DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (3)

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (3)

1 Sam. 13:14 – “Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek;”

Ons is besig om te kyk na dié eienskappe wat Dawid, ‘n man na die hart van God gemaak het.

SY LIEFDE VIR GOD

Ons sien dit in die uitstort van sy hart in die skryf van sy psalms – die meeste is lofliedere tot eer van God. Van die 150 Psalms in die Bybel, het Dawid 73 geskryf. Dit toon sy hart vir God. Baie van daardie liedere van Dawid, sing ons vandag en het vele liedjie skrywers deur die jare geneem en wysies bygewerk. Ons dink wanneer ons dit sing, dis hyper modern en ons besef nie Dawid het al daarvan agter sy vader, Isai, se skape gesing.

Wanneer jy die Here lief het, dan onderhou jy Sy gebooie en doen jy Sy Woord:

  • Joh. 14:15 – “As julle My liefhet, bewaar my gebooie.”
  • Joh. 14:23 – “As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar,”

Wanneer jy lief het, kan jy uithou en aanhou en jy word nie moeg nie:

  • Open. 2:3 – “en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie.”
  • Jer. 2:2 – “So spreek die HERE: Ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter My aan geloop het in die woestyn, in ‘n onbesaaide land.”

Maar ons kan nie van liefde praat sonder om nie ook van die ander kant van die muntstuk nl., Godsvrees, te praat nie. Hierdie twee begrippe is kamermaats, karperde, soos ‘n tweeling. As jy die Here lief het, moet daar ook die vrees vir die Here wees.

Wat is die vrees van die Here? Ons kry die definisie o.a. in Spr. 16:6 – “deur die vrees van die HERE wyk ‘n mens af van die kwaad.”  Dan het ‘n mens respek vir God en sal jy nie die verkeerde doen waarvan die Here ‘n afkeer het nie.

Dit was die één groot fout in die lewe van Dawid. Dis die één ding waarin hy tekort geskied het op daardie bepaalde stadium van sy lewe. Hy het te min Godsvrees in sy hart gehad. As Dawid meer Godsvrees in sy hart gehad het, sou hy nie die sonde met Batseba gedoen het met die verrykende smartlike gevolge nie.

GEBED

Hemelse Vader, liefde en Godsvrees moet saam loop in my lewe. Beide moet teenwoordig wees in my hart. Werk U dit in my hart. Dit sal maak dat ek U sal bly volg al is dit swaar en nie die kwade doen nie. In Jesus se Naam, amen!