of God.

Do you understand this? If one understands the Grace of God, it's overwhelming! It makes us speechless over His goodness. You cannot put it in words. It is just to wonderful for words!

You can't just go on with sin and keep doing it. We read in the following Bible verses:

Rom 6:1,2 - "What may we say, then? Are we to go on in sin so that there may be more grace? In no way. How may we, who are dead to sin, be living in it any longer?"

It make you fall out of love for sin and fall in love with Jesus. When we had a course in our church one of the members mentioned, "When you give your life to Jesus you do not want to sin anymore!"

Your heart will be like the heart of Abraham. You will always put God first. You will be blessed in the end. Lot did not end well. In one of the marathons that I ran a friend and I sat on the bench after we finished and we looked at the athletes that nears the winning line. Some were full of energy, others were still full of strength, but some were on their last breath and the last ones nearly crawled over the line, a shame to themselves!

And my friend said: "I never want to end like this in life"

PRAYER

Loving Lord Jesus, I want to end this life like I started it with you, Please help me ... Amen!!!

Publish modules to the "offcanvs" position.