DIE BASIS VAN JOU GELOOF?

DIE BASIS VAN JOU GELOOF?

Jesus het dikwels na geloof verwys:

In Mat 13:58 – “En Hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie.”

In Mat. 14:31 sien ons dat Jesus die sinkende Petrus se hand gegryp en gesê het: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?”

In Mat 9:2 lees ons dat Jesus het die draers van die verlamde man se geloof gesien.

In Mat 8:10 het Jesus Hom verwonder aan die geloof van die hoofman van Kapernaüm se geloof en gesê: “Voorwaar Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek so ‘n groot geloof nie gevind nie.”

Wat is die basis van ons geloof as gelowiges? Vir baie is dit:

  • Wanneer dit met hulle goed gaan – dan glo hulle maklik.
  • Wanneer hulle beursie vol geld is – dan het hulle geen probleem om te glo nie.
  • Wanneer hulle gesond is – dan voel die Here so naby.
  • Wanneer hulle voorspoedig is in hul werk en almal bewonder hul vir die suksesse wat hulle behaal. Kyk dan is dit darem maklik om te glo dat Joh. 10:10 die waarheid is, want die “lewe en oorvloed” is dan inderdaad hul deel!
  • Wanneer almal met hul saamstem en niemand hul teenstaan en kritiseer nie. Ja, dan is dit soos die ou koortjie sê: “Dan bid ek maklik heeldag en ek sing in die nag ...”
  • Of as daar wonderwerke gebeur in hul lewe of by die kerk waar hulle aanbid.

Ek vra: “Is dit die basis vir my en jou geloof? Wat van die dag as hierdie dinge ophou? Wat dan?

  • Wanneer die beursie nie meer vol is nie – is die Here dan dood?
  • Wanneer ons siek is – bestaan die Here dan nie meer nie?
  • Wanneer die mense ons kritiseer, dit sleg gaan by die werk en die wonderwerke opgehou het. Wat dan? Glo ons dan nie meer nie?

Jy sien wanneer my geloof afhanklik is van hierdie uiterlike en tydelike dinge, dán sal ons kort voor lank net soos Petrus by geleentheid sink. Hierdie dinge kan nooit ooit die basis wees van ons geloof nie, want dis dinge wat kom en gaan.

Die enigste basis is, Jesus Christus Self en Sy Woord. Heb. 12:2 sê: “Jesus, die Leidsman en Voleinder van ons geloof.” As ons Hom het in ons lewens en op Sy Woord staan, kan dit maar kom wat wil en gebeur wat wil! Nie vloedwaters en vuurvlamme kan ons ontwortel nie. Dís die sigbare (Mat 9:2) en groot (Mat 8:10) geloof!

GEBED

Here Jesus, alles sal verkrummel en vergaan. Net U en U Woord sal staan en dis waarop ek my voortgestaan baan! Amen.