MY OUERS SE VOORBEELD

MY OUERS SE VOORBEELD

Mal. 1:6 – ‘n Seun eer die vader,

Efe. 6:2 – Eer jou vader en jou moeder—dit is die eerste gebod met ‘n belofte.”

(‘n Persoon skryf die volgende vir my oor haar ouers. Ek moet dit net deel met jou.)

Ek onthou hierdie van my ouers:

Hul ongelooflike vertroue in die Opperhand ... Hul saamstaan deur en in moeilike tye. Ja was JA en nee was NEE ... Hul woorde was met sout besprinkel en menigte het by hulle aangedoen vir daardie vredevolle (vibe) wat altyd daar was ...

Een seun op 12 aan die dood afgestaan, ander op vyftigjarige ouderdom.

Ek onthou die dominee se woorde op vader se begrafnis:  “Oom D. was 'n arm man maar is 'n ryk man dood.” Ja, sy siel was ryk want hy het bymekaargemaak waar mot en roes nie kon verniel nie. Die kerk was te klein en die polisie het 'n erewag gevorm in en by die kerk. Stoele is ingedra en mense moes indruk vir 'n sitplekkie.

Jaarliks het morge groente aan almal kos gegee sonder dat hy wou geld neem daarvoor. Vandag besef ek dat ons eintlik (gemeet in vandag se terme) skatryk was.

Nooit het jy moeder hoor kla in bitter swaar tye nie. Altyd blymoedig aan die sorg vir almal.

Ek dink nou aan 'n oom van ons wat vreeslik ryk was. Daar was bittere onmin oor plaasverdelings ens. Hy het dan ook erg neergesien op ons. Op sy laaste dae wou hy net één mens langs sy bed hê. Moeder moes daagliks langs sy bed gaan sit en net sy hand vashou. Sy siel was een groot geweeklaag, want sy baie geld het nie vrede gebaar nie.

GEBED VIR OUERS

Here, die waarde van Godvresende ouers is onbeskryflik! Help dan elke ouer om sy verpligtinge teenoor sy kinders na te kom deur ‘n navolgenswaardige voorbeeld te wees. Tyd te spandeer met hul kinders en hulle in die Here groot te maak. Amen.