WIE GAAN HEMEL TOE?

WIE GAAN HEMEL TOE?

Vir die gewone ou, die man op straat, is die mense wat hemel toe gaan die goeie mense wat baie hard werk om daar te kom. In hulle koppe is die idee ingeprent, dis die “volmaakte” mense hier op aarde.

Dan moet die goeie mense sommer ook al van lankal af goed wees, volgens hulle opvatting. (Omtrent soos die storie van die ou Merzedes om te toon jy is al lankal ryk.) Op skool moet hulle die voorbeeldige kinders wees. Nooit mag hulle ooit stout of betrokke by kattekwaad wees nie. Hulle moet altyd hulle huiswerk pligsgetrou doen en sommer voor in die klas sit so reg onder juffrou se neus. Hulle mag ook nie eintlik meng met die agterbankers nie.

Dis nie al nie; die gewone man glo verder: Omdat dit nét die goeie mense is wat hemel toe gaan en dit so swaar is om daar te kom, kan die gewone ou dit nooit maak nie. Ja, nee, hulle het ‘n eenvoudige “evangelie”: Die goeie mense gaan almal hemel toe en die slegte mense gaan almal hel toe. Die hemel is nie die plek vir die skorrie morrie nie.

Dis min of meer met hierdie benadering dat ook die Jode na Jesus gekom het in Joh. 6 en Hom ‘n vraag gevra het. Hulle wat ‘n lang tradisie en agtergrond het van “doen godsdiens.” Dit was nét werke, en doen en heilige dae en gebooie van die môre tot die aand waarmee hulle opgevoed en groot gemaak is. As jy God wil behaag, moet jy die voorskrifte van die wet volmaak onderhou!

Sien die prentjie. Hier kom die Jode en vra vir Jesus hulle vraag (Joh. 6:28): “Wat moet ons doen om die werke van God te volbring?” Hulle wou darem net honderd present seker maak by Jesus hulle is reg opgevoed en hulle werke sal hulle in die hemel bring. Maar o my aarde hier kry hulle ook ‘n blokhamer teen die kop, want hoor wat antwoord Jesus (Joh. 6:29): “Dít is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het.”

Glo! Net glo?! Nee, nee, nee, dit kan nie wees nie! Dis ver te maklik! Dit kan nie reg wees nie! Ons sweet moet tap en ons wil op ons tande kners om die hemel te maak! Ons wil dit aan ons lywe voel!

Kom ons kwalifiseer net hierdie “glo”. LW dit is nie net “glo” in enigiets nie. Dis glo in Hom, Jesus! Glo in Jesus! Glo in Jesus!

Dis ‘n “glo” wat jou aangryp en Jesus omhels as die Enigste Verlosser! Die Een wat op die kruis jou plek geneem het! Wat die brug vir jou oorsteek van die aarde na die hemel! Dis ‘n “glo” wat jou so aangryp dat jy vanuit hierdie “glo” alles sal doen wat Hy van jou vra!

Glo jy ook só in Jesus?

GEBED

Here Jesus, ek glo dat U die Seun van God is wat op die kruishout in my plek gesterf het. Dit gryp my aan die hart en draai my hele lewe om. Dankie vir ‘n hiernamaals saam met U! Amen.