Boodskappe

DROME

DROME

Job 33:14 – “Want God spreek op een, ja, op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie.”

Job 33:15 – “In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed,”

Job 33:16 – “dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle;”

Iemand vra my die vraag: “Praat God nog vandag d.m.v. drome tot die mens?

‘n Aantal jare gelede moes ek Johannesburg toe ry vir ons kerk se jaarlikse konferensie en werkersraad. My vrou kon by daardie geleentheid nie saam gaan nie en omdat ek in ‘n tent sou bly, moes my twee oudste dogtertjies saam gaan, sodat hulle my kon help om die tent op te slaan.

In daardie tyd bel oom Willie Hugo my, ‘n man wat ‘n diepe wandel met die Here gehad het.

“Pastoor, ek het ‘n droom gehad. Pastoor moet asb. nie Johannesburg toe gaan nie.                                          Ek het gedroom van ‘n afgrond en pastoor is in ‘n ongeluk ...”

Antwoord ek die oom oor die telefoon: “Ag oom Willie ... ek moet gaan, dis my werk. Dis verpligtend. Ek kan nie sommer net wegbly, omdat iemand ‘n droom gehad het nie.”

“Pastoor moet asb. versigtig wees. Dit was nie ‘n goeie droom nie.”

Vol selfvertroue antwoord ek: “Dis reg oom Willie ons sal!”

Met die Passat-stasiewa gelaai en met ‘n waentjie ook nog agterna, is ons uit Vredendal, Johannesburg toe. Toe ons daar so oor die brûe in Johannesburg ry, dink ek aan oom Willie se woorde en is ek dubbel versigtig. Veilig kom ons aan by Maranatha Park, die kampgronde van die kerk en ek dank die Here vir die veilige aankoms. Dink ek by myself: “Ai die Pinsktermense darem, hulle droom drome ... en niks gebeur nie.”

Die konferensie is verby die namiddag en ons pak op vir die vale, want ek verlang my vrou en wil by die huis gaan slaap. Tussen Victoria-Wes en Beaufort-Wes is ek so vaak dat ek beswaarlik kan wakker bly. In die omgewing van Loxton het ek aan die slaap geraak en ek skrik wakker toe die motor ‘n bok in die pad tref. Ons is af aan die regterkant van die pad en terwyl ek so oor die afgrondtjie aan die kant van die pad vlieg, hoor ek weer die woorde van oom Willie: “Pastoor moet asb. nie gaan nie ... afgrond ... ongeluk ...”

Die motor land gelukkig op sy wiele. My dogtertjies val van agter af en gil en huil. Daar staan ons in die middel van die nag waar daar wynig verkeer is. Die motor was bietjie beskadig maar ons was gelukkig ongedeerd. Later die nag het ‘n motor verbygekom en ons gehelp om weer op die pad te kom. Ons motor is die volgende dag herstel in Loxton en ek kom eers laat die namiddag by die huis aan.

Ja, God praat nog deur drome! Job. 33:14 – “... maar die mens let daar nie op nie.”

HAVING CHURCH OR BEING CHURCH (2)

HAVING CHURCH OR BEING CHURCH (2)

In the previous email we talked about having church or being church, We said:

* Having church is brief - only on a Sunday. Being church is for life - your testimony

* Having church needs a lot of organizations. Being church is that you are led by the Holy Spirit.

So let us take it a step further.

Having Church Only Let A Few People Do That

But having church in the Bible says that all can participate if they are led by the Holy Spirit. 1 Cor 14:26 - "What is it then, my brothers? when you come together everyone has a holy song, or a revelation, or a tongue, or is giving the sense of it. Let everything be done for the common good." And in our ways of modern life is it not possible. That's why according to my meaning that we must go back to house churches. Rom 16:5, 1 Cor 16:9, Col 4:15, Philemon 1:2

In my opinion we only read about house churches in the New Testament.

Love

The Bible tells us to love one another. 1 John 4:7 - "My loved ones, let us have love for one another: because love is of God, and everyone who has love is a child of God and has knowledge of God." It is in the DNA of every believer to love his fellow man, but in church there is not much of that. You come to listen to the sermon and go home to do your own thing.

But in being church you care about the wellness of each other. In the first church in Acts they did everything together and care for one another. Acts 2:44-47

They were one big spiritual family.

Having Church Do Not Ask Much

You only have to be there for an hour or so. It is sad to say that a lot of churches only are interested in the church goers money that in them.

But in being church it asks all of me. The whole week I am a church, a witness for God. Try to understand, in the New Testament I am the church 24/7

I am Jesus representative. I pray for the sick, I encourage them, I walk between them to get them closer to Jesus.

PRAYER

Lord, I choose the Bible's method above the man made one...Amen

KERKHOU OF KERKWEES (4)

KERKHOU OF KERKWEES (4)

Mat. 11:28“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee.”

Die Fokus

By die blote kerkhouers, is die fokus so verkeerd. Die goed waarop hulle fokus, altans so vertoon dit, is die uiterlike en die vleeslike: Die koffie, die koffiemasjiene en die koffietoonbank en die video-borde, die klank, die Amerikaanse musiek, versierings, dekor, programme en die beligting. Asof dit die honger siele en die dorstiges na die Lewe sal versadig en voed. Hierdie soekers na die Lewe keer net so vermoeid en belas in hulle geesmens terug na hulle wonings.

Verstaan tog mooi; nie een van genoemde dinge is verkeerd nie, maar die klem of die fokus moet nie daar val nie.

Jare gelede besoek ek mense op ‘n ander dorp. Die tannie in die huis, se broer kuier toe ook daar. Hy is ‘n afgetrede pastoor en hy vra my toe die volgende vraag: “Kom die mense darem nog daar by julle tot bekering of kom sluit hulle maar net aan? Deesdae kom sluit die mense mos maar net aan.”

Ek het niks van die vraag en opmerking gehou nie, want dit dui daarop dat ons die mense nie na Jesus verwys nie, maar met ons “lekker kerkhou” oortuig om by ons te kom aanbid, want dit is lekkerder daar by ons.

Een van my gunsteling liedere wat ek geniet om in aanbidding te lei is die een van Retief Burger:

Jesus, die Sterke Leeu van Judah.

Jesus, die vlekkelose Lam

Jesus, oorwinnaar oor die dood

Jesus, U is oneindig groot

...

Jesus, dit gaan alles net oor U.

Die laaste reëltjie sê alles: Dit gaan alles net oor U!

Dit is waar die klem en die fokus moet val nl. op Jesus! Net Hy kan red, verlos, genees en doop met Sy Heilige Gees! Net Hy kan die vermoeides na gees en siel rus gee en net Hy kan die wat belas is se jukke van hulle skouers afhaal en dit vervang met Sy sagte juk en ligte las (Mat. 11:28-30).

GEBED

Here, ek plaas my fokus op U! Ek wil nie net ‘n blote kerkhouer wees en daarna niks nie. Ek wil gaan toepas wat ek hoor in die kerkgebou en dit gaan leef buitekant die kerkgebou, want ek wil kerkwees! Amen.

KERKHOU OF KERKWEES (3)

KERKHOU OF KERKWEES (3)

Die Gebou Is Baie Belangrik

Vir die tradisionele kerkhouers is die gebou waar hulle kerkhou baie belangrik. Eintlik is dit ‘n terugrype na die Ou Testamentiese bedeling toe die tempel alles was. Sonder so ‘n gebou kan hulle nie kerkhou nie. Die oomblik as hulle die gebou betree, dan meen hulle, hulle het nou op heilige grond gekom. Maar wat leer die Woord? Hand. 17:24 – “Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.”

In die Nuwe Testament gaan dit oor mense. Die gelowiges is nou die tempel, omdat die Heilige Gees in hulle woon (1 Kor. 6:19). Vir hulle is die gebou maar net ‘n plek waar hulle saamkom om te aanbid. Omdat my mede broer en suster die drae is van die Heilige Gees, is dít die plek waar ek moet versigtig wees; wat ek van haar of hom sê of doen.

Vooraf Uitgewerkte Seremonie

Kerkhouers spandeer baie tyd om die program (runsheat) vir die Sondagdiens gereed te kry. Aan elke lied word ‘n tyd toegeken en elke stukkie in die program kry sy tyd toekenning. Sondag word daar presies volgens daardie program gehandel. Bewaar jou siel as jy daarvan afwyk. Wanneer die kerkdiens later geëvalueer word, word die deelnemers aangespreek as hulle iewers afgewyk het. Hulle bepaal hulle sukses aan hoe glad die program geloop het.

Net ‘n vragie: Waar kan die Heilige Gees iewers kans kry om te beweeg of te werk, want daar mag nie afgwyk word van die vooraf uitgewerkte program nie. Sou daar siekes teenwoordig wees daardie bepaalde Sondag, help dit niks die Heilige Gees druk dit op die liturg se hart om te bid vir die siekes nie, want die program moet voorrang geniet.

Daarom word dit afgesaag en raak mense moeg van kerkhou! Nooit sal hierdie mense kan sê: Ek is opgewonde om te sien wat die Here vanoggend gaan doen nie, want daar is eintlik geen plek vir die verrassende ingrype van die Heilige Gees nie.

Maar hoe opwindend wanneer gelowiges saam kom en die vryheid van die Heilige Gees ervaar en Sy leiding bo alles soek. Sekere elemente behoort altyd teenwoordig te wees: Gebed, Woord, samesang ens. Wanneer en waar en hoe dit sal plaasvind in die diens, moet ons aan die leiding van die Heilige Gees oorlaat.

GEBED

Here Jesus, U is die Bruidegom en U verlang na intiemiteit met U bruid, die gelowiges. Help ons dat ons fokus op U sal wees! Amen.

KERKHOU OF KERKWEES (2)

KERKHOU OF KERKWEES (2)

 Ons is besig om te besin oor die verskil tussen kerkhou en kerkwees. Ons het reeds gepraat oor:

 • Kerhou is kortstondig – net op ‘n Sondag. Kerkwees is lewenslank Sy getuie.
 • Kerkhou verg ‘n verskriklike organisasie. Kerkwees; ons kom bymekaar en die Heilige Gees lei ons.

Kom ons praat verder:

Kerkhou Laat Net ‘n Seker Paar Persone Toe Om Te Bedien

Maar kerkwees volgens Bybelse voorskrifte laat toe dat elkeen kan bedien wat deur die Gees gelei word. 1 Kor. 14:26 – “Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle ‘n psalm of ‘n lering of ‘n taal of ‘n openbaring of ‘n uitlegging ...” In die groot opset van die hedendaagse gemeentes is dit net prakties onmoontlik. Daarom stem ek dat ons moet terug na die Bybelse patroon van die huiskerk (Rom. 16:5); 1 Kor. 16:19; Kol. 4:15; Filémon 1:2). Na my mening lees ons slegs van huiskerke in die Nuwe Testament.

Liefde

Die Bybel is vol daarvan dat ons moet lief wees vir mekaar. Daardie mooi teks in 1 Joh. 4:7 is genoegsaam: “Geliefdes,  laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God.”

Dis net in die dna van elkeen wat gered en weergebore is om lief te hê en veral die mede gelowiges. By die kerkhou van die Sondag, kom wynig daarvan tot sy reg, want die tradisionele kerkhouers kom vir die preek en weg is hulle om elkeen sy eie ding te gaan doen.

Maar kerkwees spreek van liefde en omgee en belangstel in mekaar se wel en wee. In die eerste gemeente van Handelinge het hulle alles saam gedoen en gedeel in mekaar se lief en leed. (Sien hand. 2:44 – 47.) Hulle was een groot geestelike familie. Die moderne kerkmens sal ‘n totale verandering in sy denke moet beleef rondom kerk en lidmaatskap.

Kerkhou Vra So Min

Kerhou vra nie veel van my nie. Ek moet maar net daar wees vir die byeenkoms vir ‘n uur en langer. Tragies om te moet sê maar daar is instansies wat net belangstel in die kerkhouers se geld.

Maar by kerkwees vra dit van my alles. Die hele week is ek kerk – ‘n lewende getuie vir Jesus! Begin verstaan: In die Nuwe Testament is ék die kerk. Waar ek gaan neem ek die kerk; is ek Jesus se verteenwoordiger 24 uur van die dag. Leef ek, praat ek soos ‘n volgeling van Jesus. Bid ek vir die siekes. Praat ek mense moed in en beweeg ek hulle om nader na Jesus te kom en hulle harte vir Hom te gee.

GEBED

Here, ek kies die Bybelse model bo die mensgemaakte. Amen.HereHere

DAVID - A MAN AFTER GOD'S HEART (6)

DAVID - A MAN AFTER GOD'S HEART (6)

1 Sam 13:14 - "As it is, your kingly rule is already falling to pieces. God is out looking for your replacement right now. This time he'll do the choosing. When he finds him, he'll appoint him leader of his people. And all because you didn't keep your appointment with God! "

HIS HEART

1 Sam 16:7 - " But the Lord said to Samuel, Do not take note of his face or how tall he is, because I will not have him: for the Lord's view is not man's; man takes note of the outer form, but the Lord sees the heart."

The Lord did not look at his face, clothes or body, He looked at his heart.

His Pure Heart

Psalm 51:10 - "Make a clean heart in me, O God; give me a right spirit again."

Sin is only nice till you do it. Then you struggle with guilt feelings and the distance between you and God.

A boy sat on his father's lap and asked him what is the whitest white? His dad answered that it must be the white snow on the mountains. But the boy said no, there is something even whiter. His dad thought it must be the white sheets on their beds, but still the boy said there was something whiter. So the father gave up and asked what it might be. The boy answered that is a pure heart washed in the Blood of Jesus.

Psalm 51:9 - "Make a clean heart in me, O God; give me a right spirit again."

His Willing Heart

What is a willing heart when you work for the Lord? When the Voice of God speaks to you, you do not walk to do the task, you run to do it. The work of God gets lost due to unwillingness by people.

A Steadfast Heart

Psalm 51:!2 - " Give me back the joy of your salvation; let a free spirit be my support."

This is the heart that David had when God was looking for a king. Wanting to exalt him.

Do you want to be exalted? Get you heart in the right place.

PRAYER

Wonderful Counsellor and Lord, now I understand Prov. 4:23 - "And keep watch over your heart with all care; so you will have life." I give my heart to You. Amen!

DAVID - A MAN AFTER GOD'S HEART (5)

DAVID - A MAN AFTER GOD'S HEART (5)

1 Sam 13:14 - "As it is, your kingly rule is already falling to pieces. God is out looking for your replacement right now. This time he'll do the choosing. When he finds him, he'll appoint him leader of his people. And all because you didn't keep your appointment with God! "

Confess His Sins

It was not only one thing that made David a man of God's heart; it was a number of things. One of his characteristics was that he confessed sin directly when God confronted him.

1 Sam 13:11,12 - "Samuel said, "What on earth are you doing?  I said, 'The Philistines are about to come down on me in Gilgal, and I haven't yet come before God asking for his help.' So I took things into my own hands, and sacrificed the burnt offering."

When God asked Saul to go and fight the Amalek people, he must destroy every one and thing, even the animals had to be killed. But what happened to him when Samuel confronted him? 1 Sam 15:15 - "Only some Amalekite loot," said Saul. "The soldiers saved back a few of the choice cattle and sheep to offer up in sacrifice to God. But everything else we destroyed under the holy ban."

And Adam and Eve did the same. When God asked Adam what he has done, he said it was Eve, and Eve said it was the snake.

But David wanted to please God...! When Nathan confronted David for what he did with Bathsheba, and everything that happened afterwards he said in

2 Sam 12:13 - "Then David confessed to Nathan, "I've sinned against God."

After David counted his people (for a possible attack to enlarge is kingdom) his conscience bothered him and he went to the Lord and said -

2 Sam 24:10 - "But when it was all done, David was overwhelmed with guilt because he had counted the people, replacing trust with statistics. And David prayed to God, "I have sinned badly in what I have just done. But now God forgive my guilt - I've been really stupid."

In both this instances his sins was forgiven and he did not die.

PRAYER

Lord, please help me not to look for excuses when I have sinned, Let me confess it directly towards You and say I am sorry. Then I know there is forgiveness... Amen!!!

KERKHOU OF KERKWEES (1)

KERKHOU OF KERKWEES (1)

Daar is ‘n groot verskil tussen kerkhou en kerkwees.

Een Gebeurtenis In Die Week

Kerkhou verwys na een gebeurtenis in die week en dit op die Sondag. Die kerkhouers kom bymekaar op die Sondag en sing, gee offerandes en luister na ‘n preek en dan gaan hulle huis toe. Ons kan nie veralgemeen nie en daar is beslis uitsonderings, maar dit is omtrent waar dit vir vele eindig. Na die kerkdiens, niks meer nie; onbetrokke en onproduktief wat die koninkryk van God betref. Die Sondag daarna kom hou hulle weer kerk en so gaan dit maar aan ... Geen verandering in hulle eie lewens sowel as die genooides daar buite nie (Luk. 14:15-24).

Maar by kerkwees beteken dit dat as gelowige is ek en jy elke dag van die week lewende getuies vir Jesus Christus. Reg deur die week leef ons vir Hom en is ons aktief betrokke om Sy hande en voete hier op aarde te wees. Dís waar die klem val vir hulle. Hoe hulle van Maandag tot Saterdag leef het vir hulle meer waarde as die Sondagbyeenkoms waar hulle bloot net kerkhou.

Organisasie

By die kerkhou gedagte, is daar ‘n verskriklike organisasie. Die hele week word daar beplan en besin en vergaderings gehou en lyste word uitgesit van wie doen wat en daar word geoefen en die prediker kry sy preek reg vir die “groot vertoning” van Sondag. Daar mag nie ‘n stoffie uit plek wees nie. In baie gevalle word dit so ‘n groot organisasie dat Jesus by die deur uit georganiseer word. Daar is nie plek of ruimte of tyd vir die Heilige Gees om te manifesteer nie. Dis soos ons lees in Open. 3:20 – “Kyk Ek staan by die deur en klop ...” Jesus buitekant en moet smeek vir ‘n plekkie binnekant.

Ek wonder baie dae of Jesus of selfs Paulus tuis sou voel in ons hedendaagse kerkhou-dienste?

Van die min wat mens lees in die Woord oor kerkwees is o.a. in 1 Kor. 14:26 – “Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle ‘n psalm of lering of ‘n taal of ‘n openbaring of ‘n uitlegging ...” Dit sê vir ons, voorbereiding moet by die huis geskied. Elkeen moet bid en elkeen moet geestelik voorberei kom om te kom deel!

GEBED

Help ons Here om weer terug te keer na ons wortels van kerkwees. Amen.

DAVID - A MAN AFTER GOD'S HEART (4)

DAVID - A MAN AFTER GOD'S HEART (4)

1 Sam 13:14 - "As it is, your kingly rule is already falling to pieces. God is out looking for your replacement right now. This time he'll do the choosing. When he finds him, he'll appoint him leader of his people. And all because you didn't keep your appointment with God! "

Doing God's Will

2 Sam 5:25- "And David did as the Lord had said; and he overcame the Philistines, attacking them from Gibeon to near Gezer. "

Saul drifted away from God in the things he did, but David tried to do God's will in everything. David wanted to build a temple for God, but God did not want him to build the temple cause his hands was full of blood (due to all the war he was in) but David was satisfied with that, and he made arrangements for the temple to be build.

Acts 13:22 - " And having put him on one side, he made David their king, to whom he gave witness, saying, I have taken David, the son of Jesse, a man dear to my heart, who will do all my pleasure. "

The will of God is important to us in our everyday life.

Mat 7:2122 - "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will go into the kingdom of heaven; but he who does the pleasure of my Father in heaven.

A great number will say to me on that day, Lord, Lord, were we not prophets in your name, and did we not by your name send out evil spirits, and by your name do works of power?

And then will I say to them, I never had knowledge of you: go from me, you workers of evil. "

There is a lot of different comments about the above verses. But they say that it means to say, so even before the Throne the will "say" but they never did.

We must not pretend to do the will of God. We must do it with all of our hearts. And we must not do it for people, but for God!

Eph 6:6 - "Not only under your master's eye, as pleasers of men; but as servants of Christ, doing the pleasure of God from the heart"

PRAYER

We want to do Your will with all our hearts Lord, I want to delight me in doing it. Your Will, not mine ... Amen!!!

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (6)

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (6)

 1 Sam. 13:14 – “Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek;”

SY HART

1 Sam. 16:7 – “die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan.”

Die Here het nie na sy voorkoms gekyk nie. Ook nie sy mond nie. Nie sy spiere of klere nie of dit wat mense beïndruk nie, maar nét sy hart!

Sy Rein Hart

In Ps. 51:12 pleit Dawid by God om weer vir hom die hart te gee soos wat dit was voor sy sonde met ‘n ander man se vrou. Skep vir my ‘n rein hart, o God.”

Sonde is net lekker tot na jy dit gedoen het … Dan is dit een hel van onvrymoedigheid, ‘n skuldige gewete en die groot afstand tussen jou en God!

Die seuntjie sit op sy pappa se skoot en vra: “Pappa, wat is die witste wit wat daar kan wees?”

“O, dis seker as die sneeu so wit lê op die Bolandse berge in die winter.”

Seuntjie: “Nee, Pappa, daar is iets wat baie witter is!”

“O, dis seker as Mamma die lakens so wit gewas het en die waspoeier die werk gedoen het.”

Seuntjie: “Nee, Pappa, daar is iets, baie witter as dit!”

Die pappa sê: “Nou sê jy dan maar wat dit is.”

Seuntjie: “Pappa, dis ‘n hartjie gewas in die bloed van die Here Jesus!” (Ps. 51:9)

Sy Gewillige Hart

Ps. 51:14 – Ondersteun my deur ‘n gewillige gees (hart).” Wat is ‘n gewillige hart vir die Here se werk? Toe die Gees van die Here vir Filippus in Hand. 8 sê om na die wa te gaan, toe “hardloop” hy na die wa. As God praat, dan hardloop jy! O, hoe moet die werk van die Here soms daar onder ly en tot niet gaan, omdat mense onwillig is!

Sy Vaste Hart

Ps. 51:12 – “gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees (hart).” 1 Kor.15:58 – “Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik,”

Dís hoe sy hart was toe God gesoek het vir ‘n koning; toe God iemand wou verhef.

Soek jy na verhoging of verheffing? Kry nét jou hart reg en verhoging is op pad!

GEBED

Wonderskone Here Jesus, nou verstaan ek waarom Spr 4:23 sê: Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word! Dit gaan oor my hart en my opregtheid van hart teenoor U en niks anders nie. Ek wy my hart aan U, om dit ook so te maak ... Amen!

DAVID - A MAN AFTER GOD'S HEART (3)

DAVID - A MAN AFTER GOD'S HEART (3)

1 Sam 13:14 - "As it is, your kingly rule is already falling to pieces. God is out looking for your replacement right now. This time he'll do the choosing. When he finds him, he'll appoint him leader of his people. And all because you didn't keep your appointment with God! "

His Love For God

David wrote a lot of Psalms and in most of them he praises God with song. David wrote 73 of the Psalms. It shows his heart for God. Some of the songs we still sing today.

When you love God, then you keep His commandments.

John 14:15 - "If you love me, show it by doing what I've told you."

John 14:23 - "Because a loveless world," said Jesus, "is a sightless world. If anyone loves me, he will carefully keep my word and my Father will love him - we'll move right into the neighbourhood! "

When you love God you can keep on going, and you do not get tired

Rev. 2:3 - "I know your persistence, your courage in my cause, that you never wear out"

Jer. 2:2 - "Get out in the streets and call to Jerusalem, 'God's Message! I remember your youthful loyalty, our love as newlyweds. You stayed with me through the wilderness years, stuck with me through all the hard places."

But we cannot talk about love if we do not talk about God's fear. If you love the Lord you must also have fear for Him.  What is the fear for the Lord?

Prov. 16:6 - "Guilt is banished through love and truth; Fear-of-God deflects evil. " It means that you have respect for God and you would not do things that you know He does not like.

And that was the one big mistake in David's life. It was one thing he lacked of in one stage of his life, he did not fear God. Then he would of stayed away from Bathsheba.

PRAYER

Heavenly Father, Love and fear for You must go hand in hand. Both must be in my heart. Please put both in my heart. That mean that I will keep on following You even-though things get hard, and it will keep me on the right path. I ask this in Jesus Name ... Amen!!!

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (5)

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (5)

1 Sam. 13:14 – “Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek;”

VINNIG SY SONDE BELY

Dit was nie net één voortreflike eienskap wat van Dawid ‘n man na God se hart gemaak het nie, maar ‘n hele paar. Nog ‘n eienskap is die feit dat hy so vinnig sy sonde teenoor God bely het toe hy daarmee gekonfronteer is.

Nie soos Saul, sy voorganger, wat altyd ‘n verskoning aangebied het vir sy sonde nie. Nadat hy die offer gebring het wat hom nie toegelaat was nie en Samuel die profeet hom daaroor gekonfronteer het, was sy antwoord (1 Sam. 13:11, 12): Ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak van my af; en toe u nie kom op die afgesproke tyd nie, terwyl die Filistyne in Migmas bymekaarkom, ... daarom het ek myself sterk gehou en die brandoffer gebring.”

Toe die Here vir koning Saul stuur om die Amalekiete te gaan uitroei en hy niemand mag gespaar het nie en tot selfs die diere moes doodmaak en hy dit nie tot op die letter gedoen het nie, het hy ‘n verskoning gehad toe Samuel hom daaroor konfronteer (1Sam. 15:15):  En Saul sê: ... die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die HERE u God te offer; maar die ander het ons met die banvloek getref.”

Ook nie soos Adam en Eva in die Tuin van Edan reg aan die begin nie. Toe die Here vir Adam aanspreek oor sy oortreding het hy die skuld op sy vrou, Eva, gepak en Eva het dit op die slang gepak.

Maar Dawid, met die hart wat die Here behaag het …? Toe Natan, die profeet, hom aanspreek as koning wat hom misgaan het met ‘n ander man se vrou en in die proses om dit toe te smeer, haar man laat vermoor het; toe staan hy naak voor die Here en erken sy sonde rondborstig (2 Sam 12:13): Ek het gesondig teen die HERE!”

Nadat Dawid die volk laat tel het, met die moontlik motief om weer oorlog te maak en sy ryk uit te brei, lees ons die volgende in 2 Sam. 24:10 – “Maar Dawid se gewete het hom gekwel nadat hy die volk getel het, en Dawid het aan die HERE gesê: Ek het swaar gesondig deur wat ek gedoen het; HERE, vergeef dan nou tog die skuld van u kneg, want ek het baie dwaas gehandel.”

In beide gevalle is sy sonde vergewe en het hy nie gesterwe nie.

GEBED

Here, laat ek nie soos Saul verskonings aanbied vir my sonde nie, want dan is daar geen vergifnis nie. Maar laat ek soos Dawid dit reguit erken en bely met berou en daarmee breek. Dan is daar vir my vergifnis. Amen!

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (4)

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (4)

1 Sam. 13:14 – “Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek;”

DIE DOEN VAN GOD SE WIL

2 Sam. 5:25 – “En Dawid het gedoen net soos die HERE hom beveel het.”

In teenstelling met Saul wat telkemale afgewyk het van die opdragte van die Here, het Dawid God se wil gesoek en gedoen. Dawid wou graag ‘n tempel vir God bou. Maar toe die Here hom dit nie toegelaat het nie omdat hy ‘n man van bloed was sodat die Naam van die Here beskerm kon word, was hy tevrede om net die voorbereidings te tref.

 

Hand. 13:22 – “En nadat Hy hom (Saul) afgesit het, het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van Isai, gevind, ‘n man na my hart, wat al my welbehae sal doen.”

Die wil van God vir ons eie lewens is baie belangrik veral as ons kyk na die volgende tekste in die Bybel:

 • Mat. 7:21 – “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.”
 • Mat. 7:22 – “Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?”
 • Mat. 7:23 – “En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”

Daar is baie verskillende menings oor genoemde verse, maar Dake se kommentaar maak deesdae vir my die meeste sin nl. dat dit na mense verwys wat bloot net “gesê” het. Tot selfs voor die troon sal hulle nog steeds “sê.” D.w.s. hulle sal bloot voorgee hulle het die kragtige dade gedoen.

Ons moet nie voorgee om die wil van God te doen nie. Maar ons moet dit van harte doen. Nie soos vir mense nie maar vir die Here. Efe. 6:6 – “nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen.”

GEBED

Ons wil U wil van harte doen o Here! Dis waarin ons ‘n behae het. U wil, al kos dit ons wat! Amen!

DAVID - A MAN AFTER GOD'S HEART (2)

DAVID - A MAN AFTER GOD'S HEART (2)

1 Sam 13:14 - "As it is, your kingly rule is already falling to pieces. God is out looking for your replacement right now. This time he'll do the choosing. When he finds him, he'll appoint him leader of his people. And all because you didn't keep your appointment with God! "

His Humbleness

At a time in David's life he called himself a "dead dog" and a "flea" (1 Sam 24:15) He also called himself a "partridge" which the king wanted to catch (1 Sam 26:20) He calls himself a poor and lowly man (1 Sam 18:23).

David danced before the his Lord to say thank you when they brought the ark into Jerusalem (2 Sam 6:14) His wife who was more focused on the image of man felt loathed in her heart for him. She was angry for his shameful behaviour (according to her), she thought it was indecently to do that before his God. She asked him about his indecent behaviour and he answered her as follows - 2 Sam 6:21 - "And David said to Michal, I was dancing before the Lord, who put me over your father and all his sons, to make me a ruler over the people of the Lord, over his people Israel: and I will go on playing before the Lord" Meaning - David does not think highly of himself, that's why he danced with the other children of God.

In 2 Sam 7 God reveal to David that his family's seed will be the kings of Israel, providing they will serve their God. He was so humble that God said that to him that he answered God in 2 Sam 7:18 - "Then David the king went in and took his seat before the Lord, and said, Who am I, O Lord God, and what is my family, that you have been my guide till now?" David did not forget where he came from. He said in Psalm 78:71 - " From looking after the sheep which were giving milk, he took him to give food to Jacob his people, and to Israel his heritage." Humbleness means that you are nothing in yourself, but that God is everything.

Dr Andrew Murray says in his book Humbleness that "humility is the beauty of holiness" He says that if you have humility you have everything.

Isaiah 57:15 - "For this is the word of him who is high and lifted up, whose resting-place is eternal, whose name is Holy: my resting-place is in the high and holy place, and with him who is crushed and poor in spirit, to give life to the spirit of the poor, and to make strong the heart of the crushed."

Who is the candidate of revival? The humble ones. Only God gets the glory!

PRAYER

In humbleness I bow my heart down to You Lord, and I give You all the glory for what I have in life...Amen!!!

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (3)

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (3)

1 Sam. 13:14 – “Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek;”

Ons is besig om te kyk na dié eienskappe wat Dawid, ‘n man na die hart van God gemaak het.

SY LIEFDE VIR GOD

Ons sien dit in die uitstort van sy hart in die skryf van sy psalms – die meeste is lofliedere tot eer van God. Van die 150 Psalms in die Bybel, het Dawid 73 geskryf. Dit toon sy hart vir God. Baie van daardie liedere van Dawid, sing ons vandag en het vele liedjie skrywers deur die jare geneem en wysies bygewerk. Ons dink wanneer ons dit sing, dis hyper modern en ons besef nie Dawid het al daarvan agter sy vader, Isai, se skape gesing.

Wanneer jy die Here lief het, dan onderhou jy Sy gebooie en doen jy Sy Woord:

 • Joh. 14:15 – “As julle My liefhet, bewaar my gebooie.”
 • Joh. 14:23 – “As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar,”

Wanneer jy lief het, kan jy uithou en aanhou en jy word nie moeg nie:

 • Open. 2:3 – “en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie.”
 • Jer. 2:2 – “So spreek die HERE: Ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter My aan geloop het in die woestyn, in ‘n onbesaaide land.”

Maar ons kan nie van liefde praat sonder om nie ook van die ander kant van die muntstuk nl., Godsvrees, te praat nie. Hierdie twee begrippe is kamermaats, karperde, soos ‘n tweeling. As jy die Here lief het, moet daar ook die vrees vir die Here wees.

Wat is die vrees van die Here? Ons kry die definisie o.a. in Spr. 16:6 – “deur die vrees van die HERE wyk ‘n mens af van die kwaad.”  Dan het ‘n mens respek vir God en sal jy nie die verkeerde doen waarvan die Here ‘n afkeer het nie.

Dit was die één groot fout in die lewe van Dawid. Dis die één ding waarin hy tekort geskied het op daardie bepaalde stadium van sy lewe. Hy het te min Godsvrees in sy hart gehad. As Dawid meer Godsvrees in sy hart gehad het, sou hy nie die sonde met Batseba gedoen het met die verrykende smartlike gevolge nie.

GEBED

Hemelse Vader, liefde en Godsvrees moet saam loop in my lewe. Beide moet teenwoordig wees in my hart. Werk U dit in my hart. Dit sal maak dat ek U sal bly volg al is dit swaar en nie die kwade doen nie. In Jesus se Naam, amen!

DAVID - A MAN AFTER GOD'S HEART (1)

DAVID - A MAN AFTER GOD'S HEART (1)

1 Sam 13:14 - "As it is, your kingly rule is already falling to pieces. God is out looking for your replacement right now. This time he'll do the choosing. When he finds him, he'll appoint him leader of his people. And all because you didn't keep your appointment with God! "

Acts 13:22 - "God removed him from office and put King David in his place, with this commendation: 'I've searched the land and found this David, son of Jesse. He's a man whose heart beats to my heart, a man who will do what I tell him."

I have wondered about why God would of said that David is a man after His heart? The books that I have read says that David would not worship idols, he would of been a better king that Saul, and he would stay with the instructions of Moses.

But David did sin if you look at the story of Bathsheba. And from their one can learn a great lesson. Even though you are a child of God, you must always be alert to stay on God's road of salvation. But praise the Lord, David has recovered, and in the end that is very important for us to know.

But the term "a man close to God's heart is something to strive for! David is the only one in the Bible that is called that. Go and look for yourself. The first human name in the New Testament and the last in the Bible is David. It tells us of the greatness of David.

If we look at the genealogy of Jesus in Matthew, then he is the only king that was called king in the Bible. There was a lot of kings in Judah and Israel, but only David had the title king.

David's son was Solomon and he was a very wise king, and he was wealthy. But he never was called king. Jehoshaphat ordered singers before a fight so dance and sing, and they won, but not even he was called king. Hezekiah's life was lengthen  with 15 years when he asked God for it, but not even he was called king in the genealogy of Matthew.  Only David...!

The Lord Jesus is called the Son of David - Mat 1:1 - "The book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham." Jesus is the Son of the others as well, but it's not mentioned in the same way.

PRAYER

Lord, I do not only want to improve my knowledge, but my heart’s desire is to live closer to You ...Amen!

THE BIG QUESTION

THE BIG QUESTION

(Japie Muller)

Life is not for fainthearted. Life has its challenges. But more than this, life ask of us responsible actions. And more than this, life gives us a few slapping's. All of us feel it on our bodies. The injustice and the underprivileged.  Who can declare it? And then comes the question. Where is God? And the next question - where is He for me? 

Maybe you feel like Moses. After 40 days on the mountain he came down just to see the Israelites dancing around a golden calf, worshipping him. He got so angry he threw the tablets that God had written on tattered on the ground. So God told him, I will write them again but this time you are going to prepare them.

Then you think about Asaf, when he looked at the sinners and thought - Psalm 73:13 - "As for me, I have made my heart clean to no purpose, washing my hands in righteousness"

But maybe Peter asked the same question. When the people left Jesus behind alone cause they did not like what he was saying, He asked His disciples "Don't you want to leave me as well?" And Peter said: "To whom shall we go?"

John 6:68 - "Then Simon Peter gave this answer: Lord, to whom are we to go? you have the words of eternal life " It may feel if you are standing on the shadow side of life, if things don't fall in place. it may seems like your path with God is not working. And you believe that all things do not work together for those who love God.

There is a song:

“Standing somewhere in the shadows, you’ll find Jesus;

He’s the only One who cares and understand;

Standing somewhere in the shadows, you will find Him

 and you’ll know Him by the nail prints in His hands.

Again Peter said, "to whom are we to go? There is no one like You"

* Moses stood in front of a sea with thousands of people with him, with the Egyptian soldiers behind them

* David stood in front of Goliath

* Daniel stood in front of the loin

* Jonah was in the fish belly

Maybe your problem is unique, but so is your God! Psalm 46:1 - " God is our harbour and our strength, a very present help in trouble."

Sometimes He changes our circumstances in a unique way, but sometimes He changes us to triumph in our circumstances. Maybe is it a greater victory!

"To whom shall we go? There is no One like You"

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (2)

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (2)

1 Sam. 13:14 – “Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek;”

SY NEDERIGHEID

Dawid verwys op ‘n stadium van sy lewe na homself as ‘n “dooie hond” en “’n enkele vlooi” (1 Sam. 24:15). Hy noem homself ‘n “patrys” agter wie die koning van Israel op getrek het (1 Sam. 26:20). Hy praat van homself as ‘n arm en geringe man (1 Sam. 18:23).

Dawid dans voor die Here om sy God te prys so wat hy kan toe hy die ark na Jerusalem bring (2 Sam. 6:14). Maar sy vrou Migal wat meer ingestel was op die roem en aansien van die mense, het hom in haar hart verag. Sy het hewig kapsie gemaak teen sy (dis nou volgens haar) onbetaamlike gedra om die Here so te prys in die openbaar. Met opgetrekte neusvleuels spreek sy hom aan dat hy (2 Sam. 6:20): “soos een van die ligsinnige mense hom somaar ontbloot!” Maar Dawid se reaksie was as volg (2 Sam. 6:22): “ek sal nederig wees in my eie oë en met die slavinne van wie jy gepraat het, met hulle sal ek myself eer.” M.a.w. Dawid sê hy ag homself nie te hoog om tussen die gewone mense Sy God te prys nie.

 

In 2 Sam. 7 openbaar die Here aan Dawid dat sy familie se nageslag die konings van Israel sou wees, mits hulle die Here mooi sou dien. Dit roer sy hart dat die Here dié dinge aan hom openbaar dat hy vir die Here sê (2 Sam. 7:18): “Wie is ek, Here HERE, en wat is my huis …?”

In Mat 11:25 sê Jesus wie is dit wat openbaringe van God kry: “Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het.” Die Here openbaar sy heerlikhede aan die nederiges.

Dawid het nie vergeet waar hy vandaan kom nie en Asaf verwys daarna in die 78ste Psalm se 71ste vers: Agter die lammerooie het Hy hom gaan weghaal, om Jakob, sy volk, op te pas en Israel, sy erfdeel.” Nederigheid beteken dat jy besef jy is niks in jouself; dis alles aan God te danke!

Dr. Andrew Murray het in sy boekie, Nederigheid, my hart aangegryp as hy sê dat nederigheid is die sieraad van heiligheid. Hy sê as jy nederigheid het, het jy alles. Soveel jy aan nederigheid het, soveel van die Here het jy. Soveel hoogmoed in jou lewe is, soveel van die duiwel het jy.

Jes. 57:15 – “Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.”

Wie is kandidate vir herlewing? Die nederiges. Moet nooit eer vir jouself oor enigiets neem nie.

GEBED

In nederigheid buig ek my hart voor U en gee U al die eer en al die lof vir dit wat ek bereik het in die lewe! Amen.

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (1)

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (1)

1 Sam. 13:14 – “Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek; en die HERE het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het wat die HERE jou beveel het nie.”

Sien ook Hand. 13:22

Ek het al baie gewonder waarom die Here dit van Dawid gesê het: “’n Man na Sy hart.”

Die kommentare wat ek geraadpleeg het, sê bloot, dis omdat hy ‘n beter koning as Saul sou wees en omdat hy geen afgode sou bedryf en volgens die wet van Moses sou regeer.

Ongelukkig het Dawid nie in alles die Here behaag nie soos sy sonde met Batseba. Daaruit vloei vir ons ‘n groot les: Al is jy selfs ‘n man of vrou na God se hart, moet jy nog steeds waak, want dit alleen vrywaar jou nie van versoekinge en sonde nie. Maar prys die Here, Dawid is weer herstel op die ou end wat ook vir ons eie lewe ‘n wonderlike wete is.

Maar die term: ‘n Man na God se hart, is iets kosbaars om na te streef. Dawid is die enigste in die hele Bybel wat só deur die Here genoem word. Daar moes iets baie besonders aan sy lewe gewees het. Gaan kyk vir jouself; die eerste menslike naam en die laaste, in die Nuwe Testament is die van Dawid. Dit sê vir ons iets van die grootheid van Dawid.

As ons kyk na die geslagsregister van Jesus in die eerste hoofstuk van Mattheus, dan is hy die enigste van die konings wat genoem word met die titel van koning. Daar was ook ander goeie konings in Israel / Juda, maar nét Dawid dra die titel van koning. Mat. 1:6 – “en Isai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo.”

Salomo was darem dié koning met die grootste wysheid en rykdom, maar hy word nie daar koning genoem nie. Josafat was die koning wat voor die leër  lofsangers opgestel het vir die geveg en die Here het hulle die oorwinning gegee (2 Kron.20:21, 22). Maar selfs hy dra nie die titel van koning. Daar is Hiskia wie se lewe met 15 jaar verleng is en op grond van sy versoek, het die son 10 grade agteruit beweeg (2 Kon. 20). Maar die titel “koning” ontbreek vir hom in die geslagsregister van Mattheus. Nét Dawid ...

Die Here Jesus, word genoem die seun van Dawid (Mat. 1:1). Verseker is hy ook die Seun van Salomo, Josafat en Hiskia ens. Maar Hy word nie op die manier aan hulle gekoppel nie. Maar aan Dawid, as die “seun van Dawid.”

GEBED

Here, ek wil nie bloot kennis vermerder nie, maar in my hart begeer ek om nader aan U te leef. Amen.

DIE GROOT VRAAG

DIE GROOT VRAAG

(Japie Muller)


Die lewe is nie vir sussies nie! Die lewe het sy uitdagings. Méér as dit, is die lewe se eis vir ons verantwoordelike optrede. Méér as dit dalk, is die klappe wat hy uitdeel. Ons voel almal die goed aan die lyf. Die onreg – die óórbevoorregtes, die minderbevoorregtes, die onderbevoorregtes. Wie kan dit verklaar?
En dan kom die noodwendige vraag: “Waar is God?” In die besonder, kom die vraag: “Waar is Hy, vir my?”

Dalk voel jy soos Moses op ‘n stadium in sy lewe gevoel het. Ná veertig dae op die berg, in die teenwoordigheid van God, kom hy met die kliptafels van die Tien Gebooie van die berg af. Die kliptafels is deur God self voorberei (gemaak). Hy het self die Tien Gebooie daarop geskryf. Dis Sy handewerk, Sy Wet, Sy geskrif.

Toe Moses egter die voet van die berg bereik en sien hoedat die volk rondom die goue kalf dans en dié as god en verlosser vereer, dink hy by homself: “Wat baat dit alles?” en verpletter die klippe aan die voet van die berg.

Toe sê God vir hom: “Ek sal weer skryf, maar hierdie keer gaan jy self die klippe voorberei.”

Dit was ‘n groot fout van Moses, ‘n groot verleentheid en boonop harde werk wat op hom wag, om die klippe reg te kry.

Dan kan ‘n mens ook byna redeneer, soos Asaf, toe hy na die sondaars om hom kyk, met wie dit oënskynlik so goed gaan: “Waarlik, tevergeefs het ek my hart rein gehou ...” – Ps. 73:13.


Maar dit sou Petrus wees wat die groot vraag van die lewe sou stel. Toe Jesus sien hoe die mense Hom verlaat, bloot omdat Hy die waarheid aan hulle voorgehou het, toe vra Hy aan die dissipels: “Wil julle nie ook weggaan nie?” Hierop het Petrus se vraag gevolg. “Na wie toe, Here? Na wie toe? U het die woorde van die ewige lewe!” – Joh. 6:68. “Die Boodskap” gee dit soos volg weer: “Here, na wie toe sal ons gaan? Daar is niemand soos U nie!”

Dit mag voel asof jy in die skadukant van die lewe staan. Dit mag voel of jy veronreg is – asof die meetsnoere nie vir jou op lieflike plekke geval het nie. Dit mag lyk of jou verhouding met God nie werk nie. Dit mag lyk asof Hy nie daar is vir jou nie. Jy voel dat jy jou deel van die kontrak nagekom het, en tog ...

Jy kry nie die indruk dat elke donker wolk ‘n goue randjie het nie. Jy is nie oortuig dat alles ten goede meewerk vir hulle wat God liefhet nie. Geliefdes en vriende bemoedig jou, maar jy is nie seker of hulle regtig verstaan nie.

Daar is ‘n ou ‘n liedjie wat sê:

“Standing somewhere in the shadows, you’ll find Jesus;

He’s the only One who cares and understand;

Standing somewhere in the shadows, you will find Him

and you’ll now Him by the nail prints in His hands.


“Na wie toe sal ons gaan, Here, na wie toe? Daar is niemand soos U nie!”

Dalk is jou geval of die seer in jou hart, nie die ergste waarvoor God al aangeroep is nie. Dalk was daar al erger gevalle. Moses het met meer as ‘n miljoen mense voor ‘n onoorbrugbare see gestaan, terwyl Farao se soldate met strydwaens op hul hakke was; klein Dawid het die reus, Goliat, so te sê met kaal hande aangedurf; Daniël was in die leeukuil gegooi, drie sy vriende in ‘n vuuroond; Jona het God uit die ingewande van ‘n vis aangeroep; Jesus het voor Lasarus se graf gestaan, terwyl hy, Lasarus, al vier dae dood was en al geruik het.

Dalk is jou probleem tog uniek. Maar so is die God in wie jy glo! Die Skrif sê: “God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.” – Ps. 46:2.

Soms verander hy ons omstandighede op ongelooflike maniere. Soms verander hy ons om ten spyte van ons omstandighede, te oorwin. Dalk is dit 'n groter wonder!

“Here, na wie toe sal ons gaan? Daar is niemand soos U nie!”

AS DIE ONHEIL JOU BEKRUIP

AS DIE ONHEIL JOU BEKRUIP

My neef Danie Kotze se plaas was net langs Vredendal en met een van my besoekies daar het hy vir volgende mooi geval vertel ... in suiwer Namakwalands.

Die Biologieonderwyser het vir hulle gereeld herinner dat die sketse in die sketsboek bygehou moet word, want op ‘n seker dag gaan hy die sketse kontroleer en dan moet almal se werk op datum wees. Daardie jare moes die kinders nog sketse maak van die oor en oog ens. en as jy nie kon mooi teken nie was dit ‘n baie pynlike storie.

Op ‘n dag het dit toe ook gebeur: “Haal uit julle sketsboeke. Vandag is die dag wat ek wil sien hoe lyk julle sketse.”

Arme Danie en sy maat wat langs hom in die bank sit, sit daar met groot benoudheid, want hulle werk was nie op datum nie. Die Biologieonderwyser was ‘n kwaai onderwyser en hulle het geweet hulle agterwêreld sou brand. So is die onderwyser besig om met die gangetjies tussen die banke af te stap en na elke boek te kyk.

Danie en sy maat merk dat die onheil is besig om hulle te bekruip en hy sê op ‘n fluister toon: “Kom ek doen vir ons ‘n gebed.” (So mooi dat ‘n matriekseun en sy maat van daardie jare bid toe hulle in benoudheid is.) Hy bid toe vir hulle twee dat die Here hulle tog sou bewaar en dat die Here tog die uitkoms sal gebied en die onheil sal afweer.)

Maar die uitkoms daag nie op nie, en die onderwyser is naderhand besig om in hul gangetjie, bank vir bank af te beweeg. Net voordat die onderwyser by hulle bank sou kom, verskyn die uitkoms! Twee boeke beland op hulle bank van twee meisies met pragtige sketse. Toe meneer by hul bank kom, buk hy oor die sketsboeke en tel die een op, wys vir die klas en sê: “Sien julle klas, só moet dit mos gedoen word!” Gelukkig het hy nie na die name op die agterkant van die boeke gekyk nie.

ONDERSKRIF

 • Of dit nou die Here was wat die uitkoms bewerk het, weet ek nie ... maar die twee seuns het hulle toevlug na die Here geneem en vir hulle was dit die Here. Ek wil glo hulle het hul les geleer. Niemand is bevoordeel of benadeel; die twee seuns moes tog die sketse op die ou end maak.
 • Hoeveel keer was ek en jy nie ook al in benoudheid, weens ons eie nalatigheid. Maar toe ons na die Here roep en bely, het Hy vele kere ons daaruit gered.
 • Dawid moes ook “planne” maak om te ontkom (1 Sam. 19:12-17; 21:2, 13).
 • Ek wil dit nie te ver neem nie, maar vele is dit eens dat daar so iets is soos die humorsin van die Here.
 • Danie is al oorlede, maar sy mooi verhale tot eer van die Here leef voort.

AKSENTUEER OF VERKLEINEER?

AKSENTUEER OF VERKLEINEER?

Waarom is ons as mense soms so geniepsig teenoor mekaar? Ons aksentueer tog so graag ander se foute terwyl ons ons eie foute probeer verberg.  My ma het altyd gesê: “Elke mens dra sy pakkie foute agter sy rug, maar hy sien die ander een aan met sy foute voor die bors.”

Ja, inderdaad:

 • Ons onderstreep en omkring die ander ou se foute met ‘n rooi pen.
 • Ons neem die glimpen (highlighter) en aksentueer die ander ou se fout met ‘n fosfor kleur sodat dit selfs in die donkerte sigbaar is.
 • Die skuld moet so gou as moontlik op iemand anders gepak word, sodat ons heeltemal onskuldig kan voorkom.
 • Ons stry dat dit bars om ons eie onskuld te bewys – dis altyd die ander een wat die fout in die verhaal is – net nie ék nie.

Dis so in kontras met wat die Woord ons leer, hoe die liefde van Jesus is. 1 Kor. 13:7 – “Dit bedek alles ..”  Die liefde van Jesus maak toe! Dis soos daardie een versekerings maatskappy se advertensie op televisie waar sulke groot doeke uit die lug oor die geboue val en toemaak.

Dis wat die Here Jesus gedoen het op Golgota. Hy het die skuld, die sonde; kan ons sê: Die foute van ons almal, van die hele wêreld op Hom geneem! Dink daaraan – Hý word die fout in die verhaal! Hý neem die skuld van almal op Hom terwyl Hy onskuldig is! Hý aksentueer Homself as die fout en steek ons foute weg. Hý verklein ons foute totdat daar niks van te sien is of meer oorbly nie (Jes. 44:22)!

Fil. 2:5 sê dat die gesindheid van die Here Jesus moet ook in ons as Sy volgelinge wees.

In my orkes dae het ons die gebruik gehad: As iemand ‘n fout maak, dan kyk die res van die orkes doelbewus weg van die persoon wat die fout gemaak het, sodat niemand in die gehoor kon agterkom wie die fout gemaak het nie. Is dit nie slim nie!? Is dit nie ook hoe ons as volgelinge van Jesus moet doen nie?

Die liefde van Jesus bedek, verberg, maak toe en delg uit!

GEBED

Here Jesus, ek bely dat ek so te kort skiet, maar verander my hart en gee my U gesindheid teenoor ander. Amen.

BE AWARE

BE AWARE

The mountain climb session that Saturday morning was awesome like all the others. We prayed before we started and we were very cautious to not take changes. You look at the stones and make sure you step on the right places. To step on a loose rock is dangerous. You can get hurt. The Lord kept us safe.

Our worship team gathered at church to practice, so I went - guitar in the hand, songbooks, water bottle and I started to climb the steps, but when I got to the last one my foot tripped and I fell to the ground. Luckily no one arrived yet.

And just then the thought came to me.  Was I aware like I was earlier on the mountain?

The lesson - I was not aware. You fall on a mountain, not in a church. And because I thought the church was save I was not aware.

1 Peter 5:8 - "Keep a cool head. Stay alert. The Devil is poised to pounce, and would like nothing better than to catch you napping. Our enemy is real and he is waiting for someone to stumble so that he can devour them, and who do he devour, the ones who is not aware.

Do not relax your vigilance. Specially not in this end time before Jesus returns. Live in deep dependence before God, and pray every day. Be prepared for His coming.

1 John 2:28 - "And now, children, stay with Christ. Live deeply in Christ. Then we'll be ready for him when he appears, ready to receive him with open arms, with no cause for red-faced guilt or lame excuses when he arrives. "

PRAYER

Lord, I want to be ready when you come! I want to be watchful and praying, every second of the day...Amen!!!

SIMSON (2)

SIMSON (2)

deur Roza Combrink

Maar die Filistyne hoor nie; dit maak hul net kwaad.
En nou word dit ‘n weerwraak saak.
Die Filistyne brand af en Simson slaan katswink.
Die Israeliete is moedeloos; hulle wil hom vasbind!
By Legi staan die Filistyne angstig en wag
op hulle kosbare (uiters gevaarlike) vrag.
Maar God se Gees word vaardig, die toue smelt
en die Filistyne soek onder mekaar vir ‘n dapper held.
Met ‘n eselskakebeen verslaan Simson ‘n hele duisend man,
en die Filistyne vlug so vinnig as hulle kan.
Die oorwinning is soet en God gee vrede.
En die volk is gelukkig want hulle het rede.
Maar genade! In Gasa sien hy ‘n ander mooi vrou,
en ‘n mens sou dink dat die eerste hom sou berou.
Die Gasiete omsingel hom, hul wil hom aanrand!
Maar hy ruk die stad se deurposte uit - van pure astrant.
Gedink die vyand sal opgee? Vergeet dit - hy lê en loer.
Bewerkstellig ‘n ontmoeting met ‘n duifie in Sorek wat koer.

"Ag, my kind, moet jy nou na Sorek afdraai?
Bly liewer tuis voor die hare waai!"
Maar Simson is verlief, vertrou haar met sy hart.
Dink nie een oomblik aan onbeskryflike smart.

Spoedig verander die gekoer in n hengse gekerm.
En Simson moet lieg om sy geheim te beskerm.
Sy hou aan met neul - sy wil die geheim ken.
Elf duisend sikkels silwer is baie geld - die juffrou wen!
Sy krag lê in sy hare, want God het so gesê.
Dis hoekom die sewe haarvlegsels nou op die vloer lê
Met sy haarvlegsels af, het Gods Gees hom verlaat
en Simson maai ongehoorsaamheids saad.
Verblind en geboeid word hy gelei en verneder.
Maar God is genadig  -   Sy Vaderhart verteder.
Die vyand drom saam, die stadion kreun.
Niemand bemerk hy's weer ‘n langhaarseun!
Sy arms is om die pilare; hy beur, hulle vou!
Sy vyand word verbrysel.
"Simson, die een's vir jou."

THE BASICS OF YOUR FAITH

THE BASICS OF YOUR FAITH

Jesus pointed out faith a lot of times.

Mat 13:58 - "But Jesus said, "A prophet is taken for granted in his hometown and his family." He didn't do many miracles there because of their hostile indifference. "

Mat 14:31 - "Jesus didn't hesitate. He reached down and grabbed his hand. Then he said, "Faint-heart, what got into you?"

Mat 8:10 - "Taken aback, Jesus said, "I've yet to come across this kind of simple trust in Israel, the very people who are supposed to know all about God and how he works. "

What is the basics for us as believers? For a lot of people it is:

* when things goes well with them

* when they have enough money

* when they are healthy

* when they are successful in their work

* when everybody agree with their view

* if wonders take place at the church

I am asking - is this the basics of our faith? What about the day when these things stop happening? What then?

* when your purse is empty?

* when you get sick?

* when people criticize you?

You see, when your faith is dependent on the outward or the temporary things, we will sink shortly just like Peter did when he took his eyes of Jesus in the sea. These things can never determined your faith, cause they come and go.

The only basics for faith is Jesus Christ and His Word! Heb 12:2 - "Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we're in. Study how he did it. Because he never lost sight of where he was headed - that exhilarating finish in and with God - he could put up with anything along the way: cross, shame, whatever. And now he's there, in the place of honour, right alongside God."

It is a visible faith:

Mat 9:2 - "They were hardly out of the boat when some men carried a paraplegic on a stretcher and set him down in front of them. Jesus, impressed by their bold belief, said to the paraplegic, "Cheer up, son. I forgive your sins."

It is a great and big faith:

Mat 8:10 - "Taken aback, Jesus said, "I've yet to come across this kind of simple trust in Israel, the very people who are supposed to know all about God and how he works. "

PRAYER

Lord Jesus, everything will perish Only You and Your Word will stand forever! And this is what I build my faith on...Amen!

DO NOT WITHHOLD SALVATION FROM OTHERS

DO NOT WITHHOLD SALVATION FROM OTHERS

Real life only begins that day that you are saved. That is the day that you convert your heart over too God and give your life to Jesus. John 3:3 - "Jesus said, "You're absolutely right. Take it from me: Unless a person is born from above, it's not possible to see what I'm pointing to - to God's kingdom."

Eph 2:1 - " It wasn't so long ago that you were mired in that old stagnant life of sin."

It stays a miracle of what happens here on earth, and one cannot say thank you enough to God for it. To think that Jesus came to earth to take your place on the cross, and that He died in your place for your sins. And He did it all so that we can be saved! 1 Cor. 15:3 - " The first thing I did was place before you what was placed so emphatically before me: that the Messiah died for our sins, exactly as Scripture tells it"

It is amazing and I cannot atop talking about the wonder, I feels like a dream, bit still it is real.

* as a child of God, heaven is now my feature home - 1 Tess 4:17 - " Then the rest of us who are still alive at the time will be caught up with them into the clouds to meet the Master"

 

* if Jesus would come now, we will get glorified bodies - 2 Cor 5:2-5 "and we'll never have to relocate our "tents" again. Sometimes we can hardly wait to move - and so we cry out in frustration. Compared to what's coming, living conditions around here seem like a stopover in an unfurnished shack, and we're tired of it! We've been given a glimpse of the real thing, our true home, our resurrection bodies,

The Spirit of God whets our appetite by giving us a taste of what's ahead. He puts a little of heaven in our hearts so that we'll never settle for less."

* will we meet Him in the clouds and be taken away with him - ! Tess 4:17 - "Then the rest of us who are still alive at the time will be caught up with them into the clouds to meet the Master"

* I will walk with Jesus on streets of gold in heaven - Rev 21:18 - " The wall was jasper, the colour of Glory, and the City was pure gold, translucent as glass"

What a wonderful life to look forward to with Jesus!

That's why it is a gift of love to tell others about it too. Then the opposite can also be true, the greatest sorrow I can bring to others is not to tell them about the love of God. It is a spiritual crime against others.

We know about cruel crimes that leaders did in their lives, and that they were prosecuted for them. Even Hitler who murdered 6 million Jews did a massive crime against humanity.

But it is wrong to withhold Jesus from others, and then they end up in hell. Isn't it the same? I am saved and I have all the wonders that await me on the other side, but I am guilty of crime if I do not tell others about Jesus.

Children of God, we must reflect on our actions. We must do everything in our power to tell people about Jesus.

Prayer

Lord, may my salvation means just as much to me as it is for others...Amen!

WHERE THE TIRES HITS THE TAR (1)

 WHERE THE TIRES HITS THE TAR (1)

I am not really a distant person, where I do not you people and they do not know me. It is difficult to have a passion for the nameless, faceless people out there. If others have it, I am glad, nut I like the here and now. A place where I can walk and where I can see the need around me. Here in the society where I live.

* where the cry of distress can be heard

* where you can see the hunger in people’s eyes

* where a drunk man walks on the sideways in the morning and his bottle falls on the ground and he bend crying over his loss

* where the taxi's ride with the over-loud music

* where the roads get still in the afternoons and the streets are filled with waist

* where I hear the cursing of our Lords Name

* where the homeless try to find shelter for the night on stoops and benches

* where the unsaved walks pass you , not even knowing that they have not met the Lord

The occasional speaker Louis Malherbe was the first to use these words "where the tires hits the tar" And this is exactly where God wants us to be the salt and light for our community. Not only in a meeting, or at church, but there where people need us. There where the ordinary person tries to make a life.

What will it help us before God if we organize massive gospel gatherings (I have nothing against it, the bigger the better) but at home in our town nobody makes a difference:

* to help the needy

* to preach the gospel here in our town

* to feed the hungry on the streets with bread and soup

* to help and try stop violence by riding through the town praying

* to help and correct injustices in our community

So maybe you say, well it's the others job to do that...? "But you.... what do you do to help there where the tires hits the tar? (Mat 6:3 - " But when you give money, let not your left hand see what your right hand does)

PRAYER

Lord, there where I am going to walk today, my path will cross that of other people. Let me leave them behind better than when I have met them...Amen!

SIMSON (1)

SIMSON (1)

deur Roza Combrink

(Ek't mos nog altyd ‘n sagte plek gehad vir Simson. Kan nou nog nie sy verhaal lees sonder om te ween oor hom nie. Kan nie waag om dit vir iemand te lees nie!!! Maar ek het ‘n gedig geskryf oor hom.)

Die Engel van die Here sê aan Manoag se vrou;
"Jy gaan ‘n seun hê, dit sê ek jou nou.
My volk is verslae, hulle kan nie meer.
Ek soek iemand wat oor hulle kan regeer."
Sy vertel vir Manoag en hy skrik baie groot.
Van kind groot maak weet hul niks - hulle is in die nood.
"Ag Here, leer ons tog hoe om die kind groot te maak,
want ons het nog nooit voorheen swanger geraak."
Die Here sê; "Bly weg van die voggies en let op wat hy eet.
En van ‘n haarsalon moet julle liefs vergeet.
Sorg dat die kind in My weë bly -
want die langhaarseun moet My volk bevry."
Die seun word groot en begin langoog gooi.
Sien toe daar in Timna ‘n baie mooi nooi
Hy gaan kuier vir die dame, toe ‘n leeu uit die bos kom.
Hy gryp die dier, verskeur dit en sê; "Dit was nou dom!"

Toe hy vir sy troue na Timna terugkeer,
stap hy verby die karkas en sê; "What have we here?"
"Dertig stelle klere en hemde wil ek hê,
as julle nie vir my die antwoord betyds kan sê.
Spys uit die eter, soetigheid uit krag.
Julle't sewe dae om te antwoord - ek wag!"
Hulle dreig om sy skoonouers se huis af te brand
en dit vang die bruidjie effe onkant.
Sy kerm en kla; sy pers hom elke dag.
Hy gee haar toe die antwoord - en toe is dit nag!
Simson verloor die stryd; hy's ook sy vroutjie kwyt
en sy woede ontvlam in rekord tyd.
Driehonderd jakkalse aan mekaar vasgebind,
met ‘n fakkel in die middel -
laat hulle hol soos die wind.
Die verbrandste Filistyne sal die prys moet betaal
want hulle't nou verseker die verkeerde esel opgesaal.
Die graanlande, wingerde en olyfbome word roet
en Simson voel die wraak is soet.
(vervolg)

WEES WAAKSAAM

WEES WAAKSAAM

Ons Bergklim die Saterdagoggend van Kasteelberg was soos altyd baie wonderlik! Ons het vooraf gebid en was baie versigtig om tog nie waaghalsige kanse te waag nie. Elke klip is goed bekyk voordat daarop getrap is. Om op ‘n los klip te trap is gevaarlik. Jy kan val en baie seerkry. Deur die Here se genade het ons veilig geklim en het ek nooit gegly, gestruikel of geval nie.

Toe ons Aanbiddingspan se oefentyd aanbreek die aand, was ek soos altyd voor die tyd in die kerk om alles reg te kry. Met kitaar in die hand en sangboeke, Bybel en dagboek onder die blad en waterbottel, stap ek na die verhoog toe. Toe ek die laaste trappie klim, haak my voet per ongeluk en slaan ek neer op die verhoog! (Gelukkig was die kerk leeg.)

Dadelik kom die gedagte by my op: “Ek was so waaksaam vroeër vandag tydens die bergklim dat ek nooit eens gestruikel het nie. Maar hier kom val ek binne-in die kerkgebou!

Die les: Ek het nie gewaak nie. Mens val mos op ’n berg maar nie in die kerk nie, so ek hoef nie te waak nie. Die oomblik toe ek my waaksaamheid verslap, toe lê ek.

1 Pet. 5:8 – “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.” Ons vyand is ‘n werklikheid en hy “soek wie hy kan verslind.” En wie vind hy tydens sy soektog? Wie is verslindwaardig? Dié wat nie waak nie.

Moenie jou waaksaamheid verslap nie, juis nie in hierdie laaste stukkie vlak voor die koms van Jesus nie. Leef in diepe afhanklikheid van die Here en biddende elke dag. Wees Sy koms te wagte elke oomblik!

1 Joh. 2:28 – “En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie.”

GEBED

Here, ek wil gereed wees, vir die Een wat kom! Ek wil wakend en biddend leef elke oomblik van die dag! Amen!

WIE GAAN HEMEL TOE?

WIE GAAN HEMEL TOE?

Vir die gewone ou, die man op straat, is die mense wat hemel toe gaan die goeie mense wat baie hard werk om daar te kom. In hulle koppe is die idee ingeprent, dis die “volmaakte” mense hier op aarde.

Dan moet die goeie mense sommer ook al van lankal af goed wees, volgens hulle opvatting. (Omtrent soos die storie van die ou Merzedes om te toon jy is al lankal ryk.) Op skool moet hulle die voorbeeldige kinders wees. Nooit mag hulle ooit stout of betrokke by kattekwaad wees nie. Hulle moet altyd hulle huiswerk pligsgetrou doen en sommer voor in die klas sit so reg onder juffrou se neus. Hulle mag ook nie eintlik meng met die agterbankers nie.

Dis nie al nie; die gewone man glo verder: Omdat dit nét die goeie mense is wat hemel toe gaan en dit so swaar is om daar te kom, kan die gewone ou dit nooit maak nie. Ja, nee, hulle het ‘n eenvoudige “evangelie”: Die goeie mense gaan almal hemel toe en die slegte mense gaan almal hel toe. Die hemel is nie die plek vir die skorrie morrie nie.

Dis min of meer met hierdie benadering dat ook die Jode na Jesus gekom het in Joh. 6 en Hom ‘n vraag gevra het. Hulle wat ‘n lang tradisie en agtergrond het van “doen godsdiens.” Dit was nét werke, en doen en heilige dae en gebooie van die môre tot die aand waarmee hulle opgevoed en groot gemaak is. As jy God wil behaag, moet jy die voorskrifte van die wet volmaak onderhou!

Sien die prentjie. Hier kom die Jode en vra vir Jesus hulle vraag (Joh. 6:28): “Wat moet ons doen om die werke van God te volbring?” Hulle wou darem net honderd present seker maak by Jesus hulle is reg opgevoed en hulle werke sal hulle in die hemel bring. Maar o my aarde hier kry hulle ook ‘n blokhamer teen die kop, want hoor wat antwoord Jesus (Joh. 6:29): “Dít is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het.”

Glo! Net glo?! Nee, nee, nee, dit kan nie wees nie! Dis ver te maklik! Dit kan nie reg wees nie! Ons sweet moet tap en ons wil op ons tande kners om die hemel te maak! Ons wil dit aan ons lywe voel!

Kom ons kwalifiseer net hierdie “glo”. LW dit is nie net “glo” in enigiets nie. Dis glo in Hom, Jesus! Glo in Jesus! Glo in Jesus!

Dis ‘n “glo” wat jou aangryp en Jesus omhels as die Enigste Verlosser! Die Een wat op die kruis jou plek geneem het! Wat die brug vir jou oorsteek van die aarde na die hemel! Dis ‘n “glo” wat jou so aangryp dat jy vanuit hierdie “glo” alles sal doen wat Hy van jou vra!

Glo jy ook só in Jesus?

GEBED

Here Jesus, ek glo dat U die Seun van God is wat op die kruishout in my plek gesterf het. Dit gryp my aan die hart en draai my hele lewe om. Dankie vir ‘n hiernamaals saam met U! Amen.

Publish modules to the "offcanvs" position.