WAAR DIE TYRE DIE TEER TREF (2)

WAAR DIE TYRE DIE TEER TREF (2)

Die Engelse spreekwoord lui: Charity begins at home. Spreekwoorde is waarhede wat in gemeenskappe deur die jare ontstaan het en later tot universele waarhede ontwikkel het. Dis gewoonlik waarhede wat die toets van die tyd deurstaan het. Bogenoemde spreekwoord is ook een van hulle. ‘n Mens moet eers in jou eie huis en aan jou eie mense goed doen, voordat jy dit daar ver wil gaan doen. Dis ‘n skewe beeld van vroomheid om liefdadigheid daar ver te gaan bewys, terwyl jou eie huis in chaos is en mank gaan aan gebreke.

Ook die Bybel, is vol van hierdie waarheid:

1 Tim. 5:4 – “Maar as ‘n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon en vergelding te doen aan hulle ouers; want dit is goed en aangenaam voor God.”

1 Tim. 5:4 (The Message) – “If a widow has family members to take care of her, let them learn that religion begins at their own doorstep and that they should pay back with gratitude some of what they have received. This pleases God immensely (ontsaglik, besonder).”

Die Bybel (Ou Vertaling) praat van die mark of die markplein – daar waar die tyre die teer tref – waar mense leef en elke dag ‘n bestaan maak - voetsoolvlak. Jes. 59:14 – “So word dan die reg teruggedring en die geregtigheid bly staan van ver; want die waarheid struikel op die mark, en wat reg is, kan nie binnekom nie.”

  • Onbetrokke my hulle gemeenskap.
  • Onbetrokke by hulle eie gemeente se projekte.
  • Onbetrokke by die nood op straat.
  • Onbetrokke by hulle eie huis, eie huwelik en eie kinders. Hulle reis honderde kilometers om daar ver betrokke te gaan wees en goed te doen, maar hul is geen skynnende ligte tuis!

Dan struikel die waarheid op die mark!

Ek móét hierdie tyre-tref-teer-vers met jou deel in die Message Vertaling (Heb 13:16): “Make sure you don't take things for granted and go slack in working for the common good; share what you have with others. God takes particular pleasure in acts of worship--a different kind of "sacrifice"--that take place in kitchen and workplace and on the streets.” (Bepeins en oordink asb. hierdie vers vir die res van die dag.)

GEBED

Here, maak my ‘n praktiese mens wat waarneem en help, ‘n hand uitsteek en ‘n bydrae lewer net waar ek gaan. Amen.