GEEN DOODLOOPSTRAAT (3)

GEEN DOODLOOPSTRAAT (3)

Luk. 1:37 – “Want geen ding sal by God ontmoontlik wees nie.”

Elia En Die Weduwee Van Sarfat

Die droogte in die Noordelike Ryk van Israel hou net aan en aan todat selfs die spruitjie Krit opdroog en Elia sonder water sit, waar hy homself wegsteek vir koning Agab wat naarstiglik na hom soek om hom kwaad aan te doen. Weer bevind Elia homself in doodloopstraat. Al sou die kraaie aanhou om hom te versorg met brood en vleis; sonder water kan geen mens of dier of plant oorleef nie. Hoe nou gemaak?

  • 1 Kon. 17:8 – “Toe kom die woord van die Here tot hom en sê:”
  • 1 Kon. 17:9 – “Maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is, bly daar; kyk daar het Ek aan ‘n weduwee bevel gegee om jou te onderhou.” Let wel dit is ‘n heidense vrou!

Daar aangekom, lyk die situasie glad nie so rooskleurig nie. Toe Elia vir die weduwee vra vir ‘n bietjie water (hy is half dood van die dors) en ‘n stukkie brood (dis dae laas dat die kraaie vir hom kos gebring het) antwoord sy (1 Kon. 17:12): “Ek het nie ‘n broodkoek nie, net maar ‘n handvol meel in die pot en ‘n bietjie olie in die kruik.” Haar eie toestand is so swak dat die res van die vers vertel dat sy verwag om te sterwe nadat sy van die laaste bietjie vir haar en haar seun iets gemaak het. Maar dan profeteer Elia in geloof deur die Heilige Gees (1 Kon. 17:14): “Die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee.” Laat ons ook in geloof, lewe spreek oor ons eie situasies.

Vers 16 vertel vir ons dat dit presies so gebeur het: “Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat Hy deur die diens van Elia gespreek het.” Prys die Here!

Ek het die getuienis gelees van ou past. Henning van Brakpan (past. Hansie Henning se oupa) wat in die begin van die 1900’s op sy eie oor die grens van ons land getrek het om te gaan sendingwerk doen in vandag se Botswana. Na iets soos ses maand kom daar mense uit S.A. hom opsoek waar hy vir homself ‘n hut gebou het. Terwyl hulle saam eet, vra die kuiermense: “Hoe lank eet julle al aan daardie sak meel wat daar in die hoek staan wat nog so vol is?” Toe besef past. Henning en sy mense eers dat hulle al 6 maande oor die grens is en alhoewel hulle net mieliepap eet, die sak nie gesak het nie!

Die Here maak ‘n plan, dat Sy kinders kan ontspan!

Selfs in die nag, dat sy kindertjies kan lag!

GEBED

Here, verander die doodloopstraat in ‘n groot deurpad, sodat my mond gevul kan word met gelag! Amen.