DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (1)

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (1)

1 Sam. 13:14 – “Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek; en die HERE het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het wat die HERE jou beveel het nie.”

Sien ook Hand. 13:22

Ek het al baie gewonder waarom die Here dit van Dawid gesê het: “’n Man na Sy hart.”

Die kommentare wat ek geraadpleeg het, sê bloot, dis omdat hy ‘n beter koning as Saul sou wees en omdat hy geen afgode sou bedryf en volgens die wet van Moses sou regeer.

Ongelukkig het Dawid nie in alles die Here behaag nie soos sy sonde met Batseba. Daaruit vloei vir ons ‘n groot les: Al is jy selfs ‘n man of vrou na God se hart, moet jy nog steeds waak, want dit alleen vrywaar jou nie van versoekinge en sonde nie. Maar prys die Here, Dawid is weer herstel op die ou end wat ook vir ons eie lewe ‘n wonderlike wete is.

Maar die term: ‘n Man na God se hart, is iets kosbaars om na te streef. Dawid is die enigste in die hele Bybel wat só deur die Here genoem word. Daar moes iets baie besonders aan sy lewe gewees het. Gaan kyk vir jouself; die eerste menslike naam en die laaste, in die Nuwe Testament is die van Dawid. Dit sê vir ons iets van die grootheid van Dawid.

As ons kyk na die geslagsregister van Jesus in die eerste hoofstuk van Mattheus, dan is hy die enigste van die konings wat genoem word met die titel van koning. Daar was ook ander goeie konings in Israel / Juda, maar nét Dawid dra die titel van koning. Mat. 1:6 – “en Isai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo.”

Salomo was darem dié koning met die grootste wysheid en rykdom, maar hy word nie daar koning genoem nie. Josafat was die koning wat voor die leër  lofsangers opgestel het vir die geveg en die Here het hulle die oorwinning gegee (2 Kron.20:21, 22). Maar selfs hy dra nie die titel van koning. Daar is Hiskia wie se lewe met 15 jaar verleng is en op grond van sy versoek, het die son 10 grade agteruit beweeg (2 Kon. 20). Maar die titel “koning” ontbreek vir hom in die geslagsregister van Mattheus. Nét Dawid ...

Die Here Jesus, word genoem die seun van Dawid (Mat. 1:1). Verseker is hy ook die Seun van Salomo, Josafat en Hiskia ens. Maar Hy word nie op die manier aan hulle gekoppel nie. Maar aan Dawid, as die “seun van Dawid.”

GEBED

Here, ek wil nie bloot kennis vermerder nie, maar in my hart begeer ek om nader aan U te leef. Amen.