Boodskappe

A MAN WITH THE NAME PAUL (2)

A MAN WITH THE NAME PAUL (2)

Paul had 3 passions in his life that driven him.

His Passion To Know Jesus

Phil. 3:10 - "That I may have knowledge of him, and of the power of his coming back from the dead, and a part with him in his pains, becoming like him in his death."

It is possible to have a lot of knowledge about God, but not know Him personally. Meaning it is possible to have a lot of Bible knowledge of God but you are not reborn. Job 42:5 - "Word of you had come to my ears, but now my eye has seen you." Today there is a lot of knowledge that you can get on the internet, TV and books. One of my pastor friends said that we are not able to make mistakes when we preach cause they people know all by searching the internet. Still with all the info there is, there is still people that do not know God. They have never met with Him personally. They have never allowed Him into their lives so that they can walk a path with Him. There is a huge difference to know Jesus and to know Him as your Savoir.

It is the "know" that Paul is talking about! The God that made Himself known to Paul on the Damascus road. He wanted to know that God more. Now that he was saved he wanted to get to know Jesus better. He wanted a relationship with Him:

* His Godly nature

* His Voice

* His Character

* His Faithfulness

His full denial work and the power in every aspect of His life. His infinite love.

How do you get to know someone better? You must spend time with him. You must have a conversation and do things with him. A few people in my church was just faces till I started to climb mountain with them.

That is why we as believers must spend time with God. We must read His Word and we must pray. Your whole life journey becomes a adventure with God. Not by hearing what others say, but by doing it yourself. Face to Face and mouth to Mouth.

Exodus 12:8 - " And let your food that night be the flesh of the lamb, cooked with fire in the oven, together with unleavened bread and bitter-tasting plants. " A life task and a calling.

PRAYER

Lord, it is also my longing to know you this way...Amen!!!

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (4)

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (4)

SY PASSIE OM JESUS TE VERKONDIG ONGEAG DIE TEENSTAND

Wat maak ek en jy as mense ons met klippe bestook? Met die eerste klip hardloop ons dat die stof so staan en as ons ‘n veilige afstand bereik het dan skree ons met ‘n huil stemmetjie terug: “Ek gaan net ‘n bietjie vir my ma sê!”

Maar nie Paulus nie. In Hand. 14 terwyl hy besig was om die evangelie te verkondig, stenig hulle kom. Hulle het sy liggaam tot buitekant die stad gesleep en dit daar gelos met die gedagte dat hy dood was en dat hulle nou ontslae was van hom. Maar God het hom opgewek terwyl die dissipels hom omring het. Hy vlug nie weg met groot vrees vir wat hulle aan hom gedoen het nie of oor wat hulle weer aan hom kan doen nie. Hy gaan terug na Listre, die stad waar dit alles plaasgevind het. Daarna gaan hy na ‘n naburige stad en verkondig die evangelie ook daar en toe hy klaar is, keer hy terug na Listre, waar hy van te vore gestenig is.

Hoe maak die moderne kerkmense? By die eerste onvriendelike gesig of as iemand die persoon per ongeluk nie gegroet het nie: “Ek sit my voete nie weer daar nie!”

Marteling het Paulus nooit afgesit om vir die Here te werk nie.

Die naaste wat ek aan marteling gekom het, was tydens die ontgroening in die koshuis op Onderwys Kollege. As eerstejaars was dit deel van die inlywing: Ons moes voor die res van die koshuis studente met ‘n PT broekie op die gras verby kruip terwyl elkeen met ‘n tekkie of plakkie of skoen ons ‘n hou geslaan het, so hard as wat hy kan. Vir dae kon ons nie sit of as een net per ongeluk stamp teen jou boud, het jy in die lug geklim. Klink dit erg? Nie as jy Paulus se verhaal lees in 2 Kor. 11:24-26:

2 Kor. 11:24 – “Vyf maal het ek van die Jode ontvang veertig houe op een na.”

2 Kor. 11:25 – “Drie maal is ek met stokke geslaan, een maal is ek gestenig, drie maal het ek skipbreuk gely, ‘n nag en ‘n dag het ek op die diepwater deurgebring—“

2 Kor. 11:26 – “dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders;”

Het hy teruggedeins? Hoor wat antwoord hy (Hand. 20:24): “Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God.”

GEBED

Here, gee my ook hierdie gesindheid om net voort te gaan om die evangelie te verkondig, ongeag watter teenstand! Amen!

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (3)

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (3)

SY PASSIE OM JESUS TE VERHOOG

Fil. 1:20 – “volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie; maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is.”

Fil 1:21 – “Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.”

Op hierdie stadium is Paulus ‘n gevangene in die tronk van Rome. Dis tussen die jaar 60 tot 62 na Chrsitus. Sy saak het nog nie voor die keiser gedien nie en hy weet nie wat die uitkoms sal wees nie. Maar dit het nie regtig vir hom saak gemaak wat die uitkoms sou wees nie.

Sou hy die doodstraf kry dat die keiser beveel dat hy onthoof moes word, dan was hy oortuig dat die Here Jesus hom sou bystaan dat hy die dood met so ‘n gesindheid sou tegemoetgaan dat Christus daarin verheerlik sou word. Sy  passie: “Dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is.” Sy gesindheid was: As sy dood vir Jesus tot groter heerlikheid sou wees, dan is dit reg so.

Die dood sou natuurlik in ‘n seker sin die maklikste uitweg wees, want hy’s immers gered en die dood is grade dag! Dis om net oor te stap en vir ewig by die Here te wees. Hy sê dit ook in soveel woorde (Fil. 1:23): “Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verrreweg die beste.”

Maar sou die keiser besluit om hom los te laat, dan het dit vir hom beteken om met groter ywer en passie net voort te gaan met die goeie werk van die Here as kerkplanter, evangelis, sielewenner en prediker.

Dink vandag aan die man met die naam van Paulus. Het jy stryd en teenkanting? Paulus se stryd was groter as joune en terwyl hy die dood kon verwag as gevangene, het dit hom nie afgesit nie. Sy passie was steeds om Christus groot te maak in dood of in lewe!

GEBED

Here, gee my ook die gesindheid om U vandag groot te maak in dood of in lewe! Amen!

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (2)

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (2)

Paulus het drie passies in sy lewe gehad wat hom gedryf en gemotiveer het.

SY PASSIE OM JESUS TE KEN

Fil. 3:10 – “sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,”

Dis moontlik dat ‘n mens baie kennis van God en Sy gebod kan hê sonder dat jy Hom ken! D.w.s. dis moontlik dat ‘n mens baie teologiese kennis van God kan hê, maar jy is nog nie weergebore nie. Job sê iets soortsgelyks (Job 42:5): “Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.”

Daar is vandag baie kennis vrylik beskikbaar oor letterlik enige onderwerp. Met tv en internet, is niks meer vir enige iemand verborge nie. Jy kan alles oor enige onderwerp binne ‘n paar minute opspoor op die groot biblioteke van internet. Baie predikers en kollegas het dit al teenoor my genoem dat jy durf nie waag om ‘n fout te maak in jou preek materiaal nie, want jou gehoor is blitsig om dit te gaan toets aan die hand van die inligting op internet beskikbaar. Tog met al die inligting beskikbaar, ken vele nie die Here nie. Hulle het Hom nog nooit persoonlik ontmoet en Hom in hulle lewens toegelaat en ‘n pad in gehoorsaamheid agter Hom begin aanstap nie. Daar is ‘n hemelsbreedte verskil om bloot net kennis te hê en om die Here Jesus te ken as Redder!

Dis daardie “ken” waarvan Paulus gepraat het. Daardie God wat Homself aan hom op die Damaskus pad genadiglik geopenbaar het, wou hy beter leer ken. Nou dat hy gered was, wou hy die Here Jesus beter leer ken vanuit ‘n wedergebore posisie en verhouding.

 • Sy Goddelike natuur;
 • Sy stem;
 • Sy karakter;
 • Sy getrouheid;
 • Sy volle verlossing werk en die krag daarvan in elke faset van sy lewe.
 • Sy oneindige liefde en vergifnis en elke onuitputlike aspek van God.

Hoe leer jy iemand beter ken? Jy moet tyd met hom of haar spandeer. Daar moet gesprek plaasvind en jy moet dinge saam met iemand doen. ‘n Paar broers in die gemeente was net vir my name en gesigte totdat ons saam gaan bergklim het en ons onderdruk saam verkeer het. Dan leer jy ander aspekte van die persoon ken.

Daarom moet ons as gelowiges tyd met die Here deurbring in gebed en Woordstudie en jy moet uitwaag in Sy Naam. Jou hele lewensreis word een groot avontuur met Jesus, waarin jy Hom leer ken. Nie deur hoor sê, wat ander in boeke oor Hom sê nie. Maar eerstehands, van aangesig tot aangesig, mond tot mond (Exod. 12:8).

‘n Lewenstaak en roeping: “Om Hom te ken.”

GEBED

Here, dis ook my begeerte om U só te ken! Amen.

TALK, PRAY, SHIVER AND DO (1)

TALK, PRAY, SHIVER AND DO (1)

One of the most beautiful things of courage is dare. This is the story of Wolraad Woltemade. It happened at Tafelbaaistrand in June 1773. There was a storm in Cape Town and a boat ran shore on a sand bank and broke in two. The waves were hugs and did a lot of damage to the wreck. There was a lot of people on shore but everyone was too afraid to go into the water to help them. Them a man came to the shore with a horse. His name was Wolraad Woltemade. When he realized that no one was willing to help he did what the others did not want to do. 1 Sam 17:32 - " And David said to Saul, Let no man's heart become feeble because of him; I, your servant, will go out and have a fight with this Philistine" 

He went into the stormy sea with his horse to reach the people on the boat. He said that only 2 at a time can hold onto the horse and he will take them to safety. After the first 2 he went back into the sea to get 2 more. At this stage he saved 12 people, and he and his horse were very tired and the people on shore suggested that he stop. But he told them that they did not see what he saw and they did not hear what he heard!

A mom and her baby was waiting for help and she screamed that he must please help her, not for her sake but for that of her baby, so he said she must jump. But she was afraid and hesitated, so 2 others jumped in and got hold of the horse. He looked at her and said, be ready cause when I come back it's your turn. Exhausted he saved 14 people. Again they begged him not to go back, but the face of the woman drove him to help one more time...!!!

Don't you hear? Don't you see the lost people around you? How can you do nothing to help them and keep them from entering damnation?

PRAYER

Lord, please give me the courage to be a Wolraad Woltemade. Let me do everything in my power to help save others and bring them to the cross...Amen!!!

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (1)

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (1)

Ek meen dat Paulus die persoon was wat die naaste ooit aan Christus geleef het. Ja, dis ‘n geweldige stelling om te maak en mens voel amper jy doen nie reg aan al die ander gelowiges wat deur die eeue Jesus nagevolg het nie. Maar deur bloot net na die Skrif te kyk sien ons dit. Hy skryf 13 boeke van die Nuwe Testament, Hebreërs uitgesluit. As skrywer het hy die grootste invloed op al die gelowiges ooit gehad. Alles wat ons weet van regverdigmaking deur die geloof het ons van hom geleer. Jimmy Swaggart sê van Paulus: “Paul is the greatest example of Christ, Christianity could produce.”

RADIKALE OMKEER

Sy bekering was nie vaag of geleidelik nie. Maar radikaal, soos dag by nag. Gal. 1:23 – “hulle het net gehoor: hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei.”

Onthou hy was ‘n Fariseër en ‘n yweraar vir die Joodse kultuur en tradisie. Hy het selfs bo sy tydgenote uitgemunt en was ‘n groot vervolger van die Christene. Gal. 1:14 – “en dat ek in die Jodedom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral ‘n yweraar was vir die oorleweringe van my voorvaders”. Hy was bereid om so ver as Damaskus te reis om die Christene te vervolg en uit te roei (Hand. 9:2). So geweldig was sy haat en afsku en renons in die nuut gestigte Christendom.

Maar toe Christus hom tref,

toe moes hy besef,

as hy sonde bely

maak die Here hom vry!

Met dieselfde passie waarmee hy die Christelike geloof vervolg het; met dieselfde passie het hy dit nou aangehang en verkondig as die enigste egte weg na die hemel!

Sy bekering was volkome en volledig. Hy hoef nie nog later goed af te gelê het nie, wat net weer bewys, daar is nie so iets soos ‘n geleidelike wedergeboorte nie.

Wat is die geheim van hierdie radikale omkeer van die man met die naam van Paulus (toe nog Saulus)?

Kyk na vers 5: “Wie is U, Here?”

Kyk na vers 6: Here, wat wil U hê moet ek doen?”

In vers 5 staan “Here” laaste. En dit spreek vir my van hoe sy lewe was vóór sy bekering. Die Here Jesus was laaste in sy lewe. Maar ná sy bekering staan “Here” eerste. Ná sy bekering was die Here Jesus eerste in sy lewe.

Jy sien, as Jesus regtig eerste is in jou lewe, dan lyk jou lewe en blom jou lewe vir Jesus soos die van Paulus!

GEBED

Here, u daag my uit om U navolger te wees soos wat Paulus dit van U was. Amen.

PRATERS, BIDDERS, BEWENDES EN DADERS (2)

                        PRATERS, BIDDERS, BEWENDES EN DADERS (2)

Met die grootste inspanning het Wolraad weer daarin geslaag om die boot te bereik.  Vir die laaste keer het hy vir die vrou met die babatjie geroep: “Ek kan nie weer kom nie! Spring dadelik!” Tesame het talle ander beangste passasiers ook gelyk gespring en die uitgeputte perd en sy ruiter het met almal tesame onder die water verdwyn ...

TOEPASSING

Leipoldt die digter, skryf in sy gedig oor Wolraad Woltemade die volgende:

Wie trots die doodsgevaar? 

Nie jy wat praat, nie jy wat bid,

Nie jy wat staan en bewe!

Dis Wolraad weer wat nog 'n keer

Die Dood se woeste mag trotseer.

Ons is almal toeskouers van die wêreldtoneel wat hom voor ons afspeel. Die tekens van die internasionale toestande spreek hard tot elkeen. Die wêreld is soos ‘n sinkende skip wat binne oomblikke onder die water gaan verdwyn. Kan ‘n gelowige gelukkig wees om toe te sien hoe mense soos drenkelinge besig is om uit te roep en te sterf sonder Christus en jy doen niks nie! Het jy al op ‘n Saterdagoggend in jou dorp, gekyk na die “drenkelinge” waggelende van die drank, na die dood (Spr. 24:11)?  Dit maak ook ‘n onuitwisbare indruk!

DRIE SOORTE ORE EN OË

Dit lyk my daar moet drie verskillende soorte ore en oë wees:

 • Dié wat sien en hoor maar máák asof hulle nie gesien het nie. Jy stap by die nooddruftiges verby, maar net soos die mense op die strand in Tafelbaai in 1773, kos dit te veel om betrokke te raak. Mense sal eerder diegene wat met hul valse leer en lektuur die strate aandurf, kritiseer maar sélf niks doen nie. “Nee, my eie sake verdien voorkeur,” is die uitgangspunt. Of mense sal dalk nog bid en só probeer om hul verantwoordelikheid van hul af te skud. Het jy geweet gedisstansieerde gebede word nie verhoor nie (Jak. 2:16)!  Jy kan nie vir ‘n saak bid en jy raak nie betrokke nie, terwyl dit tog in jou mag is om iets te doen.
 • Daar is dié wat sien, maar ook nie sien nie. Hoor, maar ook nie hoor nie (dit registreer nie). Hulle is soos diegene van wie ons lees in Jes. 6:10 en Joh. 12:40.
 • Dan is daar dié wat regtig sien en hoor en dit gryp hulle aan die hart en laat toe dat die Gees van die Here hulle dryf.

Werp jou talente en jouself op die branders en gooi jou finansies in die kolkende waters en stuur dit in om die drenkelinge op die sinkende skip te red voor dit te laat is!

GEBED

Here, ek moet alles doen wat ek kan, dat siele gered kan word! Amen.

NOCTURNAL STREET SCENES

NOCTURNAL STREET SCENES

I just helped two people to give their lives to Jesus, and I got into my car and started my drive back home. While I was driving through the neighbouring town I saw a girl standing on the street corner, and I thought as I spoke to Jesus: "Lord I could have been my daughter. Just a block after that I saw another young girl standing on a street corner. I prayed again: "Lord, this cannot be possible, it's a little town, please be merciful and gracious to them"

Just a block away was another girl standing on the street corner. I guess she was between 14 and 16 years old. "Lord my God, where is this world going to?"  I couldn't believe my eyes. The last time I saw such scenes was when I was driving through Hillbrow in a bus after being at a congregation.

I realized that the car needs gas so I stopped at a nearby gas station. As I was busy I saw a man getting ready to make a bed for the night as he climbed in under a green blanket. He took of his socks and hanged it over a box that was standing next to him. I thought to myself, how sad that in the morning he have to wear that again. Later that night while I was taking a shower all the images that I saw that night came to mind. A shiver went through my body as I thought of the 3 ladies that wanted to sell their bodies. I saw the socks lying over the box. My socks were in the washing basket and thanks to God that I know my wife had clean ones for me in the cupboard.

My circumstances are so much better than those I saw in the streets. I can shower, wash my hair and brush my teeth. Spontaneously I began to praise and thank the Lord. I sang a song:

God Your so good x3

Your are so good to me

PRAYER

Lord, we cannot help everyone on the streets, but we can pray for them. Lord, please think about the need on our streets in our land. Please have mercy on them. Plant in their hearts a need for You. Save them and their souls from their circumstances please! In Jesus Name...Amen!!!

PRATERS, BIDDERS, BEWENDES EN DADERS (1)

PRATERS, BIDDERS, BEWENDES EN DADERS (1)

Een van die mees merkwaardige dade van waagmoed en durf, is die verhaal van Wolraad Woltemade. Die voorval speel hom af aan Tafelbaaistrand, 1 Junie 1773.  De Jonge Thomas, wat voor anker gelê het, is deur ‘n hewige Kaapse storm die vorige nag meegesleur en het op ‘n sandbank beland. Die skip het in twee gebreek en die woeste golwe was besig om die skip te verpletter. Die noodkrete van die bemanning aanboord, het tevergeefs opgegaan, want alhoewel daar nuuskieriges op die strand staan en toekyk het, het niemand  kans gesien om dit in die gevaarlike koue water te waag nie. Totdat iemand te perd daar opgedaag het ... Wolraad Woltemade. Toe hy verneem dat niemand bereid was om iets te doen nie, het hy besluit om te doen wat ander nie wou nie (1 Sam.17:32).

Die volgende oomblik het Wolraad sy perd die branders ingestoot. Met groot inspanning is die skip bereik, nieteenstaande die onstuimige see en wind wat gewaai het. “Twee op ‘n slag,” het hy geskreeu, bo die geraas van die storm. Dadelik het twee persone afgespring. Terwyl hul aan die saal se stiebeuels vasgehou het, het hy met sy perd omgedraai en die strand veilig bereik.

Die dapper held het weer die see ingestuur met sy perd en op dieselfde manier uiteindelik twaalf drenkelinge veilig op die strand gehad. Op daardie stadium was ruiter en perd heeltemal uitgeput. Almal op die land het by hom aangedring dat hy nie instaat was om dit nog ‘n slag die water in te waag nie. Sy roerende antwoord was:  “Julle het nie gesien wat ek gesien het nie en julle het nie gehoor wat ek gehoor het nie.” Die pleitende gesigte op die boot, moes ‘n onuitwisbare indruk op hom gemaak het.

Onder hewige protes van die mense op die strand, het Wolraad weer op sy perd die see ingevaar en tog die skip gehaal. ‘n Jong moeder met haar babatjie wat op haar rug in ‘n kombers vasgemaak was, het eerste uitgeroep: “Nie vir my ontwil nie, maar vir my kindjie se ontwil!” Wolraad het teruggeskree: “Dit is jou kans, spring nou!”  Maar terwyl sy talm het twee ander afgespring en die stiebeuels gegryp. Moeg tot die dood het hy hom in die saal omgedraai, vir haar gewink en geskreeu: “Wag vir my, ek kom jou haal!” Hy kon beswaarlik die strand haal! Daar was toe reeds veertien mense gered. Die omstanders het geweier dat Wolraad weer sou gaan, maar al waarvan hy bewus was, was die gekerm van die vrou op die skip.

…….

Hoor jy nie …? Sien jy nie …? Die verlorenes wat om jou verby beweeg. Hoe kan ‘n mens niks doen en hulle maar net gelate die verdoemenis tegemoet laat gaan?

GEBED

Here, gee my die waagmoed van ‘n Wolraad Woltemade om nie steen onaangeraak te laat om ‘n siel by die kruis te kry! Amen.

MY LEWE OP ‘N A4 (2)

MY LEWE OP ‘N A4 (2)

(Getuienis)

Om boemelaar te wees word jy so oop en bloot gestel. Jy het die wêreld se tyd om ‘n ding te doen. Jy het gekom en gegaan soos jy gevoel het. Maar … almal sien jou. Hul sal jou aanstaar en hul koppe skud. Spot jou. Lag jou uit. Oop en bloot voor al die ander. My prostituut lewe was heeltemal die teenoorgestelde.  Daar word skuiling gegee. Jy kry ‘n ander naam! Jy lewe ‘n totale dubbel lewe, want hierdie lewe was nie met my familie gedeel nie. Ek het al so moeg geword om altyd te lieg oor waar ek myself bevind, dat ek net nie meer beskikbaar was vir my familie en vriende nie. Hoe minder ek van hul hoor hoe minder het ek nodig gehad om te lieg. 

Ek het hard gebid en vir die Here gevra om my daaruit te haal en my gebede is verhoor. Ek het dit al hoe meer begin haat om in daardie plek te werk. Dit was soos ‘n tronk. Jy was letterlik toegesluit in die huis. Jy mag nie saam met vriende uitgaan of gaan kuier nie, dan het hul gedink jy gaan uit op ‘n “all-night” dan word jy ‘n R1000 beboet. Met my soektog na geluk, het ek net meer gehoop en vertrou op die Here. Hoe meer ek op die Here vertrou het – hoe meer het ek begin raaksien, dat die Here nie van my vergeet het nie.

Met al die verkeerde paadjies waarop ek verdwaal het, het ek ‘n klein sakbybel altyd by my gehad. Ek en ‘n vriendin het eendag weer bymekaar gekom. Bybel gelees en gebid.  My gebed was dat die Here my asb. nie weer in so ‘n plek moet inlei nie. My toekoms was onbekend maar ek het nie meer omgegee hoe dit gaan gebeur nie – maar uit moes ek uit. Nog dieselfde dag het daar ‘n man my genader en hulp geoffer. Hy het my blyplek en kos verniet voorsien, tot ek werk en blyplek kon kry.

Vir my gaan dit nie oor hoe jammer jul moet voel nie. Dit gaan oor, hoe goed God vir ons is! Ek wou baie graag my swaarkry met jul deel. Daar is ander vrouens wat inderdaad al swaarder as ek gekry het. Om daardie innige pyn in ‘n vrou se oë te kan sien, sonder ‘n traan wat van haar wang rol …

Ek wil my God loof en al die eer gee, wat my ‘n sterker vrou gemaak het en my nog elke dag hoër en hoër optel.

Spr. 22:5 – “Dorings, vangnette is op die pad van die verkeerde; hy wat sy siel wil bewaar, bly ver weg daarvandaan.”

Ek kan baie beslis getuig dat die BESTE pad om op te bly – is GOD SE PAD!

GEBED VIR HIERDIE VROUE

Here, my oë het oopgegaan vir die vroue wat weens omstandighede teen hulle sin in hierdie moeras vasgevang is. Mag U hulle daaruit lei. In Jesus se Naam. Amen.

YOU DON'T HAVE TO KNOW EVERYTHING

YOU DON'T HAVE TO KNOW EVERYTHING

A mother told her son about a lesson he has to learn. She said" You have to eat everything, but you don't have to know everything"

The words in the Bible say the same. Eccl 7:21 - "Do not give ear to all the words which men say, for fear of hearing the curses of your servant. "

If the president of the country must have heard what the people say about him every day he surely would of had a heart attack. But luckily he is grown enough not to install listening appliances in every home. He only hears one negative comment here and one there. So he doesn’t worry about it.

A lady told me the other day about a business man that walked into the guest house that she was working at. They talked about a lot of things and ended up talking about the finances of the world. He told her that he don't hear about the things that is bad for his business. He doesn’t feel the money shortages the people are talking about. He don't because he believes that God blesses him and his business. He says that cause there have been growth in his business for the last eight months.

Rom 4:19 - " And not being feeble in faith though his body seemed to him little better than dead (he being about a hundred years old) and Sarah was no longer able to have children.”

Abraham. the father of the believers did the same thing. He chose not to look at the negative things. You and I will die if we read all the negative things that is going on around us. We don't focus on it.

The best place to keep your eyes focused on is Jesus. Heb 12:2 - " Having our eyes fixed on Jesus, the guide and end of our faith, who went through the pains of the cross, not caring for the shame, because of the joy which was before him, and who has now taken his place at the right hand of God's seat of power. " The best place to keep your ears and mine tuned in is to the whisper of the Holy Spirit. John 16:13 - "   However, when he, the Spirit of true knowledge, has come, he will be your guide into all true knowledge: for his words will not come from himself, but whatever has come to his hearing, that he will say: and he will make clear to you the things to come. "

Mothers are very bright … we can listen even when they whisper.

PRAYER

Lord, please protect my ears against things that I must not hear, but help me to hear what You want me to hear... Amen!!!

LIFE FOR SOMETHING BIGGER THAN YOURSELF (4)

LIFE FOR SOMETHING BIGGER THAN YOURSELF (4)

Nearby Goudini Spa in the Western Cape you will find the most beautiful river stones along the river slopes. It is stones that grind together through the years. Everyone is smooth.

The moment you go to a church and connect to the other members that same thing happens, the abrasion process. The process is used by the Holy Spirit to trim and prune the inner being.

Prov 27:17 - "  Iron makes iron sharp; so a man makes sharp his friend."

A lot of people don't see a way for that so they do not connect to a church. But if you and I do not do it we are like the sharp rocks on a river bed. But if we allow it, we get better in sanctification, and are we formed for something bigger than ourselves.

Lately I have watched these smooth river stones. A lot of people like these stones and take it home as decoration. My wife bought some of these stones at our nursery and laid it out in our garden. It looks beautiful. But you also get people looking as good as that shiny smooth stones, but you also get those with the sharp edges that is alongside of the river.

2 Tim 2:21 - " If a man makes himself clean from these, he will be a vessel for honour, made holy, ready for the master's use, ready for every good work. " There is a aspect of my sanctification, which I cannot obtain in any other way than just in a congregation with the "sanded" of fellow brothers and sister. You cannot get if through Bible study, not even on the gospel channels on TV, nor listening to preachers.

I say again, you can only get it through the sanded of stones in church.

PRAYER

Lord Jesus, please help that I do not withdraw myself from church and my brothers and sisters. Don't let me withhold myself from the abrasive process to sanctification in my life... Amen.

MY LEWE OP ‘N A4 (1)

N.a.v. my skrywe: Nagtelike Straattonele, het ‘n dame reageer en ek het haar gevra om haar getuienis te skryf nie groter as ‘n A4 bladsy.

MY LEWE OP ‘N A4 (1)

(Getuienis)

Hoe op dees aarde kry ‘n mens dit reg om God te prys, vir al die wonderwerke in jou lewe, op ‘n A4 bladsy? “Ek bid en vra dat die Heilige Gees my sal lei, om my ervaringe met ander te deel. Met wie dit dalk swaar gaan, sodat hul kan hoor dat hul nie alleen is nie … EN … dat daar HOOP is. Ek vra dit in Jesus Naam.  Amen.”

Om van die pad af te struikel, gebeur so maklik en vinnig. Ek wil amper sê dit gebeur so vinnig soos ‘n ongeluk op die snelweg. Soms kry jy daardie noue ontkoming waar jy net betyds briek getrap het. Maar ek is seker dat almal van ons, se voet al van die pedaal afgegly het.

Daar het soveel ongelooflike goed in my lewe gebeur. Ek kan nie nou alles vertel nie. Ons was 4 kinders. My pa was vir jare lank ‘n volslae alkoholis. Hy was ongelukkig nie daardie tipe wat gou “uit-pass” nie. Hy was aggressief en gevolglik was die polisie gereeld by ons.

Daar was baie mishandeling. Molestering. Twee verkragtings.  Buite egtelike kind. Getrou om uit die huis te kom.  Eie besigheid gehad. Geskei en als verloor.  Van hier af was dit afgrond vir my.  Sonder werk.  Sonder ‘n dak oor my kop. En met baie trots in my sak op die straat geëindig. Letterlik! Met stukkende skoene en klere, langs ‘n dam geslaap. My badkamer, die naaste stroompie wat invloei in die dam. Ek ken van honger slaap. Die hongerpyne het al weggegaan en kon ek vir 3 dae sonder kos bly. 

Eendag was my slaapplek ontdek deur ander boemelaars. Ek moes ander skuiling gaan vind. Ingebreek op die naaste boer se plaas. Het so ver as moontlik van die huis af probeer bly om nie raakgesien te word nie. Ek was so gelukkig met my nuwe skuilplek. Dit het ‘n deur gehad! Ek het soos die tekenprent Heidi gevoel oor haar nuwe strooibed wat haar oupa vir haar gemaak het. ‘n Plaaswerker het my een aand sien ingaan in die skuur – die boer … het sy honde op my laat sit.

Ek het moeg geraak om te hardloop en ‘n oproep gemaak dat iemand my moet kom haal. Daardie oproep was na ‘n bordeel in Pretoria. Ek het my situasie verduidelik en gevolglik was hul te gretig om my te kom haal. Ek het baie verkeerde besluite geneem omrede ek al hoe verder van God af begin lewe het.  Uit desperaatheid, het ek gedink dat dit die enigste pad is om nou te neem, om uit my situasie te kon kom.

(vervolg)

GEBED

O Here bewaar my van verkeerde besluite! Amen.

NAGTELIKE STRAATTONELE

NAGTELIKE STRAATTONELE

Ek het pas twee mense na die Here gelei en in my motor geklim om huis toe te ry. Terwyl ek deur die buurdorp se strate ry en bid vir die mense wat so pragtig hulle lewens aan die Here oorgegee het, sien ek ‘n jong dame alleen op die sypaadjie staan. Daardie tyd van die nag, kan nie iets goeds beteken nie ... “Ag Here,” praat ek met die Here, “sy kon my eie dogter gewees het.”

‘n Straatblok verder en ek merk nog ‘n jongmeisie alleen staan. “Here, dit kán nie wees nie! Hiér in ‘n plattelandse dorp! Ai my Jesus, wees tog barmhartig en genadig!”

Toe ek nog ‘n blok verder gaan; sowaar, daar staan nóg ‘n jongmeisie. Ek skat haar so tussen 14 en 16 jaar. “Here, my God, waar gaan ons wêreld heen?” Ek kon my eie oë nie glo nie ... Toe ons jare gelede as afgevaardiges na ‘n konferensie met ‘n bus deur Hillbrow gery het, het ek laas sulke tonele gesien.

Ek besef ek moet petrol ingooi, en ek draai by die eerste garage op linkerhand in. Terwyl die petroljoggie besig is om die tenk vol te maak, merk ek ‘n man wat so ‘n entjie daarvandaan besig is om sy slaapplek vir die nag in te rig en onder ‘n groen kombers inkruip. Hy trek ook sy sokkies uit en hang dit oor ‘n karton boks wat daar langs hom staan. Ek dink so by myself: “As daai voete moet sweet soos myne, dan sal die ruik nie meer te aangenaam wees nie en môreoggend sal hy dit maar weer netso moet aantrek.”

Later die aand terwyl die water van die stort die sweet van die dag afspoel, kom die beelde van vroeër die aand weer by my op. ‘n Rilling gaan deur my liggaam toe ek dink aan die drie jong dames wat hulle liggame moet verkoop. Ek sien weer die sokkies oor die karton boks ... Myne het ek klaar in die wasgoedmandjie gegooi en deur die Here se genade het vroutjie gesorg dat daar skones is vir die volgende oggend.

My omstandighede is soveel beter as die mense daar op straat. Ek kan stort of bad. Ek kan my gesig was en tande borsel ... Spontaan begin ek net die Here te prys. Ek sing vir Hom ‘n lied:

God is so good (x3)

He’s so God to me.

GEBED

Here, ons kan nie fisies iets doen aan al daardie mense daar buitekant in hulle nood nie, maar ons kan vir hulle bid. Here, dink tog aan die nood op straat in ons land wat ten hemele skrei! Wees almal genadig. Plant in hulle harte ‘n soeke na U. Red hulle siele en red hulle asb. uit hulle omstandighede! In Jesus Naam, amen!

JY HOEF NIE ALLES TE WEET

JY HOEF NIE ALLES TE WEET

Die ma sê aan haar seun: “Hier is ‘n baie belangrike lewensles vir jou my kind. Jy moet alles eet, maar jy hoef nie alles te weet.”

Hoe waar dan die woorde in Pred. 7:21 – “Jy moet ook nie let op al die woorde wat die mense spreek nie, sodat jy nie hoor dat jou dienaar jou vloek nie.”

As die president van die land alles moes hoor elke dag wat die publiek van hom sê, sal hy verseker ‘n senu-ineenstorting kry. Maar gelukkig is hy volwasse genoeg om nie luisterapparate in elke huishouding in die land te laat installeer om elke dag te sit en luister na wat daar van hom gesê word nie. Sou hy slegs enkele van die negatiewe dinge hoor, sal ‘n persoon van sy statuur, hom beslis nie steur aan elke Jan Rap en sy maat se gemor nie.

Ons kan maar ‘n les neem van die president.

Iemand vertel my van ‘n onlangse gesprek met die sakeman wat by die gastehuis instap waar sy werk. Hul begin gesels en die gesprek gaan draai by die huidige finansiële wêreldsake van die dag. Dan sê die man:

 • “Die dinge wat sleg is vir my besigheid, hoor ek nie.
 • Die geld-tekorte in die wêreld hoor ek nie.
 • Ek kyk daarna asof dit niks met my te doen het nie. Want jy sien, ek glo die Here seën my en my besigheid. My besigheid se omset het die afgelope 18 maande, elke maand verhoog!”

Rom 4:19 – “En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent honderd jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie.”

Abraham, die vader van die gelowiges het presies dieselfde gedoen. Hy’t doelbewus nie gelet op al die negatiewe dinge nie. Ek en jy sal doodgaan van ellende as ons op al die negatiewe nuus en berigte en stories wat hul elke dag die rondte doen, moet fokus!

 • Die beste plek om my en jou te fokus is op wat Heb. 12:2 sê: “Die oog gevestig op Jesus …”
 • Die beste plek om my en jou ore te fokus is op die influisteringe van die Heilige Gees. Joh. 16:13 – “alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.”

Ma’s is baie slim. Ons kan maar luister … selfs wanneer hulle fluister.

GEBED

Here, bewaar my ore van die goed wat ek nie moet hoor nie, maar help my om te let om die goed wat ek wel moet hoor en aandag aangee. Amen.

LIFE FOR SOMETHING BIGGER THAN YOURSELF (3)

LIFE FOR SOMETHING BIGGER THAN YOURSELF (3)

Usually before a marriage start I sit with the groom in the front of the church the last few minutes before the wedding, waiting for his bride. Then I think about things I did not say to them in the marriage counselling. Then I tell him what my brother told me the last few minutes before my wedding: "Remember, now you have to think for two, and before you go somewhere you need to tell her. And remember, kiss your wife before you go, and when you return you kiss her again to say that you are back"

It's sort of the same story for those who start a new life in Christ. The second that you give your life to Christ the same thing happens as in the Bible. 1 Cor 12:13 - " For through the baptism of the one Spirit we were all formed into one body, Jews or Greeks, servants or free men, and were all made full of the same Spirit."

The Spirit of God makes us a member of a new family namely the Christian family. Because I become part of the Body of Christ, I must also become part of His church here on earth. Our thinking must change. We must think different about God, sin and heaven. But we must also think about our role in our church. And then we must realize that's it not only about me anymore. I must realize that there are more issues that just my own. There are preferential and disapproves form everyone in church. And what I like is not necessarily that others will like it as well.

This means that I must allow the Spirit to form me and put me into harmony with the other members of the church.

PRAYER

Lord Jesus, at one time You talked about the others as Your mother and brothers. Please help me to think about the others in my church the same way... Amen!

LEEF VIR IETS GROTER AS JYSELF (4)

LEEF VIR IETS GROTER AS JYSELF (4)

Naby Coudini Spa in die Wes-Kaap is daar die pragtigste spoelklippe wat mens kan sien in die rivierlope. Dis klippe wat oor jare heen teen mekaar geskuur het soos die water dit met die loop van die stroom gespoel het. Almal is gladde klippe.

Die oomblik dat ‘n mens as gelowige inskakel by ‘n plaaslike gemeente, begin dieselfde “skuur” proses. Hierdie wisselwerking van persoonlikhede word deur die Heilige Gees gebruik om ons innerlike mens te snoei en te skoei. Dis soos ‘n ander teks dit stel in Spr. 27:17 – “Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander.”

Baie sien nie hiervoor kans nie, en daarom wil hulle nie inskakel by ‘n plaaslike gemeente nie. Maar as ek en jy dit nie doen nie, lyk en bly ons soos die skerp klippe op die kant van die rivier wat nooit geskuur en geskaaf word deur die ander klippe nie. Laat ons dit egter toe, neem ons toe in heiligmaking en word ons mooi en afgeronde gelowiges wat vir iets groter leef as onsself. Ons word soos ‘n mooi glad en gepoleerde rivier klip.

Ek het die afgelope tyd spesifiek opgelet na hierdie gepoleerde rivier klippe. Vele soek sulke klippe om iewers in hulle huise se mure in te messel as versiering. Vroutjie het by die Kwekery sulke klippe gekoop en ‘n stuk van die tuin daarmee uitgelê – pragtig vir die oog. Jy kry ook sulke mense; so pragtig dis iets om te begeer om by hulle te wees! Maar die teenoorgestelde is ook waar; die klippe met die skerp rante wat op die kant van die rivier lê. Ook sulke mense ...

2 Tim. 2:21 – “… sal hy ‘n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk.”

Daar is ‘n aspek van my heiligmaking, wat ek op geen ander manier as net in ‘n gemeente met die “geskuur” van mede broers en suster kan bekom nie. Jy verkry dit nie:

 • Al doen jy dag en nag Bybelstudie op jou eie.
 • Al boer jy op al die geestelike kanale van die tv.
 • Al jaag jy van bekende prediker tot die volgende.

Ek herhaal: Jy bekom dit slegs deur die ”geskuur” met jou mede broer en suster in die plaaslike gemeente.

GEBED

Here Jesus, help my dat ek my nie onttrek aan my dierbare broers en susters in die gemeente, sodat ek nie myself beroof van die skuur proses tot heiligmaking in my lewe nie. Amen.

LEEF VIR IETS GROTER AS JOUSELF (3)

LEEF VIR IETS GROTER AS JOUSELF (3)

Voor die huwelikdiens in aanvang neem, sit ek gewoonlik vir die laaste klompie minute langs die bruidegom reg voor in die kerk en wag saam vir die bruid. Ek besef dis die laaste paar minute wat dikwels die ding kan maak. Dan dink ek aan die noodsaaklikste dinge wat ek nóg kan sê wat ek moontlik nie tydens die voorhuwelikse berading gesê het nie. Gewoonlik sê ek dan vir die bruidegom, dit wat my eie broer vir my gesê het die laaste paar minute voordat ek getroud is: “Onthou, van nou af moet jy dink vir twee. Jy was gewoond om net vir een te dink en te beplan. Van nou af is daar ‘n groter saak as net jouself. Voordat jy in ‘n rigting vertrek, moet jy eers vir jou vrou daarvan sê. Besef jy was nie gewoond om so te leef nie. Jy het net jouself gehad om aan te dink. Jy sou byvoorbeeld net in die motor spring en ‘n koers ry. Van nou af moet jy eers vir jou vrou sê jy wil êrens heen gaan. Soengroet jou vroutjie voordat jy ry en as jy terug kom, sê vir haar jy is terug en soen haar sommer weer.”

Min of meer dieselfde geld vir enige mens wat toetree tot die nuwe lewe in Christus. Die oomblik dat jy gered word in Christus, gebeur met jou wat die teks in 1 Kor. 12:13 sê: Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.”

God se gees maak ons deel van ‘n nuwe familie nl. die gelowiges. Omdat ek deel word van Sy groot liggaam van gelowiges oor die aarde (universele kerk) moet dit sigbaar word deurdat ek ook deel word van ‘n plaaslike gemeente. Dit kos ‘n totale vernuwing van denke - ‘n paradigma skuif, ‘n kopskuif. Benewens die bekering waar ek o.a. anders begin dink oor sonde, oor God, die hemel en die hel, moet ek ook begin anders dink oor my rol en verwantskap in die plaaslike gemeente. My individualisme kom in gedrang. Ek moet besef:

 • Daar is meer smake as net my eie.
 • Daar is meer voorkeure en afkeure as net my eie.
 • Waarvan ek hou, is nie noodwendig ander of almal se smaak nie.

Dit beteken ek moet toelaat dat die Gees my vorm om in te pas by my mede broers en susters en die styl van die gemeente waarby ek toegevoeg word.

GEBED

Here Jesus, U het by geleentheid na die gelowiges verwys as U moeder en broers. Help my om ook so oor die gelowiges in die gemeente te dink. Amen.

LEEF VIR IETS GROTER AS JOUSELF (2)

LEEF VIR IETS GROTER AS JOUSELF (2)

Rom. 12:5 – “so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar.”

Fil. 2:4 – “Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n.”

Wat is die gewone kerkmens se reaksie en gesindheid wat net vir homself leef as daar ‘n diens aan is en hulle hom selfs spesiaal nooi om te gaan:

 • “Ag nee wat, een diens se mis, sal my nou nie uit die hemel hou nie.”
 • “Ek voel nou nie om te gaan nie, want die week was so hard …”
 • “Ek hou nie van ‘n dvd nie, ek kan dit net sowel later by die huis ook kyk.”

Wat is die gelowige se reaksie en gesindheid wat tot die besef gekom het, dit gaan nie net meer oor my nie, maar ek leef vir iets groter as myself nl. vir Jesus én vir Sy liggaam hier op aarde:

 • “Al is ek moeg en al is ek selfs nie lus nie; ek gaan, want dit gaan om ‘n groter saak as myself.”
 • “Al hou ek nie van ‘n DVD nie; ek gaan terwille van my broer en suster in die Here, wat my nooi.”
 • “Die saamwees en die eenheid is ‘n groter saak as my individuele behoefte.”
 • “Ek gaan, want ek moet ‘n voorbeeld stel vir ander wat op my lewe let.”
 • “Ek gaan terwille van diegene wat gaan val oor my afwesigheid en gaan vra: Nou waar is al die mense dan vanaand?”
 • “Die Here en die Woord verwag dit van my terwyl ek gesond is en ek geen wettige verskoning het nie.” Heb. 10:25 – “en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.”
 • “My leraar maak op my staat en ek gaan hom nie teleurstel nie”
 • “Al kry ek niks meer daar nie en al het ek al die kennis, dan gaan ek te minste iemand anders saam nooi, sodat hý of sý seën kan ontvang.”

Dit was die styl van die vroeë kerk van Handelinge. Gaan lees Hand. 2:42-47. Ek kwoteer enkele verse:

 • Hand. 2:44 – “En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het alles gemeenskaplik besit.”
 • Hand. 2:46 – “En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet,”

Wat was die gevolge?:

 • Hand. 2:47 – “En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.”

ALMAL BY, ALTYD BY. DIS HOE ONS HERLEWING KRY!

BID SAAM HIERDIE GEBED VIR DIE MODERNE KERK

O Here, gee dat ons weer daardie gevoel van eenheid en saamwees met mede broers en susters in die Here sal soek soos die vroeë kerk. Amen.

ANOTHER TESTIMONY

ANOTHER TESTIMONY

(J Swart

 I worked for 5 years at my previous work and things went well from the outside appearance. I earned well so my wife did not have to work. Then suddenly we got the news that the business is closing doors due to the bad economy. Everything was in chaos. I was depressed, angry and thrown to the ground. During the storm one never knows why it happened. My ship was on its way to the rocks, I was afraid I would lose my wife, my house.

The first blessing came when my wife got a temporary job that turned into a fixed job after 6 months. it kept us going. Then the Lord started working with me. I always thought that my ways with God was ok and that I would go to heaven when I die. But the Lord came to show me that I was far away from Him. He cleansed me step by step. For 8 months I looked for jobs but could find none. Then I found a job, not what I wanted, but a job. Only after the storm when you look back you can see the storm from the outside. I know now that I was not saved, and if I did not lose the job I would of been lost. Remember if you are a believer you will not miss the storms in your life, they will come. But if God is your Shipmaster you will make it. If I started working after only 3 months I would not have grown in Christ. That's why I had to wait for 8 months.

I just want to tell you that you do not need to go through storms until you are on your knees. Give Jesus a change in your life now before it happens, cause He wants the best for you. And remember when you give your life to Jesus, you begin a school, cause it does not happen overnight. You must learn, grow, write tests and grow. I see how the Lord works with the people around me. If they would only listen..!

At this stage we trust the Lord for a big wonder in our lives. One that the world says we cannot get, but that is not impossible with God!

Amen, I praise and worship Him. I am so thankful. Time is few. Jesus is waiting for you.

LEEF VIR IETS GROTER AS JOUSELF (1)

LEEF VIR IETS GROTER AS JOUSELF (1)

“Geen mens kan gelukkig wees as jy net vir jouself lewe nie. Die enigste blywende geluk lê daarin om jouself te verloor in 'n saak wat groter, beter, blywender en van groter waarde is as jou eie klein bestaan.” - John M. Brown

Dis nie ‘n direkte aanhaling uit die Bybel nie, maar dit onderskryf presies wat die Woord leer. Dit slaan ooreen met ‘n teks soos:

Mat. 16:26 – “Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?”

Dit stem ooreen met wat die gelykenis van die ryk dwaas ons leer in Luk. 12:16-21. Hierdie man het net vir homself geleef. Alles het net om homself gedraai. Hoeveel hý kon geniet en bymekaar kon maak. Hoe groot sý inkomste kon wees sodat hý as die rykste man van die omgewing bekend kon staan. So lê hy in die nag wakker en is sielsongelukkig dat hy nie meer plek het om sy oes in te stoor nie. Dan op die ou end kom die Here en sê (vers 20): “Jou dwaas ...”

Wat is dus ‘n dwaas volgens die Woord? Dis iemand wat dink die lewe draai net om homself. Wat nie besef daar is iets groter as hyself nl. die almagtige God en Sy Seun Jesus Christus wat hemel en aarde geskape het voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely (Fil. 2:10, 11).

Ek wens dit was beperk tot mense buite die kerk. Maar tot bínne in die kerk kan ons ook net vir onsself leef.

 • By watter kerk pas dit mý die beste?
 • Hoe kan ék die meeste voordeel trek?

Hierdie mense is skynbaar by die Here, maar nog steeds gaan alles net oor die sélf. Hulle verbind hulle nie regtig tot ‘n gemeente of ‘n selgroep – tot iets wat groter is as hulself nie. Dit gaan nie vir hulle om die gemeente of die selgroep se voordeel nie. As dit húlle nie meer pas nie ... skuif dit aan na die volgende “gasheer” waar die self gevoed kan word. Die ou term, “churchhopper” bly ‘n goeie beskrywing.

John M. Brown was reg: “Geen mens kan gelukkig wees as jy net vir jouself lewe nie.”

GEBED

Lieflike Jesus, reinig my van myself. Ek wy my aan U toe in volle gehoorsaamheid en onderworpenheid aan U en U Woord! Amen!

CAST OUT NETS TO CATCH OTHERS (2)

CAST OUT NETS TO CATCH OTHERS (2)

 Psalm 141:10 - "Let the sinners be taken in the nets which they themselves have put down, while I go free."

Daniel

If someone does good in life and raise above the others around him there is jealousy. The same happened to Daniel when he was an exile in Babylon. He was better than all the other ministers that worked under king Darius. The others know that he did nothing wrong. The only thing they had against him was the fact that he was a Christian.

So they made a plot against Daniel and asked the king to bring out a law that said that everyone must worship him for 30 days. Daniel 6:8 - "Now, O King, put the order in force, signing the writing so that it may not be changed, like the law of the Medes and Persians which may not come to an end."  Now it is so nice to see how steadfast Daniel was (between 80 and 90 years at that stage) cause we read in Daniel 6:11 - "Then these men were watching and saw Daniel making prayers and requesting grace before his God."

And those who did not worship the king ended up in the lion’s den. And because of the complot of the ministers against Daniel he ended up in the den.

But when the ministers thought they had Daniel, God stepped in to help him. That's why you must not be untrue to God when things get tough. God sees and He hears. Yes, the Lord does not sleep.

We read in Gen 31:12 - "And he said, see how all the he-goats are banded and marked and coloured: for I have seen what Laban has done to you."

Imagine the picture - The king is worried and could not sleep that night. He could not even listen to the radio or watch TV. What a night for the poor king. But under the ground God protected Daniel against the lions. He enjoys the peace of Phil 4:7 - " And the peace of God, which is deeper than all knowledge, will keep your hearts and minds in Christ Jesus."

Early the next morning the king went to Daniel (maybe still wearing his pyjamas) and with a tearful voice he called out to Daniel. Daniel 6:20 - " And when he came near the hole where Daniel was, he gave a loud cry of grief; the king made answer and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is your God, whose servant you are at all times, able to keep you safe from the lions?"

The king’s sadness turned into joy when he heard the voice of Daniel. We read in verse 23 - " Then the king was very glad, and gave orders for them to take Daniel up out of the hole. So Daniel was taken up out of the hole and he was seen to be untouched, because he had faith in his God." But one thing remained - the crooks still had to be punished.

Daniel 6:24 - "     And at the king's order, they took those men who had said evil against Daniel, and put them in the lions' hole, with their wives and their children; and they had not got to the floor of the hole before the lions overcame them and all their bones were broken. "

Prayer

Lord, I praise and thank You that You will do the same for every one that put their trust in You...Amen!!!

CAST OUT NETS TO CATCH OTHERS (1)

CAST OUT NETS TO CATCH OTHERS (1)

 Psalm 141:9 - " Keep me from the net which they have put down for me, and from the designs of the workers of evil.

Psalm 141:10 - " Let the sinners be taken in the nets which they themselves have put down, while I go free. "

HAMAN AND MORDECHAI

In the book Ester we have an example. Haman was filled with anger towards a Jew Mordechai. He was angry because everyone bowed before him accept Mordechai. One night when he got home he was furious cause Mordechai did not bow before him. But his wife and friends gave him some advice. Ester 5:14 - " Then his wife Zeresh and all his friends said to him, Let a pillar, fifty cubits high, be made ready for hanging him, and in the morning get the king to give orders for the hanging of Mordecai: then you will be able to go to the feast with the king with a glad heart. And Haman was pleased with the suggestion, and he had the pillar made."

But in the mean time the king got note from Ester telling him what was done to her people and that Haman was behind it all. The king was told in Ester 7:9 - "Then Harbonah, one of the unsexed servants waiting before the king, said, See, the pillar fifty cubits high, which Haman made for Mordecai, who said a good word for the king, is still in its place in Haman's house. Then the king said, Put him to death by hanging him on it. "

No one touches a child of God and gets away with it. God Himself watches over His children.

Is there people who wants to harm you in any way? Get courage, because we read in the Bible that God will not let them get away with it. Sooner or later it will happen what David says in the Bible in Psalm 141:10 - "Let the sinners be taken in the nets which they themselves have put down, while I go free." Haman was hanged on the same gallows that he prepared for Mordechai.

PRAYER

Lord, it is not nice knowing that other people wants to hurt you or do bad things against you. I ask on what I read in Your Word that You will let the bad things pass me regarding to the nets that is targeted against me. Change those peoples hearts for the good. I ask this in Jesus Name... Amen!!!

CRITISISM WILL NOT KILL US (2)

CRITISISM WILL NOT KILL US (2)

 Proverbs 15:5 - "A foolish man puts no value on his father's training; but he who has respect for teaching has good sense."

THE PERSON THAT WANTS TO HURT YOU

People of the flesh are often jealous, and treat you with envy. Criticism have hurt a lot of people over the years. And then they pull back in situations and they don't give their collaboration.

I remember Jerry Savelle that sum it up as follows: "It’s their carnal way of saying, I wish I were you.”

We read in 2 Tim 2:24 - "For it is not right for the Lord's servant to make trouble, but he is to be gentle to all, ready in teaching, putting up with wrong "

As disciples of Jesus we want to learn the most so that we can fulfil our calling. Even though the criticism is unfounded, unreasonable and unfair, listen to it and try to see if you can change something.

How do we accept and tolerate criticism that the Word is talking about?

When you hear criticism:

* Don't get angry

* Don't say ugly things back

* Let it not make you stop to do good

* Keep on doing the good and right

* Stay on your post - Ecclesiastes 10:4 - "If the wrath of the ruler is against you, keep in your place; in him who keeps quiet even great sins may be overlooked."

* Pray for the criticists and the jealous

* Treat others better than yourself

* Remember, unsolicited criticism is the same as being rude

* Don't let jealous people rob you from your nights sleep. When you go through what was said and you realize it was bad, let it go into your one ear and come out of the other

* Don't be the guilty one that gives criticism. Only give your opinion if it is asked for and do it in love.

PRAYER

Lord, I pray that you will help that criticism will not brake us and be the reason that we cannot do what You have called us to do... Amen!!!

HULLE WERK VÍR JOU

HULLE WERK VÍR JOU

“Daar is baie wonderlike dinge in die geestelike lewe vir die kind van God. Lofprysing, die aanvoelbare salwing of teenwoordigheid van die Here in ons dienste. Die broederskap of susterskap tussen gelowiges. Die vloei van die Heilige Gees gawes, om ‘n paar te noem. Wat kan wonderliker wees as dit?”

“Maar wat is vir jou swaar, nou dat jy kind van God is. Wat is van die moeilike dinge wat jy beleef as Christen?” vra ek aan almal teenwoordig in die oggend ure van ons laaste deurnag van gebed van die jaar.

Die meeste antwoorde was min of meer soos volg:

 • “Ek gaan in die oggend werk toe met ‘n goeie gemoed, maar dan kom die kollegas en ontstig my met hulle tonge en ontsier my dag.”
 • “Die mense by die werk maak dit vir my swaar om die Here te dien.”
 • “Daar is mense wat uit hulle pad gaan om dit vir my onaangenaam te maak. Hulle maak bytende opmerkings en ek het al telkemale gewens dat ek op daardie oomblikke nie ‘n Christen was nie. Dan kon ek hulle darem in dieselfde munt reggesien het. Maar nou moet ek mos maar stilbly ...”

Het jy as kind van die Here ook al só gevoel? Die wêreldse mense mag jou enigiets sê, maar jy moet maar net stilbly? Wel, as jy soos hulle (die wêreld) sou reageer dan is dit soos waarvan ons lees van Asaf in Ps. 73:15 – “As ek gesê het: Ek wil óók so spreek—dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van u kinders!” Nee, dierbare kind van die Here, ons styl van doen is anders as die van die wêreld. Dink aan Jesus. Hand. 8:32 – “Soos ‘n skaap is Hy gelei om geslag te word, en soos ‘n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak Hy sy mond nie oop nie.” Maar as kind van God moet jy jou nie bekommer nie, want God stry vir jou.

“Weet julle wat mense? Daardie ouens by die werk of watter plekke ook al, is eintlik maar net besig om jou te skuur, slyp, poleer en af te rond in die proses van heiligmaking. Hulle help jou dat jou karakter gevorm word. Eintlik doen hulle jou ‘n verskriklike groot guns, sonder dat hulle dit besef.”

“Eintlik is hulle jou diensknegte en staan hulle in jou diens om jou meer Jesus gelykvormig te kry. Hulle werk vír jou. Dis soos die teks in Kor. 4:17 – “Want ons ligte verdrukking wat vir ‘n oomblik is, bewerk vir ons ‘n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid;” hoor ek die woorde uit my mond vloei.

Dink daaraan; daardie spottende, skimpende en sarkastiese mense wat dit vir jou so onaangenaam maak; daardie persoon bo jou aangestel met sy otoritêre styl, wat jou forseer en domineer, hulle is jou diensknegte en staan in jou diens en werk vir jou om jou geestelike kondisie voor God te heilig!

Glad nie sleg om sulke mense in diens te hê wat vir jou werk sonder dat jy hulle hoef te betaal, nie waar nie!

NOG ‘N GETUIENIS

NOG ‘N GETUIENIS

(Jacques Swart)

Ek wil ook graag my getuienis deel, want ek weet soveel mense het nodig om te hoor watse amazing God ons dien.

Ek was 5 jaar werksaam by my vorige werkgewer, dinge het baie goed gegaan (uit vleeslike oog), ek het genoeg verdien sodat my vrou nie hoef te werk nie.  Toe kry ek die skielike nuus dat die besigheid gaan sluit weens die ekonomiese druk. Dit was chaos, ek was depressief, bitter, platgeslaan. Tydens die storm verstaan mens mos nie hoekom dit met jou moet gebeur nie. Die bootjie was oppad rotse toe, ek het gevrees ek gaan als verloor, my vrou, my huis...  Die eerste groot blessing, was dat my vrou ‘n afloswerk gekry het, en met ‘n wonderwerk het sy 6 maande later ‘n permanente aanstelling gekry. Dit het ons aan die gang gehou. Toe begin die Here met my werk, ek het altyd gedink wat Christenskap aanbetref is ek orait, ek sal darem seker die hemel haal.  Maar die Here het my kom wys ek is ver van die pad af, hy het my skoon gemaak, stap vir stap.  Ek het 8 maande lank werk gesoek, maar ek kon niks kry nie, tot op ‘n dag gebeur nog ‘n wonderwerk, ek kry ‘n werk, heeltemal uit my rigting, maar ek het ‘n werk!

Eers as jy deur die storm is en terug kyk, verstaan jy hoekom dinge so gebeur het, hoekom jy so groot storm moes deurmaak. Die Here het my kom red, ek sou verlore gegaan het as dit nie was vir die alles waardeur Hy my getoets het nie.  Onthou altyd, as jy ‘n gelowige is, beteken dit nie jou bootjie gaan die storms vryspring nie, maar solank as wat Jesus jou stuurman is, sal jou bootjie nie sink nie!  Indien ek net 3 maande sonder werk sou wees, sou ek nooit so gegroei het in my geloof nie, ek MOES 8 maande wag vir my nuwe werk.  Daarom weet ek God is altyd in beheer, hy weet presies hoe lank en wat moet gebeur.

Ek het baie details uitgelaat, maar ter opsomming wil ek graag noem dat mense moet asseblief nie wag tot jy als begin verloor nie, jy hoef nie te wag vir die storms om gedwing te word tot op jou knieë nie. Maak jou verhouding reg met jou hemelse Vader, Hy wil net die beste vir jou hê. En glo my, as jy eers jou hart vir die Here gegee het, dan begin die skool, dit gebeur nie oornag nie, jy moet leer, toets skryf, groei, leer, toets skryf, groei.  Ek sien hoe die Here werk met mense rondom my, as hulle maar net wou luister na Sy roepstem...

Ons vertrou tans die Here vir ‘n groot wonderwerk, iets wat die wêreld sê ons nie kan kry nie, maar iets wat moontlik is vir ons God.

Amen! Ek loof en prys Hom, ek is sooooo dankbaar!  Tyd is min mense, Jesus wag vir jou!

STRIKKE STEL VIR ANDER (2)

STRIKKE STEL VIR ANDER (2)

Ps. 141:10 – “Laat die goddelose in hulle vangkuile val, almal saam, terwyl ék verbygaan!”

DANIËL

Laat iemand net goed presteer en uitstyg onder sy gelykes, dan is daar talle wat jaloers is. Só was dit ook in die geval van Daniël toe hy as banneling in Babilonië verkeer het. Hy het bo al die ander ministers uitgemunt van koning Darius. Die ander ministers het geweet; daar was geen manier waarop hulle ’n vinger kon wys na sy werk, behalwe as hulle hom kon aanvat oor sy Godsdiens.

Toe konkel hulle agteraf onder mekaar, dat hulle die koning moes oorreed om ‘n wet te maak dat vir 30 dae niemand enige versoek mag rig tot enige god of mens behalwe aan die koning alleen (Dan. 6:8). Nou is dit so mooi om te sien hoe standvastig Daniël was (tussen 80 en 90 jaar oud op die stadium), want ons lees (Dan. 6:11): En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan; ... en hy het drie maal op ‘n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het.”

Die oortreding van die nuwe geen “gebed-wet” het beteken; leeukuil toe! Met hierdie wet het die hartelose konkelaars die koning gedruk totdat Daniël tussen die bloeddorstige uitgehongerde leeus beland het.

Maar toe die mede ministers dink dat hulle is nou van Daniël ontslae, kom die Here tot die redding van sy getroue kind! Daarom moet jy as kind van God nie verskrik raak en aan die Here ontrou raak, wanneer mense moedswillig allerlei foute by jou probeer vind om jou swart te smeer en in die moeilikheid te laat beland nie. God sien en God hoor alles! Ja, die Here slaap nie! Die Here sê vir Jakob (Gen. 31:12): “Want ek het alles gesien wat Laban jou aandoen.”

Sien die prentjie: Bokant die grond wyk die slaap van die koning en weet hy nie hoe om die nag om te kry nie. Hy kon nie eens radio luister of tv kyk of iets op die internet opsoek nie. Wat ‘n nag vir die arme rustelose koning! Maar onder die grond in die leeukuil het God vir Daniël af gekordon van die leeus. Hy geniet die vrede van Fil. 4:7.

Dou voor dag is die bekommerde en uitgeputte koning al by die leeukuil (dalk nog in sy pajamas) en met ‘n droewige stem roep hy na Daniël (Dan. 6:21):Daniël, kneg van die lewende God, was jou God wat jy gedurigdeur vereer, in staat om jou van die leeus te verlos?”

Die koning se bekommernis word omskep in groot blydskap toe hy Daniël se helder stem van onderuit die leeukuil hoor en God se getrouheid uittoring! Die mooiste sinnetjie in hierdie verhaal is vers 24: So is Daniël dan uit die kuil opgetrek sonder dat daar ‘n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het.”

Een ding ontbreek nog in die verhaal ... Die skurke moet nog eers “geslaan” word.

Dan. 6:25 – “En die koning het bevel gegee, en hulle het daardie manne gebring wat Daniël aangeklaag het, en hulle, hulle kinders en hulle vroue in die leeukuil gegooi; en hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie of die leeus het hulle oorweldig en al hulle bene vermorsel.”

GEBED

Here, nou prys ek U dat net dieselfde vir elkeen sal doen wat op U bly vertrou! Amen.

STRIKKE STEL VIR ANDER (1)

STRIKKE STEL VIR ANDER (1)

Ps. 141:9 – Bewaar my vir die mag van die vangnet van die wat vir my strikke stel, en vir die strikke van die werkers van ongeregtigheid.”

Ps. 141:10 – “Laat die goddelose in hulle vangkuile val, almal saam, terwyl ék verbygaan!”

Ps. 142:4 – “Op die pad wat ek moet gaan, het hulle ‘n vangnet vir my gespan.”

HAMAN EN MORDEGAI

In die boek Ester het ons ‘n duidelike voorbeeld. Haman was met woede vervul teenoor die Jood, Morgegai. Hy kon slange vang omdat almal voor hom in die poort gebuig het behalwe Mordegai. Na een van die gevalle kom hy by sy huis aan in ‘n toestand oor Mordegai se “arrogante” houding jeens hom. Maar sy vrou Seres en ook sy vriende gee hom toe die goeie raad (Ester 5:14): Laat hulle ‘n galg van vyftig el hoog maak, en sê môre vroeg aan die koning dat hulle Mórdegai daaraan moet ophang; gaan dan vrolik saam met die koning na die maaltyd. Dié woord het Haman geval, en hy het die galg laat maak.”

Maar toe verneem die Koning van Ester dat haar volk bedreig word en dat dit Haman is wat agter dit sit. Toe ‘n hofdienaar vir die koning sê (Ester 7:9): “Daar staan reeds die galg wat Haman laat maak het vir Mordegai,” sê die koning: “Hang hom daaraan op!” Vers 10: “en hulle het Haman opgehang aan die galg wat hy vir Mordegai opgerig het.”

Niemand vat aan ‘n kind van God en kom weg daarmee nie. God Self waak oor Sy kinders!

Is daar mense wat jou probeer ondergrawe en probeer benadeel en selfs vir jou probeer strikke stel. Skep moed, hier het ons dit in die Skrif dat hulle nie daarmee sal wegkom nie. Een of ander tyd gaan met hulle gebeur wat Dawid sê in Ps. 141:10 – “Laat die goddelose in hulle vangkuile val, almal saam, terwyl ék verbygaan!” Hamman is opgehang aan dieselfde galg wat hy vir Mordegai laat maak het.

GEBED

Here, dit is nie lekker om te weet dat ander vir my in die oog het en agteraf konkel om my te benadeel nie. Ek vra op grond van die voorbeeld uit die Woord, dat U my sal laat verbygaan t.o.v. enige strik wat vir my gestel word. Verander diegene se hart wat agteraf knoei ten goede. In Jesus Naam, amen!

STANDHOU EN VOLHOU

 STANDHOU EN VOLHOU

Ester 3:4  “En toe hulle hom dit elke dag sê, en hy nie na hulle luister nie, het hulle dit aan Haman meegedeel om te sien of die handelwyse van Mórdegai sou standhou, want hy het hulle te kenne gegee dat hy ‘n Jood was.”

Elke dag wanneer Haman deur die poort van die stad Susan van Persië beweeg het, in die dae van koning Ahasveros, het almal neergeval en voor hom gebuig. Behalwe een persoon, nl. Mordegai. Mordegai was ‘n Jood en het God gevrees en het geweier om voor enige ander persoon as sy God te buig. Hoe die ander persone hom ook al probeer oortuig het om te buig, het hy volgehou met sy lewenstyl. Toe het hulle hom gaan verklae by Haman wat kort vantevore verhoog is tot net onder die koning (Ester 3:1). Die woorde wat my opval, is waar die Bybel sê: “Om te sien of die handelwyse van Mórdegai sou standhou.” Die persone wat heeldag hom probeer oortuig het dat hy beter buig voordat sy kop rol, wou nou kyk of hy regtig so dapper is soos wat hy hom voorgedoen het. “Sal hy volhou om nie te buig nie. Laat ons bietjie sien! Dis maklik om hier voor ons in die poort groot te praat dat jy nie sal buig nie. Dis ‘n ander ding om dit in die openbaar te doen wanneer Haman hier met sy perd in koninklike swier verby beweeg en hy bewus is van ‘n man wat weier om te buig.”

In my Bybel het ek langs dié vers geskryf: “Dis wat die wêreld in ons dophou.” Of ons sal standhou om Jesus te volg tot die einde. As jy een is met ‘n getuienis van bekering; nl. dat jy die Here Jesus aangeneem het as jou Verlosser en Saligmaker, sal die mense wat jou ken, jou fyn dophou om te sien hoe lank jy sal standhou met jou nuwe lewenstyl. Laat jy net iewers bietjie glip, dan sal hulle gou by wees om te sê: “Ja nee wat, ons het geweet dit sal nie lank hou nie!”

‘n Bibliotekaresse van ‘n Weskusdorpie het getuig dat iemand eendag na haar gekom het: “Ek het jou nou vir 3 jaar dopgehou. Jy was elke dag net dieselfde. Ek sien ek kan jou vertrou. Ek wil my hart vir die Here gee. Sal jy my help asb.?”

Wanneer ek ‘n half marathon hardloop, is ek nie so bekommerd of ek sal klaar maak nie, maar of ek teen dieselfde pas sal kan klaar maak. Vele trek los teen  ‘n geweldige spoed, maar sak uit langs die pad. Ook in die geestelike lewe gebeur dit ongelukkig ook en dit is nie tot eer van die Here Jesus.

Job se vrou het op ‘n stadium vir haar man beskuldigend, spottend gevra (Job 2:9): “Volhard jy nog in jou vroomheid?”

GEBED

Hemelse Vader, ons sien dit so dikwels om ons; mense sak uit langs die geestelike pad. Help ons om as kinders van U stand te hou en vol te hou in ons vroomheid om U te volg! Gee ons asb. die krag, die motivering en die inspirasie deur die werking van die Heilige Gees. In Jesus se Naam bid ons dit. Amen.

KRITIEK MAAK ONS NIE SIEK (2)

KRITIEK MAAK ONS NIE SIEK (2)

Spr. 15:5 – “Die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die tergwysing ag gee, word wys.”

Die Persoon Wat Jou Wil Seermaak

Vleeslike mense is dikwels jaloers en tree op vanuit naywer. Kritiek het deur die jare vele mense diep seer gemaak en dit maak dat mense hulself onttrek en nie meer hulle samewerking wil gee nie.

Ek onthou die woorde van Jerrry Savelle wat ander se kritiek soos volg saam gevat het: “It’s their carnal way of saying, I wish I were you.”

Die Woord leer ons (2 Tim._2:24):  “‘n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra.

As dissipels van Jesus wil ons maksimum leer sodat ons net nog beter ons roeping kan vervul. Al is die kritiek ongegrond, onredelik en onregverdig, luister tog maar of daar nie iets is wat jy kan leer nie.

Hoe verdra ons dan kritiek of die kwaad waarvan die Woord praat? By die aanhoor van die kritiek:

 • Word nie kwaad nie.
 • Kap nie terug met iets leliks nie.
 • Laat dit jou nie ontmoedig om goed te doen nie.
 • Gaan net aan om goed en reg te doen.
 • Bly op jou pos. Pred. 10:4 – As die toorn van die heerser teen jou opkom, verlaat nie jou pos nie, want bedaardheid voorkom groot foute.
 • Bid vir die jaloerse en liefdelose kritiseerders.
 • Die grootmoedigheids beginsel wil hê dat ons ander beter sal behandel as onsself.
 • Weet dat ongevraagde kritiek is swak smaak en grens of is niks anders as onbskoftheid.
 • Moenie toelaat dat jaloerse mense jou slapeloose nagte besorg nie. Nadat jy die kritiek geweeg het en jy besef dis kwaadwillig bedoel; laat dit vir jou wees soos water op ‘n eend se rug – die een oor in en die ander oor uit.
 • Weerhou jouself van kritiek. As ander jou mening vra; gee dan en dan alleen, versigtig en in liefde jou mening.

GEBED

Here, ek bid dat kritiek ons nie sal afbreek of sal maak dat ons nie doen waarvoor U ons geroep het nie. Amen.

Publish modules to the "offcanvs" position.