WEES WAAKSAAM

WEES WAAKSAAM

Ons Bergklim die Saterdagoggend van Kasteelberg was soos altyd baie wonderlik! Ons het vooraf gebid en was baie versigtig om tog nie waaghalsige kanse te waag nie. Elke klip is goed bekyk voordat daarop getrap is. Om op ‘n los klip te trap is gevaarlik. Jy kan val en baie seerkry. Deur die Here se genade het ons veilig geklim en het ek nooit gegly, gestruikel of geval nie.

Toe ons Aanbiddingspan se oefentyd aanbreek die aand, was ek soos altyd voor die tyd in die kerk om alles reg te kry. Met kitaar in die hand en sangboeke, Bybel en dagboek onder die blad en waterbottel, stap ek na die verhoog toe. Toe ek die laaste trappie klim, haak my voet per ongeluk en slaan ek neer op die verhoog! (Gelukkig was die kerk leeg.)

Dadelik kom die gedagte by my op: “Ek was so waaksaam vroeër vandag tydens die bergklim dat ek nooit eens gestruikel het nie. Maar hier kom val ek binne-in die kerkgebou!

Die les: Ek het nie gewaak nie. Mens val mos op ’n berg maar nie in die kerk nie, so ek hoef nie te waak nie. Die oomblik toe ek my waaksaamheid verslap, toe lê ek.

1 Pet. 5:8 – “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.” Ons vyand is ‘n werklikheid en hy “soek wie hy kan verslind.” En wie vind hy tydens sy soektog? Wie is verslindwaardig? Dié wat nie waak nie.

Moenie jou waaksaamheid verslap nie, juis nie in hierdie laaste stukkie vlak voor die koms van Jesus nie. Leef in diepe afhanklikheid van die Here en biddende elke dag. Wees Sy koms te wagte elke oomblik!

1 Joh. 2:28 – “En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie.”

GEBED

Here, ek wil gereed wees, vir die Een wat kom! Ek wil wakend en biddend leef elke oomblik van die dag! Amen!