GEEN DOODLOOPSTRAAT (4)

GEEN DOODLOOPSTRAAT (4)

Luk. 1:37 – “Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.”

As jy al ooit in jou lewe moedeloos en uitgeput was of is, van probeer ... en voel jy staan in doodloopstraat, dan moet jy tog net weer kyk na die geval van die man by die bad vn Bestesda (Joh. 5:1-15).

As daar nou iemand is wat aangehou het en weer probeer het, dan was dit hy. Vir 38 jaar sit, lê, kruip, rol, probeer en weer probeer, hy. En hy hou net aan ... miskien omdat daar niks anders vir hom was om te doen nie. Maar stel jou voor; vir 38 jaar probeer hy eerste in die water van die bad van Bestda kom, want wanneer die engel die water geroer het, het die een wat eerste daarin beland het, gesond geword. Elke keer was daar net altyd iemand voor hom. Hy het twee agterstande gehad nl. hy was verlam en hy het niemand gehad om hom ‘n bietjie te help nie.

Ek het al probeer uitwerk hoeveel onsuksesvolle pogings hy gehad het. Om dit te doen moet ons die dae van die jaar nl. 365 vermenigvuldig met 38. Dit gee ons 13 870. Plus die dae van die skrikkeljare wat nog tussenin kom. D.w.s. die aantal jare gedeel deur 4 en dit gee ons 9,5 dae. 13 870 + 9 = 13 879 mislukte pogings!

Dink gou in terme van die man wat die Bybel van vertel in Joh. 5:1-15, wat by die bad van Betesda gelê het:

  • Die kanse is goed dat jy nog nie 38 jaar aanhou na mislukking op mislukking nie.
  • Die kanse is goed dat jy nog nie 13 879 keer probeer en elke liewe keer misluk het nie.

Dis nie ‘n slegte ding om te redeneer; ek het ook niks anders om te doen, as om aan te hou om die regte ding te doen nie, al het ek misluk tot dese.

Maar dan daag Jesus op ... kom Jesus verby ... kom Jesus aangestap. Sy voetstappe gaan moontlik hierdie keer by al die ander verby maar kom tot stilstand by hierdie man. O, vandag gaan iets gebeur en is dit die einde van sy 38 jare lange mislukkings!

Net twee kort versies:

  • Joh. 5:8 – Jesus sê vir hom: Staan op, neem jou bed op en loop.
  • Joh. 5:9 – En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. 

GEBED

Here, ek sal nie moed op gee nie. Met geloof in my hart gewerk deur die Woord, vertrou ek U nou vir onmiddellike uitkoms! Amen.