WEERHOU NIE REDDING VAN ANDER

WEERHOU NIE REDDING VAN ANDER

Die ware lewe begin eers die dag wanneer ‘n mens gered word. (sela – peins ...) Dis die dag dat ‘n mens jou tot God bekeer en jou hart vir Jesus gee en weergebore word (Joh. 3:3). Voor dit, is ‘n mens dood in jou sonde en leef die mens in duisternis ver weg van God. Soos Efe. 2:1 dit stel: “En julle het Hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes.”

Dit bly die grootste wonderwerk wat daar op aarde kan gebeur en daarom kan ‘n mens nie die Here genoeg dankie sê nie. Om te dink dat Jesus neem my en jou plek op die kruis en sterf sodat ons daardeur gered kan word (1 Kor. 15:3)! Dit is net so oneindig wonderlik; ek raak elke keer in vervoering daaroor en kan nie daaroor uitgepraat raak nie. Dis soos ‘n droom (maar tog is dit ‘n werklikheid) om te kan sê:

  • As kind van God, is die hemel my voorland (1 Thess. 4:17)!
  • As Jesus nóú kom, word ek oorklee met ‘n verheerlikte liggaam (2 Kor. 5:2, 4)!
  • Word ek saam in wolke weggeneem (1 Thess. 4:17)!
  • Gaan ek saam met Jesus stap op strate van goud (Open. 21:21)! O, wat ‘n wonderlike Jesus en wat ‘n vooruitsien!

Daarom is dit seker ook die grootste liefdesdaad om aan ander die evangelie te verkondig, hoe eenvoudig ook al en ongeag die formaat of die aandeel aan iemand se redding. Dan is die teenoorgestelde seker ook waar. Die grootste leed wat ek ander kan aandoen, is om die evangelie van ‘n ander te weerhou! Dis niks minder as ‘n geestelike misdaad teenoor ‘n ander gepleeg!

Ons hoor van wrede misdade wat leierfigure deur die jare teenoor mense gepleeg het. Vergrype wat dan later bestempel is as misdade teen die mensdom waarvoor hulle swaar vervolg is. So is die uitwissing van die 6 miljoen Jode in die gaskamers deur die toedoen van Adolf Hitler beskou as  ‘n misdaad teen die mensdom tydens die Tweede Wêreldoorlog.

Maar is die weerhouding van die evangelie aan mense wat op pad hel toe is, nie net so erg of dalk nog erger!? Dit beteken: Ek is gered met al die volmaakte voorregte wat my aan die anderkant wag, maar ek verseg om iemand van Jesus die Redder te vertel wat afstuur op die ewige verdoemenis, terwyl dit in my vermoë is! Ek dink dis ‘n geestelike misdaad teen die mensdom!

Kinders van die Here en elkeen wat gered is, ons sal weer moet besin oor wat ons redding vir ons beteken. Ons sal weer moet nadink oor wat die implikasies is in die weerhouding van die evangelie aan ander terwyl dit in ons vermoë is om hulle te vertel!

GEBED

Here, mag my redding vir my nét so baie beteken soos die redding van ‘n ander se siel! Amen!