AS DIE ONHEIL JOU BEKRUIP

AS DIE ONHEIL JOU BEKRUIP

My neef Danie Kotze se plaas was net langs Vredendal en met een van my besoekies daar het hy vir volgende mooi geval vertel ... in suiwer Namakwalands.

Die Biologieonderwyser het vir hulle gereeld herinner dat die sketse in die sketsboek bygehou moet word, want op ‘n seker dag gaan hy die sketse kontroleer en dan moet almal se werk op datum wees. Daardie jare moes die kinders nog sketse maak van die oor en oog ens. en as jy nie kon mooi teken nie was dit ‘n baie pynlike storie.

Op ‘n dag het dit toe ook gebeur: “Haal uit julle sketsboeke. Vandag is die dag wat ek wil sien hoe lyk julle sketse.”

Arme Danie en sy maat wat langs hom in die bank sit, sit daar met groot benoudheid, want hulle werk was nie op datum nie. Die Biologieonderwyser was ‘n kwaai onderwyser en hulle het geweet hulle agterwêreld sou brand. So is die onderwyser besig om met die gangetjies tussen die banke af te stap en na elke boek te kyk.

Danie en sy maat merk dat die onheil is besig om hulle te bekruip en hy sê op ‘n fluister toon: “Kom ek doen vir ons ‘n gebed.” (So mooi dat ‘n matriekseun en sy maat van daardie jare bid toe hulle in benoudheid is.) Hy bid toe vir hulle twee dat die Here hulle tog sou bewaar en dat die Here tog die uitkoms sal gebied en die onheil sal afweer.)

Maar die uitkoms daag nie op nie, en die onderwyser is naderhand besig om in hul gangetjie, bank vir bank af te beweeg. Net voordat die onderwyser by hulle bank sou kom, verskyn die uitkoms! Twee boeke beland op hulle bank van twee meisies met pragtige sketse. Toe meneer by hul bank kom, buk hy oor die sketsboeke en tel die een op, wys vir die klas en sê: “Sien julle klas, só moet dit mos gedoen word!” Gelukkig het hy nie na die name op die agterkant van die boeke gekyk nie.

ONDERSKRIF

  • Of dit nou die Here was wat die uitkoms bewerk het, weet ek nie ... maar die twee seuns het hulle toevlug na die Here geneem en vir hulle was dit die Here. Ek wil glo hulle het hul les geleer. Niemand is bevoordeel of benadeel; die twee seuns moes tog die sketse op die ou end maak.
  • Hoeveel keer was ek en jy nie ook al in benoudheid, weens ons eie nalatigheid. Maar toe ons na die Here roep en bely, het Hy vele kere ons daaruit gered.
  • Dawid moes ook “planne” maak om te ontkom (1 Sam. 19:12-17; 21:2, 13).
  • Ek wil dit nie te ver neem nie, maar vele is dit eens dat daar so iets is soos die humorsin van die Here.
  • Danie is al oorlede, maar sy mooi verhale tot eer van die Here leef voort.